• 1. Issiqlikni kiritilish manbaalari
 • 2. Issiqlikni uzatilish (sarflanish) manbaalari
 • Konvektiv quritish jarayonlarining issiqlik balansi
  Download 4.42 Mb.
  bet9/21
  Sana26.10.2022
  Hajmi4.42 Mb.
  #28184
  1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21
  Bog'liq
  Rahimov Bekzod 9u-14
  Задачи copy, W, Qishloq xo’jaligida axborot texnologiyalari-fayllar.org, 4-mavzu, 2-амалий иш, Materiallarga elektr-kimyoviy va elektro-fizikaviy ishlov berish-fayllar.org
  Konvektiv quritish jarayonlarining issiqlik balansi. Kaloriferga yuborilayotgan nam havoning entalpiyasi Io, harorati to, nisbiy namligi φo va nam saqlash darajasi xo. Qizdirilayotgan havoning kaloriferdan chiqishdagi parametrlari – I1, t1, φ1 va x1. Quritkichdan chiqayotgan (ishlatib boolingan) havoning parametrlari – I2, t2, φ2 va x2.
  Quritish uskunalarining ayrim turlari uzatish vositalari (masalan, shnek, vagonetka, transportyor va b.) bilan taominlangan boolishi mumkin. Shuning uchun issiqlik balansi tenglamasida ushbu vositalarning massasi Gt, ular materialining solishtirma issiqlik siimi st va harorati tt hisobga olinadi.
  Shunday qilib, jarayonga kiritilayotgan va undan uzatilayotgan issiqlik miqdorlari quyidagicha booladi.


  1. Issiqlikni kiritilish manbaalari:
  1.1. Tashqi nam havo bilan Qo = LIo;
  1.2. Nam materialning issiqligi:
  - quruq material bilan Q2 = G2smtm;
  - material tarkibidagi namlik bilan Qw = Wswtm;
  1.3. Uzatish vositalari bilan Qt = Gsttt;
  1.4. Asosiy kaloriferdan berilayotgan issiqlik Qk1;
  1.5. Qooshimcha kalorifer orqali berilayotgan issiqlik Qk2.
  2. Issiqlikni uzatilish (sarflanish) manbaalari:
  2.1. Ishlatilgan havo bilan Qoo = LI2;
  2.2. Quritilgan material bilan Qo2 = G2smt2;
  2.3. Uzatish vositalari bilan Qot = Gsttot;
  2.4. Issiqlikni atrof muhitga yooqotilishi Qy.
  Konvektiv quritish uskunalarining issiqlik balansi tenglamasi, umumiy koorinishda, quyidagicha ifodalanadi:
  Qo + Q2 + Qw + Qt + Qk1 + Qk2 = Qoo + Qo2 + Qot + Qy; (23)
  Ushbu tenglamaning kengaytirilgan koorinishi
  LIo+G2smtm+Wswtm+Gsttt+Qk1+Qk2=LI2+G2smt2+Gsttot+Qy, (24)
  bu yerda tm- jarayonga kiritilayotgan materialning dastlabki harorati; tot- uzatish vositalarining ishchi harorati, tot=t2.
  Ushbu (24) tenglamadan jarayonni amalga oshirish uchun zarur boolgan issiqlikning umumiy miqdori aniqlanadi:
  Q= Qk1+Qk2 = L(I2-Io)+G2sm(t2-tm)+Gst (tot-tt)-Wswtm+Qy; (25)
  1 kg namlikni material tarkibidan haydash uchun zarur boolgan solishtirma issiqlik sarfini q aniqlash uchun (25) tenglikning chap va oong tomonlarini W ga boolamiz:
  Q/W=Qk1/W+Qk2/W=(L/W)(I2-Io)+(G2/W)sm(t2-tm)+(Gt/W)st(tot-tt)-swtm+Qy; (26)
  Q/W=q; Qk1/W=q1; Qk2/W=q2; L/W= l; qm= (G2/W)sm(t2-tm); qt=
  = (Gt/W)st(tot-tt); qy= Qy/W deb belgilasak, issiqlik balansi tenglamasining (26) koorinishi
  q = q1 + q2 = l(I2-Io) + qm + qt + qy - swtm . (27)
  Asosiy kalorifer orqali berilayotgan havoning birlik issiqlik sarfi q1= l(I1-Io) ekanligini eotiborga olsak
  l(I1-Io) + q2 = l(I2-Io) + qm + qt + qy - swtm ; (28)
  U holda
  l(I1-Io) + q2 = l(I2-Io) + (qm + qt + qy) - swtm ;
  (q2 + swtm) - (qm + qt + qy) = l(I2-Io) - l(I1-Io);
  (q2 + swtm) - (qm + qt + qy) = l(I2-I1); (29)
  l(I2-I1) =Δ deb belgilasak, u holda I2 = I1 + Δ/l.
  Odatda Δ kattalik quritish kamerasining ichki balansi deb yuritiladi, uning qiymati quritish kamerasiga kirib kelayotgan va unda sarflanadigan issiqliklar farqini tavsiflaydi. Bunda asosiy kaloriferda qizdirilgan havoning issiqligi hisobga olinmaydi.


  l = 1/(x2-x1) ekanligi hisobga olinsa
  Δ = (I2-I1)/(x2-xo) = (I2-I1)/(x2-x1). (30)
  Quritish jarayonlarini tahlil qilish va hisoblash uchun nazariy quritkich tushunchasi qoollaniladi. Nazariy quritkichda uskunaga kiritilayot-gan mahsulotning harorati tm=0, qm=0, qt=0, qy=0, q2=0 va Δ=0. Ammo l≠0 boolganligi sababli I1=I2, yaoni bunday quritkichda namlik havoning sovutilishi tufayli ajraladi. havoning beradigan issiqligi materialdan bulanayotgan namlik orqali havoning ooziga tooliq qaytadi.
  haqiqiy quritkichda issiqlikning kelishi (q2+swtm) uning sarfidan (qm+qt+qy) katta boolsa, Δ qiymati musbat (Δ>0) boolib, havoning entalpiyasi ortadi. Bu paytda I2>I1 booladi. Aksincha holatlarda, Δ qiymati manfiy boolsa (Δ<0), havoning entalpiyasi I1 >I2 kamayadi. Nazariy quritkichda Δ=0 va I2= I1.

  Download 4.42 Mb.
  1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21
  Download 4.42 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Konvektiv quritish jarayonlarining issiqlik balansi

  Download 4.42 Mb.