• Boshlanish ko’rsatkichi
 •  Yarim statik ma’lumotlar tuzilmalari
  Download 1.28 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet8/22
  Sana29.10.2022
  Hajmi1.28 Mb.
  #28506
  1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22
  Bog'liq
  Yarim Statik malumotlar

  1.2.2 Yarim statik ma’lumotlar tuzilmalari. 
  Stek - massiv tuzilmasidan farqli ravishda, elementlarni kiritish yoki 
  chiqarib tashlashga imkon beradigan o’zgaruvchan o’lchamning chiziqli 
  tuzilmasidir, ya’ni stekda ma’lumotlar hajmi dasturning bajarilishi vaqtida uyg’un 
  ravishda oshishi va kamayishi mumkin. 
  Stekli tuzilmaning xususiyati shundan iboratki, elementlardan erkin 
  foydalanish, elementlarni kiritish va chiqarib tashlash faqat tuzilmaning bir 
  tomonidan - stek cho’qqisidan mumkin bo’ladi. SHuning uchun stekka oxirida 
  kiritilgan element birinchi bo’lib o’qiladi yoki tanlanadi. Bunday tuzilmada 
  axborot «oxirida keldi, birinchi ketdi» tamoyili bo’yicha qayta ishlanadi. Stekning 
  tuzilmasini ba’zan LIFO (inglizcha Last In, First Out) tipidagi tuzilma deyiladi, bu 
  qachonki faqat yuqoridagi likobchani olish mumkin bo’lgan likobchalar to’plami 
  misolida yaxshi tushuniladi. Avval yuqoridagi likobchani, so’ngra keyingisini 
  olish mumkin. Likobchalar to’plamning yuqori qismiga bittadan qo’shiladi. 


  26 
  Stekning tuzilmasi erkin foydalanish cheklangan ma’lumotlar tuzilmasi 
  hisoblanadi, chunki faqat stekning cho’qqisida joylashgan elementdan erkin 
  foydalanish mumkin bo’ladi. Bu element joriy element deb ataladi. Joriy 
  elementning joyi to’g’risidagi axborot odatda stekning bosh uyasida joylashadigan 
  stek cho’qqisining ko’rsatkichi (SCHK)da saqlanadi. 
  Steklarni saqlash uchun ma’lumotlarni ham ketma-ket, ham bog’langan 
  taqdim etishidan foydalanish mumkin. Ketma-ket taqdim etishdan foydalanganda 
  stekning eng oxirgi o’lchamini bilish zarur. Ko’zda tutiladigan ushbu eng chekka 
  o’lcham uchun moslab xotira zahiraga olinadi va uning ichida stek oshadi va 
  qisqaradi. Blokning birinchi uyasi stek cho’qqisining ko’rsatkichini o’z ichiga 
  oladi. Stek bo’sh bo’lganida ko’rsatkich o’zini-o’zi ko’rsatadi. Har bir yangi 
  elementning kiritilganida cho’qqi ko’rsatkichi bir birlikka ko’payadi. 1.2-
  chizmada xotira bloki va unda joylashgan boshlang’ich stek, shuningdek kiritilgan 
  va chiqarib tashlangan elementli steklar tasvirlangan. Stekdan erkin foydalanishni 
  shunday qilib tashkil etish mumkinki, bunda cho’qqi ko’rsatkichining qiymati stek 
  mavjud bo’lgan hamma vaqt davomida o’zgarmas bo’lib qoladi. Bunday holatda 
  erkin foydalanish har doim stek uchun moslab zahiraga olingan xotira blokining 
  bitta uyasiga amalga oshiriladi. Shu uyaga cho’qqi ko’rsatkichi o’rnatiladi, unda 
  stekning joriy (eng yuqori) elementi saqlanadi. Element kiritilganida yoki chiqarib 
  1.2.1 chizma. Stekni ketma-ket taqdim etganda uning oshishi va kamayishi
  Bo’sh 
  makon 
  A
  n-1 

