• Tayanch iboralar
 • О‘zbekiston respublikasi oliy va о‘rta maxsus ta’lim vazirligi ergashev rahmatulla xidirovich xamrayeva sayyora nasimovna
  Download 7.29 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet4/197
  Sana21.10.2022
  Hajmi7.29 Mb.
  #27653
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   197
  Bog'liq
  Дарслик

      
  I BOB. “RAQAMLI IQTISODIYOT” FANIGA KIRSHI.
  RAQAMLI IQTISODIYOT VA UNING ASOSIY TARKIBIY 
  QISMLARI 
   
  O‘quv maqsadi: raqamli iqtisodiyot tushunchasi, uning mazmunini 
  aniqlashga doir nazariy bilimlarni shakllantirish hamda iqtisodiyot 
  tarmoqlarini 
  raqamlashtirishning 
  ijobiy 
  va 
  salbiy 
  tomonlarini 
  aniqlashtirib olishdan iborat 
  Tayanch iboralar: raqamli iqtisodiyot, iqtisodiy o‘sish, raqamli 
  inqilob, elektron biznes 
   
  1.1. Raqamli iqtisodiyot tushunchasi va uning ahamiyati 
  Hozirgi kunda raqamli iqtisodiyot tushunchasi bir qator mamlakatlar-
  ning iqtisodiy nazariyasi va amaliyotida paydo bo‘ldi. Bu raqamli 
  texnologiyalarning jadal rivojlanishi, axborot sohasida inqilob va iqtisodi-
  yotning globallashuv jarayonlarini tezlashtirish bilan ajralib turdi. Ulardan 
  foydalanish samaradorligi ortib borayotgan bilimga aylantirildi va ijtimo-
  iy-iqtisodiy aloqalar tobora kengayib bormoqda. Bozor subyektlarining 
  faoliyatida raqamli transformasiyalarning asosiy omili raqamli madani-
  yatni rivojlantirishdan iborat. Jamiyatni ijtimoiy va iqtisodiy isloh qilish-
  ning hozirgi bosqichida atrof-muhit jamiyatning institusional tuzilishiga 
  xos xususiyatlarini keltirib chiqarmoqda va bu asosda yangi tushunchalar 
  va yondashuvlarni shakllantirishga zarurat tug‘diradi. 
  Dunyoda raqamli iqtisodiyot atamasiga berilgan ko‘plab ta’riflar 
  ishlab chiqilgan, shu bilan birga ushbu atama bilan bog‘liq bir qanma 
  tushunchalar ham mavjud: “raqamli iqtisodiyot (digital economy)”, “elekt-
  ron iqtisodiyot (e-economy)”, “internet-iqtisodiyot (internet economy)”, 
  “tarmoq iqtisodiyoti (network economy)”, “virtual iqtisodiyot (virtual 
  economy)”. Mohiyatan ularning barchasi sinonim hisoblanadi. 
  "Raqamli iqtisodiyot" atamasi ilmiy va ishbilarmon doiralarda paydo 
  bo‘lishi 1994 yilda nashr etilgan "Raqamli iqtisodiyot" kitobining muallifi 
  Don Tapskot bilan bog‘liqdir, shuningdek, 1995 yilda uni keng foydala-  nishga joriy qilgan Massachusets universiteti amerikalik olimi Nikolas 
  Negroponte. 
  25 yildan ko‘proq vaqt o‘tdi, lekin bu atamaning hali ham umumiy 
  qabul qilingan ta'rifi yo‘q. Bundan tashqari, ushbu ta'rifning ko‘plab 
  sinonimlari mavjud: Internet iqtisodiyoti, postindustrial iqtisodiyot, kreativ 
  iqtisodiyot va boshqalar. (AQShda - API iqtisodiyoti (inglizcha amaliy 
  dasturlash interfeysidan). 
  Ammo ko‘plab ta'riflarning mohiyati shundaki, raqamli iqtisodiyot-
  bu raqamli texnologiyalarga asoslangan iqtisodiyot va elektron biznes va 
  elektron tijorat, ular ishlab chiqaradigan va sotadigan raqamli tovarlar va 
  xizmatlar bilan chambarchas bog‘liq. 
  Raqamli iqtisodiyotning mamlakat iqtisodiyotini rivojlanishidagi 
  o‘rni va ahamiyatini yoritishda ko‘pgina iqtisodchilar o‘z fikr mulohaza-
  larini bildirib kelmoqdalar. Xususan, rivojlanayotgan mamlakatlarda 
  raqamli iqtisodiyot omillariga asoslangan milliy raqamli strategiyani 
  shakllantirishning o‘ziga xos hususiyatlari va unda davlat tomonidan 
  qo‘llab-quvvatlash ahamiyati asoslab berilgan.
  Kundius V., Rushiskaya O., Kot E. posvyashayut svoi nauchniye 
  trudi prioritetnim napravleniyam nauchnix issledovaniy texniki i texno-
  logiy v selskom xozyaystve, organizasii i upravleniya agrobiznesom na 
  osnove sifrovizasii.
  Po rezultatam issledovaniy nekotorix avtorov osnovniye osobennosti 
  osenki razvitiya sifrovoy ekonomiki predstavlyayut kak instrument uprav-
  leniya prosessami sifrovoy transformasii na nasionalnom, regionalnom i 
  otraslevom urovnyax. 
  O‘zbekistonlik olimlar tomonidan ham raqamli iqtisodiyotning af-
  zalliklari hamda mamlakat iqtisodiyotini rivojlanishidagi ahamiyati yoritil-
  gan. Xususan, N.Ismoilova tomonidan raqamli iqtisodiyotni rivojlanish 
  konsepsiyasi, uning ko‘lami, I.Xotamov tomonidan mamlakat iqtisodiy 
  xavfsizligini ta’minlashda raqamli iqtisodiyotning to‘tgan o‘rni, G.Abdu-
  raxmonova, D.Rustamovlar tomonidan raqamli iqtisodiyotni rivojlanti-
  rishda salohiyatli kadrlarni yetishtirish muammolariga to‘xtalib o‘tishgan. 
  Ushbu tadqiqot ishida raqamli iqtisodiyotning ijtimoiy va iqtisodiy 
  afvzalliklari hamda hukumatning RI rivojlantirishga qaratilgan tashab-


