Modellashtirish natijalarini olish va
Download 10.21 Mb.
Pdf ko'rish
bet20/193
Sana31.10.2023
Hajmi10.21 Mb.
#92100
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   193
Bog'liq
Texnologik jarayonlarni modellashtirish va optimallashtirish asoslari (N.Yusupbekov)
organik bo\'yoqlar, amaliy mashg\'ulot № 13, 2-курс. Курилиш механикаси, tabiiy-gazni-nordon-komponentlardan-tozalashda-absorbentning-yo-qotilishi, Chastota o`zgartkichlar, намуна аттистация саволлари учун, 1 презентация, ТАУ ТЕМА2 ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ, oriental renaissance 2022, Amaliy ustaxona 2- kurs ishchi, 1807c61ce5675f5ad20377f91ac8a4e0, Теоретико методолгические основы глобалистики, 4-AMALIY, 6-mavzu. Guruxlab tandalash, uning xisobi va moxiyati, ariza soni
1.3.4. Modellashtirish natijalarini olish va 
talqin qilish
Modellashtirishning uchinchi bosqichida - modellashtirish 
natijalarini olish va talqin qilish bosqichida - tuzilgan va sozlangan 
dastur bo‘yicha ishchi hisoblarni o‘tkazish uchun EHMdan 
foydaianiladi. Bu hisoblar natijalari modellanayotgan tizimning 
ishlash jarayoni 
tavsiflari haqida xulosalarni 
tahlillash va 
ifodalashga imkon beradi.
EHMda modellashtirish algoritmlarini amalga oshirilishida 
tadqiq qilinayotgan z ( t) e Z  tizimlar ishlash jarayoni holatlari 
haqida axborot ishlab chiqiladi. Bu axborot mashinali tajriba 
natijalarida olinadigan, izlanayotgan xarakteristikalar taqribiy 
baholashni aniqlash, ya’ni baholash mezonlari uchun kirish 
materiali hisoblanadi. Baholash mezonlari sifatida tizimda haqiqatda 
bo‘lib o‘tayotgan jarayon yoki 
bu jarayonlarning maxsus 
shakllantirilgan funksiyalari asosida olinadigan ko‘rsatkichlari 
xizmat qiladi.
36
www.ziyouz.com kutubxonasi


Mashinali-eksperiment davomida [0, T\ berilgan vaqt intervalida 
S tizimning ishlash jarayoni tadqiq qilinayotgan M modelining 
xulqi o ‘rganiladi. Shuning uchun baholash mezoni umumiy holda 
shu 
intervalda 
berilgan 
vektorli 
tasodifiy 
funksiyadir:
<7(0 = 0?i(0, ? 2(0 , - , ?
b
(0)-
Baholashning 
oddiyroq mezonlarini 
tez-tez 
qo‘llaniladi,
masalan, berilgan vaqt O e[0, T] lahzasida tizimning ma’lum 
holatini ehtimolligi, [0, T\ vaqt intervalda tizimda rad qilishlar 
hamda to‘xtab qolishlaming yo‘qligi va h.k. 
Modellashtirish 
natijalarini talqin qilishda baholash mezonlarining taqsimlanish 
qonunining turli statik xarakteristikalari hisoblanadi.
1.6-rasmda keltirilgan modellashtirish tizimining natijalarini 
fiksatsiyalash va qayta ishlashning umumiy sxemasini ko‘rib 
chiqamiz.
[0, T] vaqt intervalida S tizimning xulqini tadqiqlash uchun 
belgilangan gipotetik modelni ko‘rib chiqamiz. Umumiy holda 
q(t), 
^ t-S T  
nostatsionar 
tasodifiy 
«-o‘lchovli 
jarayon
modellashtirish natijalarini talqin qilish mezonidir. Aniqlash uchun 
faraz qilamizki, har bir At vaqt birligida, ya’ni « At tamoyilb
1.6-rasm. Tizimni modellashtirishning natijalarini fiksatsiyalash va 
qayta ishlash algoritmi.
qoMlanganda modellanayotgan S tizim holati tekshiriladi. Bunda 
q(t) mezonining q(JAt), j = 0, R qiymatlari hisoblanadi. Shunday 
qilib, q(t) tasodifiy jarayon xossalari haqida q ( jA t) ,j = 0 ,R  
tasodifiy ketma-ketliklar xossalari bo‘yicha yoki boshqacha 
aytganda, 

