• 2-BOB. MEHNATNI ILMIY TASHKIL ETISHNING XUSUSIYATLARI 2.1.Mehnatni ilmiy tashkil etishning tarixi
 • O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi tоshkеnt dаvlаt iqtisоdiyot univеrsitеti
  Download 1.97 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet8/85
  Sana18.07.2023
  Hajmi1.97 Mb.
  #76891
  1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   85
  Bog'liq
  Mehnatni tashkil etish va boshqarish
  Анализ современных угрозы и каналы утечки информации, MTA amaliy ish, Мардонов Хасан, 2 саволлар, 3.6, Konstruksion-po‘lat-va-qotishmalar, 410 курсовые, paradigmalar 4-topshiriq, T va S sirtqi, 1-Амалий иш(ЙТХ), 166-Niyozova Shohsanam, Kirish I bob. Pardaqanotlilar turkumining biologiyasi, Boshlang`ich, 14-04-2023 13-13-00, Тема Погрешности измерений и средств измерений
  Nazorat savollari 
  1. «Mehnatni tashkil etish va boshqarish» fanining obyekti nima? 
  2. Mehnatni oqilona tashkil etish deganda nimani tushunasiz? 
  3. Mehnat jarayonining tarkibiy qismlari niamalardan iborat? 
  4. Mehnatni tashkil etish vazifalari nimalardan iborat? 
  5. Mehnatni tashkil etishning iqtisodiy vazifasini mohiyati nimada? 
  6. Ish qobiliyati deganda nimani tushunasiz? 
  7. Ergonomikaning ma’nosi nima? 
  8. Mehnatni tashkil etishning qanday asoslari mavjud? 
  9. Ma’naviy-psihologik asoslar deganda nimani tushunasiz? 
  10. Mehnatni tashkil etishning tarkibiy qismlari nimalardan iborat? 


  18 
  2-BOB. MEHNATNI ILMIY TASHKIL ETISHNING 
  XUSUSIYATLARI 
   
  2.1.Mehnatni ilmiy tashkil etishning tarixi 
  «Mehnatni tashkil qilish» tushunchasining paydo bo‘lish tarixiga 
  to‘xtalgandi, albatta, ushbu masalaning asoschisi sifatida F. Teylorning 
  (1856-1915) nomi tilga olinadi. F. Teylor mehnatni «ilmiy boshqarish» 
  muammosini amaliy jihatdan asoslab bergan bo‘lib, u iqtisodiyotda muhim 
  o‘rin tutadi. Ammo, F. Teylor ko‘zda tutgan fan sohasini iqtisodiyotda 
  haddan tashqari toraytirib qo‘ygan. «Oqilonalashtirish» atamasi mazkur 
  fanni to‘g‘ri nomlash muammosini murakkablashtirdi, bu atama dastlab 
  Germaniyada qo‘llanilgan bo‘lib, keyinchalik u muayyan darajada boshqa 
  mamlakatlarga ham yoyildi. Mazkur atama shu qadar noaniq va umumiy 
  tusdagi mazmunga egaki, uni har qanday yaxshilanishga nisbatan qo‘llash 
  mumkin. Shuni ham aytish kerakki, rivojlangan xorijiy mamlakatlarda 
  hozirgi vaqtda «mehnatni ilmiy tashkil etish» yoki «mehnatni tashkil etish» 
  atamalari deyarli qo‘llanilmayapti. 
  Amerika Qo’shma Shtatlarida mehnat faoliyatini tashkil qilish 
  tizimlari XIX—XX asrlarda paydo bo‘ldi. O‘sha paytda ularning paydo 
  bo‘lishiga ushbu mamlakatning iqtisodiyotida ro‘y berayotgan tub 
  jarayonlar: kapitalning jamlanishi va markazlashishi, monopoliya qilib 
  olingan yuqori foyda yuzaga kelishi, mehnatkashlarning siyosiy va 
  iqtisodiy kurashining kuchayishi sabab bo‘lgan edi. Ana shu barcha 
  o‘zgarishlarning oqibatida mehnat, ishlab chiqarish va boshqarishni 
  tashkil qilishni takomillashtirish zarur bo‘lib qolgan edi. 
  Amerikalik muxandis F. Teylor (1856—1915) o‘zi ishlab chiqqan 
  usullarni ishlab chiqarish sharoitlarida qo‘llagan, mehnatni tashkil qilish 
  masalalari tadqiqotchisi sifatida keng tanilgan birinchi olim bo‘lgan edi. 
  F. Teylor o‘z tizimining asosiy qoidalari va tamoyillarini «Fabrikani 
  boshqarish» (1903) va «Korxonani ilmiy boshqarish asoslari» (1911) 
  asarlarida bayon qildi. Ularda u ishlab chiqarishni boshqarishni ilmiy 
  negizda tashkil qilish zarurligini ilk bor asoslab berdi. 
  Teylor boshqarish funksiyalarini tabaqalashtirishni, ya’ni texnologik 
  va mehnat jarayonlarini rejalashtirish, loyihalashtirish va x.z. 
  funksiyalarni ajratishni taklif qildi. U vaqt sarflarini bevosita o‘lchashga 
  asoslangan mehnatni me’yorlash usulini ishlab chiqdi va qo‘lladi. Ilgari 
  esa me’yorlash tajribasiga asoslanilar hamda ustalarning o‘z ixtiyori 


