N. R. Yusupbekov, D. P. Muxitdinov texnologik jarayonlarni modellashtirish va
Download 10.21 Mb.
Pdf ko'rish
bet19/193
Sana31.10.2023
Hajmi10.21 Mb.
#92100
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   193
Bog'liq
Texnologik jarayonlarni modellashtirish va optimallashtirish asoslari (N.Yusupbekov)
organik bo\'yoqlar, amaliy mashg\'ulot № 13, 2-курс. Курилиш механикаси, tabiiy-gazni-nordon-komponentlardan-tozalashda-absorbentning-yo-qotilishi, Chastota o`zgartkichlar, намуна аттистация саволлари учун, 1 презентация, ТАУ ТЕМА2 ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ, oriental renaissance 2022, Amaliy ustaxona 2- kurs ishchi, 1807c61ce5675f5ad20377f91ac8a4e0, Теоретико методолгические основы глобалистики, 4-AMALIY, 6-mavzu. Guruxlab tandalash, uning xisobi va moxiyati, ariza soni
t qadam yetarli kichik bo‘lsa, unda shu yo‘l bilan z ning taxminiy 
qiymatlarini olish mumkin bo‘ladi.
SR stoxastik tizimning ishlash jarayonini ko‘rib chiqamiz, ya’ni 
tasodifiy omillar ta’sir ko‘rsatadigan tizimni . Bunday tizim uchun 
r<.t vaqt lahzasida z jarayonning holatlar funksiyasi va model 
bog‘liqliklari 
t + At 
vaqt 
lahzasida 
zt(t + At) 
uchun 
faqat 
ehtimolliklar taqsimlanishini aniqlaydi. Umumiy holda ehtimolliklar 
muvofiq taqsimlanishi bilan berilayotgan boshlang‘ich shartlari 
tasodifiy bo‘lishi ham mumkin. Bunda modellashtirishtiruvchi 
algoritmning strukturasi stoxastik tizimlar uchun asosan oldingiday 
qoladi. 
Faqat 
zf(t + At) 
holati 
o‘rniga 
endi 
ehtimolliklar 
taqsimlanishini imkoniy holatlar uchun hisoblab chiqish kerak. 
Tizimli vaqt hisoblagichi t0 vaqtni koTsatmoqda deylik. Berilgan 
ehtimollik 
taqsimlanishiga muvofiq 
 
tanlanadi. 
Keyin,
taqsimlanishdan chiqib, 
berilgan vaqt intervalida tasodifiy ko‘p 
o ‘lchamli zt(t) jarayonning imkoniy amalga oshirilishlardan biri 
qurilmaguncha zf(t + At) holat yuzaga keladi va h.k.
KoTilgan modellashtirish algoritmlami qurish tamoyili «At 
tamoyili» deb ataladi. Bu eng universal tamoyildirki, At vaqtning 
berilgan intervallari orqali 5 tizimning ishlash jarayoni ketma-ket 
holatlarini aniqlashga imkon beradi. Lekin mashinali vaqtni sarflash 
nuqtayi nazaridan u ba’zan tejamkor bo‘lmay qoladi.
Ayrim tizimlarni ishlash jarayonlari oTganilganda, ular uchun 
holatlarning ikki xili xarakterliligini koTish tnumkin:
1) maxsus, tizimning ishlash jarayonida faqat ba’zi vaqt 
lahzalariga tegishli (kirish yoki boshqarish ta'sirlarini kelish 
lahzalari, tashqi muhitning g‘alayonlari va sh.o‘.);
2) maxsusmas, ularda jarayon barcha qolgan vaqtda bo‘ladi.
Maxsus holatlar yana shu tomonlar bilan xarakterliki, z,(t)
holatlar funksiyalari vaqtning bu lahzalarida tez o ‘zgaradi, maxsus 
holatlar orasida esa zf(t) koordinatalarini o ‘zgarishi ravon va 
uzluksiz bo‘lib o ‘tadi yoki umuman o‘tmaydi. Shunday qilib, S 
tizimning modellashtirishda, faqat vaqtning o‘sha lahzalaridagi 
maxsus holatlarini boTib o‘tishini kuzatib, zf(t) funksiyalarni qurish 
uchun zarur boTgan axborotni olish mumkin. KoTinmoqdaki,
34
www.ziyouz.com kutubxonasi


