C h iziq li d astu rla sh m asalasini sim pleks u su lid a yechish
Download 3.11 Mb.
Pdf ko'rish
bet86/99
Sana01.03.2023
Hajmi3.11 Mb.
#43913
1   ...   82   83   84   85   86   87   88   89   ...   99
Bog'liq
boshqarish tizimlarini kompyuterli
Elektr mash. fan.
7.2. C h iziq li d astu rla sh m asalasini sim pleks u su lid a yechish
M a’lum ki, chiziqli d astu rlash m asalasi um um iy holda sim pleks u su ld a yechi- 
ladi. C hiziqli dasturlash m asalasin i sim pleks usulda yechish ikki bosqichdan ib o ­
rat b o 'lib , birinchi b o sq ich d a m asalan in g tayanch y e c h im i, ikkinchi bosqichda esa 
optim al yechim topiladi.
T ayanch yechim ni topish qo id asi quyidagicha:
1) (7. l)-(7 .3 ) m asalan i qu y id ag i
99


z = c tx

+ с 2х 2...+ с „ х „
—» 
m a x(m in )
V,
cf1
II
-Я ,, X,-
-
a,„x„
a,
>
Уг
ъ
1
II
- a , , x 2. —a lnx n
+ o.
V„
-
a „ 2Jt, ••-а« Л + в „
X
, >0, x, 
>0
k o ‘rin ish g a keltiram iz.
2) Y uqoridagi m unosabatlardan quyidagi sim pleks jad v alin i tuzam iz:
4 ) O zod sonlar ustunidagi m anfiy sonlarni qaraym iz. A gar ushbu so n lam in g
ham m asi m usbat b o 'ls a , u h o ld a m asalan in g tayanch yechim i topilgan 
hisoblanadi. A gar ozod sonlar orasid a bir n ech ta m anfiy sonlar m avjud 
b o ‘lsa, ulardan birini tanlaym iz. Faraz q ilay lik / - satrdagi 
a, <
0 ozod 
sonni tanlab olaylik.
-X,
-X,
-**
-***.

Jfn
Ozod 
sonlar
J, =
ar.
a,*
a i**i
a ,„
a ,
^2 =
«2,
a„
«2.
«2**1
a,,r
a,
Л =
a,i
аин
a,„
a,
=
at,n
au
l**l
аы
У,
=
a*
an
а t
at
X. =
am
2
am„
am
- =
c,
c.
c**,
ca

Download 3.11 Mb.
1   ...   82   83   84   85   86   87   88   89   ...   99
Download 3.11 Mb.
Pdf ko'rish

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaC h iziq li d astu rla sh m asalasini sim pleks u su lid a yechish

Download 3.11 Mb.
Pdf ko'rish