• Boshlang’ich sinf darslarini tashkil etishda pedagogik hamkorlikning tuzilishi.
 • Har qaysi sinf yoshi va bilimiga ko’ra bir xil darajadagi bolalarning doimiy guruhga ega  bo’ladi.  2
  Download 189.21 Kb.
  Pdf ko'rish
  bet3/6
  Sana12.07.2023
  Hajmi189.21 Kb.
  #76615
  1   2   3   4   5   6
  Bog'liq
  quroqchilik slayd, ишланма, Химическое равновесие, 2-amaliy ish Mavzu Bir qiymatli o’rniga qo’yishga asoslangan sh (1), Mundarija, илмий тадқиқот 2-мавзу боши, Вазирлик тизимидаги лавозимлар учун белгиланган малака талаблари билан танишиш, 10-Mavzu operatsion, 123, Bakelman1965ru
  1. Har qaysi sinf yoshi va bilimiga ko’ra bir xil darajadagi bolalarning doimiy guruhga ega 
  bo’ladi. 
  2. Dars mashg’uloti asosan 45 daqiqaga mo’ljallangan bo’lib, qat’iy jadval asosida olib boriladi. 
  3. Dars bevosita o’qituvchining rahbarligida jamoa va yakka shakilda olib boriladi. 
  4. Dars o’tilayotgan materialning mazmuniga qarab xilma xil usul bilan olib boriladi, ta’lim 
  tizimining bir qismi sifatida, albatta, tugallangan bilim beriladi va navbatdagi bilimlarni 
  o’zlashtirish uchun zamin yaratadigan qilib uyushtiriladi. 


  Ayni paytda maktablarimizda talimni tashkil etish shakllari ikki turda olib borilmoqda
  1. sinf – dars shaklida olib boriladigan mashg’ulotlar. 
  2. Amaliy va tajriba ishlari shaklida olib boriladigan mashg’ulotlar. 
  Sinf dars shaklida olib boriladgan mashg’ulot o’qtuvchining kundalik o’quv materialini tizimli 
  bayon qilib berishini,xilma xil usullardan foydalanishi, o’qubchilarni bilim, ko’nikma va 
  malakalarini izchillik bilan hisobga olib borishni, o’quvchilarni mustaqil ishlashga o’rgatishni 
  o’z ichiga oladi. Amaliy va tajriba ishlari shaklida oilib boriladigan mashg’ulotlar sinf 
  sharoitidan tashqarida, o’quv ustaxonasi tajriba maydonchalari va qishloq xo’jaligi ekin 
  maydonlarida ishlash, sayoxatlar o’kazish yo’li bilan olib boriladi. Hozirgi zamon didaktikasi 
  ko’p yillar davomida to’plangan o’qitish qoidalari, fan yutuqlari va ilg’or tajribalar asosida boyib 
  bormoqda deyishga asos bor. 
  1.2. Boshlang’ich sinf darslarini tashkil etishda pedagogik hamkorlikning tuzilishi. 
   
  Boshlang’ich sinf darslarini tashkil etishda pedagogik hamkorlikning mazmunini umumiy 
  o’rta ta’lim maktablarida darsni tashkil etishning bir necha turlaridan foydalanildi. Ammo, 
  ularning har birini tuzilishi o’ziga xos bo’lib, bir-biridan farq qiladi. Ularning tuzilishi asosan 
  darsdan ko’zlangan maqsadga bog’liq. Ta’limiy maqsad va vazifalar esa dars turning 
  nomlanishidan ko’rinib turibdi. Masalan: yangi mavzuni bayon qilish mustahkamlash, takroriy 
  umumlashtiruvchi, aralash, nazorat dars turlari. Ular bosqichma bosqich bir-birini to’ldirib 
  boradi. Ya’ni, dastlab yangi mavzu haqida bilim beriladi, keyingi darsda o’quvchilar bilimlari 
  amaliy ko’nima va malakalar bilan mustahkamlanadi. Navbatdagi dars turida egallagab bilim va 
  ko’nikmalar takroriy umumlashtiriladi. Aralash dars turida o’quvchilar turli faoliyatlar bilan 
  shug’ullanadilar, nazorat darsida esa o’quvchilar tomonidan o’zlashtirilgan bilim, ko’nikmalar 
  tekshiriladi va baholanadi. Boshlang’ich 
  sinf 
  darslarini 
  tashkil 
  etishda 
  pedagogik 
  hamkorlikning mazmunini boshlang’ich sinflarda takroriy umumlashtirubchi dars turining 
  tuzilishi quyidagicha: 
  1. Darsning tashkiliy qismi 
  2. darsning maqsad va vazifalarini belgilab olish. 
  3. O’quv materiallarini umumlashtirish va tizimlashtirish. 
  4. Dars yakuni va uyga vazifa. 
  Boshlang’ich sinf darslarini tashkil etishda pedagogik hamkorlikning mazmunini bu dars turini 
  tashkil etishning o’ziga xos va murakkablik jihati shundaki, unda o’quv materiallarning 
  chegaralari aniq belgilab olinishi, asosiy g’oya, tushuncha, qoida, unga mos mashq 
  topshiriqlarini ajratib olish lozim. Masalan: darsda nutqning ega, kesim, ikkinchi darajali 
  bo’laklari qaytariladi. Vaqtning chegaralanganligi sababli ularning har biri ustida to’xtalib 