  10 
  buslarini yoritib beradi. Ushbu tadqiqot O‘zbekistonda raqamli 
  iqtisodiyotni rivojlantirish imkoniyatlari va muammolari, shuningdek, 
  uning jamiyat va biznesga ta’siri bilan tanishtiradi. Ushbu natijalar qaror 
  qabul qiluvchilar va menejerlarga ushbu texnologiyaning qiymatini tahlil 
  qilishda va muammolarni hal qilish uchun to‘g‘ri strategiyani ishlab 
  chiqishda yordam berishi mumkin. 
  Raqamli iqtisodiyot – ularni tahlil qilish natijalaridan foydalanish va 
  katta hajmda qayta ishlash an’anaviy xo‘jalik yuritish shakllari bilan 
  taqqoslaganda har xil turdagi ishlab chiqarishlar, texnologiyalar, asbob-
  uskunalar, tovarlar va xizmatlarni saqlash, sotish va yetkazib berish sama-
  radorligini jiddiy ravishda oshirishga imkon beradigan raqamli ko‘rinish-
  dagi ma’lumotlar asosiy ishlab chiqarish omili sanalgan xo‘jalik 
  faoliyatidir. 
  Bizning fikrimizcha, ushbu ta’rif juda to‘g‘ri, lekin foydalanish 
  uchun biroz noqulay. Bir tomondan, uzil-kesil ta’rifning yo‘qligi ko‘plab 
  xususiy va tor ixtisosli savollarni predmetli muhokama qilish uchun to‘siq 
  hisoblanmaydi. Lekin, boshqa tomondan, ushbu kitobdan maqsad – 
  raqamli iqtisodiyot fenomenini integral ko‘rishni shakllantirish ekanligi 
  sababli biz o‘z ta’riflarimizni taklif qilishga jazm etdik. 
  «Raqamli» iqtisodiyot bu – gibrid dunyo sharoitlarida mavjud 
  bo‘ladigan iqtisodiyotdir. 
  Ushbu ta’rif mutlaqo to‘g‘ri bo‘lib, mohiyatni aks ettiradi, lekin 
  kutilayotgan o‘zgarishlarni tushuntirmaydi va mos ravishda, amaliy 
  yuzaga o‘tganda undan foydalanish qiyin. Aynan shu sababli biz quyidagi 
  funksional ta’rifni ifodaladik: 
  Gibrid dunyo bu – real dunyoda virtual dunyo orqali barcha «hayotiy 
  ahamiyatga ega» harakatlarni amalga oshirish imkoniyati bilan ajralib 
  turadigan real va virtual dunyolar birlashuvi natijasidir. Bu jarayon uchun 
  axborot-kommunikasiya texnologiyalari (AKT) qiymatining pastligi, yu-
  qori samaradorligi va raqamli infratuzilma ochiqligi zarur shartlar hisob-
  lanadi. 
  Real va virtual dunyolarning birlashuvi natijasida yangi gibrid dunyo 
  hosil qilinib, unda biz uchun hozirgi kunda odatiy bo‘lgan qonun va 
  qoidalardan farq qiladigan boshqa qonun-qoidalar amal qiladi. Iqtisodiy 


