• Quyida shu texnologiyalarga qisqacha tо‘xtalamiz.
 • Pedagogik texnologiyalarning uchta darajasi mavjud
  Download 2.4 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet57/120
  Sana25.02.2023
  Hajmi2.4 Mb.
  #43529
  TuriУчебное пособие
  1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   ...   120
  Bog'liq
  Biologiya o\'qitish metodikasi o\'quv qollanma
  Amaliy mashg
  Pedagogik texnologiyalarning uchta darajasi mavjud: 
  Umumiy 
  metodik 
  daraja. 
  Umumiy 
  pedagogik 
  (umumdidaktik, 
  umumtarbiyaviy) darajada pedagogik texnologiyaning umumiy qonuniyatlari
  konseptual asoslari, о‘qituvchi va о‘quvchining bilish faoliyatini tashkil etish va 
  boshqarishning о‘ziga xos xususiyatlari ishlab chiqiladi. 


  110 
  Xususiy metodik darajada muayyan bir о‘quv fani, kursni о‘qitish 
  jarayonining maqsadi va vazifalarini amalga oshirish maqsadida ta’lim mazmunini 
  о‘quvchilar ongiga singdirishda foydalaniladigan о‘qitish metodlari, vositalari va 
  shakllarining o’quv qo’llanmasi tushuniladi. Lokal (modul) darajada ta’lim-tarbiya 
  jarayonining ma’lum bir qismida mazkur qismning xususiy didaktik va tarbiyaviy 
  maqsadini hal etishga qaratilgan texnologiya tushuniladi. 
  Pedagogik texnologiyalarning yuqorida qayd etilgan uchta darajasi bir-birini 
  tо‘ldiradi va taqozo etadi. Hozirgi zamon ta’lim tizimida hukmronlik qilayotgan 
  an’anaviy ta’limni mazmunan yangilash va ta’lim-tarbiya jarayonini tashkil etishni 
  tubdan о‘zgartirishga qaratilgan texnologiyalarni didaktik maqsadlariga kо‘ra 
  quyidagi 
  guruhlarga 
  ajratish 
  mumkin: 
  Pedagogik 
  munosabatlarni 
  insonparvarlashtirish va demokratlashtirish asosidagi pedagogik texnologiya; 
  О‘quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish va ta’lim-tarbiya jarayonining 
  samaradorigini oshirishga qaratilgan pedagogik texnologik. Ta’lim jarayonini 
  tashkil etish va boshqarishning samaradorligini oshirishga qaratilgan pedagogik 
  texnologiyalar.
  О‘quv materialini didaktik jihatdan takomillashtirish va qayta ishlash 
  asosidagi pedagogik texnologik. Xalq pedagogikasi metodlaridan foydalanishga 
  asoslangan pedagogik texnologik. 
  Quyida shu texnologiyalarga qisqacha tо‘xtalamiz. 
  1. Pedagogik munosabatlarni insonparvarlashtirish va demokratlashtirish 
  asosidagi pedagogik texnologiya; Mazkur texnologiya о‘qituvchi va о‘quvchi 
  shaxsi о‘rtasidagi munosabatlarni mukammalashtirish, о‘quvchi shaxsiga 
  individual yondashish, ta’lim-tarbiya jarayonini demokratlashtirish, ta’lim 
  mazmunini insonparvarlik g‘oyalari bilan boyitishni nazarda tutadi. 
  2. О‘quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish va ta’lim-tarbiya 
  jarayonining samaradorligini oshirishga qaratilgan pedagogik texnologiY. Mazkur 
  texnologiya biologiyani о‘qitishda о‘quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish 
  va ta’lim-tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishga imkon yaratadi. Bu 


