AVTOMOBIL YO‘LLARINI QURISH VA REKONSTRUKTSIYA QILISH
Download 368.37 Kb.
Pdf ko'rish
bet4/8
Sana12.05.2023
Hajmi368.37 Kb.
#59099
1   2   3   4   5   6   7   8
Bog'liq
5A340602-Transport-inshoatlarini-ekspluatatsiyasi-transport-inshoatlari-turlari-boyicha
Документ Microsoft Word, Bazarbayev Javohir ishlab chiqarishni DIVERSIFIKATSIYALASH va MODERNIZATSIYALASH
AVTOMOBIL YO‘LLARINI QURISH VA REKONSTRUKTSIYA QILISH 
TEXNOLOGIYALARI fani bo’yicha: 
 
Avtomobil yo‘llarini qurish texnologiyasi haqida umumiy ma’lumotlar. 
Avtomobil yo‘llari qurilishini mamlakatning iqtisodiyotini o‘sishidagi ahamiyati. 
Avtomobil yo‘llarining qurilishini xususiyatlari. Texnologiya va uning qurilishdagi 
ahamiyati. 
Avtomobil yo‘llarini qurish texnologiyasi haqida umumiy ma’lumotlar. 
Texnologik jarayonlar sifati va ularni ishonchliligi. Texnologik loyihalash va 
texnik me’yorlash. Avtomobil yo‘llarini qurishda atrof muhit muhofazasi.
Yo‘l poyini qurish to‘g‘risida ma’lumotlar. Yo‘l poyi tuzilmasi. Yo‘l poyini 
qurish uchun gruntlarga bo‘lgan talablar va yo‘l poyi gruntlari xususiyatini 
yaxshilash usullari. Yo‘l poyini qurish texnologiyasi. Yo‘l poyini qurish to‘g‘risida 
ma’lumotlar. 
Yer ishlarini bajarish muddati. Gruntlarni zichlash va uni alohida usullari. 
Gruntlarni zichlovchi mexanizmlar turlari va ularni ish jarayonida qo‘llanilishi, 
zichlovchi mexanizmlarni tanlash. 
Yo‘l poyini qurishda tayyorgarlik ishlari texnologiyalari. Yo‘l mintaqasini 
tayyorlash. Yo‘l mintaqasini tozalash va unda bajariladigan ish turlari. O‘simlik 
qatlamini ko‘chirib olish. Yo‘l poyini qurish uchun belgilash ishlari. Yo‘l 
mintaqasini tayyorlash ishlarida buldozer, katoklarning qo‘llanishi va 
mexanizmlarning ish unumdorligi.


Yo‘l poyini qurishda tayyorgarlik ishlari texnologiyalari. Yo‘l mintaqasini 
tayyorlash va trassani tiklash ishlarini tashkil qilish. Yo‘l poyinining suv-issiqlik 
rejimini boshqarish uchun inshootlarni qurish. Yo‘l poyinining suv-issiqlik 
tartibini boshqarish usullari va inshootlari turlari. Yo‘l poyidan yuza suvlarini 
qochirish. Grunt suvlari sathini pasaytirish uchun drenajlarni qurish. Suv 
o‘tkazmaydigan va kapillyar to‘suvchi qatlamni qurish. 
Qoya tog‘ jinslari bo‘lmagan gruntlardan yo‘l poyini qurish. Yo‘l poyini 
ko‘tarma va o‘ymada qurishning usullari. Yo‘l poyini ko‘tarmada qurishda gruntni 
olish manbalari. Yo‘l poyini ko‘tarmasini o‘yma gruntlaridan va karerdan tashib 
keltiriladigan gruntlardan qurish texnologik jarayonlari. Ko‘tarmani yon zahiradagi 
gruntlardan qurish texnologik jarayonlari.
