• Relyatsion malumotlar bazasini loyihalash.
 • Super market"predmetsoha uchun sorovlaryaratishga misollar.
 • LIMIT 0 " 30
 • Mavzu: Ma'lumotlar bazasini loyihalash. Mohiyat - aloqa diagrammasini qurish
  Download 1.52 Mb.
  bet2/10
  Sana02.11.2023
  Hajmi1.52 Mb.
  #93280
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
  Bog'liq
  Al-xorazmiy nomidagi toshkent axborot texnologiyalari universite-fayllar.org

  Mavzu: Ma'lumotlar bazasini loyihalash. Mohiyat - aloqa diagrammasini qurish
  (ER modeli).


  Ishdan maqsad: ma'limotlar bazasini loyihalash uchun mohiyat - aloqa modelini ishlab chiqish bo'yicha ko'nikmaga ega bo'lish.

  Masalani qo'yilishi: ma'lumotlar bazasini lohiyalash va “Mohiyat-aloqa” modelini ishlab chiqish.

  Uslubiy ko'rsatmalar: ma'lumotlar bazasini lohiyalash quyidagi tashkil etuvchilarini o'rganishni taqazo etadi. Ob'yektlar, ob'yekt xususiyatlari, bog'lanishlar (ob'yekt munosabatlari), vaqt oralig'i va hokazolar.
  Bu erda ma'lumotlar bazasini qurish sohasi sifatida “SUPER MARKET” olingan bo'lib, ma'lumotlar quyidagi ob'yektlarda saqlanadi:
  l.ljadval.
  “SUPER MARKET” predmet sohasining ob'yektlari


  Ob'yektlar


  1


  Rastalar


  2


  Mahsulot turi


  3


  Mahsulotlar


  4


  Xodimlar


  5


  Etkazib
  beruvchilar


  6


  Omborxona

  Rastalar ob'yektining xususiyatlari.
  ID


  Rastalar


  1
  2  1.3jadval.


  Mahsulot turi ob'yektining xususiyatlari.


  ID


  Rasta_id


  Mahsulot

  turi
  1
  2  1.4jadval.


  Mahsulotlar ob'yektining xususiyatlari.
  ID


  Mahsulot_t_id


  Mahsulot

  nomi


  miqdori


  Ombodagi

  miqdori


  Buyurtma

  miqdori


  Saqlash

  muddati


  Mahsulot

  narxi


  1
  2  1.5jadval.


  Xodimlar ob'yektining xususiyatlari.
  ID


  F.I.Sh


  Lavozimi


  Telefon

  raqami


  Manzili


  Ish vaqti


  Staji


  1


  2

  Etkazib beruvchilar ob'yektining xususiyatlari.
  ID


  Mahsulot_id


  Etkazib

  beruvchilar


  Keltirilgan

  sana


  Miqdori


  Etkazib

  berilgan

  narxi
  1


  2

  1.7jadval.

  Omborxona ob'yektining xususiyatlari.  ID


  Mahsulot_id


  Omborxona


  Mahsulot

  keltirilgan

  sana


  Mahsulot

  miqdori


  Saqlash

  muddati
  1


  2

  Quyidagi rasmda aloqalar (ob'yektlar orasidagi munosabatlar)ning ko'rinishi keltirilgan


  “Mohiyat - aloqa” modeli predmet sohani tashkil etuvchi uchta asosiy komponentalardan foydalanib quriladi: mohiyat, atribut, aloqa. Konstruktiv elementlar tarkibida “VAQT” tashkil etuvchisi faqat oshkormas holda ishtirok etishi mumkin. Modelda vaqt, yil, sana va shunga o'xshash atributlar bilan tasvirlanadi.