  111 
  texnologiyalar guruhi didaktik-о‘yin, rivojlantiruvchi, muammoli, modulli va 
  kommunikativ ta’lim texnologiyalarini о‘z ichiga oladi. 
  3. Ta’lim jarayonini tashkil etish va boshqarishning samaradorligini 
  oshirishga qaratilgan pedagogik texnologiyalar. Ushbu texnologiyalar biologiyani 
  о‘qitishda ta’lim jarayonini maqsadga muvofiq tashkil etish va boshqarish orqali 
  samaradorlikni oshirishga imkon beradi. Ularga dasturli о‘qitish, differensial 
  ta’lim, ta’limni individuallashtirish, guruhli va jamoaviy hamkorlik, 
  uyg‘unlashtirilgan ta’lim texnologiyalari kiradi. 
  4. О‘quv materialini didaktik jihatdan takomillashtirish va qayta ishlash 
  asosidagi pedagogik texnologiY. Mazkur texnologiya о‘quv materialini didaktik 
  jihatdan takomillashtirish va qayta ishlash orqali о‘quvchilarning bilimlarni 
  о‘zlashtirish jarayonining samaradorligini oshirish, aqliy faoliyatni bosqichma-
  bosqich shakllantirish orqali mustaqil va erkin fikrlashni rivojlantirishni nazarda 
  tutadi. 
  5. Xalq pedagogikasi metodlaridan foydalanishga asoslangan pedagogik 
  texnologiY. Mazkur texnologiya shaxs kamoloti va tabiiy rivojlanishi ta’lim-
  tarbiya jarayonining uzviyligiga asoslanadigan tarbiya texnologiyalaridan iborat. 
  Biologiyani о‘qitishda ushbu texnologiyalardan foydalanish о‘quvchilarni 
  mustaqillik prinsiplari va Ona-Vatanga sadoqat, milliy va umuminsoniy 
  qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash, ular qalbi va ongiga milliy istiqlol 
  g‘oyalarini singdirish imkonini beradi. 
  Pedagogik texnologiyalar ta’lim jarayonida lokal (modul) va xususiy 
  metodik darajada qо‘llaniladi. 
  Biologiya о‘qituvchisi о‘quvchilarning bilish faoliyatini tashkil etish va 
  boshqarishni takomillashtirish maqsadida avval darsning ma’lum bosqichida lokal 
  (modul) darajada qо‘llashi maqsadga muvofiq. Bunda avval yangi mavzu 
  о‘rganilib, о‘quvchilarning о‘zlashtirgan bilim, kо‘nikma malakalarini nazorat 
  qilish va baholashda nazorat testlari, turli о‘yin mashqlar, musobaqa, trening 
  о‘tkazadi. О‘quvchilarning bu faoliyatga kirishishi va muayyan kо‘nikma va 


  112 
  malakalarni egallagandan sо‘ng, pedagogik texnologiyalarga asoslangan darslarni 
  о‘tkazishi, ya’ni xususiy metodik darajada qо‘llashi mumkin. 
  Xususiy metodik darajada darsning barcha bosqichlari pedagogik texnologiya 
  talablari asosida tashkil etiladi. Bunda о‘qituvchi о‘rganiladigan mavzuning 
  ta’limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsadlaridan kelib chiqqan holda qaysi 
  texnologiyadan foydalanish, mazkur texnologiya asosida о‘quvchilarning bilish 
  faoliyatini tashkil etishning о‘ziga xos xususiyatlari, darsda о‘quvchilarning bilishi 
  lozim bо‘lgan о‘quv topshiriqlari, о‘quvchilarning о‘zlashtirgan bilimini nazorat 
  qilish va baholash yо‘llarini belgilashi lozim. Biz pedagogik texnologiyalarning 
  о‘ziga xos xususiyatlari, mohiyati va mazmuniga kо‘ra ikki guruhga ajratdik:
  Pedagogik jarayonning xarakteri, borishi va mazmunini о‘zgartirishda 
  qо‘llaniladigan pedagogik texnologiyalar. 

  Download 2.4 Mb.
  1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   ...   120
  Download 2.4 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Pedagogik texnologiyalarning uchta darajasi mavjud

  Download 2.4 Mb.
  Pdf ko'rish