• Abdulla Qodiriy
 • Nazariy ma’lumot. Dramatik tur
  Download 0.97 Mb.
  bet97/125
  Sana16.10.2022
  Hajmi0.97 Mb.
  #27301
  1   ...   93   94   95   96   97   98   99   100   ...   125
  Bog'liq
  aa69dea

  Nazariy ma’lumot. Dramatik tur
  1. Dramaning qanday ko‘rinishlari mavjud?
  A) lirik drama B) ertak drama C) fantastik drama D) A, B va C
  3-DARS. JADID ADABIYOTI (davomi). (104-145-betlar)
  Reja:
  1. Abdulla Qodiriy.
  2. Nazariy ma 'lumot. Badiiy asar poetikasi haqida tushuncha.
  3. Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpon.
  4. Nazariy ma'lumot. Badiiy adabiyotning vazifalari.


  Abdulla Qodiriy
  1. Oybek qaysi ijodkorni «tug‘ma epik yozuvchi, keng ko‘lamdagi master, yuksak ma’nodagi realist san’atkor» deya ta’riflaydi?
  A) Abdulla Qodiriy B) Cho‘lpon C) G‘.G‘ulom D) Furqat
  2. «A.Qodiriy… yangi davr adabiyoti, Yevropa adabiyoti gazi bilan o‘lchaganda ham to‘laqonli asarlar yozgan, o‘zbek romanchligini boshlab bergan ulkan adibdir». Ushbu ta’rif Qodiriyga kim tomonidan berilgan?
  A) Abdulla Oripov B) A.Qahhor C) Erkin Vohidov D) Oybek
  3. Oiladagi moddiy muhtojlik tufayli bir oz kechikib, 9-10 yoshlarida maktabga borgan adibimizni aniqlang.
  A) Cho‘lpon B) Oybek C) Abdulla Qodiriy D) G‘.G‘ulom
  4. «Sadoyi Turkiston» gazetasining 1914- yil 1-aprel sonida uning «Yangi masjid va maktab» sarlavhali xabari bosilgan. Yuqoridagi fikrlar qaysi adib to‘g‘risida?
  A) Fitrat B) Hamza C) Cho‘lpon D) Qodiriy
  5. «To‘y», «Millatimga», «Ahvolimiz» she’rlari kimning qalamiga mansub?
  A) Abdulla Qodiriy B) Cho‘lpon C) Fitrat D) Hamza
  6. «Yozuvchi bu asarda voqealar ustida muhokama qilmaydi, tushuntirmaydi, isbot qilmaydi, balki obrazlar bilan ko‘rsatadi. Bu hikoyada ham foydasiz odatlarni qoralaydigan ma’lum «axloq», «ibrat» bor, lekin bu axloq turtib chiqmaydi». Oybek tomonidan berilgan ushbu ta’rif Qodiriyning qaysi asari haqida?
  A) Juvonboz B) Uloqda C) Kalvak Maxzumning xotira daftaridan D) Toshpo‘lat tajang nima deydir?
  7. Qodiriyning qaysi hikoyasi faqat uning yutug‘i bo‘lib qolmay, Oktabr to‘ntarishigacha bo‘lgan o‘zbek adabiyotidagi realizmning cho‘qqisi, realistik hikoyaning eng yaxshi, yetuk namunasi hisoblanadi?
  A) Juvonboz B) Uloqda C) Kalvak Maxzumning xotira daftaridan D) Toshpo‘lat tajang nima deydir?
  8. Qodiriy 1919- yil qaysi gazetaga muharrir bo‘lib tayinlanadi?
  A) Ro‘sta B) Ishtirokiyun C) Oziq ishlari D) Qizil bayroq
  9. O‘zbekistonda yangi tipdagi matbuotning tug‘ilishi va shakllanishiga benihoya katta xizmat qilgan, ayniqsa, «Mushtum» jurnalining tug‘ilishi va oyoqqa turishda katta jonbozlik ko‘rsatgan adibni ko‘rsating.
  A) Fitrat B) Cho‘lpon C) Hamza D) Abdulla Qodiriy
  10. Qaysi adib matbuot, jurnalistika sohasidagi bilim va malakasini oshirish maqsadida 1924-1925- yillarda Moskvadagi oliy adabiyot institutida ta’lim oldi?
