Jami O‘qitishni tashkiliy shakli
Download 282.37 Kb.
bet30/81
Sana30.10.2022
Hajmi282.37 Kb.
#28575
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   81
Bog'liq
40730402-Suv ta’minoti hamda kanalizatsiya tizimlaridan foydalanish va montaj qilish ustasi.

Jami

O‘qitishni tashkiliy shakli

Mustaqil ta’lim

1.

Statikaning asosiy tushunchalari.

Material nuqta.Absolyut qattiq jism. Kuch: kuch – vektor kattalik; kuchning o‘lchash birliklari va usuli; og‘irlik kuchi.Kuchlar sistemasi. Kuchlarning ekvivalent sistemasi. Teng ta’sir etuvchi kuch. Muvozanatlovchi kuch. Tashqi va ichki kuchlar.

2

N

1

2.

Tekislikdagi va fazoviy kuchlar sistemasi

Uchrashuvchi kuchlar sistemasi. Bir nuqtaga qo‘yilgan ikki kuch teng ta’sir etuvchisining analitik ifodasi. Ayni nuqtaga qo‘yilgan kuchni ikkita ta’sir etuvchiga ajratish.Juft kuchlar Juft kuchlarni o‘zaro ta’sir tekisliga ko‘chirish. Juft kuchlarni qo‘shish. Muvozanat sharti.Tekislikda ixtiyoriy joylashgan kuchlar sistemasi.Jismga kuchlarning aylantiruvchi ta’siri.Kuchning nuqtaga nisbatan momenti, kuchlarni berilgan markazga keltirish. Balkali sistemalar. To‘plangan kuchlar.

4

N/A,

2

3.

Og‘irlik markazi

Parallel kuchlar markazi va uning hossasi. Parallel kuchlarning markazining aniqlash formulasi. Og‘irlik kuchi. Ustivor, noustivor, loqayd muvozanat. Tayanch tekisligi bo‘lgan jismning muvozanat sharti. O‘zgaruvchi moment va ustivorlik momenti. Ustivorlik koeffitsenti.

2

N

1

4.

Kinematikaning asosiy tushunchalari

Kinematika. Jismning tinch xolati va harakat. Bu tushunchalarning nisbiyligi.Knematikaning asosiy tushunchalari: traektoriya, masofa, yo‘l, vaqt, tezlik va tezlanish.Nuqta harakatining berilish usullari. Berilgan egri chiziqli traektoriya bo‘yicha nuqtaning harakat turlari. O‘rtacha va oniy tezlik.

2

N

1

5

Qattiq jismning oddiy va murakkab harakati

Qattiq jismning ilgarilanma harakati va uning xossasi, qattiq jismning qo‘zg‘almas o‘q atrofidagi aylanma harakati. Burchak siljishi. Aylanma harakat tenglamasi.Aylanma harakatni uzatish usullari, uzatish nisbatlari to‘g‘risida tushuncha. Oddiy friksion, tasmali va tishli uzatmalarning uzatish nisbatlarini aniqlash.Nuqtaning murakkab harakati.Nuqtaning nisbiy, ko‘chirma va absolyut harakati, tezliklarni qo‘shish teoremasi.Qattiq jismning murakkabharakati.Jismning tekis parallel harakati. Aylanishning oniy markazi.

2

N

1

6.

Dinamikaning asosiy tushunchalari

Dinamika haqida tushuncha.Dinamikaning aksiomalari: birinchi aksioma (inersiya); ikkinchi aksioma (nuqta dinamikasi); material nuqtaning massasi va uning o‘lchov birliklari; massa va og‘irlik kuchi orasidagi bog‘lanish; uchinchi aksioma (kuchlar ta’sirining erkinlik qonuni); turtinchi aksioma ( teng va aks ta’sir qonuni).Material nuqta harakati Kinetostatika metodi.Erkli va erksiz nuqta to‘g‘risida tushuncha. Inersiya kuchi to‘g‘risida tushuncha. Material nuqtaning to‘g‘ri va egri chiziqli harakatida inersiya kuchi. Dalamber prinsipi; kinetostatika metodi.

2

N

1

7.

Ish va quvvat

To‘g‘ri chiziqli harakatda o‘zgarmas kuch. Ish birligi. Teng ta’sir etuvchi kuch. O‘zgaruvchan kuch. Og‘irlik kuchining bajargan ishi. Quvvat. Mexanikaviy foydali ish koeffitsienti to‘g‘risida tushuncha. Dinamikaning umumiy teoremalari.Kuch impulsi, harakat miqdori haqidagi teorema. Nuqtaning kinetik energiyasi teoremasi.

2

N

1

8.

Materiallar qarshiligiasosiy tushunchalari

Deformatsiyalanadigan jism. Elastiklik va plastiklik. Materiallar qarshiligi fanining asosiy vazifalari. Mustaxkamlik bikirlik va ustivorlikka hisoblash.

4

A

2

9.

Cho‘zilish va siqilish deformatsiyasi

Bo‘ylama kuchlar va ularning eporalari. Tekis qismlar gipotezasi.Brus ko‘ndalang kesimdagi normal kuchlanishlar: normal kuchlanishlar epyuralari.

4

A

2

10.

Kesilish va ezilish.

Yassi kesimlarning geometrik xarakteristikasi.Kesilish: asosiy hisoblash shartlari, hisoblash formulari. Kesimning statik momenti.

4

A

2

11.

Buralish deformatsiyasi

Sof siljish. Urinma kuchlanishlarning juftli qonuni. Siljish deformatsiyasi. Siljish uchun Guk qonuni, siljish moduli.

2

A,

1

12.

Egilish deformatsiyasi

Egilish turlari: sof va ko‘ndalang qiyshiq egilish, to‘g‘ri egilishdagi ichki kuch faktorlari: ko‘ndalang kuch va eguvchan moment. Ko‘ndalang kuch va eguvchi momentlar epyuralarini qurish.

4

A

2

13.

Birikmalar

Ajralmaydigan birikmalar.Payvand birikmalar, afzalliklari, kamchiliklari, ishlatish sohasi. Payvand choklarning asosiy turlari.Ajraladigan birikmalar.Shponkali birikmalarning turlari va ularning qiyosiy xarakteristikasi. Rezbali birikmalar: rezbaning asosiy turlari. Ularni standartlash, qiyosiy xarakteristikasi va ishlatish sohasi. Boltli, vintli shpilkali birikmalar.

4

A

2

14.

Uzatmalar haqida asosiy tushunchalar

Uzatmalar haqida asosiy tushunchalar. Aylanma harakat. Uzatmalarning ishlash prinsipi va klassifikatsiyasi.

2

N

1

Download 282.37 Kb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   81
Download 282.37 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaJami O‘qitishni tashkiliy shakli

Download 282.37 Kb.