• Iqtisodiy o‘sish
 •  Raqamli iqtisodiyot va iqtisodiy o‘sish
  Download 7.29 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet8/197
  Sana21.10.2022
  Hajmi7.29 Mb.
  #27653
  1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   197
  Bog'liq
  Дарслик

  1.4. Raqamli iqtisodiyot va iqtisodiy o‘sish 
  Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko‘rsatmoqdaki, ularning 
  iqtisodiy o‘sishi avvalombor bilimlar va intellektual potensial hisobiga 
  amalga oshirilmoqda. 1962 yilda avstriyalik olim F.Maxlup tomonidan 


  23 
  "bilimlar iqtisodiyoti" iborasi ilk bor amaliyotga kiritilib, uning ostida 
  milliy iqtisodiyotning biror bir sektori tushunilgan. 
  Hozirgi kunda esa ushbu ibora milliy iqtisodiyotning turini aniqlash 
  uchun ishlatilib, unda bilimlar asosiy rol o‘ynamoqda. Iqtisodiy o‘sishning 
  manbasi bo‘lib esa bilimlarni ishlab chiqish va ulardan samarali 
  foydalanish hisoblanmoqda. Bilimlar iqtisodiyotining shakllanib borishi 
  jarayonlarini davlatdagi iqtisodiyot va institutsional holat indeksi, bilimlar 
  indeksi, innovasiyalar indeksi, ta’lim indeksi va AKT indekslari asosida 
  kuzatib borish mumkin. Shuning uchun ham bilimlarga qilinayotgan 
  investisiyalar miqdori asosiy fondlarga qilinayotganlarga nisbatan o‘sib 
  bormoqda. Bilimlar - mahsulotdir, bir tomondan, shaxsiy bo‘lib, boshqa 
  tomondan esa jamoaviydir, ya’ni ulardan barcha kishilar foydalanishlari 
  mumkin. 
  Iqtisodiy o‘sish - ma’lum bir davr mobaynida milliy iqtisodiyotdagi 
  mahsulot va xizmatlarni ishlab chiqish hajmining yuksalib borishidir. 
  Unda ko‘pgina omillar o‘z aksini topadi, ya’ni milliy resurslardan rasional 
  foydalanish, iqtisodiyotning barcha darajalarini samarali boshqarish, 
  yuqori darajadagi raqobatbardoshlikni nafaqat ichki bozorda, balki 
  globallashuv jarayonlari talablaridan kelib chiqqan holda tashki bozorda 
  xam ta’minlash kerak. 
  Iqtisodiy o‘sishning mutlaq ko‘rsatkichlardagi ifodasini YAIM, 
  milliy daromad, milliy boylik, davlatning to‘lov balansi va oltin-valyuta 
  zaxiralar yuksalishida ko‘rish, nisbiy miqdoriy iqtisodiy ko‘rsatkichlardagi 
  ifodasini esa аhоли жон бошига YAИМ, аhоли даромадлари, исте’мол 
  миqдори, жамg‘армалар, инвестисиyaлар то‘g‘ри келиши билан 
  изоhлаш мумкин. 
  Xar bir mamlakatning iqtisodiy o‘sishini aniqlashda sifat ko‘rsat-
  kichlari xam muhim rol o‘ynaydi. Unga aholining bilimlilik darajasi, salo-
  matligi, milliy iqtisodiyotning tarmoq buyicha tarkiblanishi, jamiyatning 
  infratuzilmaviy rivojlanish darajalari kiradi. Bundan tashqari iqtisodiy 
  o‘sish aholining turmush sifati va darajasi o‘sishi bilan xam yaqindan 
  bog‘liq bo‘lib, u o‘z o‘rnida yashash davomiyligi o‘sishi, tibbiy xizmat si-
  fati yuksalishi, zamonaviy ta’lim olish imkoniyatlari, ish kuni davomiyligi 
  qisqarishi, fuqarolar xavfsizligi va boshqalar bilan ifodalanadi. 


