• Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences VOLUME 2 | ISSUE 3 ISSN 2181-1784
 • partiyalar”, “Nodavlat notijorat tashkilotlar” hamda “Vijdon erkinligi va diniy
  Download 434.64 Kb.
  Pdf ko'rish
  bet3/7
  Sana15.05.2023
  Hajmi434.64 Kb.
  #59963
  1   2   3   4   5   6   7
  Bog'liq
  ekstremizm-va-terrorizmga-qarshi-kurash-dolzarb-vazifa
  Kozlov, 5012, 11-маъруза, Analogli va raqamli o’lchash asboblari, Грант 2019-йил, 1.лекция Energomenejment, Boymuratov Faxriddin, 8амалиётЭМ, 1-амалий, PK 5.1.wav, v i86Tm4rSqf1chCP7Bh2S6eV5ur5egn, 2-k sirtqi Ona tili naz.va amal. SOI 2023 kuzgi (1), 1uqH3XddSVXs4, vektor , vektor

  partiyalar”, “Nodavlat notijorat tashkilotlar” hamda “Vijdon erkinligi va diniy 
  tashkilotlar to‘g‘risida”gi amaldagi qonun talablariga ko‘ra rasman faoliyat yuritish 
  uchun Adliya Vazirligidan ro‘yxatdan o‘tmaganligidadir
  2
  .
  Terrorizm – siyosiy raqiblarni, muxoliflarni yo‘qotish yoki qo‘rqitish, aholi 
  o‘rtasida vahima va tartibsizliklarni keltirib chiqarish maqsadidagi zo‘ravonlik 
  harakatlari (ta’qib qilish, buzish, garovga olish, qotillik, portlatish va boshqa
  3
  .
  O‘zbekiston Respublikasining 2000 yil 15 dekabrdagi “Terrorizmga qarshi 
  kurash to‘g‘risida”gi qonuni
  4
  da terrorizmga quyidagicha ta’rif berilgan.
  «Terrorizm» – siyosiy, diniy, mafkuraviy va boshqa maqsadlarga erishish uchun 
  shaxsning hayoti, sog‘lig‘iga xavf tug‘diruvchi, mol-mulk va boshqa moddiy 
  1
  Ўзбек тилининг изоҳли луғати. –М.: Рус тили, 1981. –T.2. –Б. 442. 
  2
  Ражабова М. Диний экстремизм ва террорчилик. –Т.: Янги аср авлоди, 2000. –Б. 38. 
  3
  Қаранг: Ўзбек миллий энциклопедияси. Т.8. – Т., 2004. – 404-б.


  Oriental Renaissance: Innovative, 
  educational, natural and social sciences 
   
  VOLUME 2 | ISSUE 3 
  ISSN 2181-1784 
  Scientific Journal Impact Factor
   
   SJIF 2022: 5.947 
  Advanced Sciences Index Factor 
   ASI Factor = 1.7 
  566 
  w
  www.oriens.uz
  March
  2022
   
  ob’ektlarning yo‘q qilinishi (shikastlan-tirilishi) xavfini keltirib chiqaruvchi hamda 
  davlatni, xalqaro tashkilotni, jismoniy yoki yuridik shaxsni biron-bir harakatlar sodir 
  etishga yoki sodir etishdan tiyilishga majbur qilishga, xalqaro munosabatlarni 
  murakkablashtirishga, davlatning suverenitetini, hududiy yaxlitligini buzishga, 
  xavfsizligiga putur yetkazishga, qurolli mojarolar chiqarishni ko‘zlab ig‘vogar-liklar 
  qilishga, aholini qo‘rqitishga, ijtimoiy-siyosiy vaziyatni beqarorlashtirishga 
  qaratilgan, O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksida javobgarlik nazarda 
  tutilgan zo‘rlik, zo‘rlik ishlatish bilan qo‘rqitish yoki boshqa jinoiy qilmishlar.
  5
  Hozirgi zamonaviy hayotda qurolli tahdidlardan ko‘ra ma’naviy tahdid eng 
  nozik masalalardan biriga aylanib qolmoqda. Yoshlarning hali hech qanday iflosliklar 
  bilan kirlanishga ulgurmagan, o‘z ma’naviy olamlarini himoyalay olmaydigan sof 
  qalblari, onglariga salbiy ta’sir o‘tkazish orqali minglab insonlarni to‘g‘ri yo‘ldan 
  og‘dirib, minglab odamlarning umrga zomin bo‘lmoqdalar
  6
  . Bu tug‘rida O‘zbekiston 
  Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning BMT Bosh Assambleyasi 72-
  sessiyasida so‘zlagan nutqida BMTning Yoshlar huquqlari to‘g‘risidagi xalqaro 
  konversiyasini ishlab chiqish va Bosh Assambleyaning “Ma’rifat va diniy 
  bag‘rikenglik”deb nomlangan maxsus rezolyutsiyasini qabul qilish bo‘yicha 
  tashabbuslarida terrorizm muammosiga katta e’tibor qaratib, uning tub sabablariga 
  barham berishga chaqirdi. Shu munosabat bilan odamlar, birinchi navbatda
  yoshlarning ongu tafakkurini ma’rifat asosida shakllantirish va tarbiyalash eng 
  muhim vazifa ekanligini alohida ta’kidlab o‘tdilar Respublikamiz Prezidenti. 
  Bu masalaning kishining doimo ogoh bo‘lishga undovchi tomoni shundaki, agar 
  harbiy, iqtisodiy, siyosiy tazyiq bo‘lsa, buni sezish, ko‘rish, oldini olish mumkin
  ammo mafkuraviy tazyiqni, uning ta’siri va oqibatlarini tezda ilg‘ab yetish nihoyatda 
  qiyin. Bugungi kunda ma’naviy tahdidlarning eng ko‘p qamrovga ega bo‘lgani 
  ommaviy axborot vositalari tizimidir. Davlatlar, mamlakatlar boshqa hududlardan o‘z 
  chegaralari bilan ajratilgan va mustahkamlangan, lekin axborot ko‘lami shunchalik 
  kengki, u hech qanday chegara bilmaydi. 
  Bugungi kunda diniy omillarning siyosatlashuvi qator norasmiy oqim va 
  yo‘nalishlarining faoliyatlarida yanada yaqqol namoyon bo‘lmoqda. Bu esa 
  fuqarolarning diniy oqimlar ta’siriga tushishlariga sabab bo‘lmoqda
  7

  5
  Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг ахборотномаси, –Т., 2001. № 1-2. – 15-м. 
  6
  Захарцев С. И. Оперативно-розыскная деятельность в XXI веке / С.И. Захарцев, Ю.Ю. Игнащенков, В.П. 
  Сальников. - М.: Норма, 2015. – 400 c. 
  7
  Қаранг: Матчанов и др. Деятельность ОВД по предупреждению и расследованию терроризма. Учебно-
  практическое пособие. – Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2013. – 72 с.   Download 434.64 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7
  Download 434.64 Kb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  partiyalar”, “Nodavlat notijorat tashkilotlar” hamda “Vijdon erkinligi va diniy

  Download 434.64 Kb.
  Pdf ko'rish