• Abu Ali ibn Sinoning
 • O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta'lim vazirligi f. I. Xaydarov n. I. Xalilova
  Download 2.94 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet8/346
  Sana01.11.2023
  Hajmi2.94 Mb.
  #92952
  1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   346
  Bog'liq
  хайдаров, халилова. umumiy psixologiya
  ekons, Axborotni himoyalashning texnik usullari va vositalari topshirig` 3-modul, 38-мактаб ҳозирги ҳолат (2), download-document (1), Ma’lumotlar bazasining taqsimlangan tizimida axborot xavfsizligi
  "Jon haqida" asari o’sha davrdayoq psixologiya maxsus fan sifatida maydonga 
  kela boshlaganidan dalolat beradi. Ana shu tufayli psixologiya jon haqidagi fan 
  sifatida maydonga kelgan va hozirgi kunda psixologiya fani o’z mazmunini 
  batamom o’zgartirgan. 
  Arastu kishilik tafakkuri tarixida birinchi bo’lib ruh va jonli tananing 
  ajralmasligini isbotlab berdi. Unga ko’ra, jon qismlarga bo’linmaydi, lekin u 
  faoliyatimiz davomida oziqlanishi, his etishi va harakatga kelishi, aql-idrok kabi 
  turlarga oid qobiliyatlarda namoyon bo’lishi mumkin. Birinchi qobiliyatlar 
  o’simlik uchun, ikkinchisi va uchinchisi hayvonlarga, to’rtinchisi esa insonlar 
  uchun xosdir. O’simliklar, hayvonlar ruhi va aql idrok odam ruhi ta'limoti bilan 
  Arastu oliy qobiliyatlar va ularning negizida paydo bo’lishini bildiradigan 


  10 
  rivojlanish tamoyilini joriy etdi. Arastu organizmning tabiatdan olgan 
  qobiliyatlarni faqat o’zining xususiy faolligi orqali ruyobga chiqarishga asoslangan 
  holda xarakterning faoliyatda shakllanishi to’g’risidagi nazariyani ilgari surdi. 
  Psixologiyaning fan sifatida yuzaga kelish bosqichlari quyidagi jadvalda o’z 
  aksini topgan.
  Geraklit, Demokrit, Aflotun, Arastularning ta'limotlari keyingi asrlarda 
  psixologik g’oyalarni rivojlanishida tayanch nuqta bo’lib hisoblanadi. 
  Mazkur davrlarda Sharqda ham ilk psixologik qarashlar yuzaga keldi. 
  Sharqda 
  psixologik 
  qarashlarning 
  paydo 
  bo’lishida 
  buyuk 
  Sharq 
  mutafakkirlarining roli katta bo’lgan. Ular orasida Al-Xorazmiy, Al-Forobiy, Abu 
  Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Mirzo Ulug’bek kabilar o’zlarining inson 
  psixikasi va yosh avlodni tarbiyalashga doir boy fikrlar va qarashlarini meros 
  sifatida qoldirganlar. Ular orasida ayniqsa Abu Ali ibn Sinoning mantiq, 
  metafizika, tabiiy fanlar, ayniqsa, tibbiyot haqidagi fikrlari o’sha davr ilmiy 
  taraqqiyotiga katta hissa qo’shdi. U maxsus psixologik muammolar bilan 
  shug’ullangan olimlardan biridir. Uning ruh, asab tizimi haqidagi qarashlari katta 
  ahamiyatga ega. Ayniqsa, Abu Ali ibn Sinoning temperament xususiyatlariga 
  qarab yondashish zarurligi haqidagi fikrlari ming yildan so’ng ham zamonaviy 
  psixologiyada o’z qimmatini yo’qotmagan. Abu Ali ibn Sino dunyoda birinchi 
  bo’lib psixoterapevtik usullarni qo’llab ko’rgan olimlardan biridir.
  Asta-sekin ruh haqidagi tushuncha hayotning barcha ko’rinishlariga emas, 
  faqat hozir biz psixika deb atalgan darajaga nisbatan qo’llana boshlandi. Psixika 
  kategoriyasining negizida idrok va tafakkurdan tashqari ong tushunchasi yuzaga 
  keldi, buning natijasida ixtiyoriy harakatlar va ularni nazorat qilish imkoniyati 
  tug’ildi. Masalan, Galen (eramizdan oldingi II asr) fiziologiya va tibbiyot 
  yutuqlarini 
  umumlashtirib, 
  psixikaning 
  fiziologik 
  asoslari 
  to’g’risidagi 
  2 bosqich 
  3 bosqich 
  Psixologiya hulq-atvor 
  haqidagi fan
  Psixologiya ong haqidagi 
  fan sifatida
  1bosqich 
  Psixologiya jon haqidagi 
  fan
  4 bosqich 
  Psixologiya, psixikaning 
  mexanizmlari, qonuniyatlari 
  va faktlarini o’rganuvchi 
  fan sifatida
  Dunyoga materialistic nuqtai-nazardan qarash 
  shakllangan. Rossiya psixologiyasining 
  asosida aks ettirish nazariyasi asosiy 
  qonuniyat sifatida ko’rsatiladi.
  XIX asrdan boshlanadi. Psixologiyaning vazifasi 
  ko’rgan narsalarni bevosita kuzatish , aniqrog’i
  inson 
  hulq-atvorini 
  faoliyatini 
  reaktsiyasini 
  kuzatish deb hisoblangan. Bunda motivlarning 
  o’rni hisobga olinmagan.
  XVII asrda tabiiy fanlar rivojlanishi bilan 
  boshlanadi. Fikrlash, xoxlash, his qilish,
  qobiliyatini ong deb atashgan. O’z-o’ini 
  kuzatish asosiy metod hisoblangan.
  Bu yo’nalish psixologiyada bundan 2500 yil 
  oldin paydo bo’lgan. Inson hayotidagi barcha 
  narsalar tushunchalarni, tushunarsiz hodisalarni 
  jon ruh bilan tushuntirishga harakat qilganlar.


