• 30. Determinizm tamoyilini targ’ibotchisi bo’lgan psixolog olim qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan
 • Ruhni mutloqo rad etib, mexanik harakatning yagona voqelik deb tan
  Download 2.94 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet22/346
  Sana01.11.2023
  Hajmi2.94 Mb.
  #92952
  1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   346
  Bog'liq
  хайдаров, халилова. umumiy psixologiya
  ekons, Axborotni himoyalashning texnik usullari va vositalari topshirig` 3-modul, 38-мактаб ҳозирги ҳолат (2), download-document (1), Ma’lumotlar bazasining taqsimlangan tizimida axborot xavfsizligi
  28. Ruhni mutloqo rad etib, mexanik harakatning yagona voqelik deb tan 
  olib, uning qonuniyatlari psixologiyaning ham qonuniyatlari ekanligini 
  takidlagan olim qaysi qatorda ko’rsatilgan? 
  A) Leybnis B) Gartli V) Spinoza G) Gobbs D) Dekart 
  29. Psixika miyaning funksiyasi haqidagi talimot qachon vujudga keldi? 
  A) XVII asrda B) XVI V) XIX asr o’rtalarida G) XVIII asrda D) XVIII asr 
  o’rtalarida 
  30. Determinizm tamoyilini targ’ibotchisi bo’lgan psixolog olim qaysi qatorda 
  to’g’ri ko’rsatilgan? 
  A) Gartli B )Gobbs V) Dekart G) Jon Lokk D) Spinoza 
  Nazorat savollari
  1.Psixologiya fanining predmeti maqsadi va vazifalarini ko’rsatib o’ting? 
  2.Psixologiya fanining shakllanish bosqichlari to’g’risida nimalarni bilasiz? 
  3.Psixologiyaning moddiy asosi nimalar bilan belgilanadi? 
  4.Ong tushunchasining mohiyatini izohlang? 
  5.Insonlarda ongsizlik holati qachon ro’y beradi?
  6.Inson va hayvon psixikasi o’rtasidagi farqlar nimalarda ko’rinadi?
   
  Mustaqil ishlash uchun tavsiya etilayotgan adabiyotlar 
  1. Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и ее 
  окружения / Отв. ред. А.А.Ярошевский. — 2-е изд. — М: Наука, 1987. 
  2. Воронин Л.Г. Сравнительная физиология высшей нервной деятельности 
  животных и человека: Избр. труды. — М: Изд-во МГУ, 1989. 
  3. Гамезо М.В, Домашенко И.А Атлас по психологии М; «Просвещение» 
  1986 г 
  4. Гиппенрейтер Ю.БВведение в общую психологию: Курс лекций: Учебное 
  пособие для вузов. — М.: ЧеРо, 1997. 
  5. Davletshin M.G Umumiy psixologiya T-2002 y 
  6. Джемс В. Психология.- М., 1991
  7. Karimova V.M. Psixologiya T-2002 y 
  8. Маклаков А.Г Общая психология М.; “Питер” 2003
  9. Немов Р.С. Психология: Учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений: 
  В 3-х кн. Кн. 1: Общие основы психологии. — 2-е изд. — М.: Владос 
  1998. 
  10. Общая психология: Курс лекций/ Сост. Е.И.Рогов.-М.: Владос, 1995
  11. Psixologiya qisqacha izohli lug’at T-1998 y 
  12. Психология: Словарь / Под общей ред. А. В. Петровского, М. Г. 
  Ярошевского. — М.: Политиздат, 1990. 
  13. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии.-СПб.: «Питер» 1999
  14. Смирнов А.А. Избранные психологические труды: В 2 т. — М., 1987. 
  15. Turg’unov Q. Psixologiya terminlarining ruscha-o’zbekcha izohli lug’ati T; 
  "O’qituvchi" nashriyoti 1975
  16. Umumiy psixologiya (A.V.Petrovskiy tahriri ostida) T; "O’qituvchi" 1992 y 
  17. G’oziev E.G’ Umumiy psixologiya 1-2 kitob T-2002 y 


  25 

  Download 2.94 Mb.
  1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   346
  Download 2.94 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Ruhni mutloqo rad etib, mexanik harakatning yagona voqelik deb tan

  Download 2.94 Mb.
  Pdf ko'rish