• W ith
 • F o r k : - l to 20 d o W ith T B L fk/ do read(F am , Ы,Ь2,Ь,Ъ4,Ь5,Ь6);
 • B l , B 2, B 3, B 4, B 5, B 6
 • F or k : = l to 2 0 d o With TBL/kJ do S b := ( b l+
 • TBL/kJ.b4, TBL/kJ.b5, T B L /k/.b6)
  Download 3.11 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet41/99
  Sana01.03.2023
  Hajmi3.11 Mb.
  #43913
  1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   99
  Bog'liq
  boshqarish tizimlarini kompyuterli
  Elektr mash. fan.
  TBL/kJ.b4, TBL/kJ.b5, T B L /k/.b6);
  F or k := l to 2 0 do 
  B egin
  I В l.jk j.S h :=(TBLfkJ. b 1 + 
  T B L /kl.b2+
  TBL/kJ.b3+ 
  T B L /k /.b 4 +
  T B L /k].b5+ TBL/kJ.b6)/6; 
  W ritelnfTB L/kJ.Sb)
  E n d
  End.
  K eltirilg an dasturdan k o 'rin ib turibdiki, y o zu v elem entiga m urojaat qilish 
  uchun y o z u v nom i ham da uning elem entlari n o m in i albatta k o 'rsatish g a to 'g 'r i 
  kelm oqda. Bu esa dastur tuzishda b a ’zi b ir n o q u lay lik larg a olib keladi. U shbu no- 
  q u lay lik d an qutilishni Paskal tilida W !//;(birgalikda) operatori am alga oshirib 
  beradi. U n in g um um iy k o 'rin ish i quyidagicha:
  W ith < yozuv nom i> do  ;
  Bu o p e ra to r y ordam ida keyingi keltirilgan dastu rd ag i, berilganlarni kiritish am alini 
  q isq ag in a
  44


  F o r k : - l to 20 d o
  W ith T B L fk/ do read(F am , Ы,Ь2,Ь,Ъ4,Ь5,Ь6); 
  k o 'rin ish d a yo zish m u m k in . U h o ld a dasturim izning oxirgi k o ‘rinishi q uyidagicha 
  boMadi:
  P rogram B A L;
  Type
  talaba  =
  R e c o rd
  F A M : str in g f 15];
  B l , B 2, B 3, B 4, B 5, B 6 : 2 .5 ;
  S B : R eal;
  E nd;
  Var
  TBL: a rra y[1.. 20J o f talaba; 
  k.'integer;
  B egin
  F or k : = l to 2 0 do With T B L fk / do 
  re a d ln (fa m ,B l ,B 2 ,B 3,B 4,B 5,B 6);
  F or k : = l to 2 0 d o With TBL/kJ do S b := ( b l+  

  Download 3.11 Mb.
  1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   99
  Download 3.11 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  TBL/kJ.b4, TBL/kJ.b5, T B L /k/.b6)

  Download 3.11 Mb.
  Pdf ko'rish