• Mal’un
 • Nosiriddin Burhoniddin o‘g‘li Rabg‘uziy
  Download 0.97 Mb.
  bet73/125
  Sana16.10.2022
  Hajmi0.97 Mb.
  #27301
  1   ...   69   70   71   72   73   74   75   76   ...   125
  Bog'liq
  aa69dea

  Nosiriddin Burhoniddin o‘g‘li Rabg‘uziy
  1. “Qisasi Rabg‘uziy”ning uzum hikoyatida chog‘ir uch hayvonga o‘xshatilgan. Ushbu uch hayvonni ko‘rsating.
  A) tulki, quyon, to‘ng‘iz B) ilon, yo‘lbars, to‘ng‘iz C) tulki, yo‘lbars, to‘ng‘iz D) tulki, yo‘lbars, sher
  2. “Qisasi Rabg‘uziy” hikoyatida shinni va sirka paydo bo‘lishiga bevosita qaysi payg‘ambar sababchi bo‘lgan?
  A) Dovud B) Yusuf C) Muhammad D) Nuh
  3. «Qisasi Rabg‘uziy»ga ko‘ra, «Ilohi, man o‘zimni dono bilib yurur erdim, Maning bilganim bu mo‘rchaning oldida hech nimarsa ekan», – deb tavba qilgan zot nomini aniqlang.
  A) Sulaymon B) Dovud C) No‘shiravon D) Namrud
  4. Rabg‘uziy yozgan ilk turkiy g‘azalda ilk bor nima ishlatilgan?
  A) qofiya B) niba C) jonlantirish san’ati D) taxallus
  5. “Qisasi Rabg‘uziy”da asar sujetiga asos bo‘lgan voqealar ko‘p jihatidan qaysi manbaga tayanadi?
  A) Tavrotga B) Qur’onga va xalq og‘zaki ijodiga C) Hadisga D) Injilga
  6. “Qisasi Rabg‘uziy” asaridagi qissalarning asosini qanday voqealar tashkil etadi?
  A) ijtimoiy-iqtisodiy voqealar B) tarixiy-ilohiy voqealar C) tarixiy-siyosiy voqealar D) A va B javoblar to‘g‘ri
  7. “Qisasi Rabg‘uziy”da qissalar qanday boshlanadi?
  A) qahramon ta’rifi bilan B) she’riy madh bilan C) asosiy voqealar bayoni bilan D) barcha javoblar to‘g‘ri
  8. Dovud duo qildi: “Egam-ey manga bir hunar o‘rgatgil, aning birla qazg‘achiligi yeyayin, xalq mani so‘zlamasunlar”. Parchadagi Qazg‘achiligi so‘zining ma’nosini aniqlang.
  A) taqachilik B) uzum C) nasiba D) urug‘
  9. “Qisasi Rabg‘uziy”dagi “Dovud haqida” hikoyatning asosiy maqsadini ko‘rsatining.
  A) halollikka, o‘z mehnati bilan kun ko‘rishga chaqirish B) boshqalarga zulm qilmaslik C) insonparvarlik D) A va B
  10. O‘zbek nasrida ilk marotaba dialoglar kim tomonidan qo‘llanilgan?
  A) Yusuf Xos Hojib B) Rabg‘uziy C) Mahmud Koshg‘ariy D) Pahlavon Mahmud
  11. “Qisasi Rabg‘uziy”dagi til odobi va qalb pokligi asosiy o‘rin tutgan hikoyatni aniqlang.
  A) “Luqmon va uning xojasi” B) “Shaytoni mal’un” C) “Nuh haqida” D) “Dovud haqida”
  12. “Qisasi Rabg‘uziy”dagi “Mal’un so‘zining ma’nosini aniqlang.
  A) savat to‘quvchi B) uzum urug‘i C) haydalgan, la’natlangan D) e’tiqodi sust
  13. “Qisasi Rabg‘uziy”ning “Uzum” hikoyatida chog‘ir ichgan odamning holatini tasvirlashda qaysi timsollardan foydalanilgan?