  11 
  tizimlardan alohida bo‘ladigan «raqamli» iqtisodiyot mavjud emas (aynan 
  shu sababdan «raqamli» iqtisodiyot atamasini yozishda qo‘shtirnoqdan 
  foydalaniladi): 
  «Raqamli» (elektron) iqtisodiyot bu – axborot, jumladan, personal 
  axborotdan foydalanish hisobiga barcha qatnashchilarning ehtiyojlarini 
  maksimal darajada qondirish, uning o‘ziga xos xususiyati bo‘lgan 
  iqtisodiyotdir. Bu axborot-kommunikasiya va moliya texnologiyalarining 
  rivojlanganligi, shuningdek, birgalikda gibrid dunyoda barcha iqtisodiy 
  faoliyat subyektlari – tovarlar va xizmatlar yaratish, taqsimlash, ayirbosh-
  lash va iste’mol qilish jarayoni obyektlari va subyektlarining to‘laqonli 
  o‘zaro aloqa qilish imkoniyatini ta’minlaydigan infratuzilma ochiqligi 
  tufayli o‘ringa ega bo‘lishi mumkin. 
  Hozirgi kunda servis biznesida barqarorlikka erishish ilgari misli 
  ko‘rilmagan darajada juda qiyin bo‘lib turibdi. Mustahkam raqobatli 
  ustunlikka erishish, eng yuqori cho‘qqiga chiqqach esa, u yerni ushlab 
  qolish oson emas. Xususan, amerika statistika ma’lumotlariga ko‘ra, 2000 
  yil Fortune 500 dan o‘rin olgan kompaniyalarning 52%i hozirgi kunga 
  kelib mavjud emas. Yana bir muhim ko‘rsatkich: Standard & Poor’s 500 
  ga kiradigan комpaniyalar o‘rtacha umr uzunligi 1960 yilda 60 yilni 
  tashkil qilgan bo‘lsa, 2020 yilga kelib 12 yilga qisqaradi. 
  Yetakchilik muddatining bunday besh karra qisqarishining sababi – 
  butun biznesning, jumladan, servis biznesining raqamli asoslarga o‘tishi 
  sanalib, biz hozirgi kunda bu hodisaning guvohi va qatnashchisi bo‘lib tu-
  ribmiz. «Raqamli inqilob» (Digital Disruption) – tahlilchilar orasida ham, 
  kompaniyalar direktorlar kengashilarida ham dolzarb mavzu sanaladi. 
  Servis biznesi «default» raqamli biznesga aylanmoqda. Bir tomondan, 
  hech kim fotobiznesda bir paytlar plenkadan «raqam»ga sakrab o‘tish 
  vaqtini o‘tkazib yuborgan Kodak qismatini takrorlashni istamaydi. Boshqa 
  tomondan, Amazon, Uber, Airbnb va boshqalar raqamli inqilobdan qanday 
  qilib foydalanish – biznes yuritishning tamomila yangicha sxemalari 
  o‘ylab topish va amalga oshirish mumkinligini ko‘rsatadi. Internet dastlab 
  onlayn-vitrina kabi, keyinroq esa onlayn-magazin rolida oflayn-biznesga 
  qo‘shimcha sifatida ko‘rib chiqilgan vaqtlar o‘tib ketdi. Hayot sahnasiga 
  yangi avlodlar – internetda tarmog‘ida «yashaydigan» yoshlar – chiqib 


