- Mavzu: Rotor-porshenli dvigatelning tuzulishi ishglashi
Download 43.51 Kb.
bet4/7
Sana20.02.2023
Hajmi43.51 Kb.
#42915
1   2   3   4   5   6   7
Bog'liq
Mahamov Mustaqil ish topshiriq 12
4-AMALIY, 2-лекция (2), 2,3,4,7,5 sinf matematikadan testlar(@Elektron kitoblar N1), Полупроводник lab-praktikum1, 2021 Тулиновская конференция 239-141 бетлар, ВИДЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗАВАНИЯ, dmografiya, kurs ishi (2), Turizm firmasining sayt tahlili, 4-amaliy mashg’ulot. Mavzu O’qitishning interaktiv strategiyasi, 1.2. C dasturlash tilining asosiy tushunchalari (2), 1-mavzu, nozova ozoda, beyjik01, Individ, shaxs va individuallik
3- Mavzu: Rotor-porshenli dvigatelning tuzulishi ishglashi.
Rotor va gaz trubinali dvigatellar. Rotor-porshenli dvigatellarining ishlash jarayoni. Hozirgi vaqtda ayrim avtomobillarda rotor-porshenli dvigatellarqo’llanilmoqda (2.8-rasm). Statorning 9 ichki bo’shlig’i murakkab bo’lgangeometrik shaklga ega. Statorga podshipniklar yordamida val 8 joylashtirilgan. Val 8ga qo’zg’almas holda ekstsentrik 7 mahkamlangan. Ekstsentrikka erkin holda uchqirrali rotor-porshen 4 joylashtirilgan. Rotorning tishli gardishi 3 statorgamahkamlangan harakatsiz shesternya bilan ilashgan. Tishli ilashishning uzatish soni, rotor-porshen bir marta aylanganida valning uch marta aylanishini ta’minlaydiganqilib olingan. Rotor bilan val bir yo’nalishda aylanadilar. Statorda, suyuqlik bilansovitish uchun ko’ylak, kiritish 6 va chiqarish 5 kanallar va yondirish svechasi bor. Uch qirrali rotor-porshen statorning ichki qismini uchta bo’shliqqa ajratadi. Rotoraylanganda bo’shliqlarning hajmi o’zgarib turadi. Har qaysi bo’shliqda, to’rt taktli porshenli dvigatel kabi, ish tsikli jarayoni sodir bo’ladi. Porshen 2.7, a -rasmdako’rsatilgan holatda bo’lganida II-III qirrasi bilan cheklangan hajmida ish yo’li bajariladi, ya’ni gazlarning kengayishi sodir bo’ladi. Rotor-porshenning gazbosimini qabul qilishi uning val bilan birgalikda aylanishga olib keladi. SHu vaqtdaIII-1 qirrasi bilan cheklangan A hajmidan ishlatilgan gazlar kanal 5 orqali atmosferaga siqib chiqariladi, B hajmda esa (porshenning I-II qirrasi) isharalashmasini siqish boshlanadi. Rotor-porshenning keyingi burilishida Ye hajmidakengayish davom etadi (2.7-rasm, b). SHunda kattalashayotgan G hajmigakarbyuratordan kanal 6 orqali yangi yonuvchi aralashma surilsa, kichiklashayotganD hajmida esa siqish davom etadi. 2.7. v – rasmda chiqaruvchi kanal 5 ni to’la ochilgan holati ko’rsatilgan bo’libK hajmidan ishlatilgan gazlar chiqarila boshlangan bo’lsa, J hajmida esa yonuvchi aralashmani kiritish davom etadi. SHu vaqtda I hajmida siqilgan ish aralashmasi yondirish svechasining uchqunidan alangalanadi. 