  19 
  bo‘yicha amalga oshirilar edi. Funksional boshqarish (nazorat qilish, 
  ta’mirlash va hokazolar) tizimi Teylor o‘ylab ko‘rgan ko‘rinishida 
  boshqarish funksiyalarini ayrim ustalar o‘rtasida taqsimlash amaliy 
  qo‘llanilmadi, lekin unda endilikda birorta ham korxona ishlatmay 
  qololmaydigan mavjud funksional xizmatlarning ilk ko‘rinishlarini 
  payqash qiyin emas edi. U taklif qilgan mehnatni me’yorlash usuli esa 
  ancha takomillashtirilgan holda hozirgi vaqtda hamma mamlakatlarda, 
  xususan O‘zbekistonda ham keng qo‘llanilmoqda. 
  O’sha yillarning o‘zida yana bir taniqli Amerika tadqiqotchisi 
  F.Gilbret (1868—1924) ham mehnat jarayonlarini takomillashtirish 
  muammolarini tadqiq qilish bilan shug‘ullangan edi. U o‘z tadqiqotlarini 
  yalpi, to‘xtovsiz ishlab chiqarish sharoitlarida (ayoli L. Gilbret bilan 
  birgalikda) olib borgan va shu bois mehnatdagi xatti-xarakatlar uning 
  o‘rganish predmeti bo‘ldi, ularni kuzatish uchun u kinotasvirdan 
  foydalandi. Shu tariqa Gilbret siklografik tadqiqot usulini ishlab chiqdi. 
  Ushbu usuldan foydalanish mikroelementli me’yorlash tnzimlarini 
  yaratishni boshlab berdi. Gilbretning “Hatti-harakatlarni milliy boylik 
  ko‘payishi nuqtai-nazaridan o‘rganish” kitobi (1911) keng miqyosda 
  tanildi. Bu tadqiqotchi, shuningdek, ishchilarni kasb malakasi jihatidan 
  tanlash va ularga ilg‘or ish metodlarini tezlashtirilgan tarzda o‘rgatish 
  usulining muallifi hamdir. 
  Tashkilotchilik 
  nazariyasining 
  rivojlantirilishi 
  to‘g‘risida 
  gapirilganda, polyak olimi K. Adametskiyning (1856—1933) hissasini 
  ta’kidlamay bo‘lmaydi, u ishlab chiqarish jarayonlarini tashkil qilishni 
  muxandislik yo‘li bilan loyihalashtirish g‘oyasini oldinga surdi va ushbu 
  jarayonlarni garmonogramma asosida sinxronlashtirishni taklif etdi. 
  Tashkilotchilik fani nazariyasida “Umumiy va sanoat boshqaruvi” 
  kitobining (1916) muallifi A. Fayol va “Unumdorlikning o‘n ikki 
  tamoyili” asarining (1912) muallifi G. Emerson (1853—1932) sezilarli 
  o‘rin egallaganlar. Ular boshqarish sohasidagi tashkilotchilik 
  muammolari bilan shug‘ullanganlar va butun-butun jamoalarning 
  mehnatini birlashtiradigan tizim yaratish g‘oyasini oldinga surganlar. 
  Fransuz olimi A. Fayol (1841 —1925) “ilmiy menejmentning otasi” 
  hisoblanadi. U birinchi bo‘lib menejment fanining to‘liq nazariyasini 
  yaratdi. Amerikalik olim G. Emerson A. Fayol g‘oyalarining izdoshi edi. 
  Iqtisodiyotda mashhur «mehnat unumdorligining 12 tamoyili”ni 
  ta’riflash ular tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotlarning cho‘qqisi 
  bo‘lgan edi. Bu tadqiqotlarning markazida maqsadlarni aniq qo‘yish 


