• Individuallik
 • Rivojlanish
 •  Shaxs rivojlanishining yoshga bog‘lik xususiyatlari haqida ma’lumot olish
  Download 0.78 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet4/5
  Sana02.11.2023
  Hajmi0.78 Mb.
  #93055
  1   2   3   4   5
  Bog'liq
  pedagogika 1

  3. Shaxs rivojlanishining yoshga bog‘lik xususiyatlari haqida ma’lumot olish.  
  Shaxs rivojlanishi haqida tushuncha. Individ, shaxs, individuallik. Shaxs 
  tushunchasi insonga taalluqli bo’lib, psixologik jihatdan taraqqiy etgan, shaxsiy 
  xususiyatlari va xatti-harakatlari bilan boshqalardan ajralib turuvchi, muayyan 
  xulqatvor va dunyoqarashga ega bo’lgan jamiyatning a’zosini ifodalashga xizmat qiladi. 
  Odam shaxs bo’lishi uchun psixik jihatdan rivojlanishi, o’zini yaxlit inson sifatida his 
  etishi, o’z xususiyatlari va sifatlari bilan boshqalardan farq qilmog’i kerak. “Individ” 
  nima? Bola ma’lum yoshga qadar “individ” sanaladi. Individ (lotincha “individium” 
  so’zidan olingan bo’lib, «bo’linmas», «alohida shaxs», «yagona» ma’nolarini 
  anglatadi) xatti-harakatlarini shartli refleks yordamidagina tashkil eta oluvchi biologik 
  mavjudotdir.
  Individuallik esa shaxsning o’ziga xos xususiyatlari bo’lib, uning namoyon bo’lishi 
  tarbiya jarayonini amalga oshirishda bola shaxsini puxta o’rganish, uning yashash 
  sharoitlaridan yetarli darajada xabardor bo’lish va ularning hisobga olinishini taqozo 
  etadi. Individual yondashuv o’quvchilarning aqliy qobiliyatlari, bilishga bo’lgan 
  qiziqish hamda iste’dodini namoyon etishda muhim ahamiyatga ega. Bola harakatlari 
  ongli, ijtimoiy munosabatlar jarayonidagi ishtiroki natijasida shakllana boradi.
  Rivojlanish - bu bir holatdan boshqa murakkabrog‘iga o‘tish, eski holatdan yangi sifat 
  bosqichiga o‘tish, oddiydan murakkabga, quyidan yuqoriga o‘tish jarayonidir.
  Bolaning individual - o’ziga xos xususiyatini bilish uchun temperamentning umumiy 
  tiplari va bolaning o’ziga xos xususiyatini o’rganish metodikasini bilish muhim. 
  Temperament (lot. «temperamentum» «qismlarning bir-biriga munosabati» ma’nosini 
  anglatib, shaxsning individual psixologik xususiyatlari majmuidir.
  Shuningdek, turli yosh davrlarining o’ziga xos rivojlanish qonuniyatlari ham mavjud. 
  Masalan, 5-sinf o’quvchilari bilan 10-sinf o’quvchisini tenglashtirib bo’lmaydi. 
  Shuning uchun bolaning jismoniy va psixik kamoloti quyidagi davrlarga bo’linadi:


   
  Go’daklik davri - chaqaloqlik (1 oy) davri tugagandan to bir yoshgacha bo’lgan 
  davr.
   
  Bog’chagacha bo’lgan yosh davri - 1 yoshdan 3 yoshgacha.
   
  Maktabgacha ta’lim yoshi - 3 yoshdan 7 yoshgacha.
   
  Kichik maktab yoshidagi o’quvchilar -7-11-12 yoshgacha.
   
  O’rta maktab yoshidagi o’quvchilar (o’smirlar) 14-15 yosh.
   
  Katta yoshdagi maktab o’quvchilari (o’spirinlar) - 16-18 yosh.
  Kichik maktab yoshida o’yin faoliyatining o’rnini endi o’qish faoliyati egallaydi. Bu 
  juda qiyin o’tish davri bo’lib, bolaning bo’yi, og’irligi jihatdan uning tashqi ko’rinishi 
  kam farq qiladi. Suyaklari qotmagani tufayli tez shikastlanadi. Muskullari tez o’sishi 
  tufayli serharakat bo’ladi. Bosh miyasi tez rivojlanadi.
  Jismoniy o’sishiga xos bu xususiyatlar tarbiyachidan ehtiyotkorlikni talab etadi. Bu 
  yoshda bola bilim olish va o’rganishga qiziquvchan bo’ladi. Bolalar qiziqishini 
  qanoatlantiruvchi qiziqarli uchrashuv, sayr va tomosha va ekskursiyalarni tashkil etish 
  zarur. Mazkur yosh davri o’quvchilariga emotsionallik xos, ularning fikrlashi obrazli 
  bo’ladi, his-tuyg’ulari mazmuni o’zgaradi. Ular odamlar bilan aloqa qilishga 
  qiziqadilar.
  O’smirlikning murakkabligi anotomik-fiziologik va psixologik xususiyatdagi kuchli 
  o’zgarishlar bilan bog’liqdir. Bolaning o’sishi tezlashadi. Bu davrni o’tish davri ham 
  deyiladi. Bu davrda jinsiy yetilish davri boshlanadi. Bu bolaning fe’l-atvoriga ta’sir 
  etadi. O’smir hayotida mehnat, o’yin, sport va jamoat ishlari katta rol o’ynaydi. 
  Ba’zilarining o’zlashtirishi pasayadi, intizomi bo’shashadi.
  Hozirgi davr o’smirlarining ruhiyatida quyidagi holatlar ko’zga tashlanadi:
  Intellektual rivojlanish - tafakkur qobiliyati, aqliy faoliyatni yuqori saviyada tashkil 
  etishni talab etadi, bilishga qiziqishi ortadi. Bu davrda to’garaklar, studiya, sektsiya, 
  turli tadbirlar o’tkazish katta ahamiyatga ega. Ularning kitob o’qishga qiziqishi ortadi.
  O’z-o’zini anglash, baholash, tarbiyalash shakllanadi. U o’zini boshqalar bilan 
  solishtira 
  boshlaydi.


  Ammo yuqoridagilar bilan bir qatorda o’smir xarakterida murakkab qaramaqarshiliklar 
  ham mavjud bo’ladi. Bu o’smir faoliyati, xulqida yangi xislatlar - yosh xususiyatning 
  yangidan 
  boshlanishi 
  sanaladi.
  Lekin o’smirlarnig hammasida ham bilishga qiziqish darajasi yuqori emas. 38 foiz 
  o’smir hech qaysi o’quv fanlarini o’qishga qiziqmaydi. Boshqalarining uchta yoki 
  ikkita o’quv fani, aksariyat holatlarda esa bitta o’quv faniga qiziqishi aniqlangan. 
  Kichik yoshdagi o’smirlar qiziqishi o’qituviga bog’liq. Lekin ularning qiziqishlari, 
  shuningdek, kitob o’qishlari ham barqaror emas. Turli to’garaklarga 21 foiz o’smir 
  qatnashadi, qolganlari sport yoki musiqa bilan shug’ullanadi. 40 foiz o’quvchida 
  sinfdan tashqari ishlarda qatnashishda ham barqarorlik yo’q. 

  Download 0.78 Mb.
  1   2   3   4   5
  Download 0.78 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa   Shaxs rivojlanishining yoshga bog‘lik xususiyatlari haqida ma’lumot olish

  Download 0.78 Mb.
  Pdf ko'rish