• Yuz tuman порок erdin yahshiroq Pok hotunlar ayog uning izi Lut о ‘glin ко ‘rkin soldi tiyralik Dinga nafs ilgida tab ’i ojizi
 • Faloni zohidi xudbinki, xudbinlik qilur zohir, О ‘zini ahli taqvo peshvosidin hisob aylab. Qilur nazi-nasihat kunduz о ‘Isa ahli olamg ‘a
 • Bechora chora istar, Bir chora zamon bormu
 • Ey, Navoiy, kishiga berma ко ‘ngil
  Download 1.65 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet29/46
  Sana25.03.2024
  Hajmi1.65 Mb.
  #176724
  1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   46
  Bog'liq
  Mumtoz she\'riyat janrlari. Karimov O
  $$$$$$$$$ (1) (4) (5), Farzona.Kurs ishi.
  Ey, Navoiy, kishiga berma ко ‘ngil;
  Agar ul hururdir, yo ‘qsa pari,
  Vasli nafi buki chekkaysan jon,
  Ulturur lekfiroqi zarari.
  Klassik devonlarda qit’alar alohida turkum qilib joylashtirilgan. 
  Avtorlar ularning har biriga shu qit’a g‘oyasini ifodalovchi sarlavha 
  qo‘yganlar. Masalan Navoiy yozadi:
  Pok niso ta’rifdakim inson onsiz holidadir va oludavash rijolkim 
  nursizlikdan dajjoli bemisoldir:
  50


  Yuz tuman порок erdin yahshiroq 
  Pok hotunlar ayog 'uning izi 
  Lut о ‘g'lin ко ‘rkin soldi tiyralik 
  Dinga nafs ilgida tab ’i ojizi 
  Dahr aro yoqti sayodat mash ’alin;
  Pok ravliqtin rasululloh qizi.
  Q it’a o ‘zbek klassik adabiyotida Navoiydan keyin ham salmoqli 
  o ‘rin tutadi. Munis, Ogahiy, Avaz va boshqa shoirlaming 
  devonlaridagi qit’alar bunga misol bo ‘la oladi.
  Shu bilan birga yuqoridagi shoirlar ijodiga ham bir nazar 
  tashlaylik:
  M asalan, 
  Avaz 
  0 ‘tarda 
  qit’aning 
  “Faloni” 
  so‘zi 
  bilan 
  boshlanadigan satirik shakli uchraydi. Asosan, to ‘rt va olti misradan 
  iborat bo ‘lgan bu she’riy parchalami shoir din ahllariga, boylarga, 
  amaldorlarga va badfe’l odamlarga bag‘ishlaydi:
  Faloni zohidi xudbinki, xudbinlik qilur zohir,
  О ‘zini ahli taqvo peshvosidin hisob aylab.
  Qilur nazi-nasihat kunduz о ‘Isa ahli olamg ‘a,
  Saharlar toati haq о ‘m iga no ‘shi sharob aylab.
  Avaz 0 ‘tam ing yana bir mashhur qit'asi ju d a xarakterlidir:
  Sipohi pora istar,
  Mulla ijora istar,
  Bechora chora istar,
  Bir chora zamon bormu?
  Bu qit'ada jam iyat manfaatlarini bir-biriga zid bo‘lgan ikki 
  ijtimoiy tarafga ajralib qolganini ifodalaydi.
  Shu bilan birga badiiy nasr, tarix, xotira va boshqa turdagi nasriy 
  asarlarda ham biz ko‘pgina qit'alami ko‘ramizki, ular, odatda, fikmi 
  yakunlaydi, «qissadan hissa» chiqaradi.
  Savollar:
  1 .Munozara nima?
  2 .M unozara janrining asosiy xususiyatlari nimalardan iborat?
  3.0 ‘zbek munozarachiligi namoyondalari kimlar?
  4.Fors-tojik adabiyotida munozaraning o ‘rni haqida nimalar 
  bilasiz?
  51


  5.Qit'aning qofiyalanishi qanday?
  6.Navoiy ijodida qit'aning o ‘mi
  7.Munis va Ogahiyning qit’a janriga qo‘shgan hissasi haqida 
  nimalar deya olasiz?

  Download 1.65 Mb.
  1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   46
  Download 1.65 Mb.
  Pdf ko'rish