  1.1 rasm. “Supermarket” obyektli modeli elementlari orasidagi ob'yektli


  munosabatlar.
  Modelni quirishda “aloqa” mavjud ob'yektni, jarayonni yoki hodisani, abstraksiyasi sifatida keladi. Atribut mahiyatni xarakterlaridan bo'lib, nom bilan belgilanib, birorta qiymatlar to'plamidan qiymatlar qabul qilinadi.
  “Mohiyat - aloqa” modelidagi bog'lanishlarga, ikki mohiyat o'rtasidagi har bir bog'lanish turiga tegishli munosabatlarni kiritish zarur (binar, ternar.., n-nar).
  Loyiha haqidagi axborot diagramma ko'rinishida rasmiylashtiriladi, buning uchun quyidagi belgilar kiritiladi: mohiyat turlari - to'rtburchak bilan, atributlar- ovallar bilan tasvirlanadi va ular mos mohiyatlar bilan yo'nalishsiz qirralar bilan bog'lanadi.
  “Mohiyat - aloqa” modeli predmet sohani (PS) faqat aniq bir qismini akslantiradi. Bu holda uni lokal model deyiladi. PS haqida to'la axborotga ega bo'lish uchun uni etarli kengroq tekshirish zarur va oldingisini to'ldiradigan local modellar qurish kerak. Shundan so'ng lokal modellar birlashtirilib PS haqida bir butun kompozitsion tasvirga ega bo'lamiz.
  Misol tariqasida supermarket PSining mohiya - aloqa modeli qurilgan.


  1.2. rasm. Supermarket predmet sohasi uchun mohiyat - aloqa modelini qurilishi
  Bu model diagramma ko‘rinishda bo„lib, unda quyidagi belgilashlar ishlatiladi.

  Yordamida ob’ektlar belgilanadi.

  c Г>  Yordamida ob’ekt atributlari belgilanadi. Ular ob’ektlar bilan yo„nalishsiz chiziqlar yordamida birlashtiriladi.

  о  Yordamida ob’ektlar orasidagi aloqalarni belgilaymiz.

  Bunda birga ko„p bog„langan A va V orasida V ga qaratib yo„nalgan yo‘nalishli chiziq bilan ko„rsatiladi. Agar A va V ob’ektlar o„rtasida N:1 bog„lanish bo„lsa, strelka A ga qarab yo„naltiriladi.
  A va V orasida 1:1 bog„lanish bo„lsa, yo„nalishsiz chiziq bilan bog„laymiz.


  ◄ ►


  A va V ob’ektlar o„rtasida M: N bo„lsa, ularni ulovchi chiziq orqa li bog„lanadi.

  Nazorat savollari  1. Predmet soha tushunchasiga tarif bering.


  2. Mohiya-aloqa modeli deganda nimani tushunasiz?


  3. Mohiyat-aloqa modelida asosiy elementlar tushunchasini aniqlang.


  4. Mohiyat-aloqa modeli ma'lumot bazasi strukturasi qanday aniqlanadi?


  5. Mohiyat-aloqa modeli diagrammasi qanday tasvirlanadi?


  1. LABORATORIYA ISHI Mavzu: Relyatsion ma'lumotlar bazasini loyihalash.
  Ishdan maqsad: Ma'lumotlar bazasini relyatsion modeli uchun jadvallar
  tizimini ishlab chiqishni o'rganish va ob'yektlarni bog'lanish munosabatlarini tahlil qilish.


  Masalani qo'yilishi: Berilgan predmet soha ma'lumotlar bazasidagi barcha ob'yektlarni relyatsion modelini ishlab chiqish.

  Uslubiy ko'rsatmalar: Ma'lumotlar bazasini relyatsion modelini qurishda
  bog'lanish munosabatlari muhim ahamiyatga ega. Aslida ma'lumotlar bazasi munosabatlarga qarab ob'yektlari bog'laydi. Asosan ma'lumotlar bazasida quydagi munosabatlar mavjud:

  1. Birga - bir (1:1)munosabat. A va V ob’ektlar to„plami orasida 1:1 munosabat o‘rnatilgan deyiladi, agarda A ob’ektning har bir nusxasiga V ob’ektning bitta nusxasi mos kelsa, va aksincha, V ob’ektning har bir nusxasiga A ob’ektning bitta nusxasi mos kelsa.


  2. Birga - ko„p (1:n) munosabat. A va V ob’ektlar to„plamida A ob’ektning har bir nusxasiga V ob’ektning bir nechta nusxasi mos kelsa, shu bilan birga V ob’ektning har bir nusxasiga A ob’ektning bittadan ko„p bo„lmagan nusxasi mos kelsa shunday munosabat hosil bo„ladi.