  24 
  Shuni ta’kidlab o‘tishimiz mumkinki, hozirgi davrda iqtisodiy o‘sish 
  omillaridan bo‘lib mehnat, kapital, texnologiyalar, yer va axborot- 
  kommunikasiya texnologiyalari hisoblanmoqda. 
  Hozirgi kunda axborot-kommunikasiya texnologiyalari sohasi global 
  innovasiyalarni keng joriy etish asosida ko‘pgina davlatlar iqtisodiy 
  o‘sishini ta’minlashning asosiy yo‘nalishlaridandir. Milliy iqtisodiyotning 
  ushbu sohasi ko‘pgina davlatlarda endigina shakllanmoqda, lekin, 
  rivojlangan davlatlarda esa u iqtisodiy o‘sishning lokomotivi bo‘lib xizmat 
  kilmoqda. AKT mehnat unumdorligini yuksaltirish va boshqa barcha 
  resurslardan optimal foydalanishning asosiy omili bo‘lib, zamonaviy 
  iqtisodiyotda ahamiyatli resurslarga aylanmoqda. 
  AKT mahsulotlarini ommaviy ishlab chiqarish bilan asosan 
  Malayziya, Singapur, Koreya Respublikasi, Xitoy kabi industrial davlatlar 
  shug‘ullanayotgan bo‘lsa, ularning iste’molchilari esa rivojlanayotgan 
  mamlakatlar hisoblanmoqda. AKT samaradorligi indeksi buyicha esa 
  dunyoda Shvesiya, Singapur, Finlyandiya, Shveysariya, AQSH, Daniya va 
  Kanada mamlakatlari ilg‘orlik qilishmoqda. Jahon tajribasi shuni 
  ko‘rsatmoqdaki, AKTning samaradorlik indeksi bozor muhiti, uni tartibga 
  solish muhiti, infratuzilma, aholi tayyorgarligi, biznesning tayyorgarligi, 
  AKTdan aholining, biznesning va davlatning foydalanish darajalari bilan 
  ifodalanadi. 
  AKT oldingi texnologiyalarga nisbatan bir qator o‘ziga xos jihatlari 
  bilan ajralib turadi. Ularning iqtisodiy o‘sish va milliy iqtisodiyotga ta’siri 
  sifat jihatdan boshkacha tusda bo‘ladi. Avvalombor AKTni tarqatish va 
  undan foydalanish global xarakterga ega. Bu texnologiya unumdorligi va 
  iqtisodiy samaradorlikni yuksaltirish mumkin bo‘lgan barcha sohalarda 
  qo‘llaniladi, jumladan, boshqaruv sohasida xam. 
  Boshqaruv va biznes jarayonlarida AKTdan samarali foydalanayot-
  gan mamlakatlarning tajribasi judayam e’tiborlidir. Singapur davlati 
  dunyoda birinchi bo‘lib optik tolali tarmoq bilan barcha sohalarini 100 % 
  ta’minladi, Shvesiya davlatida 2012 yilda barcha kompaniya va uy 
  xo‘jaliklari optik tola bilan 100 % kamrab olindi. Ushbu texnologik yorib 
  utish ularning iqtisodiy o‘sishida asosiy omil bo‘lib xizmat qilmoqda. 


  25 
  AKTning iqtisodiy o‘sishga ta’sirini bevosita va bilvosita 
  samaradorlik asosida aniqlash mumkin. Bevosita samaradorlik ushbu soha 
  infratuzilmasiga kilinayotgan investisiyalar, axborot xizmatlarining keng 
  kirib kelishi va AKT sohasidagi bandlikning yuksalishi bilan ifodalanadi. 
  Ushbu sohaning iqtisodiyotga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta’siri AKT mamlakatning 
  uzoqda joylashgan hududlarigacha kirib borishi bilan boglikdir. AKTga 
  kilinayotgan investisiyalar o‘z urnida yangi ish o‘rinlarini yaratishga olib 
  kelib, turmush sifatini xam yuksaltiradi. 
  AKTga kilinayotgan investisiyalar rivojlangan va rivojlanayotgan 
  davlatlar iqtisodiyotini yanada yuksaltirishning asosiy omillaridan 
  Hisoblanmoqda. AKT tarmog‘i rivojlangan davlatlarda raqobatbardoshlik 
  darajasi xam yuqori bo‘lib, улар истиqболда iqtisodiyotdagi samarador-
  likni oshirmoqda. Amaliyot shuni ko‘rsatmoqdaki, AKTga kilinadigan 
  investisiyalar mamlakatning makroiqtisodiy ko‘rsatkichlariga xam ijobiy 
  ta’siri ko‘rsatmoqda. 7.1-rasmdan ko‘rinib turibdiki, AKTga investisiyalar 
  miqdorini 10% ga oshirganda YAIM Buyuk Britaniyada 0,6%ga, 
  Avstraliyada 0,8% ga, Yangi Zelandiyada 0,9%ga, Malayziyada 0,14%ga 
  yuksalgan. Ushbu ko‘rsatkich dunyo mamlakatlari bo‘yicha o‘rtacha 
  0,7%ni tashkil kilgan. 
  AKT sektorining bilvosita samaradorligi mehnat unumdorligining 
  yuksalishi, AKT potensiali yuqori bo‘lgan mamlakatlarda to‘g‘ridan-
  to‘g‘ri xorijiy investisiyalar o‘sishi, innovasion klasterlar shakllanishi va 
  axborot xizmatlari eksporti yuksalishi bilan ifodalanadi. AKT omilining 
  iqtisodiy o‘sishga ta’siri darajasi AKT bozori, mobil aloqa, keng polosali 
  Internet va shaxsiy kompyuterdan foydalanish miqyosi va ularning davlat 
  darajasida joriy qilinishi intensivligiga ham bog‘liq. 


  26 

  Download 7.29 Mb.
  1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   197
  Download 7.29 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa   Raqamli iqtisodiyot va iqtisodiy o‘sish

  Download 7.29 Mb.
  Pdf ko'rish