  A) Fitrat B) Cho‘lpon C) Hamza D) A.Qodiriy
  11. «1818- yil yodgori», «O‘tgan kunlar» tanqidi ustida ba’zi izohlar» maqolalari kimga tegishli?
  A) Abdulla Qodiriy B) Cho‘lpon C) Hamza D) Fitrat
  12. 1926- yili «Mushtum» jurnalida bosilgan «Yig‘indi gaplar» hajviyasi kimning qalamiga mansub?
  A) G‘.G‘ulom B) A.Qodiriy C) A.Qahhor D) Cho‘lpon
  13. Qodiriyni yozuvchi sifatida ilk bor elga tanitgan asarlarini ko‘rsating.
  A) O‘tgan kunlar, Mehrobdan chayon B) Kalvak Maxzumning xotira daftaridan, Toshpo‘lat tajang nima deydir? C) Uloqda, Baxtsiz kuyov D) A va C
  14. Qodiriyning qaysi asarida «Odamzotning aqli yetmaydur», «Bachi ma’ni?» boblari uchraydi?
  A) Yig‘indi gaplar B) Obid ketmon C) Toshpo‘lat tajang nima deydir? D) Kalvak Maxzumning xotira daftaridan
  15. «Qishloqqa yuzingni o‘gir», «Qishloqqa qopingni o’gir» boblari Qodiriyning qaysi asarida mavjud?
  A) Kalvak Maxzumning xotira daftaridan B) Obid ketmon C) Yig‘indi gaplar D) Toshpo‘lat tajang nima deydir?
  16. Qodiriyning hajviy asarlarida uchraydigan «Odamzod farzandining g‘aribi» kim?
  A) Kalvak Maxzum B) Toshpo‘lat tajang C) Salim so‘tak D) Solih Maxdum
  17. «O‘tgan kunlar» romanidan parchalar 1922- yilda qaysi jurnalda bosilgan?
  A) «Oyna» jurnalida B) To‘g‘ri javob yo‘q C) «Inqilob» jurnalida D) «Kommunist yo‘ldoshi» jurnalida
  18. Qodiriyning «O‘tkan kunlar» romani qaysi tanqidchi tomonidan zararli asar deb baholangan?
  A) M.Sheverdin B) Sotti Husayn C) Ozod Sharofiddinov D) A.Qahhor
  19. Nihoyat, roman haqidagi haqiqat XX asrning 60-80- yillariga kelib yuzaga chiqa boshladi. Ammo hamon bu asar haqidagi haqiqat to‘laligicha kashf etilgani yo‘q. Roman xususida bahslar, tekshirishlar davom etmoqda. Gap qaysi roman haqida bormoqda?
  A) Mehrobdan chayon B) O‘tkan kunlar C) Kecha va kunduz D) B va C
  20. «Mehrobdan chayon» romani ilk bor qachon va qayerda bosilib chiqqan?
  A) 1928- yil fevral, Samarqandda B) 1929- yil mart, Toshkentda C) 1928- yil may, Buxoroda D) 1929- yil mart, Samarqandda
  21. 1926- yili Qodiriy boshiga tushgan savdolar qog‘ozga tushirilsa, zo‘r fojeiy asar paydo bo‘lishi mumkin edi. Go‘yo muallif o‘z boshidan kechirgan voqealarni o‘tgan asrga ko‘chirib saroydagi munshiylar orasidagi mojarolarga o‘rab, o‘zgacha ko‘rinishda gavdalantirayotganday tuyuladi. Ushbu jumlada Qodiriyning qaysi asari nazarda tutilgan?
  A) Mehrobdan chayon B) O‘tkan kunlar C) Obid ketmon D) A va B
  22. Qodiriy oqlanganidan keyin, uning asarlari qachondan boshlab xalqqa tarqatila boshlandi?
  A) 1957- yildan B) 1958- yildan C) 1959- yildan D) 1956- yildan
  23. «Ishq da’vosi avom o‘ylaganicha vasl emas – hajrdir. Zero, vasl ishq o‘tini so‘ndiruvchi, hajr esa kamolotga erishtiruvchidir». «Mehrobdan chayon» romanidan olingan ushbu fikrlar kimga tegishli?
  A) Ra’noga B) Solih Maxdumga C) Anvarga D) Sultonaliga
  24. Qaysi adib «Mehrobdan chayon»dagi Solih Maxdum obraziga quyidagi tarifni beradi? «…asardagi hamma personajlar orasidan eng jonli, eng yorqin, eng tipik figura».