  3. Ko„pga - bir (n:1) munosabat A va V ob’ektlar to„plami orasida o„rnatilsa, unda A ob’ektning har bir nusxasiga V ob’ektning ko„pi bilan bitta nusxasi mos keladi. V ob’ektning nushalari orasida shundaylari mavjudki, ularga A ob’ektning bir nechta nusxasi mos keladi.


  4. Ko„pga - ko„p (m: n) munosabat. A va V ob’ektlar orasida shunday munosabat o‘rnatilgan deyiladi, agarda A ob’ektning har bir nusxasiga V ob’ektni bir nechta nusxasi mos kelsa va aksincha.


  Yuqoridagilarga tayangan holda obyektlarni yaratib olamiz (PS bo'yicha).


  1. jadval.

  Rastalar jadvali.  ID


  Rastalar


  1


  1 rasta


  2


  2 rasta


  3


  3 rasta


  4


  4 rasta

  Bu ob'yektda boshqa bir ob'yekt bilan bog 'lanis

  ii uchun id ustuni mavjud.
  Ob'yektlarni raqamlar orqali bog'lash maqsadga muvofiqdir.

  Mahsulot turi jadvali.


  2.2. jadval.


  ID


  Rasta_id


  Mahsulot turi


  1


  1


  Qandolatlar


  2


  2


  Mevalar


  3


  2


  Ko'katlar


  4


  2


  Sabzavotlar


  5


  4


  Poliz ekinlari


  6


  3


  Go'sht mahsulotlari


  7


  1


  Non mahsulotlari


  8


  1


  Sut mahsilotlari

  Bu ob'yekt “rasta_id” atributi orqali rastalar ob'yektiga bog'lanadi va boshqa bir ob'yektga “ID” atributi orqali bog'lanishi mumkin.  1. Jadva  Mahsulotlar j advali.


  ID


  Mahsulot_t_id


  Mahsulot

  nomi


  Ombodagi

  miqdori


  Buyurtma

  miqdori


  Saqlash

  muddati


  Mahsulot

  narxi(so'm)


  1


  2


  Olma


  150 kg


  130 kg


  4 oy


  5500


  2


  2


  Anor


  100 kg


  90 kg


  4 oy


  4500


  3


  2


  Nok


  100 kg


  20 kg


  4 oy


  6200


  4


  8


  Sut


  25 litr


  30 litr


  2 kun


  2100


  5


  6


  Kolbasa


  50 kg


  55 kg


  3 oy


  16500


  6


  6


  Mol go'shti


  250 kg


  10 kg


  3 kun


  22000


  7


  4


  Karam


  100kg


  10kg


  15 kun


  500


  8


  7


  Non


  500 dona


  90 dona


  1 kun


  550

  Bu ob'yekt “Mahsulot_t_id” atributi orqali mahsulot turi ob'yektiga bog'lanadi va boshqa bir ob'yektga “ID” atributi orqali bog'lanishi mumkin.  1. Jadva  Etkazib beruvchilar jadvali.


  ID


  Mahsulot_id


  Etkazib

  beruvchi


  Keltirilgan

  sana


  Miqdori


  Etkazib berilgan narxi


  1


  2


  Saxovat M.Ch.J


  12.09.2013


  500 kg


  4000


  2


  1


  Yulduz M.Ch.J


  16.08.2013


  450kg


  5000


  3


  5


  Halol M.Ch.J


  25.08.2013


  200kg


  15000

  4


  3


  Oila M.Ch.J


  20.08.2013


  300kg


  5000


  5


  4


  Turna M.Ch.J


  21.08.2013


  150litr


  1700


  6


  6


  Turon M.Ch.J


  25.08.2013


  600kg


  20000

  Bu ob'yekt “Mahsulot_id” atributi orqali mahsulotlar ob'yektiga bog'lanadi va boshqa bir ob'yektga “ID” atributi orqali bog'lanishi mumkin.  1. Jadval.


