• Pedagog kadrlarga qo’yiladigan ijtimoiy buyurtma
 • pedagogning faoliyat sohalari
  Download 1.33 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet9/43
  Sana15.05.2023
  Hajmi1.33 Mb.
  #59965
  1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   43
  Bog'liq
  Qo’l yozma huquqida

  pedagogning faoliyat sohalari: ta’lim; boshqaruv. 

  pedagogning faoliyat turlari: o’quv; metodik; tarbiyaviy; tashkiliy; 
  ilmiy (rahbarlik); kadrlar bilan ishlash; tadbirkorlik; ekspertlik va boshqalar. 

  pedagog faoliyat yurituvchi muassasalar: maktagacha ta’lim; umumiy 
  o’rta ta’lim; o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi; oliy ta’lim; oliy ta’limdan keyingi 
  ta’lim; maktabdan tashqari ta’lim; ta’limni boshqarish organlari. 
  Pedagog shaxsiga qo’yiladigan talablar mazmuni asoslandi va ularning har 
  biriga tavsif berildi. 
  Pedagog kadrlarga qo’yiladigan ijtimoiy buyurtma 
  9
  Aminov A.H. Umumiy o’rta ta’lim pedagog hodimlari malakasini oshirish tizimini takomillashtirishning 
  nazariy-amaliy masalalari: Ped.fan.nomz. ... diss.- T:. 2004.-156-bet. 
  10
  Musurmonova.O. Yuqori sinf o’quvchilarini ma’naviy madaniyati shakllantirishning pedagogik asoslari: 
  Pedagogika fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dis.-T.:1993.-289 b 


  15 
  Davlat va jamiyat rivojining har bir bosqichi shaxs, jamiyat va davlatning 
  ijtimoiy, 
  iqtisodiy, 
  ilmiy-texnikaviy, 
  ma’naviy-ma’rifiy va madaniy 
  ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda ta’lim tizimi oldiga muayyan ijtimoiy 
  buyurtmalarni qo’yadi.
  O’zbekiston Respublikasining “Ta’lim to’g’risida”gi Qonuni va Kadrlar 
  tayyorlash milliy dasturida har tomonlama kamol topgan, ta’lim va kasb-hunar 
  dasturlarini ongli ravishda tanlagan va puxta o’zlashtirgan, ijtimoiy-siyosiy, 
  huquqiy, psixologik-pedagogik bilimlarga ega, jamiyat, davlat va oila oldidagi 
  o’z javobgarligini his etadigan fuqarolarni tarbiyalash bilan bog’liq ijtimoiy 
  buyurtmalar belgilab berilgan
  11

  O’zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon, qaror va asarlarida 
  jamiyatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy, mafkuraviy, ma’naviy-
  ma’rifiy o’zgarishlar, huquqiy-demokratik jamiyat qurish tamoyillari o’z aksini 
  topgan. Jumladan, “Milliy g’oya: asosiy tushuncha va tamoyillar” nomli risolada 
  ta’lim tizimi oldiga quyidagi buyurtmalar qo’yilgan:

  yoshlarni ma’naviy-ahloqiy tarbiyalash va ma’rifiy ishlarning samarali 
  shakllari va usullarini ishlab chiqish va joriy etish;

  yangi pedagogik va axborot texnologiyalari, tayyorgarlikning modul 
  tizimidan foydalangan holda o’qitish samaradorligini oshirish; 

  xalqning boy ma’naviy va intellektual merosi va umumbashariy qad-
  riyatlar asosida ta’limning insonparvarlik yo’nalishini ta’minlash; 

  o’quv-uslubiy majmualarning hamda ta’lim jarayoni didaktik va axborot 
  ta’minotining yangi avlodini ishlab chiqish va joriy etish; 

  o’quv jarayonini yuqori sifatli o’quv adabiyotlari va ilg’or pedagogik 
  texnologiyalar bilan ta’minlashni amalga oshirish; 

  milliy mustaqillik printsiplari va xalqning boy intellektual merosi hamda 
  umumbashariy qadriyatlar ustuvorligi asosida ta’limning barcha darajalari va 
  bo’g’inlarida yoshlarning ma’naviy va axloqiy sifatlarini rivojlantirish; 
  11
  O’zbekiston Respublikasining “ Ta’lim to’g’risida”gi Qonuni. Barkamol avlod – O’zbekiston taraqqiyotining 
  poydevori. – T:. Sharq nashriyot-matbaa kontserni, 1997. 20-bet 


