N. R. Yusupbekov, D. P. Muxitdinov texnologik jarayonlarni modellashtirish va
Download 10.21 Mb.
Pdf ko'rish
bet28/193
Sana31.10.2023
Hajmi10.21 Mb.
#92100
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   193
Bog'liq
Texnologik jarayonlarni modellashtirish va optimallashtirish asoslari (N.Yusupbekov)
organik bo\'yoqlar, amaliy mashg\'ulot № 13, 2-курс. Курилиш механикаси, tabiiy-gazni-nordon-komponentlardan-tozalashda-absorbentning-yo-qotilishi, Chastota o`zgartkichlar, намуна аттистация саволлари учун, 1 презентация, ТАУ ТЕМА2 ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ, oriental renaissance 2022, Amaliy ustaxona 2- kurs ishchi, 1807c61ce5675f5ad20377f91ac8a4e0, Теоретико методолгические основы глобалистики, 4-AMALIY, 6-mavzu. Guruxlab tandalash, uning xisobi va moxiyati, ariza soni
i
I
i i i i i i i
' m iiliim jiliali 
b o s h la n g 'ic h sh a rtla rn i b e r is h z a ru rlig id ir.
n i i m i m v
 
lid s ila li 
d if lc r c n s ia l 
t e n g la m a la r 
ta q s im la n g a n
I' ii .iiii' ii II 
i i
I
i m
klliu (Ii11iiiiiik;isini y o k i p a ra m e trla ri b ir n e c h ta
I • n>i11iiiliii 
i m
i.K|'.i111lnniMiii o b y c k t la m in g sta t sio n a r re jim la rin i 
ma h 111.1111 ia v s illa . il iu liu ii (|o‘llam l;i(li. K o 'r s a t i l g a n te n g la m a la r 
ii' 1111n i -11\i■ I-.1111111•. d in a m ik a M u i t a v s illa s h d a b o s h la n g ‘ic h sh a rtla r 
I
h
I.
h i
lni i|iilni(la c h c g iu a v iy sh a rtla rn i h a m b e rish k e ra k , u m u m iy
I
h i
M
ii
hiil.il Yaqluiii)', lu n k s iy a la r id ir . X u s u s i y h o s ila li t e n g la m a la r 
h iln n h n '.11 liu ia d iga ii o b y e k t la r n in g sta t sio n a r re jim la ri u c h u n faqat
■ hi ]: a ia v iy slia rlla r b c rila d i. X u s u s i y h o s ila li t e n g la m a la r b ila n
ilo (la l;m )ia ii 
m a s a la la r 
q u y id a g id e k ,
o ‘ta 
m u r a k k a b lig i 
b ila n
1.11([I;ui;uIi va k o ‘p h o lla rd a h a r b ir a n iq m a s a la n i y e c h im in i o lis h d a
j id d iy ish b a ja rish lalab etiladi.
Itu tc n i'la m a la i s in li b ila n t a v s if la n a d ig a n o b y e k t n in g m is o li 
11,
h
nl,i n o s ta lM o n a r slu iro itla rd a is h la y o t g a n id e a l s iq ib c h iq a r is h
I \ H

>
1

r c a k s iy a
b o 'l i b o ‘ta y o t g a n a p p a ra tin i q a b u l q ils a
h o M a d i. 
H u
h o ld a
q u y id a g i 
te n g la m a la r 
t iz im in i 
y o z is h im i z
m iu n k in :
^ - + v ^ - + skCACB

Download 10.21 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   193
Download 10.21 Mb.
Pdf ko'rish

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaN. R. Yusupbekov, D. P. Muxitdinov texnologik jarayonlarni modellashtirish va

Download 10.21 Mb.
Pdf ko'rish