  Omborxona jadvali.
  ID


  Mahsulot_id


  Mahsulot

  keltirilgan

  sana


  Mahsulot

  miqdori


  Saqlash

  muddati


  1


  2


  12.09.2013


  500 kg


  4 oy


  2


  1


  16.08.2013


  450kg


  4 oy


  3


  5


  25.08.2013


  200kg


  3 oy


  4


  3


  20.08.2013


  300kg


  4 oy


  5


  4


  21.08.2013


  150litr


  2 kun


  6


  6


  25.08.2013


  600kg


  2 kun

  Bu ob'yekt “Mahsulot_id” atributi orqali mahsulotlar ob'yektiga bog'lanadi va boshqa bir ob'yektga “ID” atributi orqali bog'lanishi mumkin.


  Nazorat savollari

  1. Relyatsion bog'lanish nima?


  2. 1:1 munosabatning mohiyati.


  3. 1: n munosabat bog' lanishda nimalarga e' tabor qaratish zarur?


  4. m:n munosabat bog'lanishga misol keltiring.


  5. Ierarxik ma'lumotlar tuzilishi nima?


  Mavzu: SQL yordamida ma'lumotlar bazasini yaratish va ma'lumotlarga ishlov


  berish.

  Ishdan maqsad: predmet soha ma'lumotlar bazasini so'rovlar orqali yaratishni va so'rovlar orqali oddiy jarayonlarni bajarishni o'rganish, hamda ko'nikmaga ega bo'lish.


  Masalani qo'yilishi: Predmet soha ma'lumotlar bazasini SQL so'rovlari orqali yaratish. Mavjud ob'yektlarni so'rovlar orqali ma'lumotlar bilan to'ldirish, o'zgartirish va keraksiz ma'lumotlarni o'chirishni ko'rib chiqish.
  Uslubiy ko'rsatmalar: SQLda so'rovlar orqali ma'lumotlar omboriga ma'lumotlar kiritish, ularni o'zgartirish yoki o'chirish mumkin. Bularning barisi quyidagi komandalar orqali amalga oshiriladi:
  • SELECT : ombordan ma'lumotlarni chaqiradi;


  • DELETE : omborgi ma'lumotlarni o'chiradi;


  • INSERT : omborga ma'lumotlarni kiritadi;


  • REPLACE : agar omborga shunaqa yozuv bo'lsa uni yangilaydi, aks holda qo'shib qo'yadi;


  • UPDATE : ombordagi ma'lumotni o'zgartiradi.


  SQL ning boshqa komandalari ma'lumotlar omborini strukturasini tashkil qilishda ishlatiladi, ya'ni ular ma'lumotlar bilan ishlamaydi.


  • CREATE : ma'umotlar ombori, jadval yoki indeks yaratadi;


  • ALTER : jadval strukturasini o'zgartiradi;


  • DROP : ma'lumotlar omborini yoki jadvalni o'chiradi.


  Endi har bir komanda strukturasi ko'rib chiqamiz.


  CREATE TABLE Mahsulotlar' (
  ID' INT(7) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  'Mahsulot_t_id' INT(7) NOT NULL,
  'Mahsulot nomi' VARCHAR(25),
  Ombordagi miqdori' VARCHAR(12) DEFAULT NULL,
  'Saqlash muddati' VARCHAR(12) NOT NULL,
  Mahsulot narxi' INT(6) NOT NULL);
  Yuqoridagi misolda “Mahsulotlar” nomli ob'yekt yaratiladi. Unda barcha ustunlar keltirilgan va ularda yacheykalar bo' sh qolish yoki qolmasligi NOT NULL va DEFAULT NULL orqali belgilangan. Qaysiki NUT NULL bo'lgan atribut har bir yacheykasi ma'lumot bilan to'ldirilishi hahrt. Agar DEFAULT NULL bo'lsa atribut yacheykasi bo'sh qoldirilishi ham mumkin.
  INSERT INTO Mahsulotlar (Mahsulot_t_id,
  Mahsulot nomi, Ombordagi miqdori, Saqlash muddati, Mahsulot narxi) VALUES ('2' 'Olma' '50 kg' '4 oy ' '5000');
  Yaratilgan “Mahsulotlar” obyektining barcha ustunlariga ma'lumot kiritiladi. Etibor bergan bo'lsangiz “ID” ustuniga ma'lumot kiritilmadi. Chunki u ustun yaratilayotganda AUTO_INCREMENT ishlatilgan. Shuning uchun ma'lumot avtomatik tarzda kiritiladi
  UPDATE Mahsulotlar SET Ombordagi miqdori= '25', Mahsulot narxi = '6500' WHERE Mahsulot nomi='Olma';
  Bu erda “Mahsulotlar” ob'yektiga o'zgartirishlar kiritilmoqda, ya'ni olma mahsulotining ombordagi miqdori va narxi o'zgartirilmoqda.
  DELETE * FROM Mahsulotlar WHERE ID=2;
  “Mahsulotlar” ob'yektidan id ustuniga “2” bo'lgan satr o'chiriladi.
  SELECT * FROM Mahsulotlar;
  “Mahsulotlar” ob'yektidagi barcha ma'lumotlar chiqariladi. (*) o'miga bironta
  atribut yozilsa o'sha atribut ma'lumotlari chiqariladi.
  Super market"predmetsoha uchun so'rovlaryaratishga misollar.

