Keltirilgan fizik kattaliklarning qiymatlarini karrali va ulushli birliklar ko‘rinishida ifodalang (3-jadval asosida)
Download 58.82 Kb.
bet7/10
Sana01.11.2023
Hajmi58.82 Kb.
#92961
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Bog'liq
metrologiya amaliy ish

Keltirilgan fizik kattaliklarning qiymatlarini karrali va ulushli birliklar ko‘rinishida ifodalang (3-jadval asosida)
4 - jadval

Savollar
№ 1.

0,008B; 0,31·10-4F; 0,15·1010Gs; 18·108S; 0,03·10-7A.
№ 2.

0,00000038Gn; 0,05·105V; 0,8·10-11 Vt; 20·105Om; 0,0000005S.
№ 3.

2720000Vt; 0,000025A; 11500000 Om; 1200Gs; 0,00007F.
№ 4.

0,05·105Vt; 4·10-8A; 13·107 Om; 0,00000018F; 0,00000001Gn.
№ 5.

38200000 Om; 14300000 Gs; 0,007A; 0,0000000025F; 0,00000008S.
№ 6.

0,01·107V; 35·10-8F; 2·10-4A; 0,1·108 Om; 0,0000005S;
№ 7.

12·10-7F; 120·105 Om; 0,0000003S; 0,00000222V; 3·10-4 Gn;
№ 8.

0,008V; 0,31·10-4F; 0,15·1010Gs; 18·10-8 S; 0,03·10-7 A.
№ 9.

2·10-8 A; 12··10-12Gn; 138·108 Om; 0,5·10-5Vt; 0,0000000001S.
№ 10.

0,00090749F; 0,0000848·1010V; 1,2·10-7A; 8·108 Om; 106 Om.
№ 11.

50 mkA; 10pF; 1mOm; 0,05mVt; 16 mkS.
№ 12.

55 kOm; 120 mGn; 40mkS; 0,5 mV; 10 pVt.
№ 13.

33,2 kGs; 1,73mVt; 37mkS; 27mkA; 8,1mV.
№ 14.

23mkS; 18kOm; 1,4mV; 2700mVt; 3,71mGs.
№ 15.

5kOm; 120mGs; 40mkS; 0,5mV4 10kVt.
№ 16.

U=0.5V kuchlanish qiymatini millivolt (mV) va mikrovotlarda (mkV) ifodalang.
№ 17.

S=25 nF sig‘im qiymatini mikrofarada (mkF), pikofarad (pF) va faradalarda (F) ifodalang.
№ 18.

Kuchlanishni voltlarda keltiring a) U=6,3 mV; b) U=47 mkV.
№ 19.

Vaqtni millisekund (mS) va mikrosekundlarda (mkS) ifodalang t=0,15 S.
№ 20.

Chastotani Gers (Gs) va megagerslarda(mGs) ifodalang f=40 kGs.
№ 21.

560100000 Om; 98300000 Gs; 0,007A; 0,00000025F; 0,00008S.
№ 22.

0,01·1010V; 35·10-6F; 2·10-2A; 0,1·1012 Om; 0,00005S;
№ 23.

12·10-11F; 120·108 Om; 0,00003S; 0,000002322V; 3·10-5 Gn;
№ 24.

0,00008V; 0,331·10-6F; 0,15·1012Gs; 18·10-8 S; 0,03·10-7 A.
№ 25.

500 mkA; 1000pF; 1123mOm; 0,0005mVt; 12366 mkS.
№ 26.

23563mkS; 1800kOm; 1,400mV; 2756800mVt; 3,071mGs.
№ 27.

0,008B; 0,31·10-4F; 0,15·1010Gs; 18·108S; 0,03·10-7A.
№ 28.

0,00000038Gn; 0,05·105V; 0,8·10-11 Vt; 20·105Om; 0,0000005S.
№ 29.

2720000Vt; 0,000025A; 11500000 Om; 1200Gs; 0,00007F.
№ 30.

0,05·105Vt; 4·10-8A; 13·107 Om; 0,00000018F; 0,00000001Gn.
№ 31.

38200000 Om; 14300000 Gs; 0,007A; 0,0000000025F; 0,00000008S.
№ 32.

0,01·107V; 35·10-8F; 2·10-4A; 0,1·108 Om; 0,0000005S;
№ 33.