Qoya tog‘ jinslari bo‘lmagan gruntlardan yo‘l poyini qurish. Yo‘l poyini 
qurishda o‘ymaga ishlov berish usullari. Yo‘l poyini o‘ymada qurish texnologik 
jarayonlari. Yo‘l poyini qurishda qo‘llaniladigan mashina-mexanizmlar turlari, 
ularning vazifalari va ish unumdorligi. Yo‘l poyini qurishda etakchi mexanizmlarni 
tanlash asoslari va mashina-mexanizmlar otryadini aniqlash. Yo‘l poyini tog‘ yon 
bag‘rlarida qurish. Tog‘ yon bag‘rida yo‘l poyini konstruktiv xususiyatlari va uni 
ishni bajarish usuliga ta’siri. Yo‘l poyi ustki yuzasini va yon bag‘rini pardozlash. 
Yo‘l poyi yon bag‘rini mustaxkamlash. 
Murakkab tabiiy-iqlim sharoitlarda yo‘l poyini qurish. Tog‘li sharoitlarda 
yo‘l poyini qurish. Tog‘ sharoitining yo‘l poyi qurilishiga ta’siri. Burg‘ulash va 
portlatish ishlari. Qoya tog‘ jinsli gruntlardan yo‘l poyini qurish texnologik 
jarayonlari.
Murakkab tabiiy-iqlim sharoitlarda yo‘l poyini qurish. SHo‘rlangan gruntlar 
va sho‘rxoq gruntlardan yo‘l poyini qurish texnologik jarayonlari. Ko‘chuvchi 
qumli hududlarning xususiyati. Ko‘chuvchi qumli hududlarda yo‘l poyini qurish 
texnologik jarayonlari va qo‘llaniladigan mashina-mexanizmlar. Sun’iy 
sug‘oriladigan tumanlar xususiyatlari. Sun’iy sug‘oriladigan tumanlarda yo‘l 
poyini qurish texnologik jarayonlari, qo‘llaniladigan mashina-mexanizmlar turlari 
va ularni ish unumdorligi hisobi. Sovuq haroratli kunlarda yo‘l poyini qurish. 
Qishda yer ishlarini bajarish xususiyatlari.
Murakkab tabiiy-iqlim sharoitlarda yo‘l poyini qurish. Yo‘l poyini qurish 
ishlarni tashkil qilish.Yo‘l poyini qurish ishlarini tashkil qilish usullari. Yo‘l poyini 
qurish bo‘yicha ishlar hajmini aniqlash va zarur bo‘lgan mashina-mexanizmlar 
otryadini shakllantirish. Yo‘l poyini qurish ishlari texnologik xaritalari va chiziqli 
kalendar grafigi. Yo‘l poyining geometrik o‘lchamlarini nazorati. Yo‘l poyini 
qurishda ishlar sifatini nazorat qilish va ishlarni qabul qilish. 
Yo‘l to‘shamalari asosini qurish. Yo‘l to‘shamalari qoplamalari va 
asoslarining texnologik tasnifi, turlari va ularga qo‘yiladigan talablar. Yo‘l 
to‘shamalari konstruksiyalari. Yo‘l poyini tayyorlash. Yo‘l to‘shamasi asosini 
qurish. Mineral bog‘lovchilar bilan mustahkamlangan gruntlardan yo‘l to‘shamasi 
asosini qurish. Organik va noorganik bog‘lovchilar bilan ishlov berilgan va 
berilmagan gruntlardan asos qatlamlarini qurish.
Yo‘l to‘shamalari asosini qurish. Mahalliy mineral materiallaridan asos 
qatlamlarini qurish. CHaqiq toshli, qum-shag‘alli materiallardan tashkil topgan 


asos qatlamlarini qurish. Yo‘l to‘shamasi asosining qo‘shimcha qatlamlarini 
qurish. Engillashtirilgan va o‘tuvchi turdagi yo‘l to‘shamalarini qurish.SHimdirish 
usuli bilan asos va qoplama qatlamlarini qurish. Mineral materiallardan joyida 
aralashtirish usuli bo‘yicha qoplamalar qurilishi. Yo‘l to‘shamalari qatlamlarini 
zichlash texnologiyasi. Zichlash mashinalarini tanlash tamoyillari. 
Asfaltbeton 
va 
sementbeton 
qoplamalarini 
qurish. 