  1. Super market predmet sohasining barcha ob'yektlarini sql so'rov orqali yarating.


  2. PS barcha ob'yektlari so'rovlar orqali ma'lumotlar bilan to'ldirilsin.


  3. Mahsulot ob'yektidan nonni narxi o'zgartirilsin.


  4. Mahsulot ob'yektidan nokning Mahsulot_t_id atributi ma'lumoti o'zgartirilsin.


  5. Mahsulot ob'yektidan nonning saqlash muddati o'zgartirilsin.


  6. Mahsulot ob'yektidan go' shtning narxi va saqlash muddati o' zgartirilsin.


  7. Etkazib beruvchilar ob'yektidan ikkinchi qatordagi etkazib beruvchi nomi


  boshqasiga o'zgartirilsin.


  1. Etkazib beruvchilar ob'yektidan Sarbon MChJ ga tegishli bo'lgan barcha


  malumotlar o'chirilsin.


  1. Xodimlar ob'yektidan lavozimi sotuvchi va ismi Alisher bo'lgan xodim


  ma'lumotlari o'chirilsin.


  1. Xodimlar ob'yektidan Sanjarning lavozimi sotuvchidan boshqaruvchiga


  o'zgartirilsin.


  1. Mahsulot turi ob'yektiga sut mahsulotlari obyekti qo'shilsin.


  2. Rastalar ob'yektiga yangi rasta qo'shilsin.


  3. Xodimlar ob'yektidan Oybek haqida ma'lumot chiqarilsin.


  4. Mahsulotlar ob'yektidan narxi 2500 dan kam bo'lgan mahsulotlar chiqarilsin.


  5. Mahsulotlar ob'yektidan narxi 1200 va saqlash muddati 4 oy bo'lgan mahsulotlar chiqarilsin.


  6. Non mahsulotlariga tegishli bo'lgan mahsulotlar haqida ma'lumot chiqarilsin.


  7. Olmani qaysi etkazib beruvchidan olib kelinganligi chiqarilsin.


  8. Mahsulotlar ob'yektidan omborda bor va buyurtma berilgan atributlaridan foydalanib super marketda qolgan mahsulot haqida ma'lumot chiqarilsin.


  9. Xodimlar ob'yektiga yangi ustun qo'shilib har bir xodimning ish staji yozilgin.


  10. Xodimlar ob'yektidan Lolani barcha ma'lumotlari o'chirilsin.


  Nazorat savollari


  1. SELECT buyrug'iga misol keltiring.


  2. (*) nima vazifani bajaradi.