tavsiflangan tizimlar turi uchun «maxsus holatlar tamoyili» bo‘yicha 
modellashtirish algoritmlarini qurish mumkin. z holatning sakrash 
ko‘rinishli (releli) o‘zgarishini o‘z deb belgilaymiz, «maxsus 
holatlar tamoyili» esa — «o‘z tamoyili» deb ataymiz.
Masalan, ommaviy xizmat tizimi uchun «(>sxema» maxsus 
holatlar sifatida P priborga xizmat qilish talabnomalami kelib 
tushish lahzalaridagi va K kanallar talabnomalariga xizmat 
ko‘rsatish tugagan lahzalaridagi holatlarini tanlanishi mumkin, unda 
talabnomalar mavjud soni bilan baholanayotgan tizimning holati 
sakrab o‘zgaradi.
Maxsus holatlardagi bunday tizimlarning ishlash jarayonini 
tavsiflari maxsus holatlar haqidagi axborot bo‘yicha baholanishini, 
maxsus emas holatlari esa modellashtirishda qaralmasligini belgilab 
o‘tamiz. «o‘z tamoyili» «At tamoyili» ga nisbatan modellashtirish 
algoritmlarini amalga oshirish mashinali vaqtini qator tizimlar 
uchun ancha kamaytirish imkonini beradi. « 0 ‘z tamoyili»ni amalga 
oshiruvchi modellashtirish algoritmini qurish mantiqi ko‘rilgan «At 
tamoyili» uchun shu bilan farq qiladiki,  tizimning maxsus holatiga 
muvofiq ts vaqt lahzasini aniqlash protsedurasini o‘ziga oladi. Yirik 
tizimlarni ishlash jarayonini tadqiq qilish uchun modellashtirish 
algoritmlarini qurish kombinatsiyalangan tamoyilidan foydalanish 
oqilona hisoblanadi. U o‘zida ko‘rilgan har bir tamoyillarning 
afzalliklariga ega.
Tizimlarni ishlash jarayoni modellar mantiqiy struktura va 
mashinali dasturlami ifodalashning qulay shakli - sxemadir. 
Modellashtirishning turli bosqichlarida modellashtirish algoritm- 
larning umumlashgan va batafsil mantiqiy sxemalari hamda dastur 
sxemalari tuziladi.
Modellashtirish algoritmining umumlashgan (yiriklashgan) 
sxemasi tizimning modellashtirishida hech qanday aniqlovchi 
dclallarsiz harakatlarning umumiy tartibini beradi. Umumlashgan 
'.xema shuni ko‘rsatadiki, modellashtirishning navbatdagi qadamida 
nmmni bajarish kerak, masalan, tasodifiy sonlar datchigiga murojaat 
1111 i*.h.
Modcllashtirish algoritmining batafsil sxemasi umumlashgan 
sxcmada bo'lmagan aniqliklami o‘z ichiga oladi. Batafsil sxema
35
www.ziyouz.com kutubxonasi


• nafaqat, tizimni modellashtirish navbatdagi qadamida nimani 
bajarish kerakligini, balki buni qanday bajarish kerakligini ham 
ko‘rsatadi.
Modellashtirish algoritmining mantiqiy sxemasi o ‘zida  tizimni 
ishlash jarayon modelining mantiqiy strukturasini ifodalaydi. Mo- 
dellashtirish masalasini yechish bilan bog‘liq mantiqiy operatsi- 
yalaming vaqt bo‘yicha tartiblangan ketma-ketligini mantiqiy sxema 
ko‘rsatadi.
Dasturning sxemasi aniq matematik ta’minotdan foydalanib 
modellashtirish algoritmining dasturiy amalga oshirish tartibini aks 
ettiradi. Dasturning sxemasi o‘zidan aniq algoritmik til bazasida 
dasturni ishlab chiquvchi modellashtirish algoritmining mantiqiy 
sxemasini talqin qiladi. Bu sxemalar orasidagi farq shundan 
iboratki, tizimni ishlash jarayoni modelini mar iqiy strukturasini 
mantiqiy sxemasi aks ettiradi, dastur sxemasi esa - modellash- 
tirishning aniq dasturiy-texnik vositalaridan foydalanib modelni 
mashinali amalga oshirish mantiqini aks ettiradi.

Download 10.21 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   193
Download 10.21 Mb.
Pdf ko'rish

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaN. R. Yusupbekov, D. P. Muxitdinov texnologik jarayonlarni modellashtirish va

Download 10.21 Mb.
Pdf ko'rish