  12 
  kelishi biznesni onlayn («raqamli») bo‘lishga, birinchi navbatda, default 
  majbur qiladi6. 
  Insoniyat global o‘zgarishlar davriga qadam qo‘ydi. Yaqin vaqtlarda 
  inson hayot faoliyatining asosiy sohalari – iqtisodiyot va boshqaruv, fan va 
  xavfsizlik yangicha shakl va mazmunga ega bo‘ladi. Inson o‘zgacha bo‘lib 
  qoladi, bu esa ijtimoiy munosabatlarning o‘zgarishiga olib keladi. Raqamli 
  texnologiyalarning hayotimizga kirib borishni davom ettirishi – kelajak 
  dunyosiga xos bo‘lgan xususiyatlardan biridir. Bu mikroelektronika, 
  axborot texnologiyalari va telekommunikasiyalar sohalaridagi taraqqiyot 
  bilan izohlanadi. Shunday qilib, raqamlashtirish – obyektiv, muqarrar 
  jarayon bo‘lib, uni to‘xtatishning iloji yo‘qdir. 
  Raqamlashtirish natijasida sodir bo‘ladigan eng jiddiy xavf-
  xatarlardan biri o‘rta va past malakali ixtisosliklar orasida ommaviy ishsiz-
  lik istiqboli hisoblanadi. O‘rta sinf vakillari keskin kamayib ketishi mum-
  kin, chunki birinchi navbatda aynan shu ish o‘rinlari avtomatlashtiriladi va 
  robotlar bilan almashtiriladi. Faol, ma’lumotli, mehnatga layoqatli 
  aholining yetarli darajada yuqori turmush tarziga o‘rganib qolgan sezilarli 
  qismi «g‘arb turmush tarzida yo‘l chetiga chiqib qoladi». Biroq rakamli 
  dunyo shu qadar tezkorlik bilan shakllanadiki, boshqa malakaga ega bo‘l-
  gan kadrlar taqchilligini kafolatlash mumkin bo‘ladi. Shu sababli hozircha 
  kim o‘zgarishlarga tayyor bo‘lsa, buning uchun unda hali vaqt bor. 
  2018 yil 3 iyulda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «O‘zbe-
  kiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo‘yicha chora-
  tadbirlar to‘g‘risida»gi PQ-3832 son qaroriga ko‘ra raqamli iqtisodiyotni 
  rivojlantirish bo‘yicha eng muhim vazifalar belgilab berilgan. 
  Uzoq istiqbolda «raqamli» (elektron) iqtisodiyot og‘ir jismoniy meh-
  natga mahkum odamlarning erkinlik haqida ko‘p asrlik orzularini ro‘yobga 
  chiqirishga qodir bo‘lgan vositaga aylanishi mumkin. Ijod, fan (ham 
  fundamental, ham amaliy) va san’at uchun keng imkoniyatlar ochiladi. 
  Ko‘pchilik uchun kutilmaganda intellektual jamiyatning «sovet» modeliga 
  6
  Boroday V.A. Predposilki ustoychivogo razvitiya biznesa v turbulentnoy srede // V sbornike: 
  Regulirovaniye ekonomicheskoy deyatelnosti i delovaya sreda: problemi, perspektivi i resheniya 
  Sbornik nauchnix trudov po materialam II Mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferensii. 
  2017. S. 332-341. 