  3. DELETE buyrug'ining strukturasini ko'rsating.


  4. INSERT buyrug' ining barcha imkoniyatlarini ko 'rsating.


  5. AUTO_INCREMENT bo' lgan atribut INSERT buyrug' iga e'lon qilinishi shartmi?


  6. UPDATE buyrug'i imkoniytalari.


  7. WHERE buyrug'idan nima uchun foydalaniladi?


  8. CREATE buyrug'ining vazifalari nimalardan iborat?


  9. ALTER buyrug'iga misol keltiring.


  10. DROP va DELETE buyruqlarining farqi nimada?


  Mavzu: Jadvallar ustida so'rovlar. Ma'lumotlarni saralash. WHERE standart


  so'zida foydalanish.
  Ishdan maqsad: Ma'lumotlar bazasiga so'rovlar tizimini yaratish, saralash va WHERE standart so'zidan foydalanishni o'rganish va ko'nikmaga ega bo'lish.
  Masalani qo'yilishi: Loyihalanayotgan ma'lumotlar bazasiga so'rovlar tizimini tuzish va uni relyatsion sxema ko'rinishida tasvirlash. So'rovlar tizimi orqali kerakli ma'lumotlarni ajratib olish va saralash.
  Uslubiy ko'rsatmalar: Ma'lumotlar bazasi(MB) buyurtmachisi bilan
  birgalikda, ma'lumotlar bazasiga so'rovlar tizimini ishlab chiqish zarur. Ishlab chiqilgan so'rovlar tizimi relevant yaratilgan “Mohiyat-aloqa” modeliga va buyurtmachi talablarini maksimal darajada qondirish kerak. Agar buyurtmachi qo'ygan talablarga qurilgan “Mohiyat-aloqa” modeli so'rovlar tizimi to'la qanoatlantirmasa, unda predmet sohani qo'shimcha o'rganib va tahlil qilib, “Mohiyat- aloqa” modeli kerakli elementlar, bog'lanishlar va munosabatlar bilan to'ldiriladi.
  So'rovlar tizimini ma'lumotlar bazasidan foydalanuvchiga beriladigan aborot bo'yicha standart va nostandart so' rovlarga sinflanadi. Ma'lumotlar bazasiga reglamentlanmagan so'rovlar deb foydalanuvchilarni joriy ehtiyojlariga qarab, lekin qurilgan model imkoniyatlari chegarasida va bu so'rovlarni unga relevantligini saqlangan holda o'zini ta'rifini o'zgartirish imkonini beradigan so'rovlarga aytiladi.
  “SUPERMARKET” predmet sohasi ma'lumotlar bazasidan foydalanib bir nechta so'rovlar tizimini ko'rib chiqamiz.

  1. Mevalardan tashqari narxlari 500 va 2000 orasida bo'lgan barcha mahsulotlar haqida ma'lumot chiqarilsin.


  SELECT * FROM mahsulotlar' WHERE mah_narxi(so'm)'


  BETWEEN 500 AND 2000;  mid

  mahturid

  mahsulotnomi


  miqdori(kg)


  buyurtmamiqdori(kg)


  saqlashmuddati(kun)


  mahnarxi(so'm)


  a / x

  5

  6

  Kolbasa

  210

  200

  30

  1520

  Q / X

  7

  7

  Karam

  300

  450

  33

  1150

  □ / X

  3

  7

  Non

  500

  255

  2

  600

  4.1 rasm. 1 misoldagi so'rovning natijasi  1. Mahsulotlar soni sanalsin.


  SELECT count(*) as 'mahsulot soni' FROM 'mahsulotlar';

  1. Eng yuqori narxga ega bo'lgan mahsulot narxi chiqarilsin.


  SELECT MAX('mah_narxi(so''m)') as 'eng qimmat mahsulot' FROM 'mahsulotlar';

  4.3 rasm. 3 misoldagi so'rovning natijasi

  1. Eng arzon bo'lgan mahsulot haqida ma'lumot chiqarilsin.


  SELECT * FROM mahsulotlar' WHERE mah_narxi(so'm)'=(SELECT MIN('mah_narxi(so''m)') FROM 'mahsulotlar');

  4.4 rasm. 4 misoldagi so'rovning natijasi

  1. Mahsulotlar narxlarining o'rta arifmetigi topilsin.


  SELECT AVG('mah_narxi(so''m)') as 'o''rtacha arifmetigi' FROM 'mahsulotlar';


  1. Sut mahsuloti haqida ma'lumot chiqarilsin.


   4.5 rasm. 5 misoldagi so'rovning natijasi  SELECT * FROM mahsulotlar' WHERE 'mahsulot_nomi'=’Sut’;


  1. Birinchi xodim manzili haqida ma'lumot berilsin. SELECT * FROM xodimlar' WHERE x_id'=1;


   4.6 rasm. 6 misoldagi so'rovning natijasi  SELECT


  FROM xodinlar’

