• C lose(f) - f
 • E of(F )
 • O ’z b e k ist o n r e sp u b L ik a si o L iy va o ’r t a m a X su s t a ’lim V a z ir L ig I o ’zbek jsto n r e sp u b L ik a si
  Download 3.11 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet43/99
  Sana01.03.2023
  Hajmi3.11 Mb.
  #43913
  1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   99
  Bog'liq
  boshqarish tizimlarini kompyuterli
  Elektr mash. fan.
  a ss ig n (ffl, f a l . t x t ’);
  45


  assign (fa, ‘c :g ‘t p g f a .d a t ’);
  Fayl o 'z g a ru v c h i assign  
  p rotsedurasi y o rd am id a aniq b ir fayl bilan 
  b o g ‘langandan keyin shu faylni ochish k erak b o 'la d i. B u n in g u ch u n re se t v a re­
  w rite p rotseduralaridan foydalaniladi. B u p ro tsed u ralarg a m u ro jaat quyidagicha 
  am alga oshiriladi:
  R eset(f:file); - oidindan m avjud / nom li faylni ochish; R ew rite(f:file);
  yangi / f a y l n i hosil q ilish (ag ar shu nom da fayl m avjud b o 'ls a , bu faylni o 'ch irish
  v a uning o ‘rn ig a yangi b o ‘s h / nom li fayl hosil qilish) v a ochish.
  F ayllar u stid a ish lash d a bu p rotseduralardan tashqari quyidagi protsedura- 
  lardan ham foydalaniladi.
  C lose(f) - f  faylni yopish;
  Reacl(f,a) - f  nom li faylning a elem entini o ‘qish. Bu y erd a / m atn faylli 
  o 'z g a ru v c h id a n boshqa ixtiyoriy faylli 
  0
  ‘zgaruvchi, a-tip i fayl elem enti tip ig a m os 

  o 'zg a ru v c h i;
  fVrite(f,a) - fayl e le m en tig a o 'z g a ru v c h in i yozish. Bu y erd a / fayl 
  o 'z g a ru v c h i, a-tip i fayl elem enti tip ig a m os o 'z g a ru v c h i;
  F ilePos(F ) faylining jo riy elem entini y a ’ni k o 'rsa tk ic h jo y la sh g a n ele­
  m en t tartib nom erini an iq lab beradi;
  F ileS ize(F ) - F  fayldagi elem en tlar sonini aniqlab beradi, y a ’ni fayl n ech ta 
  elem entdan tashkil to pganligini aniqlaydi;
  E of(F ) - ag ar k o 'rsa tk ic h faylning o x irig a kelgan b o 'ls a , tru e(ro st) aks 
  holda F alse(yolg'on ) q iy m atig a eg a b o ia d i.

  Download 3.11 Mb.
  1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   99
  Download 3.11 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  O ’z b e k ist o n r e sp u b L ik a si o L iy va o ’r t a m a X su s t a ’lim V a z ir L ig I o ’zbek jsto n r e sp u b L ik a si

  Download 3.11 Mb.
  Pdf ko'rish