• 9-Ma’ruza.
 • -Ma’ruza. Avtomobil yo’li rejasini loyihalash jarayonini  avtomatlashtirish
  Download 3.53 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet2/17
  Sana20.07.2023
  Hajmi3.53 Mb.
  #77056
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
  Bog'liq
  Avtomobil yo`llarini avtomatlashtirilgan loyihalash
  3645, 305-016-001
  5-Ma’ruza. Avtomobil yo’li rejasini loyihalash jarayonini 
  avtomatlashtirish 
  29 
  6-Ma’ruza. Yo’l tushamasini loyihalash jarayonini 
  avtomatlashtirish 
  41 
  7-Ma’ruza. Yo’l bo’ylama kesimini loyihalash jarayonini 
  avtomatlashtirish  
  43 
  8-Ma’ruza. Yo’l poyini loyihalash jarayonini avtomatlashtirish  
  46 
  9-Ma’ruza. Avtomobil yo’llarini avtomatlashgan loyihalashda 
  loyiha echimlarini baholash 
  46   1-MA’RUZA 
  Mavzu – Loyihalash jarayonlarini avtomatlashtirish asoslari fanining 
  maqsad va vazifalari 
   
  Reja 
  1. Loyihalash va loyiha.
  2. Yo’l inshootlarini loyihalash bosqichlari.
  3. Avtomobil yo’llarini loyihalashda zamonaviy informatsion
  texnologiyalarni qo’llashning ahamiyati.
  4. Loyihalash jarayonlarini avtomatlashtirish asoslari fanining
  asosiy vazifalari.
  5. O’zbekiston Respublikasida loyihalash jarayonlarini
  avtomatlashtirish bo’yicha olib borilayotgan ishlar va tajribalar.
   
  Tayanch so’zlari: Loyiha, avtomatlashgan loyihalash, dasturlar, zamonaviy 
  texnologiyalar. 
  Loyiha –yo’l va uning inshootlarini qurish va keyinchalik ularni saqlash uchun 
  zarur bo’lgan hujjatlar komplekti (tushuntirish xati, chizmalar, smeta va b.).
  Ilg’or zamonaviy kontseptsiyalar loyihalashga tizimli, yakdil yondashishni 
  talab qiladi. Yakdil, tizimli yondashish ma’lum bir bosqichlar orqali ta’minlanadi. 
  Har bir bosqich loyihachilar oldiga ma’lum bir maqsad va vazifalarni quyadi.
  Avtomobil yo’llari loyihalari ikki bosqichda ishlab chiqiladi (loyiha oldi va 
  loyiha). 
  Loyiha oldi bosqichi: 
  • yo’llarni rivojlanish dasturi (YRD), 
  • investitsiyalarniasoslash (IA).
  Loyiha bosqichi: 
  • Muhandis loyiha (ML), 
  • ishchi hujjatlar (IH). 
  Loyiha oldi bosqichida yo’llarni rivojlantirish dasturi maqsadi yo’l va yo’l 
  inshootlarini butunlay qurish, rekonstruktsiya qilish va ta’mirlash bo’yicha ishlar 
  ketma-ketligini va iqtisodiy jihatda maqsadli ekanligini aniqlash hisoblanadi. 
  Yo’llarni rivojlantirish dasturini ishlab chiqishda kartografik materiallardan, 
  diagnostika natijalaridan, loyiha va qidiruv ma’lumotlaridan, tadqiqot, statistik va 
  boshqa materiallardan foydalaniladi.
  Investitsiyalarni asoslash. Ushbu bosqichning maqsadi yo’llarni qurish yoki 
  rekonstruktsiya qilishga investitsiyalarni kiritishning iqtisodiy, ijtimoiy va tijorat 
  maqsadlarini texnik imkoniyatlari tug’risidagi echimlarni asoslash hisoblanadi.
  Loyihalashning bu bosqichida yo’lning texnik parametrlari va uning 
  inshootlarini joylashish o’rni asoslanadi.
  Investitsiyalarni asoslash kartografik materiallar yoki oldin bajarilgan dala 
  loyiha-qidiruv ishlari asosida ishlab chiqiladi.