  WERE 'x_icf =1 LIMIT 0 " 30

  Profiling [ I

  Show

  30

  row(s) starting from record #


  0


  mode and repeat headers after


  100

  1. Barcha xodimlarni bir oylik maoshlarini yig'indisini topish.

   x id familiya ismi


   sharifi

   lavozimi

   telraqami


   manzili

   ish_vaqti

   staji

   j? У 1 Alimov Qodir

   Salimovich


   sotuvchi


   123456

   Yunusobod 18-15-23

   7:00 dan 18:00 gacha


   3

   in | horizontal

   cells

   + Options

   4.7 rasm. 7 misoldagi so'rovning natijasi  SELECT SUM('maoshi') as 'maoshlar yi''gindisi' FROM 'xodimlar';


  4.8 rasm. 8 misoldagi so'rovning natijasi  1. Xodimlar familyalarining bosh harflari chiqarilsin.


  1. SELECT MID('familiya',1,1) as 'bosh harflari' FROM 'xodimlar';


  2. SELECT LEFT('familiya',1) as bosh harflari' FROM xodimlar';


  3. SELECT SUBSTR('familiya',1,1) as bosh harflari' FROM xodimlar';


  4.9 rasm. 9 misoldagi so'rovning natijasi
  “SUPERMARKET” predmet soha uchun so'rovlar tizimiga misollar.

  1. Xodimlar jadvalidan eng ko'p maosh oladigan xodim haqida ma'lumot chiqarilsin.


  2. Berilgan predmet sohaning uchta jadvali INNER JOIN orqali birlashtirilsin va har biridan bittadan ushtun chiqarilsin


  3. Xodimlar jadvalidan eng kam maosh oladigan xodim haqida ma'lumot chiqarilsin.


  4. Mahsulotlar jadvalidan mahsulot narxi ustuniga narxlarni 10 %ga kamaytirib yozing.


  5. Mahsulot jadvalining omborda mavjud mahsulotlar va buyurtma berilgan mahsulotlotlar ustunidan foydalanib omborxonada mavjud mahsulotlar haqida ma'lumot chiqarilsin.


  6. Mahsulot jadvalining omborda mavjud mahsulotlar va buyurtma berilgan mahsulotlotlar ustunidan foydalanib omborxonada keltirilishi mumkin bo'lgan mahsulotlar nomi chiqarilsin.


  7. Mahsulotlar jadvalidan narxi 20 ming yoki 18 minga teng bo'lgan mahsulotlar chiqarilsin


  8. Barcha mahsulotlaming bosh harflari chiqarilsin.


  9. Mahsulotlar jadvalidan go'sht mahsulotidan tashqari barcha mahsulotlar chiqarilsin.


  10. Supermarketda nechta mahsulot borligi topilsin.


  11. Eng qimmat mahsulot topilsin.


  12. Xodimlarga bir oyda beriladigan o'rta maosh topilsin.


  13. Mahsulot nomlari va mahsulot turlari bitta atributga birlashtirilsin.


  14. Xodimlarga beriladigan yillik maosh hisoblansin.


  15. Mahsulot nomlari alfavit bo'yicha chiqarilsin.


  16. Mahsulot nomlari mahsulot turi bo'yicha guruhlansin.


  17. Oxirgi mahsulot haqida ma'lumot chiqarilsin.


  18. Mahsulotlar ob'yektidan foydalanib nomlari “g” bilan boshlanadigan mahsulot narxlari va nomlari chiqarilsin.


  19. Mahsulot turi ob'yektidan foydalanib birinchi mahsulot turi chiqarilsin.


  20. Rastalar va Mahsulot nomi ob'yektlaridan foydalanib birinchi rastaga turgan mahsulotlar haqida ma'lumot berilsin.


  21. Eng arzon mahsulot topilsin.


  22. Mahsulotlar ob'yektidan foydalanib saqlash muddati tugagan mahsulotlar ma'lum qilinsin.


  23. Non mahsulotlariga tegishli barcha mahsulotlar chiqarilsin.


  24. Mahsulotlar ob'yektidan foydalanib “Karam” qaysi etkazib beruvchi tomonidan keltirilganligi topilsin.


  25. Mahsulot turi va mahsulotlar ob'yektlaridan foydalanib poliz ekinlarining bir kg miqdordagilarining umumiy narxi topilsin.