Asfaltbeton 
qorishmalarining turlari va ishlatilish soxalari, ularga qo‘yilgan talablar. 
Asfaltbeton qorishmalarini tayyorlash texnologik jarayonlari Asfaltbeton 
qoplamali yo‘l to‘shamalari konstruksiyalari. Asfaltbeton tarkibini tanlash. Issiq 
asfaltbeton aralashmalaridan qoplamalar qurilishi. Asfaltbeton qoplamalarini 
qurishning 
texnologik 
xaritasi. 
Sovuq 
asfaltbetondan 
qoplama 
qurish 
texnologiyalari.
Asfaltbeton va sementbeton qoplamalarini qurish. Qoplama ustki yuzasiga 
ishlov berish texnologiyasida himoya va emirilish qatlamlarini qurish. Asfaltbeton 
qoplamalarini qurishda texnik nazorat va ishlarni qabul qilish. Sementbetonning 
tarkibini tanlash. Sementbeton qoplamali yo‘l to‘shamalari konstruksiyalari. 
YAxlit sementbeton qoplamalarini qurish texnologik jarayonlari. Ko‘ndalang va 
bo‘ylama choklar. Sementbeton qoplamasini qurish texnologik xaritasi. Yig‘ma 
sementbeton 
qoplamalarini 
qurish 
texnologik 
jarayonlari. 
Sementbeton 
qoplamalarini 
qurishda 
qo‘llaniladigan 
mashina-mexanizmlar 
otryadini 
shakllantirish. Sementbeton qoplamalarini qurishda sifat nazorati. 
Yo‘l qurilish ishlarini tashkil qilishning asosiy xususiyatlari. Avtomobil 
yo‘llari qurilishini tashkil qilishning maqsad va vazifalari. Avtomobil yo‘llari 
qurilishida transport ishlarini tashkil qilish xususiyatlari. Avtomobil yo‘llari 
qurilishiga tashkiliy-texnik tayyorlanish. Yo‘l qurilishining ishlab chiqarish 
korxonalarini joylashtirish. Yo‘l qurilishida omborxona xo‘jaligini tashkil qilish. 
Yo‘l qurilishi mashinalariga texnik xizmat ko‘rsatish va ta’mirlashni tashkil qilish.
Yo‘l qurilish ishlarini tashkil qilishning asosiy xususiyatlari. Yo‘l qurilishi 
ishlarini tashkil qilish usullari.Kompleks-mexanizatsiyalashgan oqim usuli. 
Qurilishni tashkil qilish va yo‘l qurilishi ishlarini olib borishni 
loyihalashtirish.Yo‘l to‘shamasi qurilishida ish ko‘lamining optimal uzunligini 
hamda er ishlarida optimal hajmni aniqlash. Avtomobil yo‘lini qurish uchun 
mashinalar parkining optimal tarkibini belgilash.
Yo‘l qurilish ishlarini tashkil qilishning asosiy xususiyatlari. Yo‘l qurish 
ishlarini olib borishning texnologik xaritalari. Avtomobil yo‘li qurilishining 
kalendar grafigini tuzish. Yo‘l qurilishida tarmoqli rejalashtirish va boshqarish 
tizimlarini qo‘llash. Avtomobil yo‘llarini qurishda sifat nazorati, xavfsizlik 
texnikasi, mehnat va atrof muhit muxofazasi. Avtomobil yo‘li qurilishi sifatini 
baholash. 
Yo‘l xo‘jaligining ishlab chiqarish korxonalarida ishlar texnologiyasi va uni 
tashkil etish. Yo‘l xo‘jaligining ishlab chiqarish korxonalari va bazalarining 
maqsad va vazifalari. CHiziqli yo‘l qurilishi sharoitida ishlab chiqarish 
korxonalarini tashkil etish. Yo‘l xo‘jaligining ishlab chiqarish korxonalarida ishlar 
texnologiyasi va uni tashkil etish. 


Yo‘l qurilishi ishlab chiqarish korxonalarini tasnifi va ularni joylashishi. 
Harakatni boshqarish texnik vositalarini ishlab chiqarish va yig‘ish korxonalari. 