  16 

  yoshlar ongi va qalbiga milliy g’oya va mafkurani singdirish, ta’lim 
  muassasalarida mafkuraviy tarbiyani bugungi kun darajasiga ko’tarish; 

  ta’lim berishning barcha darajalarida ta’lim oluvchilarning huquqiy
  iqtisodiy, 
  ekologik 
  va 
  sanitariya-gigienik 
  ta’limi hamda tarbiyasini 
  takomillashtirish; 

  yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash, ta’lim tizimining kadrlar 
  salohiyatini tubdan yaxshilash, pedagoglarning kasbiy nufuzini oshirish, ta’lim 
  muassasalarini maxsus tayyorlangan malakali pedagog kadrlar bilan ta’minlash, 
  ularning faoliyatida raqobatga asoslangan muhitni vujudga keltirish;

  pedagog kadrlarning mafkura borasidagi bilimlarini chuqurlashtirish. 
  Jamiyatda kechayotgan ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy o’zgarishlar 
  evolyutsion tarzda ta’lim tizimining yangi mazmun kasb etishini ta’minladi, 
  ilg’or g’oyalarni o’zida namoyon etuvchi ta’limiy qadriyatlar shakllandi. 
  Umuminsoniy, ma’naviy-axloqiy, kasbiy ahamiyatli qadriyatlar pedagog 
  shaxsini tarbiyalashga xizmat qilishi, uning qadr-qimmatini oshirishi, shaxs 
  omilining ta’lim-tarbiya jarayonlarining yetakchi sub’ekti va ob’ekti sifatida tan 
  olinishini ta’minlashi, unda ijodiy fikrlash, shuningdek, ijtimoiy faollik 
  ko’nikmalarini shakllantirishga yordam berishi bilan ahamiyatlidir. Binobarin, 
  barkamol shaxs va malakali mutaxassisni tarbiyalab voyaga yetkazishga bo’lgan 
  ehtiyoj rivojlanayotgan hamda yangicha ijtimoiy munosabatlar qaror topayotgan 
  mavjud sharoitda yanada dolzarb xususiyat kasb etadi.
  Davlat ta’lim standarti ta’limning zarur, yetarli darajada hamda o’quv 
  yuklamalar hajmiga qo’yiladigan asosiy davlat talablari hamda kadrlar 
  tayyorlash sifatini baholashni belgilab beruvchi mezon bo’lib, u “Ta’lim 
  to’g’risida”gi Qonun, Kadrlar tayyorlash milliy dasturi, O’zbekiston 
  Respublikasi Prezidentining farmon, qaror va asarlarida belgilab berilgan 
  vazifalar hamda pedagog shaxsini shakllantirishda umuminsoniy, ma’naviy-
  axloqiy, kasbiy ahamiyatli qadriyatlarni o’zida mujassamlashtiradi. Shuningdek, 
  davlat ta’lim standartlarida kasbiy bilim, ko’nikma va malakalarni shakllantirish, 
  bo’lajak mutaxassislar kasbiy shakllanish jarayonining sub’ekti sifatida ishtirok 


  17 
  etishining pedagogik shart-sharoitlari, mexanizm, metod va texnologiyalari 
  belgilab berilgan. 

  Download 1.33 Mb.
  1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   43
  Download 1.33 Mb.
  Pdf ko'rish