  20 
  (boshqarishning ilk negizi): sog‘lom fikrlash, o‘z xatolarini tan olish va 
  ularning sabablarini izlash edi. 
  Boshqarishni 
  takomillashtirish 
  maqsadida 
  unga 
  malakali 
  mutaxassislarni jalb etish bilimdonlik bilan beriladigan maslahatlardan 
  foydalanish faoliyatni aniq tartibga solish, nazorat qilish, o‘z vaqtida 
  rag‘batlantirish bilan ta’minlanadigan intizom: xodimlarga adolatli 
  munosabatda bo‘lish; tez, ishonchli, to‘liq va doimiy hisob yuritish 
  kabilar G.Emerson g‘oyalarining mag‘zini tashkil etadi. 
  Mehnat va ishlab chiqarishni tashkil qilishni takomillashtirishning 
  yana bir yo‘nalishi G. Fordning (1863—1947) nomi bilan atalgan 
  fordizm bo‘lgan edi. Bu tizim AQSHda Birinchi jahon urushi yillarida 
  yuzaga kelgan va tashkilotchilik nazariyasining izchil davom ettirilishi 
  va rivojlantirilishi bo‘lgan edi. G. Ford "Mening hayotim — mening 
  yutuqlarim» kitobini yozib, unda o‘z tizimining asosiy tamoyillarini 
  bayon etgan edi. Fordizmning mohiyati ishlab chiqarishning uzluksizlik 
  usullari, bir xillashtirilgan mashinalar va asboblar, andozali uzellarni 
  qo‘llanishi, ishni mumkin qadar bir qolipga va majburiy maromga solish 
  konveyer), haddan ziyod darajada mehnatni taqsimlash, asosiy ishlarni 
  yordamchi ishlardan ajratishdan iborat edi. Ford Teylor tomonidan 
  ta’riflangan ilmiy boshqarish tamoyillarini mehnatni ko‘proq 
  intensivlashtnrishdan iborat o‘sha maqsadning o‘zini qo‘ygan holda 
  mexanizatsiyalashtirilgan va avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish 
  sharoitlariga tatbiqan rivojlantirdi. Ford tomonidan ishlab chiqilgan 
  mehnat va ishlab chiqarishni tashkil qilish tamoyillaridan ko‘plab 
  mamlakatlarning sanoatida keng foydalanilmoqda. 
  F. Teylor zamonasida endigina tetapoya qilgan mehnat to‘g‘risidagi 
  fan hozirgi vaqtta kelib, katta o‘zgarishlarni boshidan kechirdi. Chet 
  ellik mutaxassislar hal etayotgan masalalar doirasi nihoyatda keng. 
  Mehnatni tashkil qilish va me’yorlashni mehnat sharoitlarini 
  takomillashtirish, xodimni kasb malakasiga qarab tanlab olish usullarini 
  mukammallashtirish, ergonomika masalalari, mehnatni tashkil qilishda 
  psihologik va sotsiologik usullarni qo‘llash, ilmiy boshqarish usullarini 
  ishlab chiqish, mehnatni insoniylashtirish masalalari shular jumlasiga 
  kiradi. 
  Mehnatning yangi usullari va metodlarini ishlab chiqish va joriy 
  etish muammolari avvalgidek chet ellik ixtirochi va olimlarning diqqat 
  markazida turibdi. Mehnatni me’yorlashtirish va unda texnikaviy 
  vositalar xazinasi nihoyat darajada boyidi. Mehnatdagi hatti-
  xarakatlarga vaqt sarflarining oldindan belgilangan me’yorlariga 