  bo’lmaydi. Shuning uchun ham tanlangan mashq va topshiriqlarda nutqning tarkibiy qismlari 
  o’zaro aloqador shaklida bo’lmog’I lozim. 
  Qaytarish jarayonida darsning tarbiyviy jihatiga e’tibor kuchaytiriladi. Bunda o’quv 
  materiallari ko’proq qiziqarli hodisa, voqea dalillar bilan bog’liq bo’ladi. Boshlang’ich sinf 
  darslarini tashkil etishda pedagogik hamkorlikning mazmunini tizimlashtirish va umumlashtirish 
  darsining o’ziga xos xususiyatlaridan biri shundaki, o’qituvchining o’zi qamrab tushuntirib, 
  aksincha o’quvchilarning bilish faoliyatini boshqaradi. Boshlang’ich sinflarda o’quv 
  materiallarini tizimlashtirish asosan amaliy o’quv faoliyatida amalgam oshiriladi. Yuqori 
  sinflarda esa e’tibor nazariy tahlilga qaratiladi. Bu esa o’quvchilar tomonidan umumlashtiruvchi 
  xulosalar chiqarishga va mabtiqiy to’g’ri fikrlash qobilyatlarining rivojlanishiga olib keladi.
  Ma’lumki, har bir o’qub predmeti, undagi materiallar boblarga, qismlarga, bo’laklarga 
  alohida mavzularga bo’lib o’rganiladi. Umumlashtiruvchi darslar esa tarkibiy qismlarga bo’lib, 
  o’rganilgan materiallarni umumlashtirishga, ular o’rtasidagi aloqadorlikni, yaxlitlikni anglab 
  yetishga yordam beradi.
  Boshlang’ich sinflarda har bir fan o’ziga xos tarlibiy qismlardan iborat bo’lganligi sababli 
  umumlashtiruvchi darslar o’qub yili, choraklarining turi bosqichlari davriga to’g’ri keladi. 
  Asosan o’quv predmentining ma’lum bir qismi, bobi o’tib bo’lingan davrda choraklar, o’qub yili 
  yakuniky davrlarida ko’proq qo’llaniladi. Umumlashtiruvchi darslarni tashkil etishda pedagogic 
  hamkorlik natijasida o’quvchilar umumlashgan holdagi tasavvurga ega bo’ladilar. Tushuncha va 
  kategoriyalar o’rtasidagi aloqadorliklari anglab yetadilar, bilimlarini tartibga tizimga soladilar. 
  Ularda idrok, tasavvur, mantiqiy tafakur rivojlanadi, dunyoqarashi kengayadi, murakkab 
  topshiriqlarni bajara olish ko’nikmalari tarkib topadi. Boshlang’ich sinf darslarini tashkil 
  etishda pedagogik hamkorlikni turini to’g’ri tashkil etishning maqsad va vazifalarini9 chuqur 
  tushungan holda didaktik qoidalarga rioya qilshi lozim.U eng avvalo darsning asosiy 
  vazifalariga rioya qilishi lozim. 
  Ta’lim jarayoning ta’limiy tarbiyaviy va rivojlantiruvchi 3 ta asosiy vazifalari bo’lib, har 
  bir darsda ta’limning ushbu funksiyalari amalga oshirilishi shart xisoblanadi. 
  Darsning ta’limiy tarbiyaviy va rivojlantiruvchi funksiyalarining turlari, shuningdek 
  ularni amalga oshirish usullarini izlash boshlang’ich ta’lim metodikasi va amaliyotning 
  takomillashuviga yordam beradi. O’qituvchining o’qitish jarayonida ta’lim tarbiya va 
  rivojlantiruvchi funksiyalarini amalga oshirish yo’llarini bilish, ijodkorlik va pedagogik 
  mahoratni talab qiladi. Davlat ta’lim standartlari va o’quv dasturi asosida o’quvchilarni tegishli 
  bilim,ko’nikma va malakalar bilan qurollantirish ta’limiy vazifadir. 
  Boshlang’ich siniflarda darslarni tashkil etishda pedagogik hamkorlikning mazmunini har bir 
  darsda ta’limiy,tarbiyaviy va rivojlantiruvchi vazifalar u yoki bu darajada amalga oshirishga 


  qaratilsa u o’qituvchining bilish faoliyatida asosiy o’rinni egallaydi. Bunday holda o’qitishning 
  boshqa vazifalari hamda ularga muvofiq topshiriqlar mazkur darsdagi o’qub jarayoning 
  yordamchi komponenti xisoblanadi.

  Download 189.21 Kb.
  1   2   3   4   5   6
  Download 189.21 Kb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Har qaysi sinf yoshi va bilimiga ko’ra bir xil darajadagi bolalarning doimiy guruhga ega  bo’ladi.  2

  Download 189.21 Kb.
  Pdf ko'rish