• 1.2. Ko‘tarisb-tashish qurilmalari. Ta’mirlashda ishlatiladigan ko‘tarisb-tashish vositalari. Kanatlar, stroplar, yuk qamrash qurilmalari
 • N. S. Dunyashin, S. S. Xudoyorov
  Download 2.02 Mb.
  bet4/62
  Sana31.10.2023
  Hajmi2.02 Mb.
  #92153
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62
  Bog'liq
  Texnologik mashinalar va jixozlarni tamirlash. (3)
  Diplom ilova 1, 2-amaliy, jsSFZJC4LWJnkmedr1Ts7eg6t79Hlmea, Mavzu Notiqlik tarixi. Sharq notiqligi reja, 3-Mustaqil ishi kiber etika kiber huquq, Matematika (7), NANOELEKTRONIKA ASOSLARI, Sifat so\'z turkumini o\'rganish jarayonida o\'quvchilar nutqini o\' (1), Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika Farmonov Sh. Q (1)
  Yig‘ish birligi deb, birgalikda ishlaydigan detallar, masalan, nasos, support, reduktor, muftalar, dumalash podshipniklan va bokazolar kompleksiga aytiladi. Yig‘ish birliklarining ko‘pgina detallan deyarli hamma mashinalarda uchraydi (boltlar, vallar, dumalash podshipniklari va hokazo). Shuning uchun ular wnumiy ishlarga mo‘ljallangan detallar va yig‘ish birliklari deb ataladi. Mashinalaming bitta yoki bir nechta tipidagma uchraydigan detallar hamda yig‘ish birliklari maxsus ishlarga moMjallangan detallar va yig‘ish birliklari deb ataladi. Ularga jihoz shpindellan, porshenlar, tirsakli vallar va boshqalarkiradi.
  Umuniiy ishlarga mo‘Ijallangan barcha detallar va yig‘ish birliklan binktiruvchi (parchin mixli, shponkali, rezbali va hokazo), aylamna harakat uzatuvchi (tishli g‘ildiraklar, shkivlar va hokazo) hamda uzatmaga xizinat koYsatuvchi (vallar, podshipniklar, muftalar va hokazojlarga ajratiladi.
  1.2. Ko‘tarisb-tashish qurilmalari. Ta’mirlashda ishlatiladigan
  ko‘tarisb-tashish vositalari. Kanatlar, stroplar, yuk qamrash
  qurilmalari

  Jihozlarm ta’mir qilishda ko‘pgina og‘ir detallar, yiglish birliklan (uzellar) va hatto yig‘ilgan mashinalarni ko‘tansh hamda tashishga to‘g‘n keladi. Buning uchun ko‘tansh-tashish vositalandan foydalaniladi. Ko‘tansh-tashish jihozlariko‘taradigan, pol ustiga, yer ustiga o‘matiiadigan xillarga ajratiladi. Ko‘tansh jihozlariga qo‘zg‘almas tayanchlarga osib qcfyilgan blok va tallar, shuningdek domkratlar, uchoyoqlar va boshqa mexanizmlar kiradi. Pol ustiga o‘matiladigan jihozlarga chig‘irlar, ko‘chma kranlar, ko4chma aravachaiar va boshqa qunlmalar kiradi. Yer ustiga o‘matiladigan ko‘tarish-tashish qunlmalariga klink va bunlma kranlar, kranbalkaiar, monorelslar va boshqa mexamzmlar kiradi.
  Blok (1.2-rasm, a, chapda) o‘qda aylanadigan disk bo‘lib, tugmida kanat yoki zanjir uchun anqcha qilingan. Blok yoki oboyma deb ataladigan vilkasimon skoba teshiklanga mahkamlangan. Oboyma qo‘zgahivchan bo‘lishi, уа’ш blok bilan birga tushadigan va ko‘tariladigan hamda qo‘zgkalmas bo‘lishi mumkin. Shunga ko‘ra, blok qo‘zgcaluvchan yoki qo‘zg£almas blok deb ataladi. Yuk blok orqaJi o‘tkazilgan kanat yordamida ko‘tariJadi.
  Agar yukni vertikal sunshda tezlikdan emas, balki kuchdan yutishzarur bo‘lsa, ikkita: qo‘zg‘almas va qo‘zgcaluvchan bloklardan foydalaniladi (1.2-rasm, a, o‘ngda). Ko‘tariladigan yuk tagidan kanat oltkazilgan qo‘zg‘aluvchan blok oboymasiga osib qo‘yiladi. Kanatning bir qo‘zglalmas blok oboymasiga mahkamlab qo‘yilgan, kanatning ikkinchi bolsh uchi esa yukni ko‘tarayotganda pastga tortiladi. Bu holda yukning massasi kanatmng ikkita tarmog^ga
  taqsimlangani uchun talab qiluiadigan ko‘tansh kuchi ko‘tariladigan yuk massasimng yarmiga teng bo‘lishi kerak, xolos.


  L2-rasm. Ко’tarish qwihnalari:
  a-bloklar, b-polispat, d-dastaki tal, e-koshkali dastaki tal, f-elektrtelfer.
  Kuchdan ikki marta ortiqroq yutish uchun bloklar sistemasi — polispastlardan foydalandadi, 1.2-rasm, (b) da bloklar sistemasi kocrsatilgan, Ulardan ikkitasi (qo‘zg‘aluvchan bloklar) yuk osiladigan pastki umumiy oboymada joylashgan, uchta qcfzg^almas blok esa yuqongi umunuy oboymada o‘matilgan. Bunday bloklar sistemasi bo‘lgan polistpastlardan foydalarulganda yukmng massasi beshta kanat orasida taqsimlangani sababli ko‘tansh uchun besh marta kam kuch talab qilinadi. Tallar (1.2-rasm, d) ko‘pmcha ta’nur ishlanda qo‘llaniladi; ular ish olmida uchoyoqlarga osib qo‘yiladi. Tallarmng yuk koctara oluvchanligi har xil bolib, mexamzmdagi korxona tamg‘asida ko‘rsatiladi. Dastaki tal yuqongi ilgagi yordamida monorelsga osib qo‘yilishi yoki koshka (1.2-rasm, e) vositasida monorelsga montaj qilinishi mumkin, shunda yuk faqat yuqoriga emas, balki gorizontal yo‘nalishda ham harakatlana oladi.

  Download 2.02 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62
  Download 2.02 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  N. S. Dunyashin, S. S. Xudoyorov

  Download 2.02 Mb.