12·10-7F; 120·105 Om; 0,0000003S; 0,00000222V; 3·10-4 Gn;
№ 34.

0,008V; 0,31·10-4F; 0,15·1010Gs; 18·10-8 S; 0,03·10-7 A.
№ 35.

2·10-8 A; 12··10-12Gn; 138·108 Om; 0,5·10-5Vt; 0,0000000001S.
№ 36.

0,00090749F; 0,0000848·1010V; 1,2·10-7A; 8·108 Om; 106 Om.
№ 37.

50 mkA; 10pF; 1mOm; 0,05mVt; 16 mkS.
№ 38.

55 kOm; 120 mGn; 40mkS; 0,5 mV; 10 pVt.
№ 39.

33,2 kGs; 1,73mVt; 37mkS; 27mkA; 8,1mV.
№ 40.

23mkS; 18kOm; 1,4mV; 2700mVt; 3,71mGs.
№ 41.

5kOm; 120mGs; 40mkS; 0,5mV4 10kVt.
№ 42.

U=0.5V kuchlanish qiymatini millivolt (mV) va mikrovotlarda (mkV) ifodalang.
№ 43.

S=25 nF sig‘im qiymatini mikrofarada (mkF), pikofarad (pF) va faradalarda (F) ifodalang.
№ 44.

Kuchlanishni voltlarda keltiring a) U=6,3 mV; b) U=47 mkV.
№ 45.

Vaqtni millisekund (mS) va mikrosekundlarda (mkS) ifodalang t=0,15 S.
№ 46.

Chastotani Gers (Gs) va megagerslarda(mGs) ifodalang f=40 kGs.
№ 47.

560100000 Om; 98300000 Gs; 0,007A; 0,00000025F; 0,00008S.
№ 48.

0,01·1010V; 35·10-6F; 2·10-2A; 0,1·1012 Om; 0,00005S;
№ 49.

12·10-11F; 120·108 Om; 0,00003S; 0,000002322V; 3·10-5 Gn;
№ 50.

0,00008V; 0,331·10-6F; 0,15·1012Gs; 18·10-8 S; 0,03·10-7 A.
№ 51.

500 mkA; 1000pF; 1123mOm; 0,0005mVt; 12366 mkS.
№ 52.

23563mkS; 1800kOm; 1,400mV; 2756800mVt; 3,071mGs.
№ 53.

0,008B; 0,31·10-4F; 0,15·1010Gs; 18·108S; 0,03·10-7A.
№ 54.

0,00000038Gn; 0,05·105V; 0,8·10-11 Vt; 20·105Om; 0,0000005S.
№ 55.

2720000Vt; 0,000025A; 11500000 Om; 1200Gs; 0,00007F.
№ 56.

0,05·105Vt; 4·10-8A; 13·107 Om; 0,00000018F; 0,00000001Gn.
№ 57.

38200000 Om; 14300000 Gs; 0,007A; 0,0000000025F; 0,00000008S.
№ 58.

0,008V; 0,31·10-4F; 0,15·1010Gs; 18·10-8 S; 0,03·10-7 A.
№ 59.

2·10-8 A; 12··10-12Gn; 138·108 Om; 0,5·10-5Vt; 0,0000000001S.
№ 60.

0,00090749F; 0,0000848·1010V; 1,2·10-7A; 8·108 Om; 106 Om.
№ 61.

50 mkA; 10pF; 1mOm; 0,05mVt; 16 mkS.
№ 62.

55 kOm; 120 mGn; 40mkS; 0,5 mV; 10 pVt.
№ 63.

33,2 kGs; 1,73mVt; 37mkS; 27mkA; 8,1mV.
№ 64.

23mkS; 18kOm; 1,4mV; 2700mVt; 3,71mGs.
№ 65.

5kOm; 120mGs; 40mkS; 0,5mV4 10kVt.
№ 66.

U=0.5V kuchlanish qiymatini millivolt (mV) va mikrovotlarda (mkV) ifodalang.
№ 67.

S=25 nF sig‘im qiymatini mikrofarada (mkF), pikofarad (pF) va faradalarda (F) ifodalang.
№ 68.

Kuchlanishni voltlarda keltiring a) U=6,3 mV; b) U=47 mkV.
№ 69.

Vaqtni millisekund (mS) va mikrosekundlarda (mkS) ifodalang t=0,15 S.
№ 70.