  13 
  talab paydo bo‘ladi. 
  Raqamli inqilob qaysidir tarmoqlar va mamlakatlarga ilgariroq va 
  kuchliroq, boshqalarga esa kechroq va kamroq daxl qilgan. Servis 
  xizmatlari, media va ko‘ngilocharliklar birinchi bo‘lib, ulardan keyin esa 
  telekommunikasiya kompaniyalari va banklar raqamlashtirishga mubtalo 
  bo‘ldi. Lekin tahlilchilarning umumiy fikrlari va kompaniyalar menejerlari 
  orasida o‘tkazilgan so‘rov natijalari bo‘yicha pirovardida raqamlashtirish u 
  yoki bu darajada hammamizga daxl qiladi. 
  Bugungi kunda biz har bir mohiyatni u yoki bu olamga mansub 
  sanagan holda identifikasiya qilishimiz mumkin, lekin ma’lum vaqt 
  o‘tgandan so‘ng ko‘pchilik obyektlar uchun bunday taqsimlashni amalga 
  oshira olmaymiz. Bunday misollar bugunning o‘zidayoq mavjud: IP-
  kamera yoki tarmoqqa ulangan boshqa har qanday uzatgich – u qaysi 
  olamning bir qismi hisoblanadi? Shubhasizki, ular ikkala olam hodisala-
  rining mohiyati sanaladi. Mobil telefon bugungi kunda ko‘plab ma’lumot-
  larni: telefon raqamlari, tug‘ilgan kun haqida ma’lumot, fotosuratlar, 
  parollar va h.k.ni saqlaydi. Biz elektron qurilmaga usiz o‘zimizni yo‘qotib 
  qo‘yadigan va ishga layoqatsiz bo‘lib qoladigan xotiramiz funksionalining 
  bir qismini berdik. Biz hatto telefon bilan jismonan bog‘lanmagan 
  bo‘lsakda, funksional jihatdan biz o‘zimizni u bilan bir butun deb his 
  qilamiz. Real va virtual dunyolarning birlashib ketish jarayoni boshlanda 
  va uni to‘xtatishning imkoni yo‘q. 
  Raqamli o‘zgarish nima degani? Raqamli biznes bu – jismoniy va 
  raqamli dunyolarni birlashtiradigan yangi biznes-modellar paydo bo‘lishi, 
  – tushuntiradi tahlilchi kompaniya Gartne. MIT SloanScoolof Manage-
  ment raqamli o‘zgarishni «korxonalar qiymati va unumdorligini tubdan 
  oshirish uchun zamonaviy texnologiyalardan foydalanish» sifatida ta’rif-
  laydi. 
  Ijtimoiy tarmoqlar, smartfonlar bozori, internetga keng polosali ula-
  nish, mashinali o‘qitish texnologiyalari va sun’iy intellektning «portlab» 
  o‘sishi kompaniyalar faoliyat yuritayotgan dunyoni o‘zgartirib yuboradi. 
  Ular yoki yangi «nisha»larni egallagan, yoki mavjud «nisha»larni 
  o‘zgartirgan holda o‘zgarishlarga moslashib olishi lozim. Shunday bo‘lib 
  chiqadiki, tashkilotlarni raqamli o‘zgartirish bu – yangi axborot 


  14 
  texnologiyalarining rivojlanishi va butun dunyo bo‘ylab faol tarqalishiga 
  javob hisoblanadi. 
  Raqamli o‘zgartirish turli darajalarga erishib, ular o‘rtasidagi farq 
  ikkita atama - «raqamli ko‘rinishga keltirish (osifrovka)» va «raqam-
  lashtirish (sifrovizasiya)» o‘rtasidagi farq bilan bir xil ma’noga ega. 
  Raqamli ko‘rinishga keltirish bu – axborotni jismoniy vositalardan raqamli 
  vositalarga o‘tkazishdir. Raqamli ko‘rinishga keltirishga misollar – 
  elektron kitoblar, videokurslar, suratning raqamli nusxasini yaratish va h.k. 
  Bunda axborot strukturasining o‘zgarishi ro‘y bermaydi: u faqat elektron 
  shaklga ega bo‘ladi, xolos. Raqamli ko‘rinishga keltirish ko‘pincha mav-
  jud biznes-modelni takomillashtirish va biznes-jarayonlarni optimallash-
  tirish uchun foydalaniladi. 
  Raqamlashtirish bu – raqamli shaklda yangi mahsulot yaratishdir. 
  Masalan, multiplikasiyali dinamik o‘quv kursi yoki hujjatni sharhlashning 
  interaktiv tizimi – bu raqamlashtirishdir. Raqamlashtirish asosida yaratil-
  gan mahsulotni uning sifati jiddiy yo‘qotmasdan turib jismoniy vositalarga 
  o‘tkazishning imkoni yo‘q, shu sababli raqamlashtirish, raqamli ko‘ri-
  nishga keltirishdan farqli ravishda, biznesga sezilarli darajada keskin 
  rivojlanish va yangi raqobatli ustunliklar qo‘lga kiritishga imkon beradi. 
  Amalda raqamli o‘zgartirishning ikkita yo‘nalishi mavjud. Birinchi 
  yo‘nalish bu – mavjud biznes-jarayonlarda odamlar ishtirokini minimal-
  lashtirish uchun ularni avtomatlashtirish va robotlashtirishdir. Ikkinchi 
  yo‘nalish – eksponensial tashkilot yaratish maqsadida olingan boshqaruv 
  tizimini masshtablashtirishdir. Eksponensial tashkilot deganda biz ularni 
  masshtablashtirish xuddi shu sohada ishlaydigan boshqa tashkilotlar bilan 
  taqqoslaganda kamida o‘n baravar yuqori bo‘lishini tushunamiz.
  Sir emaski, kompaniyalarning mintaqaviy va xalqaro ekspansiyasi 
  ko‘pincha boshqaruv tizimini jahon darajasida nusxa ko‘paytirish qiyinligi 
  bilan to‘xtatib turiladi. Tez o‘sish muammolari ko‘pincha nusxa ko‘pay-
  tirishda asosiy muammo hisoblanadi. Avtomatlashtirish hisobiga raqamli 
  o‘zgartirish boshqaruv tizimi va biznes-jarayonlarni standartlashtirishga, 
  demak, ularni jahon miqyosida tez rivojlantirishga imkon beradi. 
  Bunga misol qilib mintaqa ko‘lami, auditoriyalar hajmi va o‘qituv-
  chilar soni bilan chegaralangan biznes-maktabdan milliy yoki xalqaro miq-


