• Kanatlar, stroplar, yuk qamrash qurilmalari
 • N. S. Dunyashin, S. S. Xudoyorov
  Download 2.02 Mb.
  bet5/62
  Sana31.10.2023
  Hajmi2.02 Mb.
  #92153
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62
  Bog'liq
  Texnologik mashinalar va jixozlarni tamirlash. (3)
  Diplom ilova 1, 2-amaliy, jsSFZJC4LWJnkmedr1Ts7eg6t79Hlmea, Mavzu Notiqlik tarixi. Sharq notiqligi reja, 3-Mustaqil ishi kiber etika kiber huquq, Matematika (7), NANOELEKTRONIKA ASOSLARI, Sifat so\'z turkumini o\'rganish jarayonida o\'quvchilar nutqini o\' (1), Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika Farmonov Sh. Q (1), 1-mustaqil ish kiberxavfsizlik, 3-amaliy mashg'ulot MTva A, Kasbiy psixologiya-hozir.org, Abdiraimov Umid 4
  Elektrotelferlar. Ta’mir ishida elektrotelferlardan keng foydalaniladi. Bu mexanizmJaming elektr dvigateli (1.2-rasm, f) kran-balka (5) da elektr dvigatel (4) yordamida harakatlantiriladigan aravachaga o‘matilib, flanetslar bilan mahkamlab qo‘yilgan. Elektrotelfer barabaniga tros o‘ralgan, trosga esa ilgak (3) li blok osib qo‘yilgan. Elektrotelfer polda turgan holda knopkali osma qurilma (2) yordamida boshqariladi. Elektrotelfer 250 kg dan 5 t gacha yuk ko‘tara oladi. Ta’mir ishlanda ko‘pincha yuk ko‘tansh domkratlaridan foydalaniladi. 1.3-rasm, (a) da 15 t gacha yuk коЧага oladigan vintli domkrat ko‘rsatilgan. Bundan og‘ir yuklami ko‘tara oladigan domkratlar ham bor.


  1.3-rasm. Domkratlar:
  a-vintli, b-tishli reykali, d-ponali, e-gidravlik.
  Domkratlardanyuklami kichik balandhkka koltanshda va ularni kichik masofelarga gonzontal ravishda sunshda foydalamladi. Yuklami gonzontaliga surjsh uchun domkratlar gorizontal o‘matilib, devor yoki kolonnaga tirab qo6yfladi. Boshqa tipdagi — tishli reykali
  domkrat 1.3-rasm, (b) da ko‘rsatilgan. Ular 5-20 t gacha yuk ko‘tara oladi. Jixozlami o‘rnatishda ponali domkratlardan ham foydalaniladi (1.3-rasm, d). Ular yordanuda jihozlami qat’iy gonzontal yoki vemkaJ vaziyatga keltirish mumkin. Ponali domkrat tayanchi o‘zming pastki qiya tekisligi bilan pona (2) ga tegib turadi. Tayanch stanma panjalari tagiga keltiriladi va vint (3) ni burab pona (2) gonzontal yo‘nalishda suriladi, natijada jihoz keraklicha tushadi yoki ko*tariladi. Og1!! yuklar gidravlik domkrat (1.3-rasm, e) bilan ko‘tanladi.
  Domkratlami ishlatayotganda quyidagi qoidalarga noya qilish kerak:

  • ish boshlashdan oldm domkrat holatini, ayniqsa xrapovikni va uning ishlashini diqqat bilan tekshirish; yukm ko‘tarayotganda til * chiqib ketsa, og‘ir avanya ro‘y benshini esdan chiqarmaslik;

  • ishlayotganda domkratni qiyshaytirmasdan o‘madsh, asosining tagiga taxtayoki bnisoklar qo‘yish;

  • ko‘tanlayotgan narsani shikastlamaslik uchun ubilan domkrat 6 kallagi orasiga qistirma, yaxshisi, yog‘och qistirma qo‘yish;

  • domkrat bilan urung yuk ko‘tara oluvchanligidan og‘ir yukni ko‘tarmaslik;

  • domkrat mexamzmlanni vaqt-vaqtida tozalab va moylab turish kerak.