2.8, g – rasmda ko’rsatilganholatda porshenning I-II qirrasi bilan cheklangan hajmida, ish aralashmasiningalangalanishi, natijasida gazlarning kengayishi boshlanadi, ya’ni ish yo’li boshlanadi. Rotor-porshenli dvigatelning ishlash sxemasi: 1-yondirish svechasi; 2-harakatsiz shesternya; 3-rotorning tishli gardishi; 4-rotor-porshen; 5 va 6- sovitish suyuqligi uchun kiritish va chiqarish kanallari; 7-ekstsentrik; 8-val; 9-statorning ichki bo’shlig’i. SHunday qilib uchta bo’shliqning har birida ketma-ket kiritish (A, G, J, Lbo’shliqlari), siqish (B, D, I bo’shliqlari), yonish va kengayish (M,V,Ebo’shliqlari) jarayonlari sodir bo’ladi. Bu jarayonlar tezkor bo’lib rotor-porshenli dvigatellarda valning aylanishlar chastotasi n6000…8000 min-1 oralig’idabo’ladi. Bunday dvigatellarni quvvatini oshirish valga bir nechta rotorli-porshenlar o’rnatish bilan erishilinadi. Gaz trubinali dvigatellarining ishlash jarayoni. Gaz turbinalaridan avtomobil dvigateli sifatida foydalanish avtomobilsozliktexnikasida yangi bosqich hisoblanadi. Bu turdagi avtomobilga o’rnatiladigandvigatel porshenli ichki yonuv dvigateliga nisbatan bir qancha afzalliklarga ega. Bunda avtomobil konstruktsiyasi soddalashadi va dvigatel vazni yengillashadi. Gazturbinali dvigatelning f.i.k. yuqori, chunki unda qaytma-ilgarilama harakat qiladigandetallar yo’q. Unda, val podshipniklaridagi ishqalanishdan boshqa, ishqalanuvchi detallarning yo’qligi xisobiga moylash tizimi ham oddiy bo’ladi. Bundaydvigatellarda porshenli dvigateldagi kabi uzatmalar qutisi va ilashish muftasiningxojati bo’lmaydi. 2.6-rasmda ikki valli gaz turbinali dvigatel sxemasi keltirilgan. Bunda kompressor turbinasi 10 ning diski 4 va parragi 1 birinchi val 11 gao’rnatilgan bo’lib, kuch turbinasi 9 ning diski 6 ikkinchi val 7 ga o’rnatilgan. Kompressor turbinasi va kuch turbinasi vallari 11 va 7, o’zaro kinematikbog’lanmaganligi sababli ikki valli dvigatel deyiladi. Avtomobilning yarim o’qi 14, differentsial, asosiy uzatma 13 va reduktor 8 orqali kuch turbinasining vali 7 bilanulangan. Rotor-porshenli dvigatelning ishlash sxemasi: 1-yondirish svechasi; 2-harakatsiz shesternya; 3-rotorning tishli gardishi; 4-rotor-porshen; 5 va 6- sovitish suyuqligi uchun kiritish va chiqarish kanallari; 7-ekstsentrik; 8-val; 9-statorning ichki bo’shlig’i. SHunday qilib uchta bo’shliqning har birida ketma-ket kiritish (A, G, J, Lbo’shliqlari), siqish (B, D, I bo’shliqlari), yonish va kengayish (M,V,Ebo’shliqlari) jarayonlari sodir bo’ladi. Bu jarayonlar tezkor bo’lib rotor-porshenli dvigatellarda valning aylanishlar chastotasi n6000…8000 min-1 oralig’idabo’ladi. Bunday dvigatellarni quvvatini oshirish valga bir nechta rotorli-porshenlar o’rnatish bilan erishilinadi. Gaz trubinali dvigatellarining ishlash jarayoni. Gaz turbinalaridan avtomobil dvigateli sifatida foydalanish avtomobilsozliktexnikasida yangi bosqich hisoblanadi. Bu turdagi avtomobilga o’rnatiladigandvigatel porshenli ichki yonuv dvigateliga nisbatan bir qancha afzalliklarga ega. Bunda avtomobil konstruktsiyasi soddalashadi va dvigatel vazni yengillashadi. Gazturbinali dvigatelning f.i.k. yuqori, chunki unda qaytma-ilgarilama harakat qiladigandetallar yo’q. Unda, val podshipniklaridagi ishqalanishdan boshqa, ishqalanuvchi detallarning yo’qligi xisobiga moylash tizimi ham oddiy bo’ladi. Bundaydvigatellarda porshenli dvigateldagi kabi uzatmalar qutisi va ilashish muftasiningxojati bo’lmaydi. 