  Nazorat savollari


  1. Ma'lumotlar bazasiga qilinadigan so'rovlarni qanday ko'rishlarini bilasiz?


  2. Ma'lumotlar bazasiga so'rovlar tuzishda qanday tillardan foydalaniladi?


  3. Foydalanuvchi ma'lumotlar bazasiga so'rovlar orqali murojat qilganda nima natijalar beradi?


  4. MBBTni qanday toifa funksiyalarini bilasiz?


  5. MBBTni asosiy tashkil etuvchilari nimalardan iborat?


  6. MB ishlab chiqish uchun MBBT tanlash qanday mezonlar bilan aniqlanadi?


  7. So'rovlar tizimini yaratayotganda nimalarga e'tibot berish zarur?


  8. FIRST komandasini yana qanday ko'rinishlari bor?


  9. BETWEEN nima va u qanday so'rovlar uchun qo' llaniladi?


  10. AS komandasinig vazifasi va qo'llanilishi haqida ayting?


  1. Laboratoriya ishi


  Mavzu: GROUP BY va HAVING standart so'zidan foydalanib so'rov yaratish


  Ishdan maqsad: Berilgan predmet soha ma'lumotlar bazasidan foydalanib GROUP BY va HAVING standart so'zlaridan foydalanishni o'rganish.
  Masalani qo'yilishi: Predmet soha ma'lumotlar bazasi shakllantirilgandan so'ng undan unumli foydalanishni tashkil etish maqsadida GROUP BA va HAVING standart so'zlaridan foydalanib so'rovlar yaratish. Ma'lumotlar bazasidan kerakli ma'lumotlarni yuqoridagi standart so'zlar orqali ajratib olishni tashkil etish.
  Uslubiy ko'rsatmalar: Ma'lumotlar bazasi ustida so'rovlar tashkil etishda GROUP BY va HAVING standart so'zlaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Select komandasida GROUP BY standart so'zini ham ishlatish mumkin. Bu paramet bir maydon o'xshash parametrlari (aniqlanayotgan qiymati) bo'yicha guruhlaydi va agregat funksiyalar ishlatiladi, hamda ular shu guruxga bo'ladi.
  Masalan: Select student_ID
  Max (mark) from exam_marks
  Group by student_ID;
  Guruxlar ichidan kerakli yozuvlarni ajratib olish uchun HAVING ishlatiladi.
  Masalan: Select Subj_name, max (hour)
  From SUBJECT;
  Group by Subj_name
  Having max (Hour)>=34;

  Yuqorida keltirib o'tilgan HAVING va GROUP BY standart so'zlaridan foydalanib supermarket predmet sohasining ma'lumotlar bazasi ustida ba'zi bir so'rovlarni yaratamiz.


  1. misol: Omborxonada 500 kgdan kam qolgan mahsulotlar haqida ma'lumot berilsin.


  So'rov: SELECT * FROM 'mahsulotlar' HAVING 'miqdori(kg)'<500; Natija:  Showing rows 0 - 2 (3 total. Query took 0.0007 sec)

  SELECT


  FROM mahsulotlar' hklVING ruqdori(kg)' - 506 LIMIT в 30

  Profiling [ Edit ] [ Expl

  row(s) starting from record # 0
  Show 30

  in horizontal


  mode and repeat headers after


  100

  cells

  m id mahturid


  mahsulotnomi


  miqdori(kg)


  buyurtmamiqdori(kg)


  saqlashmuddati(kun)


  mahnarxi(so'm)

  X

  3 2

  Nok

  250

  300

  250

  8000

  и  X

  lSprt| 6

  Kolbasa

  210

  200

  30

  1520
  J

  X

  7 7

  Karam

  300

  450

  33

  1150  Download 1.52 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
  Download 1.52 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Mavzu: Ma'lumotlar bazasini loyihalash. Mohiyat - aloqa diagrammasini qurish

  Download 1.52 Mb.