  Loyiha hujjatlari LH - bu tushuntirish xati va hujjatlar tuplamidan iborat bo’lib, 
  quyidagilardan tashkil topadi:  1. Tuman transport tarmog’i bog’lanish xarita-sxemasi, yuklanganlik yig’ma 
  qaydnomasi, yuk aylanishi, harakat jadalligi, asosiy texnik-iqtisodiy ko’rsatkichlar 
  jadvali.
  2. Yo’l rejasi, qisqartirilgan bo’ylama kesim va namunaviy kundalang 
  kesimlar.
  3. Yo’l to’shamasi qabul qilingan varianti chizmasi.
  4. Ko’priklar va yo’lo’tkazgichlar, asosiy kesishmalar, tutashmalar va transport 
  tugunlari, avtobus bekatlari, dam olish maydonchalari, yirik kommunikatsiyalarni 
  qayta qurish, bino va inshootlarni bo’zish va kuchirish qaydnomalari.
  5. Trassa variantlarini solishtirish sxemalari.
  6. Vaqtincha band qilinadigan er uchastkalari sxemasi. 
   Loyiha bosqichida muhandislik loyihasi. Avtomobil yo’llarini qurish, 
  rekonstruktsiya qilish va ta’mirlash muhandislik loyihalari (ML) vazifalari 
  quyidagilar hisoblanadi:
  1. Oldingi bosqichlarda maqullangan rivojlanish strategiyalari uchun optimal 
  texnik echimlar tanlash. 
  2. Ish hajmlarini va zaruriy investitsiyalarni aniqlash. 
  3. Pudrat savdolarini tashkil qilish uchun hujjatlar tayyorlash.
  4. Muhandis-geodezik, muhandis-geologik, muhandis-gidrometeorologik va 
  muhandis-ekologik qidirishlar mavjud me’yoriy hujjatlar asosida bajariladi.
  Muhandislik loyihasi quyidagilar iborat: 
  1. Faqat ML ekspertizasi va buyurtmachi uchun belgilangan texnik echimlarni 
  asoslash materiallari.
  2. Er uchastkalarini olish imkoniyatlarini asoslash.
  3. Konkurs hujjatlari. 
  Ishchi hujjatlar. Ishchi hujjatlar (IH) muhandislik loyihasida mavjud me’yoriy 
  hujjatlar asosida qabul qilingan texnik echimlarni aniqlashtirish uchun ishlab 
  chiqiladi. Uning tarkibi buyurtmachining loyihalashga topshirig’i asosida 
  aniqlashtirilishi mumkin. Murakkab bo’lmagan ob’ektlar uchun ishchi hujjatlarni 
  muhandislik loyihasi tarkibiga kiritishga ruxsat etiladi.
  O’zbekiston Respublikasi mustaqillikga erishgach, barcha sohalarda keskin 
  rivojlanib bormoqda. Ishlab chiqarish tarmoqlari ilmiy-texnik jihatdan taraqqiy etib 
  bormoqda. Respublikamizga xorijiy texnika va texnologiyalar kirib kelib, xalq 
  xo’jaligining barcha soxalarida avtomatlashtirish tizimlari joriy etila boshlandi. 
  Hayotimizni elektron hisoblash mashinalarisiz tassavur etib bo’lmay qoldi. XX 
  asrning oxiri XXI asrning boshiga kelib, kompyuterlar keskin rivojlanib kundalik 
  hayotimizda mo’him o’rin egalladi. XXI asr-kompyuterlar asri, ya’ni axborot va 
  axborot texnologiyalari asri deb e’tirof etilmoqda.
  Boshqa soxalar kabi yo’l xo’jaligi soxasida ham rivojlanish kuzatila boshlandi. 
  Respublikada avtomobil transportiga bo’lgan talab keskin oshib borishi bilan 
  yo’llarda harakatlanayotgan avtomobillar sonining keskin ko’payishi kuzatilmoqda. 
