N. R. Yusupbekov, D. P. Muxitdinov texnologik jarayonlarni modellashtirish va
Download 10.21 Mb.
Pdf ko'rish
bet29/193
Sana31.10.2023
Hajmi10.21 Mb.
#92100
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   193
Bog'liq
Texnologik jarayonlarni modellashtirish va optimallashtirish asoslari (N.Yusupbekov)
organik bo\'yoqlar, amaliy mashg\'ulot № 13, 2-курс. Курилиш механикаси, tabiiy-gazni-nordon-komponentlardan-tozalashda-absorbentning-yo-qotilishi, Chastota o`zgartkichlar, намуна аттистация саволлари учун, 1 презентация, ТАУ ТЕМА2 ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ, oriental renaissance 2022, Amaliy ustaxona 2- kurs ishchi, 1807c61ce5675f5ad20377f91ac8a4e0, Теоретико методолгические основы глобалистики, 4-AMALIY, 6-mavzu. Guruxlab tandalash, uning xisobi va moxiyati, ariza soni
=
0
, 
dx 
dx 
A B
^ J L + v ^ J L + s k C AC B = 
0

dx 
dx 
A
(1.7)
51
www.ziyouz.com kutubxonasi


quyidagi boshlang'ich va chegaraviy shartlar bilan:
C, = 
CA
h (
x
), 
C
b
CB
h
( x )
t = 0 da, 
(1.8)
C A =
C A „
0)> 
C B 
=
c
b f
O) t = Ox = o da. 
(1.9)
Bunda v - hajmli sarf; s - ko'ndalang kesim.
Differensial tenglamalar bilan tavsiflanadigan obyektlami 
tadqiq qilish gohida o‘ta qiyin hisoblash masalani ifoda etadi. 
Shuning uchun qator hollarda obyektning matematik tavsifi 
differensial tenglamalar orqali emas, balki ayirmali tenglamalar 
tizimi orqali 
tuziladi. Buning uchun taqsimlangan parametrli 
uzluksiz obyekt parametrlari mujassamlashgan, lekin yacheykali 
strukturaga ega bo‘lgan diskret obyekt deb ko‘riladi. Shaklan 
matematik nuqtayi nazaridan uzluksiz obyektni diskret obyekt bilan 
almashtirish differensial tenglamalarni ayirmali bog‘lanishlar bilan 
almashtirishga ekvivalentlidir. Bunda oddiy differensial tenglamalar 
bilan tavsiflanadigan obyektlar uchun matematik tavsifni chekli - 
ayirmali tenglamalar tizimi ko‘rinishida ifodalashadi. Xususiy 
hosilali differensial tenglamalar bilan tavsiflanadigan jarayonlar 
uchun natija differensial-ayirmali tenglamalar tizimi bo‘ladi, 
ulardan har biri, o ‘z navbatida, chekli - ayirmali tenglamalar tizimi 
bilan ifoda etilishi mumkin. Matematik tavsifni tashkil etuvchi 
tenglamalar tizimida bu kabi o‘zgartirishlar kiritiiganda, tabiiyki
modeilashtirish natijalarini baholashda hisobga olish kerak bo‘lgan 
xatoliklar paydo bo‘ladi.
Shu bilan birga o ‘z tabiati bo‘yicha yacheykali strukturaga ega 
bo'lgan qator obyektlar mavjud. Tipik misollar tariqasida 
seksiyalangan reaktorlar, tarelkali kolonnalar va boshqalar xizmat 
qiladi. Shuning uchun differensial tenglamalar bilan tavsiflanadigan 
yacheykali modellar obyektlar uchun nafaqat approksimatsiyani 
qulay shaklidir, balki maMum o‘ziga xos ahamiyatga ham ega.
Nostatsionar obyektlaming 
umumiy 
matematik tavsifini 
jarayonning o ‘zgaruvchilarini vaqt bo‘yicha o'zgarishini aks 
ettiruvchi differensial tenglamalar majmui ko'rinishida (oddiy yoki 
xususiy hosilali), ifodalash mumkin. Har bir o ‘zgaruvchini tj 
relaksatsiya vaqti bilan tavsiflash mumkin. Bu vaqt orasida bir 
o'zgaruvchi qolgan o‘zgaruvchilarning qiymatlari doimiy bo‘lib
52
www.ziyouz.com kutubxonasi


lm;',;iiulu o‘z.garishmng to‘liq diapazoni ma’lum ulushga o‘zgaradi. 
hcvlik. obyektning hamma o‘zgaruvchilarini ikki guruhga bo‘lish
......... 
Ulaming bittasida 
ikkinchisida esa tt  bo‘lib,
bniidan tashqari, birinchi guruh o‘zgaruvchilarining relaksatsiya 
vaqli ikkinchi guruh o'zgaruvchilarining relaksatsiya vaqtidan ancha 
kaniligini anglatuvchi tl « t “ bog‘lanma haqqoniy bo‘lsin. Unda 
Hiilolikning ma'lum darajasi bilan qabul qilish mumkinki, 
i« l.ik'.alsiya vaqtini ancha kam bo‘lgan birinchi guruhning 
ii . |'.mivchilari ine'rsionsiz va ko‘rsatilgan o‘zgaruvchilar bo‘yicha 
maiemaiik tavsifning tenglamalaridan vaqt bo'yicha olingan 
lii' .ilalari nolga teng deb hisoblanadi. Ba’zida bu usul yordamida 
tiii'-iaisionai 
boMgan matematik modelni differensial tengla- 
nialaming bir c|ismini cheklilar bilan almashtirish hisobiga ancha 
- ■
b1
.1
l.i 1
11
i
11
:.I
i
j■
a i iisliisli mumkin. Matematik modellar, qaysilarida 
n l.il.-.iii-.is.
111
i
1 1 1
kuliik vaqlli o‘7,garuvchilarning vaqt bo‘yicha 
.-!'.n i■
1
1
1
.
11
i i i
i
.
i\ 
.
i11
.
i
h
1
1i]■ an noslalsionar differensial tenglamalar 
■.iai'.n 
111.11
Ic■
111
Ia
111
.
1
1ai bilim almaslilirilsa, ularni kvazinostatsionarli 

l* b iilir.li miimkin. Amakla islilalilayolgan nostatsionar modellar 
"
1
I.
1
I
1
I
.1
kvn/iiioslalsioiiai'dir. binula, esa, ochig'ini aytganda, qator 
i' bk i i' . i■.
1111
vi lulai iiiuj', kvazinoslatsiomirligini asoslash kerak.
Aylilganlarni hisobga olib matematik modellarni quyidagi 
ko‘i inishda tasnillash mumkin:
fazoviy alornatlari bo'yicha - mujassamlashgan parametrli 
mtxh'Uar; yacheykali modellar; taqsimlangan parametrli modellar;
i 
nai modcllar; nostatsionar modellar.

Download 10.21 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   193
Download 10.21 Mb.
Pdf ko'rish

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaN. R. Yusupbekov, D. P. Muxitdinov texnologik jarayonlarni modellashtirish va

Download 10.21 Mb.
Pdf ko'rish