  Gidravlik ko‘targich (1 4-rasni, a, b) ta’mir qilinadigan jihozning ,
  yig‘ish birliklan va detallarmi ko‘tansh hamda tushinsh, asosan oglir va ko4tanshga noqulay bo‘lgan detallarni olish, shumngdek jihozlar, shneklar hamda moslamalami olish va tashish uchun ishlatiladi.
  Ko‘targich uncha katta bo‘lmagani sababli undan jihozlar oraligli tor bo‘lgan joylarda ishlash uchun foydalaniladi.
  Yuk platformasi yuntmasining qo‘shaloqligi 35-40 soniya ichida yukni 3500 mm gacha balandlikka ko‘tansh imkonmi beradi. Platformani polgacha tuslunsh ham mumkin. Platfonna oxiridagi roliklar platformaga yukni tez va osongina ortish hamda undan tushmshga imkon beradi. Konstruksiyasi jihatidan gidravlik ko‘tar- gich quyidagicha tuzilgan. Shvellerlar va teniir listdan payvandlab yasalgan korpusga shtok, rezina manjetli porshen hamda gidravlik
  ajratish shtutserlandan iborat kuch silindn (5) o‘matilgan. Porshen yo‘lining uzunligi 750 mm.


  1.4-rastn. Gidravlik ко’targich:
  а— umumiy kobrinishi, b—sxemasi.


  L5-rasm, Ко’chma kran.
  Shtok (3) ning yuqongi uchi vertikal tekislikda be^malol sunla oladigan qo£zg‘aluvchan ramka (1) ga biriktirilgan. Zanjiming bir uchi yuk platformasi (6) ga mahkamlangan, boshqa uchi esa
  qo‘zgaluvchan ramadagi yulduzcha (2) ga kiydinlib, kronshteyn yordamida karkasmng kcfndalang burchakligiga mahkamlab qo‘yilgan. Pedal (7) ш bosib nasos porshem harakatga keltiriladi.
  Gidrobakdan moy trubalar bo‘ylab kuch silindrining pastki bo‘shligliga haydaladi, sbunda porshen shtok bilan birga sunlib qo‘zg‘aluvchan ramani ko‘taradi. Zanjir, o‘z navbatida, yuldiizchada aylamb yuk platformasim koltaradi. Shunday qilib, kuch silindnning porshem 750 mm ga siljiganda yuk platformasi 1500 пип ko‘tanladi. Bunladigan ko‘chma kran. Bu kran (1.5-rasm) to‘rt g‘ildirakli aravacha (2) ga o‘matilgan. Kranning o‘qi bunlish ramasi va unga mahkamlangan strela (8) tayanch (12) ga o‘matilgan. Mexanizmlaming vaziyati tortqilar (6) bilan rostlanadi. Posangi (4) yukm ko‘tarayotganda aravachamng ag‘danlib ketishiga yo‘l qo‘ymaydi. Posangiga mahkamlangan dastaki chig‘ir (5) yordamida yuk ko‘tanladi. Bumng uchun ikkita blok (7) dan o‘tkazilgan tros va ilgak (10) dan foydalaniladi. Strelam kerakli vaziyatda mahkamlab qo‘yish uchun fiksator (3) ishlatiladi. Kranm joydan-joyga ko‘chirishda dishlo (13) dan foydalannladi. Kranni ish o£miga qo‘zg‘almaydigan qilib o‘matish uchun keyingi g‘ildiraklari vintlar (1) bilan qotinb qo‘yiladi.
  Kanatlar, stroplar, yuk qamrash qurilmalari
  Ko‘pgina kc/tansh-tashish mexanizmlarida yuk qamrash moslamalan sifatida kanat va zanjirlar ishlatiladi kichik massali jihozlarm joydan-joyga ko‘chinsh uchun oddiy капор kanatlardan, montaj ishlan ucbun esa ucbta, ba’zan to‘rtta tutamdan iborat bo‘Igan, mashinada o‘rilgan, smolalangan va oqartirilgan капор kanatlardan foydalaniladi. Oqartirilgan kanat smolalangan kanatga qaraganda yumshoqroq, egiluvchanroq va pishiqroq bo‘ladi, ammo u nanini shimib, tez chiriydi. Smolalangan kanat puxtaroq bo‘ladi.2
  Ishlatilgan qog‘oz kanatlarga heriladigan yuklama ulammg holatiga qarab 20-40% kamaytiriladi. Yuk kanatlami ulab uzaytinsh taqiqlanadi. Montaj ishlanga mo‘ljallangan po‘lat kanatlar (1.6-rasm)

  Download 2.02 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62
  Download 2.02 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  N. S. Dunyashin, S. S. Xudoyorov

  Download 2.02 Mb.