• Ishning amaliy ahamiyati
 • Olingan natijalarning qisqacha mazmuni
 • I BОB. BOSHLANG`ICH SINFLARDA MАTЕMАTIKАNI O`QITISHNING ILMIY JIHATLARI 1.1. Ta`lim jarayonida matematika faning o`rni
 • O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi samarqand davlat universiteti
  Download 0.75 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet5/24
  Sana28.10.2022
  Hajmi0.75 Mb.
  #28379
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
  Bog'liq
  3-sinf matematika darsligi mazmuni bilan tanishtirish metodikasi
  10-sinf infor test 3chorak, Фотоника Маг Химоя тақризчилар, химоя 2022, СХ-02М, 201 k Abdullayev Doston mt5, 9 monitoring test, 14-mavzu Yasashga doir geometrik masalalar haqida tushuncha. Ge, Lecture 25 (2), innovatsion ped tex mid term 3 course, Kurs ishi ramka ElMash, 6666, 7856785, 6876786786786Microsoft Word (2), 1
  Ishning ilmiy ahamiyati. 
  Ish ma’lum ilmiy uslubiy ahamiyatga ega, unda: 
  1. Matematika o’qitish metodlariga bo’lgan umumiy talablar; 
  2. Darslik va kitob ustida ishlash va matematikadan uyga beriladigan 
  vazifalar va ularni tekshirish asosida o’quvchilarning qiziqishlarini jonlantirish; 
  3. O’quvchilarning krasvord, boshqotirmalar asosida qiziqishlarni o’stirish 
  kabi nazariy va amality masalalar qaralgan va zarur uslubiy tavsiyalar berilgan. 
  Ishning amaliy ahamiyati 
  Ish natijalaridan boshlang`ich sinf o`qituvchisi 3- sinf matematika darslarida, 
  matematika fanini o’qitish metodikasi bo’yicha ilmiy tadqiqotlarda, o’z ish va 
  ilmiy faoliyatlarida foydalanishlari mumkin. 
  Ishning tuzilishi. 
  Ish kirish, 2 ta bob, boblarga tegishli paragraflardan, xulosa va foydalanilgan 
  adabiyotlar ro’yxatidan iborat. 
  Olingan natijalarning qisqacha mazmuni 
  Ishda 3- sinf matematika darslarida o’quvchilarni matematikaga bo’lgan 
  qiziqishlarini o’stirishning nazariy asoslari, matematika o’qitish metodlariga 
  bo’lgan umumiy talablar, matematika darslik va kitob ustida ishlash,   o’quvchilarning mustaqil ishlarni tashkil etish asosida qiziqishlarni o’stirish, 
  o’quvchilarning qiziqishlarini o’stirishda matematik o’yinlar, o’quvchilarning 
  matematikaga qiziqishlarini rivojlantirishda boshqotirmalardan foydalanish va 
  krossvordlardan foydalanish asosida o’quvchilar qiziqishini oshirish usullari bayon 
  etilgan.  I BОB. BOSHLANG`ICH SINFLARDA MАTЕMАTIKАNI O`QITISHNING 
  ILMIY JIHATLARI 
  1.1. Ta`lim jarayonida matematika faning o`rni 
  Mavzuning dolzarbligi. O’zbekiston Respublikasi demokratik davlat sifatida 
  shakllana boshlagach, ijtimoiy, iqtisodiy, ma’naviy, siyosiy, ma’daniy va ma’rifiy 
  sohalarning barchasida tub o’zgarishlar yuz berdi. Har qanday jamiyat 
  taraqqiyotining asosini yoshlar ta’lim – tarbiyasi belgilashi islohotlarning ustuvor 
  yo’nalishini tashkil etadi. Shuning uchun mamlakatimiz aholisining asosiy qismini 
  yoshlar tashkil etar ekan ularning ma’naviy komolotini ta’minlaydigan uzluksiz 
  ta’lim tizimi mutloqo yangicha fikrlaydigin, faol, tashabbuskor, zamonaviy bilim, 
  ko’nikma va malakaga ega bo’lgan, har bir narsa hodisa jarayon to’g’risida erkin 
  fikrlay oladigan barkamol shaxsni shakllantirishni nazarda tutadi.
  Shuningdek qator me’yoriy hujjatlarda va O’zbekiston Respublikasining
  Ta’lim to’g’risidagi qonuni , Kadrlar tayyorlash milliy dasturi da turli fanlarni 
  jumladan matematika fanini o’qitishning sifatini oshirish bilan birga 
  o’quvchilarning tafakkurini, shaxsiy sifatlarini, matematik savodxonligini 
  shakllantirish hamda ijodiy qobiliyatlarini o’stirish masalalari belgilab berilgan. 
  Boshlang’ich sinflarda har qanday o’quv predmeti kabi matematika predmeti ham 
  ta’limiy, tarbiyaviy, amaliy vazifalarni hal qilishi kerak. Matematika o’qitishning 
  asosiy vazifalaridan biri o’quvchilarda hasoblash, o’lchash va grafika 
  ko’nikmalarining ma’lum aniq tizimini hosil qilishdan iborat 
  Metodik masalalar har bir darsda yuzaga keladi, Shu bilan birga odatda, ular 
  bir qiymatli echimga ega emas. O`qituvchi darsda yuzaga kelgan metodik 
  masalaning mazkur o`quv vaziyati uchun eng yaroqli echimini tez topa olishi 
  uchun bu soxada etarlicha keng tayyorgarlikka ega bo`lishi talab etiladi. 
  Matematika boshlang`ich ta`lim metodikasining predmeti quyidagilardan 
  iborat: 
  1.Matematika o`qitishdan ko`zda tutilgan maqsadni aniqlab asoslash (nima 
  uchun matematika o`qitiladi, o`rgatiladi) 


  10 
  2. Matematika o`qitish mazmunini ilmiy ishlab chiqish (nimani o`rgatish) bir 
  tizimga keltirilgan bilimlar darajasini o`quvchilarining yosh xususiyatlariga mos 
  keladigan qilib qanday taqsimlansa, fan asoslarini o`rganishda izchillik 
  ta`minlanadi, o`quv ishlariga o`quv mashg`ulotlari beradigan yuklama bartaraf 
  qilinadi, ta`lim mazmuni o`quvchilarning aniq bilim olish imkoniyatlariga mos 
  keladi. 
  3.O`qitish metodlarini ilmiy ishlab chiqish (qanday o`qitish kerak) ya`ni, 
  o`quvchilar hozirgi kunda zarur bo`lgan iqtisodiy bilimlarni, malaka, 
  ko`nikmalarni va aqliy faoliyat qobiliyatlarini egallab olishlari uchun o`quv ishlari 
  metodikasi qanday bo`lishi kerak? 
  4.O`qitish 
  vositalari-darsliklar, 
  didaktik 
  materiallar, 
  ko`rgazmali 
  qo`llanmalar va o`quv- texnika vositalaridan foydalanish (nima yordamida 
  o`qitish) 
  5.Ta`limni tashkil qilishni ilmiy ishlab chiqish (darsni va ta`limning darsdan 
  tashqari shakllarini qanday tashkil etish). 

  Download 0.75 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
  Download 0.75 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi samarqand davlat universiteti

  Download 0.75 Mb.
  Pdf ko'rish