  A) A.Qahhor B) G‘.G‘ulom C) O.Sharafiddinov D) Oybek
  25. Oybek tomonidan berilgan ushbu ta’rif «Merobdan chayon» romanidagi qaysi personajga tegishli? «…asardagi hamma personajlar orasida eng jonli, eng yorqin, eng tipik figura».
  A) Ra’no B) Solih Maxdum C) Anvar D) Sultonali
  26. «Anvar va Ra’noning tuprog‘i bir joydan olingan… ikkisi ham kam taom». «Mehrobdan chayon» romanidan olingan yuqoridagi jumla kimga tegishli?
  A) Mulla Abdurahmon B) Sultonali C) Solih Maxdum D) Nigor oyim
  27. Xudoyoroxon tarixi «Mehrobdan chayon» romanining qaysi bobida berilgan?
  A) Qirq qizlar B) Nozik C) Xayrul – umuri avsatuho D) Zulm o‘chog‘i
  28. Yengil kulgi, hazil-mutoyiba zamiridagi keskin drama, ziddiyatlarni ochish, quvnoq tarzdagi ifodaning mungli, og‘ir fojiiy ohang bilan almanishinishi – bunday sehrli san’at «Mehrobdan chayon» romanining qaysi boblarida alohida kuch bilan namayon bo‘lgan?
  A) Zulm o‘chog‘i B) Nozik C) B va D D) Qirq qizlar
  29. «Mehrobdan chayon» romanidagi qaysi qahramon o‘zini «onhazratning otgan o‘qlari» deb biladi?
  A) Gulshan B) Roziya oyim C) Nozik D) Nigor oyim
  30. Qaysi asar hayot haqiqatini orttirmay va kamsitmay, o‘z holicha, jamiyki qarralari, tovlanishlari bilan gavdalantirgan, xarakterlar olamini o‘ziga xos ohanglar, bo‘yoqlar vositasida kashf etib bergan o‘xshashi yo‘q badiiy obida hisoblanadi?
  A) O‘tkan kunlar B) Mehrobdan chayon C) Qutlug‘ qon D) Kecha va kunduz
  31. Qodiriyning hikoyalari berilgan qatorni toping.
  A) Uloqda, Kalvak Maxzumning xotira daftaridan B) Jinlar bazmi, Toshpo‘lat tajang nima deydir? C) Yig‘indi gaplar, Baxtsiz kuyov D) Uloqda, Jinlar bazmi
  32. Qodiriyning qaysi asari Behbudiyning «Padarkush» dramasiga taqlidan yozilgan?
  A) Juvonboz B) Baxtsiz kuyov C) Uloqda D) Toshpo‘lat tajang nima diydir?
  33. Qodiriy qaysi jurnalning tug‘ilishi va oyoqqa turishida katta jonbozlik ko‘rsatgan?
  A) Sadoi Turkiston B) Qizil bayroq C) Mushtum D) Inqilob
  34. Qodiriyning hayotdagi muhum tadbirlarni, yangiliklarni olqishlab, qo‘llab-quvvatlovchi, tashviq etivchi maqolalari berilgan qatorni aniqlang.
  A) Ulug‘ ayyom, Matbuot kuni B) 1818- yil yodgori, Otam ham bolshevik C) Bizda teatr ishining borishi, Ulug‘ ayyom D) Yig‘indi gaplar, Matbuot kuni
  35. «Xayrul-umuri avsatuho» bobi qaysi asarda uchraydi?
  A) Mehrodan chayon B) O‘tkan kunlar C) Baxtsiz kuyov D) Toshpo‘lat tajang nima deydir?
  36. Qodiriyning «O‘tkan kunlar» romanida qanday tasvir usuli yetakchilik qiladi?
  A) tahliliy-psixologik B) hajviy-yumoristik C) tarixiy-an’anaviy D) liro-romantik
  37. Qodiriyning 1926- yilda «Mushtum» jurnalida bosilgan asarini toping.
  A) Juvonboz B) Uloqda C) Yig‘indi gaplar D) Toshpo‘lat tajang nima deydir?  Download 0.97 Mb.
  1   ...   93   94   95   96   97   98   99   100   ...   125
  Download 0.97 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Nazariy ma’lumot. Dramatik tur

  Download 0.97 Mb.