  A) ilon, tulki, bo‘ri B) tulki, yo‘lbars, to‘ng‘iz C) to‘ng‘iz, bo‘ri, shoqol D) mast, shayton, alvasti
  14. Rabg‘uziy «Qisasi Rabg‘uziy»da ko‘plab badiiy san’atlardan foydalangan. Adib ta’rif va tavsif o‘rinlarida qaysi badiiy san’atni qo‘llagan?
  A) tashbeh B) saj C) tanosib D) talmeh
  15. Rabg‘uziy hikoyalaridan qaysi birida dialoglardan keng foydalanilgan?
  A) “Luqmon va uning xojasi” B) “Ilon va qaldirg‘och” C) “Sulaymon va qarinchqa” D) “Uzum hikoyati”
  16. “Qisasi Rabg‘uziy”dagi inson xayolatining imkonlari math etilgan hikoyatni aniqlang.
  A) “Bilqis” hikoyati B) “Uzum” hikoyati C) “Sulaymon va Qarinchqa” D) “Namrud” hikoyati
  17. Bahor vasfiga bag‘ishlangan birinchi turkiy g‘azal kimning qalamiga mansub?
  A) Yusuf Xos Hojib B) Rabg‘uziy C) Xorazmiy D) Koshg‘ariy
  18. Rabg‘uziyning turkiy g‘azallardagi “zamharir” sifatining ma’nosini aniqlang.
  A) qirovli, qahraton, qattiq qish B) ayoz, qahraton C) tirik, qirovli D) ayoz, qattiq qish
  19. Hikoya ichida hikoya usulida yozilgan asarni aniqlang.
  A) “Qisasi Rabg‘uziy”, “Sab’ayi Sayyor” B) “Muftohil adl”, “Gulzor” C) “Lison ut-tayr”, “Kalila va Dimna” D) A va C
  20. “Qisasi Rabg‘uziy”ning qaysi hikoyatida muallif izohi asosiy o‘rin egallaydi?
  A) “Namrud” hikoyati B) “Ilon va qaldirg‘och” hikoyati C) “Uzum” hikoyati D) “Sulaymon va Qarinchqa” hikoyati
  21. Qur’on sujeti asosida yaratilgan asarni ko‘rsating.
  A) “Qissasi Rabg’uziy” B) “Qisasi Mashrab” C) “Sehrli qalpoqcha” D) “Uzum qissasi”
  22. Rabg‘uziy shaxsning kamoloti, faqat jismoniy sifatlar bilan belgilanmasligi, buning uchun aqliy, ma’naviy belgilar mezon bo‘lishini qaysi hikoyatda keltirilgan?
  A) “Yusuf va Zulayho” B) “Dovud” haqida C) “Namrud” haqida D) “Sulaymon va qarinchqa”
  23. “Sulaymon va qarinchqa” hikoyatida Qarinchqa Sulaymonning qaysi so‘zidan keyin “bu so‘zdin hasad isi kelur” deb javob beradi? (majmua asosida)
  A) Yelni tiladimki manga musahhar qildi. B) Andog‘ mulk tiladimkim, mandin o‘zga kim ersada bo‘lmasin. C) Uchar qushlarga hukm qildim. D) Dev-parini menga musahhar qildi.
  24. “Qisasi Rabg‘uziy”dagi hikoyatlarda nimaning ta’siri kuchli seziladi?
  A) xalq og‘zaki ijodining B) mubolag‘aning C) xayolatning D) real voqealarning
  25. “Qisasi Yusuf” asari kimning qalamiga mansub?
  A) Qul Ali B) Husam Kotib C) Otamalik Juvayniy D) Mahmud Bulg‘oriy
  26. Shayton qaysi hikoyatning asosiy qahramoni?
  A) “Bilqis” hikoyati B) “Namrud” hikoyati C) “Uzum” hikoyati D) “Yusuf” hikoyati
  27. “Aqli tengsiz beg” – deb ta’riflangan hukmdor nomi qaysi qatorda berilgan?
  A) Mirzo Ulug‘bek B) Nosiriddin To‘qbo‘g‘a C) Dod Sipohsolor D) Husayn Boyqaro  Download 0.97 Mb.
  1   ...   69   70   71   72   73   74   75   76   ...   125
  Download 0.97 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Nosiriddin Burhoniddin o‘g‘li Rabg‘uziy

  Download 0.97 Mb.