• T ype talaba
 • P ro g ra m B AL; T ype ta la b a = R eco rd F A M : str in g /151; B l , B2, B3, B4, B5, B 6
 • F or k : = l to 2 0 do R ead(T B L /k].fam , T B L /kJ.bl, TBL[k].b2, TBLfk/.ЬЗ
 • O ’z b e k ist o n r e sp u b L ik a si o L iy va o ’r t a m a X su s t a ’lim V a z ir L ig I o ’zbek jsto n r e sp u b L ik a si
  Download 3.11 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet40/99
  Sana01.03.2023
  Hajmi3.11 Mb.
  #43913
  1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   99
  Bog'liq
  boshqarish tizimlarini kompyuterli
  Elektr mash. fan.
  TBL[16/.BS:=4;
  T B L /N + 1 /.S b := 4 .28;
  K o 'rin ish d a am alga oshiriladi.
  Paskal tilid a biror nom dagi y o zu v n in g qiym atini ikkinchi nom dagi y ozuvga 
  ta ’m inlash operatori y o rd a m id a jo 'n a tis h ham m um k in . M asalan y u q o rid a k eltiril­
  gan m iso ln i k o 'rib chiqaylik
  T ype
  talaba =
  R eco rd
  F A M : strin g /1 5/;
  B l, B2, B3, B4, BS, B 6 : 2..5;
  SB : Real;
  E nd;
  Var
  Z l , Z2: talaba;
  43


  end.
  D a stu rd a Z 2  nom idagi y o zuvning q iym ati ikkinchi Z 1 nom li yozuvga 
  ta ’m in lash operato ri y o rd am id a j o ‘natilgan. B u b itta o p erato r quyidagi
  Z l.F a m := Z 2 .fa m ; Z 1.B 1:= Z 2.B 1; Z 1 .B 2 := Z 2 .B 2 ; Z 1.B 3:= Z 2.B 3;
  Z l.B 4 := Z 2 .B 4 ; Z 1 .B 5:= Z 2.B 5; Z 1 .B 6 := Z 2 .B 6 ; Z 1.S B := Z 2.S B ; 
  bir n e c h a o p erato rlarg a te n g kuchli.
  Y o z u v la r funksiya v a protsed u ralarn in g p aram etri sifatida ham qatnashishi 
  m um kin, lekin funksiya qiym ati yozuv b o 'la olm aydi.
  E n d i guruh talabalarining o 'rta c h a bahosini hisoblash uchun tuzilgan d as­
  tu m in g t o 'l a m atnini keltiraylik.
  P ro g ra m B AL;
  T ype
  ta la b a =
  R eco rd
  F A M : str in g /151;
  B l , B2, B3, B4, B5, B 6 : 2 . 5 ;
  S B : R eal;
  E nd;
  Var
  TBL: array 11. .2 0 / o f talaba;
  К : integer;
  B eg in
  F or k : = l to 2 0 do
  R ead(T B L /k].fam , T B L /kJ.bl, TBL[k].b2, TBLfk/.ЬЗ, 

  Download 3.11 Mb.
  1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   99
  Download 3.11 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  O ’z b e k ist o n r e sp u b L ik a si o L iy va o ’r t a m a X su s t a ’lim V a z ir L ig I o ’zbek jsto n r e sp u b L ik a si

  Download 3.11 Mb.
  Pdf ko'rish