• Fan bo‘yicha talabalarning bilimiga, ko‘nikma va malakasiga qo‘yiladigan talablar
 • Fanning maqsad va vazifalari
  Download 2.01 Mb.
  bet13/121
  Sana13.05.2023
  Hajmi2.01 Mb.
  #59273
  1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   121
  Bog'liq
  «ona tili o`qitish metodikasi» fani
  200та1 — копия
  Fanning maqsad va vazifalari. O‘zbek tili mustaqil O‘zbekistan Respublikasining davlat tili bo‘lib, uning o‘rta umumta`lim maktablarida o‘qitilishi davlat ahamiyatiga molik masala sanaladi. Yoshlarda ijodiy tafakkur, ijodiy izlanish, ko‘pgina imkoniyatlardan eng maqbulini tanlay olish ko‘nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish, ularni milliy qadriyatlarimiz, udum va an`analarimiz ruhida tarbiyalashda ona tili fanining tutgan o‘rni va imkoniyatlari benihoya kattadir. Ayniqsa, mus­taqil respublikamiz uchun tadbirkor va ijodkor insonni tayyorlash masalasi ko‘ndalang bo‘lib turgan bir sharoitda bu fanning o‘qitilishi yanada muhimroq ahamiyat kasb etadi.
  Ammo, afsuski, o‘rta umumta`lim maktablarida ona tilining o‘qitilishini talab darajasida deb bo‘lmaydi. Buning bosh sabablaridan biri shundaki, biz inson ongini, uning tafakkurini rivojlantirishda ona ti­lining tutgan o‘rniga noto‘g`ri baho berib keldik. Ongni, tafakkurni shakllantirish ijtimoiy fanlarning vazifasi deb bilib, maktabda ona tilidan ta`lim mazmunini ona tili qurilishining ilmiy talqini, grammatikani o‘rganishdan iborat deb hisobladik. Natijada o‘quvchi 750 dan ziyod grammatik tushuncha va ta`riflarga duch kelib, turli hajm va murakkablikdagi ko‘plab topshiriqlarni bajarsa-da, ammo og`zaki va yozma savodxonligi sezilarli o‘zgarmayapti. Uquvchilarning ko‘pchilik qismida ijodiylik, mustaqil fikrlash, ijodiy fikr mahsulini nutq sharoitiga mos ravishda og`­zaki, yozma shakllarda to‘g`ri, ravon ifodalash ko‘nikmalari hamon past saviyada qolib kelmoqda. Bu holning asosiy sabablarini faqat o‘qituvchiga to‘nkash yoki maktablarning, moddiy-texnikaviy qashshoqligidan izlash adolatsizlik bo‘lardi.
  Fan bo‘yicha talabalarning bilimiga, ko‘nikma va malakasiga qo‘yiladigan talablar:
  "O‘zbek tili va adabiyot o‘qitish metodikasi" fani bo‘yicha talaba quyidagilarni bilishi kerak:
  –ona tili va adabiyot bo‘yicha darslarni tashkil etish yo‘llarini;
  –ona tili va adabiyot bo‘yicha mashg`ulotlar qay tarzda uyushtirilsa, samarali bo‘lishini;
  – o‘quvchilarni ta`lim kechimining sub`ektiga aylantirishni;
  – dars davomida o‘quvchilarni faollashtirish yo‘llarini.
  "O‘zbek tili va adabiyoto‘qitish metodikasi" fani bo‘yicha talaba quyidagi ko‘nikmalarni egallagan bo‘lishi kerak:
  – har bir sinfning "Ona tili" va "Adabiyot" darsliklaridan foydalana olish;
  – yillik mavzu va bir soatlik reja-konspekt tuza bilish;
  –yozma ishlarni to‘g`ri tekshirish va baholay olish;
  – o‘quvchilarning og`zaki va yozma nutqini o‘stirish yo‘llarini bilish.
  "O‘zbek tili va adabiyot o‘qitish metodikasi" fani bo‘yicha talaba quyidagi malakalarga ega bo‘lishi kerak:
  – o‘quvchilar bilimini to‘g`ri baholay olish;
  –o‘quvchilar bilan munosabatga kirisha olish;
  – sinf o‘quvchilarini didaktik maqsadga yo‘naltira bilish;
  – darsliklar doirasidagi barcha filologik tushunchalardan foydalana olish.

  Download 2.01 Mb.
  1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   121
  Download 2.01 Mb.