• 2. О‘qituvchining ish rejasi qaysi vaqtlarda mо‘ljallangan bо‘ladi
 • 4. Tarbiyaviy soatlar nima uchun kerak
 • 5. Sinf raxbarining qanday ish yuritish hujjatlari bо‘ladi
 • O’zbekiston Respublikasi Xalq
  Download 2.4 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet43/120
  Sana25.02.2023
  Hajmi2.4 Mb.
  #43529
  TuriУчебное пособие
  1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   120
  Bog'liq
  Biologiya o\'qitish metodikasi o\'quv qollanma
  Amaliy mashg
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


  71 
   
   
   
  TEST SAVOLLARI 
  1. О‘quvchilarni jazolash xillari? 
  A) Ogohlantirish, tanbeh berish, vazifalar yuklatish, rag‘batlantirish; 
  B) Darsdan chiqarib qо‘yish; 
  S) Tikka turg‘izib qо‘yish; 
  D) Vazifani ma’lum vaqt ichida sо‘rash. 
  2. О‘qituvchining ish rejasi qaysi vaqtlarda mо‘ljallangan bо‘ladi? 
  A) Yillik, yarim yillik, choraklik 
  B) Bir xaftalik; S) Bir kunlik; D) Bir soatlik. 
  3. Konspekt nima uchun kerak? 
  A) О‘qituvchining darsga tayyorgarlik belgisi; 
  B) О‘qituvchi uchun yо‘riqnoma; 
  S) О‘qituvchi uchun shpargalka; 
  D) Dars uchun kо‘mak. 
  4. Tarbiyaviy soatlar nima uchun kerak? 
  A) Sinf о‘quvchilarining davomati, о‘zlashtirishi, tartib-intizomi oilaviy
  ishlardagi ishtiroki muhokama qilinadi; 
  B) Tadbirlar о‘tkazish uchun; 
  S) Shanbaliklarda qatnashish; 
  D) Davomat uchun. 
  5. Sinf raxbarining qanday ish yuritish hujjatlari bо‘ladi? 
  A) Tarbiyaviy, ota-onalar bilan ishlash; 
  B) Sinf о‘quvchilari haqida umumiy ma’lumot 
  S) Past о‘zlashtirmovchilar; 
  D) Ota-onalar bilan о‘tkaziladigan tadbirlar. 
   
   
   


  72 
   
   
  III-BOB. BIOLOGIYANI O’QITISH METODLARI VA 
  ULARNING TASNIFI 
  11-§ BIOLOGIYANI О‘QITISHDA FOYDALANILADIGAN 
  METODLAR
  HG‘
   
  Ma’lumki, ta’lim jarayoni о‘quvchilarning bilim olish, kо‘nikma va 
  malakalarni egallash, ularning ilmiy dunyoqarashi, ijodiy izlanishlarini 
  rivojlantirish maqsadiga yо‘g‘rilgan о‘qituvchi va о‘quvchilarning о‘zaro 
  hamkorligi sanaladi. Boshqacha aytganda, ta’lim mazmunining о‘qitish metodlari 
  yordamida о‘zlashtirilishiga erishishdir.
  Metod sо‘zi umumiy ma’noda muayyan maqsadga erishish usulidir. О‘qitish 
  metodlari tom ma’noda о‘qituvchining bilimlarni о‘quvchilar ongiga yetkazish va 
  ayni paytda ularni о‘quvchilar tomonidan о‘zlashtirib olish usulidir. Didaktikada 
  о‘qitish metodlari quyidagi metodologik va nazariy qoidalarga asosan ta’riflanadi: 
  О‘qitish metodi о‘qitish jarayonining о‘ziga xos pedagogik sharoitida obektiv 
  reallikni bilish metodlarining ifodasi sanaladi, ya’ni о‘qitish metodlari yordamida 
  о‘quvchilarning bilish faoliyati tashkil etiladi va boshqariladi. 
  О‘qitish metodlari о‘quvchilarni о‘qitish, tarbiyalash va rivojlantirish 
  maqsadida qо‘llaniladi. Bu ularning asosiy funksiyalari sanaladi, shuningdek, 
  mazkur metodlarning undovchi, rag‘batlantiruvchi, uyushtiruvchi va nazorat 
  qiluvchi funksiyalari ham mavjud. 
  О‘qitish metodlari yagona ta’lim jarayonining ikkita subekti bо‘lgan 
  о‘qituvchining 
  pedagogik 
  va 
  о‘quvchilarning 
  о‘quv-bilish 
  faoliyatini 
  uyg‘unlashtiruvchi, hamkorligini ta’minlovchi faoliyat usulidir. О‘qitish metodlari 
  о‘qitishning moddiy vositalari bо‘lgan darslik, kо‘rgazmali, didaktik va tarqatma 
  materiallar bilan uzviy bog‘langandir. О‘qitish metodlari aniq о‘qitish usullaridan 
  tarkib topadi va pedagogik jarayonga qо‘llaniladi. 
  О‘qitish metodlari о‘zaro bog‘langan faoliyat usullari sifatida darsning 
  barcha bosqichlari, tashkiliy qism, о‘quvchilarning bilish motivlarini faollashtirish, 


  73 
  yangi mavzuni о‘rganish, о‘quvchilarning bilish faoliyatini tashkil etish va 
  boshqarish, о‘kuvchilarning о‘zlashtirgan bilimlarini nazorat qilish va baholash, 
  olingan natijalarni tahlil qilish, uy vazifasini berishda foydalaniladi. 
  Darsda о‘kitish metodlari doimo muayyan birikma holida qо‘llaniladi. 
  Darsning har bir bosqichida metodlarning u yoki bu birikmalaridan foydalaniladi. 
  Mazkur bosqichdagi vazifalarni muvaffaqiyatli hal etishni ta’minlovchi metod 
  ustunlik qiluvchi yetakchi tizim hosil qiluvchi metod hisoblanadi, qolgan metodlar 
  unga bо‘ysunadi. Biologiyani о‘qitishda aksariyat hollarda kо‘rgazmali metod 
  yetakchi о‘rinni egallaydi, boshqa metodlar unga bо‘ysunadi yoki singib ketadi. 
  Inson faoliyati metodlarining о‘zgarishi, о‘qitish metodlarining boyishiga va 
  yangilanishiga olib keladi. Axborotlarning globallashuvi sharoitida dasturli 
  о‘qitish, EHM dasturlari vositasida о‘qitish va h.k. metodlar vujudga keldi. 
  Didaktikada о‘qitish metodlarini tasniflash munozarali masala bо‘lib, tasniflash 
  turli asoslar bо‘yicha amalga oshirilgan. Akademik I.D.Zverev metodlarni о‘qitish 
  manbalari va о‘quvchilar faollik darajasiga kо‘ra quyidagicha tasniflashni tavsiya 
  etgan.
  1-jadval 

  Download 2.4 Mb.
  1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   120
  Download 2.4 Mb.
  Pdf ko'rish