  21 
  asoslangan mikroelementli me’yorlash tizimlari keng yoyildi. Mehnatni 
  me’yorlash sohasi ishchi va xizmatchilar faoliyatinigina emas, balki 
  mehnat jarayonining ba’zi aqliy elementlarini ham o‘z tarkibiga 
  olmoqda. 
  Rivojlangan mamlakatlarda xodimni kasb malakasiga qarab tanlab 
  olish usuli ancha keng tarqalgan, bunda ishga yollanuvchi bir qator turli 
  sinovlardan o‘tkaziladi, shu yo‘l bilan uning o‘zi da’vo qilayotgan ishga 
  moyilligi va qobiliyati aniqlab olinadi. Mehnat to‘g‘risidagi chet el fani 
  xodimni 
  kasb 
  malakasiga 
  qarab 
  tanlab 
  olishni 
  mehnatni 
  oqilonalashtirishning eng muhim vositalari sirasiga kiritadi, chunki 
  bunday tanlab olish jiddiy iqtisodiy naf keltiradi va bu bilan mehnat 
  unumdorligi ortadi, mahsulot sifati yaxshilanadi, ishchi kuchining 
  ko‘nimsizligi kamayadi, o‘qitish sarf-xarajatlari qisqaradi. Xodimning 
  shaxsiy sifatlariga kasb tomonidan qo‘yiladigan talablarni aniqlash va 
  professiogrammalar tuzish xodimni kasb malakasiga qarab tanlab olishni 
  amalga oshirishning zaruriy shartidir. Masalan. AQSH korxonalarida 
  turli kasblarga to‘g‘ri keladigan 4 mingta professiogrammadan 
  foydalaniladi. Ularda olti omil: tayyorlanish vaqti, qobiliyat, asabiy 
  zo‘riqish tabiati, mayllar, jismoniy kuch-harakat, mehnat sharoitlari 
  hisobga olingan. Qo‘shimcha ravishda har bir omil murakkablik 
  darajasiga yoki turiga qarab bo‘linadi. 
  Chet elda ergonomika fani va amaliyotiga katta ahamiyat 
  berilmoqda. «Ergonomika» atamasi (grekcha ergon — ish. nomos — 
  qonun) mazmunini berib, uning mohiyati yangi mashina yaratilayottanda 
  shunchaki mashinaning o‘zi hakida emas, balki inson — mashina — 
  ishlab chiqarish muxiti tizimi sifatida qarashdan iborat. Bunday 
  yondashish texnikaviy fanlarni inson va uning mehnat faoliyatn 
  o‘rtasidagi mutanosib aloqalar uchun netiz bo‘lib hizmat qildi. Shunday 
  qilib, ularning oralig‘ida yangi kompleks fan — ergonomika fani 
  bunyodga keldi. Turli mamlakatlarda u turli nom oldi, masalan, Amerika 
  Qo’shma 
  Shtatlarida 
  “inson 
  injeneriyasi”, 
  Germaniyada 
  “antropotexnika” nomini oldi. Hamdo‘stlik mamlakatlarida, xususan, 
  O‘zbekistonda ham «ergonomika» inglizcha atama qabul qilindi. 
  Ergonomika sanoatdagi inson faoliyatining samaradorligi uchun javob 
  beradigan mutaxassislarni zaruriy ma’lumotlar bilan ta’minlashi lozim 
  bo‘lgan oraliq fan deb qaraladi. 
  Chet ellik mutaxassislar yangi psihologik va psixosotsiologik 
  usullarni ishlab chiqish va joriy etishga katta e’tibor bermoqdalar. F. 
  Teylorning takliflari cheklanganligi, inson omiliga yetarlicha e’tibor 