Yo‘l xo‘jaligining ishlab chiqarish korxonalarida ishlar texnologiyasi va uni 
tashkil etish. Zamonaviy yo‘l harakatini tashkil etish qurilmalarini ishlab 
chiqarish(aqlli shahar doirasida). Yo‘l belgi chiziqlari uchun mahsulotlarni ishlab 
chiqarish. 
Tog‘ jinslarini qazib olish korxonasi. Tog‘ jinslarini qazib olish. Qoya 
jinslarini qazib olish texnologik jarayonlarining xususiyatlari. Tog‘ jinslarini qazib 
olish korxonasi. 
Portlatish usullari va vositalari. Sochilma jins konlarini qazish ishlarini 
xususiyatlari.
Tog‘ jinslarini qazib olish korxonasi. Tosh maydalash zavodlari. Tog‘ 
jinslarini qazib olish korxonasi. Tosh maydalash zavodlarining asosiy ish 
jarayonlari va bosh rejasi. SHag‘al-qum materiallarini qayta ishlash. Tog‘ jinslarini 
qazib olish korxonasi. 
Asfaltbeton uchun mineral kukuni ishlab chiqarish. Tayyor mahsulotlar 
omborini tashkil qilishning o‘ziga xos xususiyatlari.
Tog‘ jinslarini qazib olish korxonasi. Tosh materiallarni boyitish va 
yaxshilash texnologik jarayonlari. Mehnatni va atrof muhitni muxofaza qilish. 
Bitum va emulsiya bazalari. Baza va omborlarni vazifalari va ularni 
joylashtirish. Organik bog‘lovchilarni tayyorlash texnologik jarayonlari. Bitum va 
emulsiya bazalari. Bitum bazalarida texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish. 
Emulsiya bazalari va sexlari. 
Bitum va emulsiya bazalari. Bitum emulsiyalarini ishlab chiqarish 
texnologiyalari. Bitum va emulsiya bazalarini ekspluatatsiya qilishda mehnat 
muhofazasi. 
Asfaltbeton qorishmalarini tayyorlash zavodlari. Zavodlarning tasnifi va 
ularni o‘rnatishning o‘ziga xos xususiyatlari. Asfaltbeton zavodining bosh rejasi.
Asfaltbeton qorishmalarini tayyorlash zavodlari. Asfalt aralashtirgich 
uskunalar. Siklik va uzluksiz ishlaydigan uskunalarda asfaltbeton qorishmasini 
tayyorlash texnologiyasi. 
CHaqiqtosh-mastikali issiq asfaltbeton qorishmasini va polimer-bitum 
bog‘lovchilarini tayyorlashning o‘ziga xos xususiyatlari.
Asfaltbeton zavodining texnologik jarayonlarini avtomatlashtirish va sifat 
nazorati. Asfaltbeton zavodida mehnatni va atrof muhitni muxofaza qilish. 
Sementobeton qorishmalarini ishlab chiqarish zavodlari. Zavodlar tasnifi va 
maxsulotlarni tayyorlash texnologiyalari. Sementbeton zavodi bosh rejasi. 
Sementobeton 
qorishmalarini 
ishlab 
chiqarish 
zavodlari. 
Sementbeton 
qorishmalarini tayyorlashning texnologik jarayonlari. Beton aralashtirgich 
uskunalar. Sement va tosh materiallari omborlarini tashkil qilishning o‘ziga xos 
tomonlari. Sementbeton qorishmalarini tayyorlash texnologik jarayonlarni
avtomatlashtirish. Sementbeton zavodida mehnatni va atrof muhitni muxofaza 
qilish. 
Temirbeton konstruksiyalari va mahsulotlarini ishlab chiqarish zavodlariva 
poligonlarda ishlar texnologiyasi va uni tashkil etish. Temirbeton mahsulotlarini 


ishlab chiqarish usullari. Mahsulot sifatini boshqarish va nazorat qilish. Tayyor 
mahsulotlar omborini tashkil qilish xususiyatlari. Zavod va poligonlarda mehnatni 
va atrof muhitni muxofaza qilish. 
