O ’z b e k ist o n r e sp u b L ik a si o L iy va o ’r t a m a X su s t a ’lim V a z ir L ig I o ’zbek jsto n r e sp u b L ik a si
Download 3.11 Mb.
Pdf ko'rish
bet68/99
Sana01.03.2023
Hajmi3.11 Mb.
#43913
1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   ...   99
Bog'liq
boshqarish tizimlarini kompyuterli
Elektr mash. fan.
p ro g ra m sim pson; uses crt; 
v a r a, b. in ti .real; n: integer; 
fu n ctio n f(x:real):real; 
begin
f;= (x+ 3)*exp(x)*sin (x*x*x) 
{ f(x ) funksiyaning ко ‘rin ish i}
end;
p ro ced u re sim ps(a,b:real;n :in teger;var int .real); 
var h ,s,sl,s2 :rea i, i.integer; 
begin h :=(b-a)/(2*n);
s l: = 0 ; s2 := 0 ; s:= f(a)+ f(b); 
f o r i: = I to n do s l : = s l + f(a + (2 * i-l)* h ); 
f o r i : = l to n-1 d o s2 := s2 + f(a + 2 * i* h ); 
int: = h * (s + 4 * sl + 2 *s2)/3;
end; 
begin 
clrscr;
w rite ('a = ); read(a); { a ning qiym atini kiritish} 
w rite ('b = ); read(b); { b ning qiym atini kiritish} 
write('n - ) ; read(n); { n ning qiym atini kiritish} 
sim ps (a, b, n, in ti); 
w riteln('integral 
i n t i : 10:4);
{ Integral ta q rib iy qiym atini chop etish}
end.
1
M iso l. Berilgan dasturdan foydalanib, j ( x + 3 ) e ' s i n x ’dx integralni taqribiy
0
hiso b lan g (« = 4 0 deb oling).
J a v o b : Integralni taqribiy q iym ati 1.9975.
A gar yuqorida keltirilgan taqribiy hisoblash usullarining aniqligi haqida 
gapiradigan bo‘lsak, bu y erda e n g yuqori aniqlikga eg a boMgan usul - Sim pson 
usulidir. U ndan keyingi aniqroq usul esa - trapetsiya usuli. Bu usullar orasida 
to ‘g ‘ri to 'rtb u rch ak usuli taqribiy integrallashda eng katta xatolikga eg a boMgan 
usul hisoblanadi.
T a y a n c h so ‘z v a ib o r a la r . E gri chiziqli trapetsiya, to ‘g ‘ri to ‘rtburchak 
usuli, trap etsiy a usuli, Sim pson usuli, absolyut xato, n isbiy xato.

Download 3.11 Mb.
1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   ...   99
Download 3.11 Mb.
Pdf ko'rish

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaO ’z b e k ist o n r e sp u b L ik a si o L iy va o ’r t a m a X su s t a ’lim V a z ir L ig I o ’zbek jsto n r e sp u b L ik a si

Download 3.11 Mb.
Pdf ko'rish