  Bugungi kunda zamonaviy avtomobil yo’llarini loyihalash va qurish dolzarb 
  masalalardan biri bo’lib qolmoqda. Bundan kelib chiqadiki, ishlab chiqilayotgan yo’l 
  loyihalari sifatini oshirish va qurilish smeta bahosini kamaytirish davr talabi 
  hisoblanadi.  Sanoat va qishloq xo’jaligining har xil sohalarida transportga bo’lgan talabdan 
  kelib chiqib, loyiha echimlarida harakatning tejamligini, xavfsizligini va 
  komfortabelligini 
  ta’minlash zarurati tug’iladi, bu esa, loyiha ishlarini 
  takomillashtirishni talab qiladi. Bu va bunga o’xshash masalalarni echimini topish va 
  loyiha echimi sifatini oshirishning birdan bir yo’li bu - elektron hisoblash 
  mashinalarini 
  (axborot 
  texnologiyalarini) 
  qo’llash, 
  loyiha 
  echimlarini 
  optimallashtirishda matematik usullardan keng foydalanishdir.
  Avtomobil yo’llarini loyihalashda ba’zi bir muhim sanalgan kompleks 
  talablarni hisobga olish zarur: hududning iqtisodiy va ijtimoiy talablaridan kelib 
  chiqib optimal transport xizmatini ta’minlash; avtomobil transporti ishi 
  samaradorligini ta’minlash, harakat xavfsizligi va qulayligini ta’minlash; yo’llarni 
  qurish va ekspluatatsiya qilishda moliyaviy va material resurslarni iqtisod qilish. 
  Ushbu talablarga javob beradigan loyiha echimlarini qidirish yuqori malakali 
  loyihachi muhandislardan katta mehnat sarfini talab qiladigan murakkab vazifa 
  hisoblanadi.
  Amaliyot shuni ko’rsatadiki, avtomobil yo’llarini loyihalashda axborot 
  texnologiyalarini qo’llash, loyiha tashkilotlarida xodimlar ish unumdorligini oshirish 
  bilan bir qatorda loyiha echimlarini sifatini yaxshilash imkonini beradi. Bu esa 
  qo’yidagilar hisobiga amalga oshiriladi: 
  -yo’llarni loyihalashdagi og’ir va bir xil turdagi hisoblash ishlarini 
  avtomatlashtirish, masalan: bo’ylama kesimni loyihalashda loyiha chizig’ini 
  o’tkazish va loyiha belgilarini hisoblash, mustahkamlash va er ishlari hajmini 
  hisoblash, gidrologik hisoblashlar, suv o’tkazuvchi quvurlar tuynugi o’lchamini va 
  ularni qurish ishlari hajmini aniqlash; 
  -loyiha echimlarini optimallashtirishda matematik uslullarni qo’llash; 
  -ko’pgina raqobatbardosh variantlarni ishlab chiqish va ularni texnik-iqtisodiy 
  ko’rsatkichlari bo’yicha baholash;
  -«Qo’lda» loyihalash uslubida o’zining murakkabligiga ko’ra foydalanish 
  imkoni bo’lmagan, ya’ni hisoblashning eng aniq uslublarini qo’llash. 
  Keyingi 
  yillarda Respublikamizda 
  avtomobil 
  yo’llarini loyihalashda 
  avtomatlashtirishning takomillashgan uslublarini ishlab chiqish va amaliyotga tadbiq 
  etish ishlari jadal sur’atlarda amalga oshirilmoqda. Ayniqsa birlamchi ma’lumotlarni 
  to’plash, topografik xaritalarda yo’l o’qini o’tkazish va kompyuter texnologiyalarida 
  ba’zi bir inshootlarni loyihalash, chizma-grafik ishlarni avtomatlashtirish ishlari 
  ko’proq rivojlandi. Hozirgi vaqtda texnika va texnologiyalar rivojlangan asrga kelib, 
  loyihalash ishlari 90-95 % avtomatlashgan usulda amalga oshirilmoqda.
  Loyiha echimlarini sifatini va asoslanganligini oshirish bilan birga loyiha 
  ishlari muddatini qisqartirish va mehnat sarfini kamaytirishning birdan bir yo’li – bu 
  zamonaviy avtomatlashgan loyihalash tizimlaridan foydalanish va ularni loyiha 
  jarayonida qo’llashdir.