  22 
  berilmaganligi uchun tanqid qilib kelindi, chunki u mehnatning 
  intensivligi nihoyat darajada oshirish yo‘li bilan yuqori natijalarga 
  erishilishini ko‘zlagan edi. Teylorning “cheklangan va tor injenerlik” 
  usullariga qarama-qarshi tadbirkorlar bilan ishchilar o‘rtasidagi 
  ziddiyatlarni bartaraf etish vositasi sifatidagi “insoniy munosabatlar” 
  nazariyasi (asoschisi — E.Meyo) yuzaga keldi. G. Fordning o‘ziyoq
  agar ishlab chiqarishda odamlarning munosabatlari muammosini hal 
  qilishning uddasidan chiqilsa, yaqin kelajakda ishlab chiqarish 
  chiqimlarini kamaytirishda yalpi ishlab chiqarishni rivojlantirish yo‘li 
  bilan erishilganidek siljishga erishish mumkin bo‘ladi, deb ta’kidlagan 
  edi. “Insoniy munosabatlar” nazariyasining tarafdorlari ishchilarga 
  insoniy munosabatda bo‘lishni, shaxsni hurmatlashni targ‘ib qiladilar. 
  Ularning fikricha, bu ishlab chiqarish samaradorligini oshirish 
  vositasidir. Ishchining his-tuyg‘ulari. Uning kayfiyati, e’tiqodlari, 
  jismoniy holati maxsus tadqiqotlar mavzusi bo‘lib qolmoqda. Mazkur 
  doktrina Amerika Qo‘shma Shtatlari va boshqa mamlakatlarda 
  nihoyatda keng tarqaldi. 
  XX asrning 70-yillar oxirida chet ellik nazariyotchilar “mehnatni 
  insoniylashtirish” doktrinasini oldinga surdilar. Uning xususiyatlari 
  shundan iboratki, taklif qilinadigan yangiliklar yordamida an’anaviy 
  usullarning rivojlantirilishimas, aksincha, an’anaviy usullar o‘ziga xos 
  yo‘sinda taftish qilinib, tubdan qayta ko‘rib chiqilgan. Mazkur 
  nazariyaning 
  tarafdorlari 
  shuni 
  qayd 
  etadilarki, 
  kiritiladigan 
  yangiliklarning maqsadi qulayroq mehnat sharoitlarini yaratish, uni 
  insoniylashtirishdan 
  iborat 
  bo‘lib, 
  bunda 
  insoniylashtirish 
  har 
  tomonlamalilik va tizimlilik tabiatiga egadir. Yangiliklar mehnatni 
  tashkil qilishning qandaydir bir tomoniga taalluqli bo‘lib qolmasdan, 
  mehnat bilan bog‘liq bo‘lgan muammolar butun majmuini: bajariladigan 
  funksiyalarning mazmunini, ishlab chiqarish - mehnat jarayonini tashkil 
  qilishni, ishchilarning ular mehnatini tashkil etish xususida qarorlar 
  qabul 
  qilishda 
  qatnashishlarini, 
  kasb 
  tayyorgarlik 
  va 
  qayta 
  tayyorgarlikni, 
  uskunalar, 
  ish 
  o‘rinlarining jonlantirilishi va 
  jihozlanishiga qo‘yiladigan ergonomik talablarni, mehnat sharoitlari va 
  ishlab chiqarish muhitining holatini qamraydi. 
  Hozirgi vaqtda “Mehnat xayotining sifati” nazariyasi keng 
  tarqalgan. Tegishli atama o‘ttan asrning 20-yillaridan e’tiboran 
  ko‘llanilgan, mehnat xayotining sifatiga nazariy yondashishlar esa, 
  asosan, 60—70-yillarda shakllangan. Shaxsning ijodiy tabiatini 
  tushunishga umuminsoniy yondashuv, mehnatni insoniylashtirish, 


  23 
  insonning aqliy va jismoniy rivojlanishi, uning ijtimoiy jihatdan 
  mamnunligi mazkur nazariyaning negizidir. 

  Download 1.97 Mb.
  1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   85
  Download 1.97 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi tоshkеnt dаvlаt iqtisоdiyot univеrsitеti

  Download 1.97 Mb.
  Pdf ko'rish