  A

  A

  Cho’qqi 
  ko’rsatkichi
  Bo’sh 
  makon
  A
  n-1
  A
  n-1 

  A

  A

  Cho’qqi 
  ko’rsatkichi
  Bo’sh 
  makon
  A
  n-1
  A
  n-1
  A
  n-1 

  A

  A

  Cho’qqi 
  ko’rsatkichi


  27 
  tashlanganida stekning barcha elementlari xotira blokining ichida mos ravishda 
  pastga yoki yuqoriga siljiydi. Bunday holatda kiritish operatsiyasini «itarib 
  kirgizish», chiqarib tashlash operatsiyasini esa - «itarib chiqarish» 
  deyiladi.Shuning uchun tuzilmaning buzilishi uning xususiyatlari yo’qolishiga va 
  oqibatda obyektning nomuvofiq ta’riflanishiga olib keladi. 
  Ketma-ket taqdim etishning kamchiligi shundan iboratki, stekning to’lib 
  ketishi xavfi hamisha bo’ladi; aks holda zahiraga olingan xotiraning bir qismi 
  ishlatilmay qoladi. Ma’lumotlarni bog’langan taqdim etishdan foydalanganda stek 
  uchun moslab xotirani oldindan zahiraga olishning zarurati bo’lmaydi. Stekning 
  barcha elementlari xotira bo’yicha yoyib tashlanadi va o’zaro ko’rsatkichlar bilan 
  bog’lanadi. SCHK stekning eng yuqoridagi elementi joylashgan uyaga ko’rsatadi. 
  Elementlar kiritilganida yoki chiqarib tashlanganida cho’qqi ko’rsatkichining 
  qiymati o’zgaradi. Yangidan kiritilayotgan element xotiraning ixtiyoriy bo’sh 
  uyasiga joylashtiriladi va u mos ravishda bog’langan ro’yxat ko’rsatkichlarini 
  o’zgartirish yo’li bilan stekka qo’shiladi. Ma’lumotlarni bog’langan taqdim etishda 
  stek cheksiz oshishi mumkin. Ma’lumotlar mazmuniy mohiyatini baholashsiz 
  kiritish va chiqarib tashlash operatsiyalarini tezlik bilan bajarish talab etilgan 
  SChK 
  A
  n-1 
  ….. 
  A1 
  A
  n+1 
  A

  ….. 
  A1 
  A

  A
  n-1 
  ….. 
  A1 
  SChK 
  A
  n+1 
  SChK 
  Bo’sh 
  makon 
  Bo’sh 
  makon 
  Bo’sh 
  makon 
  1.2.2-chizma O’zgarmas ko’rsatkich bilan stekning oshishi va kamayish.


  28 
  vaziyatlarda stekning tuzilmasi juda qulay keladi. Asosiy ro’yxatdan o’chirilgan 
  ixtiyoriy uya bo’sh xotira stekining cho’qqisiga qo’shiladi. Bo’sh xotira stekiga 
  kiritilgan so’nggi uya asosiy ro’yxatning yangi yozuvini joylashtirish uchun 
  birinchi bo’lib ishlatiladi. Bo’shagan uyalarni bo’sh xotira stekiga kiritilishini 
  boshqaradigan algoritm ko’pincha «axlat yig’uvchi» deb ataladi. 
  Stekli tuzilmalar ichiga qo’yilgan kichik dasturlar va ko’p pog’onali 
  uzilishlarni amalga oshirishda translyatorlarda, shuningdek algoritmlari rekursiv 
  usul bilan eng yaxshi ta’riflanadigan vazifalarni echishda keng qo’llaniladi. 
  Navbat bu o’zgaruvchan o’lchamdagi chiziqli tuzilmadir. Elementlarni 
  navbatdan chiqarib tashlashga bir tomondan - navbatning boshidan ruxsat beriladi. 
  Elementlarni kiritish faqat teskari tomonga - navbatning oxiriga bo’lishi mumkin. 
  Bunday tuzilmadagi ma’lumotlar ular kelib tushishiga qarab «birinchi keldi, 
  birinchi ketdi» tamoyili bo’yicha qayta ishlanadi. Adabiyotda navbat tuzilmasini 
  FIFO (inglizcha First In, First Out) tipidagi tuzilma deyiladi. Svetoforning 
  ochilishini kutayotgan avtomobillar navbati an’anviy misol hisoblanadi. 
  Svetoforga birinchi bo’lib kelgan avtomobil chorrahadan birinchi bo’lib o’tib 
  ketadi, ya’ni navbatdan chiqariladi. Oxirida kelgan va navbatning oxirida o’tib 
  ketishni kutayotgan avtomobilb chorrahadan oxirgi bo’lib o’tadi. 
  Navbat elementlaridan erkin foydalanish boshlanish va tugash ko’rsatkichi 
  bo’yicha amalga oshiriladi. Boshlanish ko’rsatkichi birinchi bo’lib chiqarib 
  tashlanadigan yoki o’qiladigan navbat elementini ko’rsatadi. Tugash ko’rsatkichi 
  navbatdagi so’nggi yozuvdan keyin keladigan xotiraning bo’sh uyasiga o’rnatiladi.
  Yangi kelgan yozuv, ya’ni navbatning yangi elementi aynan shu uyaga 
  joylashadi. Navbat tuzilmasini amalga oshirish uchun KOMPYUTER xotirasida 
  ma’lumotlarni ham ketma-ket, ham bog’langan taqdim etishdan foydalaniladi. 