  Kibernetika fan tashkil topgan davrlarda (XX asr 50-yillari), axborot 
  deyilganda odatta, ma’lumotlarni tushunib kelingan. Informatikaning fan bo’lib 
  yuzaga kelishi bilan ommaviy kommunikatsiya vositalarining jadal rivojlanish 
  sharoiti paydo bo’lib, uzatilayotgan axborotlarni o’lchash zarurati yuzaga kela 
  boshladi. Axborotlarni insonni ma’lumot olishining vositasi deb qarala boshlandi.  XX asr 70-yillariga kelib, personal kompyuterlarni paydo bo’lishi ishlab 
  chiqarishda yangi bosqichni, ya’ni axborotlarni qayta ishlash va ularni istemol qilish 
  ishlari boshlandi. 17 asrning boshida murakkab hisoblash ishlariga zarurat yuzaga 
  keldi va buning uchun katta hajmdagi hisoblashlarni yuqori aniqlikda bajarishga 
  hisoblash qurilmalariga extiyoj sezila boshlandi. 1642 yili frantsuz matematigi Paskal 
  birinchi mexanik hisoblash mashinasini – “Paskalina” ni yaratdti. 1830 yili ingliz 
  olimi Bebidj birinchi programmalashtirilgan hisoblash mashinasi g’oyasini taklif 
  qildi. Perfokarta g’oyasini birinchi bo’lib Xollerit ishlab chiqdi. U aholi sonini 
  xisoblash natijalarini qayta ishlash uchun mashina yaratdi. U o’zining mashinasida 
  birinchi bo’lib elektrdan foydalandi. 1930 yilda amerikalik olim Bush differentsial 
  analizatorni–dunyodagi birinchi kompyuterni ixtiro qildi. 
  Hisoblash texnikalarining rivojlanishiga ikkinchi jaxon urushi katta turtki 
  berdi. Harbiylarga kompqyuter zarur bo’lib qoldi va Mark-1 dunyodagi birinchi 
  raqamli kompqyuterni 1944 yilda professor Aykne ixtiro qildi. Ushbu 
  kompqyuterning o’lchamlari 15 X 2,5 m., bo’lib o’nda 750000 detallar ishlatildi.
  1946 yilda AQSH harbiylari burtmasiga ko’ra bir gurux olimlar tomonidan 
  birinchi elektron kompqyuter “Eniak” yaratildi. Tezligi 5000 qo’shish jarayonini va 
  300 ko’paytirish jarayonini 1 sekunda bajara oladi. O’lchami 30 m. uzunlikda - 85 
  m3 hajmda, og’irligi - 30 tonna. 18000 el. Lamp ishlatilgan. 
  1959 yilda Intel firmasi (AQSH) Datapoint firmasi (AQSH) buyurtmasiga binoan 
  mikroprotsessorlar yarata boshladi.
  1. Analogli hisoblash mashinalari(AHM). 
  2.Elektron hisoblash mashinalari (EHM). 
  3.Analog-raqamli hisoblash mashinalari (ARHM). 
  EHM avlodlari 
  1-Jadval
  XARAKTERISTIKA 

  II 
  III 
  IV 
  Qo’llanilgan yillari 1946-1960 1960-1964 1964-1970 1970-1980
  Asosiy elementi
  El. lampa Tranzistor 
  IS 
  BIS 
  Dunyodagi EHM soni 
  (sht.)
  yuzta
  mingta 
  O’n ming 
  Million
  EHM o’lchamlari
  Katta 
  Qisman 
  kichchik 
  Mini-EVM mikroEVM
  Tezligi (shart)
  1
  10 
  1000 
  10000 
  Axborotlar tashishi
  Perfokarta Magnit
  lenta 
  Perfolenta
  Egiluvchan 
  disk 
  1-rasm. Birinchi EHM  Avtomobil yo’llarini avtomatlashgan loyihalash tizimini zamonaviy rivojlanish 
  bosqichi loyihachi-muhandis bevosita ishlayotgan amaliy dasturiy ta’minot va 
  personal kompyuterlardan foydalanish bilan bog’liq. Oliy o’quv yurtlarini 
  bitkazuvchilar bilimi va malakasiga bo’lgan talablar doimo oshib boradi. Loyiha 
  ishlaridagi zamonaviy texnika va texnologiyalarni hamda tizimli loyihalashni 
  zamonaviy uslublari va tamoyillarini o’zlashtirgan keng qamrovli muhandis 
  yo’lchilar tayyorlashga zarur bo’lgan hissani “Loyihalash jarayonlarini 
  avtomatlashtirish asoslari” fanini o’rganish olib keladi.