Avtomobil yo‘llarini rekonstruksiya qilish texnologik jarayonlarini 
takomillashtirish muammolari. Avtomobil yo‘llarini rekonstruksiya qilish 
texnologiyalarini takomillashtirishning nazariy muammolari.
Avtomobil yo‘llarini rekonstruksiya qilishda bajariladigan texnologik 
jarayonlar tavsifi. Avtomobil yo‘llarini rekonstruksiya qilishda xorijiy tajribalarni 
qo‘llash 
Avtomobil yo‘llarini rekonstruksiya qilish texnologik jarayonlarini ishlab 
chiqishning o‘ziga xos xususiyatlari. Avtomobil yo‘llarini rekonstruksiya qilish 
texnoldogik jarayonlari bosqichlari. Rejada yo‘l trassasini to‘g‘irlash texnologik 
jarayonlari. Aholi yashash joylarida yo‘l bo‘laklarini rekonstruksiya qilish. 
Yo‘llarni rekonstruksiya qilish joylarida harakatni tashkil qilish tadbirlari.
Yo‘llarni rekonstruksiya qilishda geodezik ishlar. Aholi yashash joylarini 
aylanib o‘tish. Yo‘llarni kesishish joylarini yaxshilash. Yo‘llarni bir sathdagi 
kesishuvlarida harakat sharoitini yaxshilash.
Yo‘l poyini rekonstruksiya qilish texnologik jarayonlari. Avtomobil yo‘llari 
yo‘l poyini rekonstruksiya qilish texnologik jarayonlari bosqichlari. Yo‘l poyini 
rekonstruksiya qilish texnologik jarayonlari. 
Avtomobil yo‘llarini rekonstruksiya qilishda yo‘l poyini kengaytirish 
usullari va texnologik jarayonlari. Yo‘l poyini rekonstruksiya qilish texnologik 
jarayonlari. Yo‘l poyini rekonstruksiya qilishda yo‘l yon bag‘ri ustivorligini 
oshirishning zamonaviy texnologiyalari.
Ko‘pchigan yo‘l bo‘laklarini qayta qurish texnologik jarayonlari. Suv 
o‘tkazuvchi quvurlarni uzaytirish va qayta qurish texnologik jarayonlari. 
Yo‘l to‘shamasini rekonstruksiya qilish texnologik jarayonlari bosqichlari. 
Yo‘l to‘shamasini rekonstruksiya qilish usullari va texnologik jarayonlari. Yo‘l 
to‘shamasini rekonstruksiya qilish texnologik jarayonlari. Yo‘llarni rekonstruksiya 
qilishda yo‘l to‘shamasini kengaytirish va yo‘l yoqasini mustahkamlash texnologik 
jarayonlari. Yo‘l to‘shamasi va qoplamasini regeneratsiya qilish usullari va 
texnologik jarayonlari.
Eski yo‘l to‘shamasidan foydalanish. Eski yo‘l to‘shamasi qatlamlarini 
buzish usullari va ularning materiallarini takroriy ishlatish texnologiyalari. 
Materiallarni takroriy ishlatishda va regeniratsiya qilishda sifatni ta’minlashning 
o‘ziga xos xususiyatlari. 
Sementbeton qoplamali avtomobil yo‘llarini rekonstruksiya qilishning 
o‘ziga xos xususiyatlari. Sementbeton qoplamali avtomobil yo‘llarini 
rekonstruksiya qilish texnologik jarayonlari.
Avtomobil yo‘llarini rekonstruksiya qilishni tashkil qilish. Yo‘llarni 
rekonstruksiya qilishda mexanizatsiya vositalarini, texnologiyalarni tanlashni 
asoslash, mashina va mexanizmlar tarkibini optimallashtirish. Yo‘llarni 
rekonstruksiya qilishda atrof muhit muhofazasi bo‘yicha tashkiliy-texnik tadbirlar 

Download 368.37 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Download 368.37 Kb.
Pdf ko'rish

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaAVTOMOBIL YO‘LLARINI QURISH VA REKONSTRUKTSIYA QILISH

Download 368.37 Kb.
Pdf ko'rish