Chastotani Gers (Gs) va megagerslarda(mGs) ifodalang f=40 kGs.
№ 71.

560100000 Om; 98300000 Gs; 0,007A; 0,00000025F; 0,00008S.
№ 72.

0,01·1010V; 35·10-6F; 2·10-2A; 0,1·1012 Om; 0,00005S;
№ 73.

12·10-11F; 120·108 Om; 0,00003S; 0,000002322V; 3·10-5 Gn;
№ 74.

0,00008V; 0,331·10-6F; 0,15·1012Gs; 18·10-8 S; 0,03·10-7 A.
№ 75.

500 mkA; 1000pF; 1123mOm; 0,0005mVt; 12366 mkS.
№ 76.

23563mkS; 1800kOm; 1,400mV; 2756800mVt; 3,071mGs.
№ 77.

0,008B; 0,31·10-4F; 0,15·1010Gs; 18·108S; 0,03·10-7A.
№ 78.

0,00000038Gn; 0,05·105V; 0,8·10-11 Vt; 20·105Om; 0,0000005S.
№ 79.

2720000Vt; 0,000025A; 11500000 Om; 1200Gs; 0,00007F.
№ 80.

0,05·105Vt; 4·10-8A; 13·107 Om; 0,00000018F; 0,00000001Gn.
№ 81.

38200000 Om; 14300000 Gs; 0,007A; 0,0000000025F; 0,00000008S.
№ 82.

0,008V; 0,31·10-4F; 0,15·1010Gs; 18·10-8 S; 0,03·10-7 A.
№ 83.

2·10-8 A; 12··10-12Gn; 138·108 Om; 0,5·10-5Vt; 0,0000000001S.
№ 84.

0,00090749F; 0,0000848·1010V; 1,2·10-7A; 8·108 Om; 106 Om.
№ 85.

50 mkA; 10pF; 1mOm; 0,05mVt; 16 mkS.
№ 86.

55 kOm; 120 mGn; 40mkS; 0,5 mV; 10 pVt.
№ 87.

33,2 kGs; 1,73mVt; 37mkS; 27mkA; 8,1mV.
№ 88.

23mkS; 18kOm; 1,4mV; 2700mVt; 3,71mGs.
№ 89.

5kOm; 120mGs; 40mkS; 0,5mV4 10kVt.
№ 90.

U=0.5V kuchlanish qiymatini millivolt (mV) va mikrovotlarda (mkV) ifodalang.
№ 91.

S=25 nF sig‘im qiymatini mikrofarada (mkF), pikofarad (pF) va faradalarda (F) ifodalang.
№ 92.

Kuchlanishni voltlarda keltiring a) U=6,3 mV; b) U=47 mkV.
№ 93.

Vaqtni millisekund (mS) va mikrosekundlarda (mkS) ifodalang t=0,15 S.
№ 94.

Chastotani Gers (Gs) va megagerslarda(mGs) ifodalang f=40 kGs.
№ 95.

560100000 Om; 98300000 Gs; 0,007A; 0,00000025F; 0,00008S.0,01·1010V; 35·10-6F; 2·10-2A; 0,1·1012 Om; 0,00005S;12·10-11F; 120·108 Om; 0,00003S; 0,000002322V; 3·10-5 Gn;0,00008V; 0,331·10-6F; 0,15·1012Gs; 18·10-8 S; 0,03·10-7 A.500 mkA; 1000pF; 1123mOm; 0,0005mVt; 12366 mkS.23563mkS; 1800kOm; 1,400mV; 2756800mVt; 3,071mGs.0,008B; 0,31·10-4F; 0,15·1010Gs; 18·108S; 0,03·10-7A.0,00000038Gn; 0,05·105V; 0,8·10-11 Vt; 20·105Om; 0,0000005S.2720000Vt; 0,000025A; 11500000 Om; 1200Gs; 0,00007F.0,05·105Vt; 4·10-8A; 13·107 Om; 0,00000018F; 0,00000001Gn.38200000 Om; 14300000 Gs; 0,007A; 0,0000000025F; 0,00000008S.
Download 58.82 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Download 58.82 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaKeltirilgan fizik kattaliklarning qiymatlarini karrali va ulushli birliklar ko‘rinishida ifodalang (3-jadval asosida)

Download 58.82 Kb.