  Ushbu fanning maqsadi ko’plab loyiha tashkilotlarida foydalanilayotgan 
  CREDO 
  kompleks 
  dasturi 
  imkoniyatlari 
  bazasida 
  avtomobil 
  yo’llarini 
  avtomatlashgan loyihalash tizimi doirasida talabalarga bilim va ko’nikmalarni 
  etkazishdan iboratdir.
  1992 yildan boshlab O’zbekistonda loyihachi-muhandislar avtomobil yo’llari 
  va yo’l inshootlarini qurish, rekonstruktsiya qilish va ta’mirlash loyihalarini ishlab 
  chiqishda CREDO kompleks dasturini qo’llab kelmoqda. AY ALT- avtomobil 
  yo’llarini avtomatlashgan loyihalash tizimini qo’llash tajribasi shuni ko’rsatadiki, 
  loyiha echimlarini sifatini oshirish va loyihalash muddatini qisqartirish nuqtai 
  naziradan katta samara beradi.
  «Yo’l loyiha byurosi» MCHJ, «Fargonayo’lloyiha» institut va boshqa loyiha 
  tashkilotlari mutaxassislari tomonidan AY ALT ni qo’llash bilan A-373 «Tashkent-
  O’sh» «Qamchiq davoni» bo’lagi, M-39 «Olmota-Toshkent-Termiz» 806-1435 km 
  bo’lagi, o’zbek milliy magistrali bo’laklarini va boshqa O’zbekiston Respublikasi 
  umumiy foydalanishdagi avtomobil yo’llarini loyihalari tayyorlandi.
  Respublikamizda birinchi bor, Rossiyada ishlab chiqilgan «Elektronika» 
  rusumidagi kompyuterlardan foydalanilgan bo’lsa, keyinchalik xorijda ishlab 
  chiqilgan IBM 286, 486, Pentium-I, II, III kompyuterlaridan keng foydalanildi. 
  Hozirgi kunda eng zamonaviy hisoblangan Pentium IV kompyuterlaridan, Noutbuk, 
  Netbuklardan amalda keng foydalanilmoqda.
  Zamonaviy texnika va texnologiyalarni o’zlashtirish va avtomobil yo’llarini 
  avtomatik loyihalash ishlari «Yo’l loyiha byurosi» mas’uliyati cheklangan jamiyatida 
  keng ko’lamda amalga oshirilmoqda. Oxirgi yillarda avtomatlashgan loyihalash 
  tizimlaridan keng ko’lamda foydalanish natijasida “O’zbek milliy avtomagistrallari” 
  loyihalari ishlab chiqildi. Bunda asosan CREDO, MX ROAD, IndorCAD, AutoCAD 
  va CorelDRAW dasturlaridan foydalanildi.
  Nazorat savollari 
  1. “Paskalina” ni kim ixtiro qilgan? 
  2. Dunyodagi birinchi kompyuterni kim ixtiro qilgan? 
  3. EHM ning qanaqangi avlodlarini bilasiz? 
  4. O’zbekistonda qaysi yildan boshlab CREDO kompleks dasturidan
  foydalanilmoqda? 
  5. Loyiha o’zi nima? 
  6. Ishchi hujjatlar nima maqsadda ishlab chiqiladi? 
  7. Bugungi kunda avtomobil yo’llarini loyihalashni avtomatlashtirish
  ishlari qanday ahvolda? 
  8. Avtomobil yo’llarini avtomatik loyihalashning qanaqangi
  dasturlarini bilasiz? 
  Download 3.53 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
  Download 3.53 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  -Ma’ruza. Avtomobil yo’li rejasini loyihalash jarayonini  avtomatlashtirish

  Download 3.53 Mb.
  Pdf ko'rish