  11 
  tasavvurlarini yanada boyitdi. Uning ilgari surgan g’oyalari "ong" tushunchasi 
  talqiniga muayyan darajada yaqinlashadi. 
  XVII asr biologiya va psixologiya fanlari uchun muhim davr bo’lib 
  hisoblanadi. Jumladan fransiya olimi Dekart (1596-1650) tomonidan xulq-
  atvorning reflektor (g’ayriixtiyoriy) tabiatga ega ekanligini kashf etilishi, 
  yurakdagi mushaklarning ishlashi (faoliyati) qon aylanishning ichki mexanizmi 
  bilan boshqarilayotganligini tushuntirilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, 
  refleks (lotincha reflexus aks ettirish) organizmning tashqi ta'sirga qonuniy 
  ravishdagi javob reaksiyasi sifatida talqin qilinib, asab-mushak faoliyatini ob'ektiv 
  tarzda bilish vositasiga aylandi. Sezgi, assotsiatsiya, ehtiros yuzaga kelishini 
  izohlashga imkon yaratildi. 
  Psixologiya fanining ilmiy asosga qurilishida ingliz olimi Gobbs (1588-
  1679) ruhni mutlaqo rad etib, mexanik harakatni yagona voqelik deb tan olib, 
  uning qonuniyatlari psixologiyaning ham qonuniyatlari ekanligini ta'kidladi. Uning 
  negizida - epifenomalizm (yunoncha eri - o’ta, rhainominon –g’ayritabiiy hodisa) 
  vujudga keldi, ya'ni psixologiya tanadagi jarayon-larning soyasi singari ruy 
  beradigan ruhiy hodisalar to’g’risidagi ta'limotga aylandi. 
  Niderlandiyalik olim Spinoza (1632-1677) ongni katta ko’lamga ega 
  materiyadan sira qolishmaydigan voqelik, ya'ni yaqqol narsa deb, tushuntirdi. U 

  Download 2.94 Mb.
  1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   346
  Download 2.94 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta'lim vazirligi f. I. Xaydarov n. I. Xalilova

  Download 2.94 Mb.
  Pdf ko'rish