o‘lchov!i 
q = (q(0), q(At),... ,q[(R-\)At],q(Tj),
37
www.ziyouz.com kutubxonasi


m -n (R + \ ) , T = RAt ko‘rinishdagi vektor xossalari bo‘yicha fikr 
yuritiladi.
[0, r ] intervalida S tizimning ishlash jarayoni q vektoming 
qn i = \ , N  mustaqil amalga oshirishlarni olish bilan A'-karra 
modellashtirishtiriladi. [0,71] vaqt intervalida modelni ishlashi model 
progoni (haydab o 'tish) deb ataladi.
1.6-rasmda ko‘rsatilgan sxemada quydagilar belgilangan:
I = i;J = j ; K = R ;N ^ N ;T = t;D T = At; 0 = q.
Umumiy holatda modellashtirish maMumotlarini fiksatsiya va 
statistik qayta ishlash algoritmlari uchta siklga ega. Faraz qilamizki, 
S tizimning M
m
mashinali modeli bor bo‘lsin.
Ichki sikl (5-8 bloklar) t = 0, 2At,...,RAt = T vaqt lahzasida 
9
i
(0 = ?/O’A0» y = 0, 7? ketma-ketlikni olishga imkon beradi. 7 chi 
asosiy blok q(At): HIS[QI(T)] ketma-ketlikni hisoblash protse- 
durasini amalga oshiradi. Aynan shu blokda [0, T\ vaqt intervalida 
modellanayotgan S'tizimning ishlash jarayoni imitatsiyalanadi.
Oraliq sikl (3-10 bloklar), tizimning modellanayotgan varianti 
tavsiflarining baholari haqida natijalami muvofiq statistik qayta 
ishlashdan keyin fikr yuritishga imkon beruvchi modelning haydab 
o‘tishini - karrali qaytarilishi tashkil qilinadi. S tizim 
modellashtirish variantini tugashi nafaqat sxemada ko‘rsatilganidek, 
berilgan amalga oshirish soni (10 blok) bilan, balki modellashtirish 
natijalarini berilgan aniqlik bilan ham aniqlanishi mumkin. 
q(t):MNQE[QI(T)] modelni z-li haydab o‘tish bo‘yicha model- 
lashtirish natijalarni fiksatsiyalash protsedurasini amalga oshiruvchi 
bu siklda 9 chi blok bor.
Tashqi sikl (1-12 bloklar) ikkala oldingi sikllarni o ‘z ichiga 
oladi va S tizimning modellashtirish variantlari ketma-ketligini 
boshqaruvchi 1, 2, 11, 12 bloklarini qo‘shimcha qilib kiritadi. Bu 
yerda 

tizimning 
optimal 
strukturalari, 
algoritmlari 
va 
parametrlarini qidirish tashkil qilinadi, ya’ni 11 blok SHMQJ [QK\ 
tizimning tadqiq qilinayotgan 7?-li variantini modellashtirish 
natijalarini qayta ishlaydi, 12 - blok talab qilinayotgan (QVQS(K)] 
tizimning optimal variantini qidirishni olib boradi) qjR)(t) tizimning
38
www.ziyouz.com kutubxonasi


ishlash jarayoni tavsiflarining olingan baholarini qoniqarliligini 
tekshiradi, 1-blok BMK [>S’(X)] tizimning navbatdagi i?-li variant 
uchun kirish maMumotlarini kiritish darajasida S tizimning 
strukturasi, algoritmlari va parametrlarini o ‘zgartiradi. 13-blok SR 
tizim modelini har bir k-li variant bo‘yicha modellashtirish natijasini 
berish ishini amalga oshiradi, ya’ni MNBCH[QK\. Ko‘rilgan sxema 
q(t) nostatsionar mezonida eng umumiy holda modellashtirish 
natijalarini statistik qayta ishlashini olib borishga imkon beradi. 
Xususiy hollarda oddiyroq sxemalar bilan chegaralanib qolish 
mumkin.
Agar modellashtirilayotgan S tizimning xossalari qandaydir 
berilgan vaqt lahzasida q(t) kriteriy qiymati bilan aniqlanadi, 
masalan, t = RAt = T modelini ishlash bosqichini so‘ngida, unda 
qayta ishlash modelning haydab o‘tish natijasida olingan (%(T), 
i = l,N  mustaqil amalga oshirishlar bo‘yicha q,(T) «-o‘Ichovli 
vektomi taqsimlash bahosiga olib boriladi.
Agar 
modellanayotgan 
 
tizimda 
t0 = R0At 
ishlashni 
boshlanishidan qandaydir vaqt o‘tishi bo‘yicha statsionar rejim 
o‘rnatilsa, unda [t0, T] intervalda statsionar va ergodik q(t) 
mezonning qx(t) bitta yetarli uzun amalga oshirilishi bo‘yicha u 
haqida fikr yuritishimiz mumkin. Ko‘rilgan sxema uchun bu shuni 
belgilaydiki, 7>i?0 da ?,(yAr) qiymatlarini qayta ishlashini 
boshlashga imkon beruvchi operator qo‘shiladi va (p=1) o‘rta sikl 
olib tashlanadi.
Modellashtirish natijalarini statistik qayta ishlash usullarini 
amalda qoMlanilayotgan boshqa xususiyati blokli konstuksiyali 
modellar yordamida tizimni ishlash jarayonining tadqiqoti bilan 
bog‘langan. Bitta blok uchun kirish ta'sirlarini imitatsiyalash 
modelning boshqa blokida dastlabki olingan baholash mezonlari 
asosida bloklarini alohida modellashtirishni tez-tez qo‘llashga olib 
keladi. Alohida modellashtirishda mezonlarni amalga oshirish 
to‘pIagichda bevosita yozilishi yoki bular ta’sirini imitatsiyalash 
uchun tasodifiy sonlar generatorlaridan keyinchalik foydalanish 
bilan modellashtirish natijalarini statistik qayta ishlash asosida 
olingan.
39
www.ziyouz.com kutubxonasi


Oxirgi, uchinchi tizimning modellashtirish bosqichiga kirishdan 
oldin uni 
muvaffaqiyatli o‘tkazish uchun quyidagi asosiy 
nimbosqichlarni bajarishga olib keluvchi aniq harakatlar rejasini 
tuzish zarur.

Download 10.21 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   193
Download 10.21 Mb.
Pdf ko'rish

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaModellashtirish natijalarini olish va

Download 10.21 Mb.
Pdf ko'rish