  15 
  yosdagi biznes yaratishga mikon beradigan ta’lim jarayonini o‘zgartirishni 
  keltirib o‘tish mumkin. Ta’lim jarayonini raqamli ko‘rinishga keltirish 
  xarajatlarni minimallashtirish, bunda o‘quv kurslarini o‘qituvchi gapiradi-
  gan tilni tushunadigan cheklanmagan auditoriya uchun ochiq qilishga 
  imkon beradi. 
  Eksponensial tashkilot yaratishning asosiy shartlaridan biri xizmat-
  larni bir xillashtirish imkoniyati hisoblanadi, agar xizmat bir xillashtirilgan 
  bo‘lsa, ushbu xizmatlarni taqdim etishni boshqarish tizimi ham bir 
  xillashtirilishi va kelgusida avtomatlashtirilishi mumkin. 
  Raqamli o‘zgartirishda xarajatlar jiddiy qisqarishi mumkin bo‘lib, faol 
  sotuvlar tashkil qilishsiz eplashtirishga imkon berardi. Kompaniyani 
  virusli marketing va «sarafan» radiosi orqali ilgari surish mumkin bo‘lib, 
  bu narx bo‘yicha demping va xizmatlar buyurtma qilish uchun raqamli 
  interfeys hisobiga minimal xarajatlar blan biznesning «portlab» o‘sishini 
  ta’minlaydi. 
  Biznes-jarayonlarni o‘zgartirish. Biznes-jarayonni raqamli o‘zgarti-
  rishning mazmuni vazifalarni jarayon ko‘rsatkichlari o‘rtasida uzatish 
  jarayonini avtomatlashtirishdan iborat bo‘lib, buni allaqchonlar BPMC 
  (Business Process Management Suite) sinfidagi tizimlar yordamida baja-
  rish mumkin bo‘lgan.Raqamli o‘zgartirishning ikkinchi bosqichi alohida 
  operasiyalarni bajarishni avtomatlashtirish hisoblanadi. Masalan, mijoz-
  ning ishonchliligini baholash, xuddi o‘quv kursi tinglovchilari orasida test 
  sinovi o‘tkazish kabi, avtomatik ravishda amalga oshiriladi. Operasiyalarni 
  avtomatlashtirish uchun ko‘pincha matematik algoritmlar yoki hatto sun’iy 
  intellekt asosida mustaqil ravishda qaror qabul qiladigan «raqamli 
  robotlar» foydalaniladi. 

  Download 7.29 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   197
  Download 7.29 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  О‘zbekiston respublikasi oliy va о‘rta maxsus ta’lim vazirligi ergashev rahmatulla xidirovich xamrayeva sayyora nasimovna

  Download 7.29 Mb.
  Pdf ko'rish