  29 
  1.2.3-chizma. Navbat 
  Navbatga ketma-ket taqdim etishda stekdagi kabi xotira bloki z ahiraga 
  olinadi, uning ichida navbat oshishi va kamayishi mumkin. Har bir yangi element 
  kiritilishi bilan tugash ko’rsatkichi birlikka o’zgaradi. Yangi elementlarni kiritish 
  natijasida navbat tugashi ko’rsatkichi zahiraga olingan xotira blokining oxiriga 
  etsa, u blokning boshiga ko’chiriladi. Agar tugash ko’rsatkichi boshlanish 
  ko’rsatkichiga etib olsa, bu xotira bloki to’lganligini anglatadi. 
  Elementni chiqarib tashlashda boshlanish ko’rsatkichi birlikka o’zgaradi. 
  Agar boshlanish ko’rsatkichi tugash ko’rsatkichi bilan mos tushsa, navbat bo’sh 
  bo’ladi. Ma’lumotlarni ketma-ket taqdim etishda zahiraga olingan xotira bloki 
  ichidagi navbatni joylashtirish sxemasi 1.2.3-chizmada tasvirlangan. Shu yerning 
  o’zida navbat elementlarini kiritish va chiqarib tashlashda ko’rsatkichlar qanday 


  30 
  o’zgarishi ham ko’rsatilgan. 
  Navbatni bog’langan taqdim etishda xotirani oldindan zahiraga olish talab 
  etilmaydi. Navbatni shakllantiruvchi yozuvlar ixtiyoriy bo’sh xotira uyalarida 
  joylashadi va o’zaro ko’rsatkichlar bilan bog’lanadi. Bunday navbat cheksiz 
  oshishi mumkin. Elementlarni kiritish va chiqarib tashlashda faqat boshlanish va 
  tugash ko’rsatkichlarining qiymati va aloqa ko’rsatkichlarining qiymati (AS) 
  o’zgaradi, xolos. 
  Navbat tuzilmasi ma’lumotlarni qayta ishlashning turli vazifalarini echishda 
  ishlatiladi. Masalan, vaqtni taqsimlash bilan hisoblash tizimini modellash navbat 
  tuzilmasi ishlatiladigan an’anviy vazifalardan biri hisoblanadi. Bunday tizimda 
  ko’pchilik foydalanuvchilar bir vaqtning o’zida bitta asosiy xotiradan foydalanib 
  yagona 
  markaziy 
  protsessor 
  bilan 
  ishlaydi. 
  Bajarilishni 
  kutayotgan 
  foydalanuvchilarning dasturlari navbatni tashkil etadi. Navbatni tashkil etish va 
  unga xizmat ko’rsatishning ishlab chiqilgan tamoyili ko’p jihatdan bunday tizim 
  ishlashining samaradorligini belgilab beradi.
  Ko’rsatkichlar ishtirok etadigan dasturlarga misollar. 
  Stekka element qo’shish, olib tashlash 
  procedure udals; begin 
  top:=top
  ^
  .next 
  end. 
  Stek elementlarini qo’shish 
  procedure rasps; 
  {elementlarni teskari tartiblab chiqarish} begin
  kop:=top; 
  while kop 
  <>NIL do 
  begin 
  writeln (kop
  ^
  .INF); 
  kop:=kop
  ^
  .next 
  end; 


  31 
  Stekni ishlatganda quyidagi xolatlar yuzaga kelishi mumkin: 
  1. 
  stekning tulib ketishi, ya’ni stek xotirasida joy kolmaslik. 
  2. 
  Tulmaslik xolati stekdan u bush bulganda ukishga xarakat 
  kilish. Navbat-ma’lumotlarning shunday tuzilmasiki, uning bir tomonida 
  element qo’shib borilsa, ikkinchi tomonidan olib tashlanadi. 
  Bunday tuzilmani tashkil kilish uchun LEFT va RIGHTo’zgaruvchilari 
  ishlatiladi. 
  Navbatga 
  element 
  kushilayotganda, 
  elementlar 
  RIGHT 
  o’zgaruvchisining qiymatiga mos xotiraga joylashadi. SHunday kilib, RIGHT 
  xotiraning bush joyini kursatadi. Navbatdan elementlarni tanlash navbatning 
  keyingi elementini kursatuvchi qiymat orqali amalga oshadi. Agar LEFT qiymati 
  RIGHT qiymatiga teng bo’lsa, u xolda navbat bush xisoblanadi. 
  Navbat ustida xam quyidagi amallarni bajarish mumkin: 
  navbatni tashkil kilish; 
  navbatga kushish; 
  navbatdan olib tashlash; 
  navbatga elementlarini kurish. 
  Shunday qilib, navbat aylana shaklidagi ro’yxatdan iboratdir. 

  Download 1.28 Mb.
  1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22
  Download 1.28 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa   Yarim statik ma’lumotlar tuzilmalari

  Download 1.28 Mb.
  Pdf ko'rish