• Payvandlab va eritib qoplash yordamida detallarni tiklash
 • N. S. Dunyashin, S. S. Xudoyorov
  Download 2.02 Mb.
  bet29/62
  Sana31.10.2023
  Hajmi2.02 Mb.
  #92153
  1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   62
  Bog'liq
  Texnologik mashinalar va jixozlarni tamirlash. (3)
  Diplom ilova 1, 2-amaliy, jsSFZJC4LWJnkmedr1Ts7eg6t79Hlmea, Mavzu Notiqlik tarixi. Sharq notiqligi reja, 3-Mustaqil ishi kiber etika kiber huquq, Matematika (7), NANOELEKTRONIKA ASOSLARI, Sifat so\'z turkumini o\'rganish jarayonida o\'quvchilar nutqini o\' (1), Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika Farmonov Sh. Q (1), 1-mustaqil ish kiberxavfsizlik, 3-amaliy mashg'ulot MTva A, Kasbiy psixologiya-hozir.org, Abdiraimov Umid 4
  Ta’mir oMchami shunday o‘lchaniki, detallm tiklashda yeyilgan sirtlanga shu o‘lchamgacha ishlov beriladi. Erkrn va reglainentlangan
  ta’nur oMchamlan bo‘ladi. Erkm ta’mir o‘lchami deb, kattaligi oldindan belgilanmaydigan, balki bevosita ishlov bensh jarayonida hosil qilinadigan, уа’ш val uchun eng katta va teshik uchun eng kichik o4chamlarga aytiladi. Ishlov berish natijasida yeyilish izlan yo‘qotiladi va detal shakli tikianadj. Hosil qilingan erkin ta’mir o‘lcbamiga tutash detalmng tishli 0‘lchami moslashtiriladi. Buning uchun individual moslash metcxiidan foydalaniladi. Ehtiyot qismlami oldindan uzil-kesil ishJov berilgan holda tayyorlab, moslash ishlarisiz mashinaga tez qo‘yish nukoniyatining yo‘qligi erkm ta’mir c/lchamlari sistemasining kamchiligi hisoblanadi.
  Reglamentlangan ta’mir o‘lchami oldindan belgilangan o‘lcham bo‘lib, yeyilgan sirtga tuzatish vaqtida shu o‘lchamgacha ishlov beriladi. Reglainentlangan ta’mir o‘lchamlan sistemasi ta’mir qilish vaqhda o‘zaro almashinuvchanlik metodini qo‘llashga va ta’mimi tezlashtinshga sharoit yaratadi. Bu sistema qo‘llanilganda ehtiyot qismlami oldindan tayyorlab qo‘yish mumktiL Наг bir tutashma detallar jufti uchun ta’mir oMchamlanni hisoblashda va shkala tuzishda asosiy ma’lumotlar vazifasini ta’miriararo davrda ularning yeyilish kattaligi hamda ishlov benshga qoldinladigan qo‘yun kattahgi bajaradi. Pirovard ta’mir o‘lchami tutashuvcbi detallaming puxtalik, uzoqqa chidamlilik shartlan va konstruktiv xususiyatlandan kelib chiqib belgilanadi. Jihozlar staninalanmng yeyilgan yo‘naltiruvchilan ham yo‘nish, jilvirlash va boshqa usullar bilan tiklanadi. Bunda detalning geometnk shakli va amqligi metall qatlami entib qoplash yo‘li bilan tiklanadi, support karetkasi va boshqa yiglish birliklan orasidagi buzilgan o‘lcham zanjin esa kompensatsiyalovchi detallar qo‘yib tiklanadi.

   1. Payvandlab va eritib qoplash yordamida detallarni tiklash

  Payvandlash va entib qoplash ta’mir ishlanda keng qo‘llaniladi. Singan, darz ketgan va uchgan detallar payvandlab tuzatiladi.
  Eritib qoplash payvandlashning bir tun bo‘lib, umng mohiyati shundaki, bu usulda metall detallar yoki qismlar yaxlit qilib birlashtirihnaydi, balki asosiy metallga qo‘shimcha matenal suyuqlantinb qo6shiladi. Detallaming yeyilgan sirtlari suyuqlantinb 94
  qoplab tiklanadi, keyin esa jihoziarda mexanik ishlov berib o‘tkazish oMchamlanga yetkaziladi.
  Ta’mir ishida payvandlashning asosan ikki tun: yoy yordamida va gaz alangasida payvandJash qo‘HaniladL
  Yoy yordamida payvandlash metall va ко‘пмг elektrodlar bilan amalga oshinlishi mumkin. O‘zgarmas tokka nisbatan o‘zgaruvchan tokda payvandlash kengroq qoMlaniladi, chunki bunda elektr ener- giyasi kam sarflanadi,jihozlar arzon va ularga xizmat ko‘rsatish oson.
  Gazalangasidapayvandlash ta’mir ishida ham keng qoUlaniladi. Po‘lat va cho‘yan detallami gaz alangasida payvandlashning mohiyati shundaki, atsetilen ortiqcha kislorod muhitida yonganda metall suyuqlanadi, bunda suyuqlantinsh temperaturasi 3300°C va bundan yuqon bo‘lishi mumkin.
  Payvandlab va suyuqlantirib qoplab detallami riklash masala- larmi hal etishda mazkur metodning kamchiliklanm hisobga olish kerak. Bunda detallar qizib deformatsiyalanadi va ichki zo‘nqishlar paydo bo‘ladi. Ichki zcfnqishlami yo‘qotish uchun detallarga termik ishlov benshga to‘g‘ri keladi, bu ham detallaming deformat- siyalanishiga sabab bo‘lishi mumkin.

  Download 2.02 Mb.
  1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   62
  Download 2.02 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  N. S. Dunyashin, S. S. Xudoyorov

  Download 2.02 Mb.