2.6-rasmda ikki valli gaz turbinali dvigatel sxemasi keltirilgan. Bunda kompressor turbinasi 10 ning diski 4 va parragi 1 birinchi val 11 gao’rnatilgan bo’lib, kuch turbinasi 9 ning diski 6 ikkinchi val 7 ga o’rnatilgan. Kompressor turbinasi va kuch turbinasi vallari 11 va 7, o’zaro kinematikbog’lanmaganligi sababli ikki valli dvigatel deyiladi. Avtomobilning yarim o’qi 14, differentsial, asosiy uzatma 13 va reduktor 8 orqali kuch turbinasining vali 7 bilanulangan. Rotor-porshenli dvigatelning ishlash sxemasi: 1-yondirish svechasi; 2-harakatsiz shesternya; 3-rotorning tishli gardishi; 4-rotor-porshen; 5 va 6- sovitish suyuqligi uchun kiritish va chiqarish kanallari; 7-ekstsentrik; 8-val; 9-statorning ichki bo’shlig’i. SHunday qilib uchta bo’shliqning har birida ketma-ket kiritish (A, G, J, Lbo’shliqlari), siqish (B, D, I bo’shliqlari), yonish va kengayish (M,V,Ebo’shliqlari) jarayonlari sodir bo’ladi. Bu jarayonlar tezkor bo’lib rotor-porshenli dvigatellarda valning aylanishlar chastotasi n6000…8000 min-1 oralig’idabo’ladi. Bunday dvigatellarni quvvatini oshirish valga bir nechta rotorli-porshenlar o’rnatish bilan erishilinadi. Gaz trubinali dvigatellarining ishlash jarayoni. Gaz turbinalaridan avtomobil dvigateli sifatida foydalanish avtomobilsozliktexnikasida yangi bosqich hisoblanadi. Bu turdagi avtomobilga o’rnatiladigandvigatel porshenli ichki yonuv dvigateliga nisbatan bir qancha afzalliklarga ega. Bunda avtomobil konstruktsiyasi soddalashadi va dvigatel vazni yengillashadi. Gazturbinali dvigatelning f.i.k. yuqori, chunki unda qaytma-ilgarilama harakat qiladigandetallar yo’q. Unda, val podshipniklaridagi ishqalanishdan boshqa, ishqalanuvchi detallarning yo’qligi xisobiga moylash tizimi ham oddiy bo’ladi. Bundaydvigatellarda porshenli dvigateldagi kabi uzatmalar qutisi va ilashish muftasiningxojati bo’lmaydi. 2.6-rasmda ikki valli gaz turbinali dvigatel sxemasi keltirilgan. Bunda kompressor turbinasi 10 ning diski 4 va parragi 1 birinchi val 11 gao’rnatilgan bo’lib, kuch turbinasi 9 ning diski 6 ikkinchi val 7 ga o’rnatilgan. Kompressor turbinasi va kuch turbinasi vallari 11 va 7, o’zaro kinematikbog’lanmaganligi sababli ikki valli dvigatel deyiladi. Avtomobilning yarim o’qi 14, differentsial, asosiy uzatma 13 va reduktor 8 orqali kuch turbinasining vali 7 bilanulangan. 2.6-rasm. Gaz turbinali dvigatel o’rnatilgan avtomobilning oddiy sxemasi: 1-kompresor turbinasining parragi; 2-forsunka; 3-yonish kamerasi; 4-kompresorturbinasining diski; 5-turbina kurakchalari; 6-kuch turbinasining diski; 7-ikkinchi (turbina) val; 8-reduktor; 9-kuch turbinasi; 10-kompressor turbinasi; 11-birinchi (kompressor) val; 12-markazdan qochma kompressor; 13-asosiy uzatma: 14-yarimo’q. Gaz turbinali dvigatelning birinchi vali 11 starter yordamida harakatgakeltiriladi. Birinchi valning aylanishlar chastotasining 25…30 % ini tashkil qilgandagina markazdan qochma kompressor 12 siqilgan havoni yonish kamerasi 3ga uzata boshlaydi. SHu payt yonilg’i forsunka 2 orqali yonish kamerasigapurkaladi, natijada yonuvchi aralashma hosil bo’ladi. Katta bosimga va haroratgaega bo’lgan yonuvchi aralashma elektr svechasi yordamida alangalantiriladi. Birtekis yonish zonasi hosil bo’lgandan so’ng svecha o’chiriladi, keyinchalik yonuvchi aralashma hosil bo’lgan alangadan yonadi. Yonishdan hosil bo’lgan gazlar kamera 3orqali kompressor va kuch turbinalarining kurakchalari 5 ga uriladi va uni harakatgakeltiradi. Hosil bo’lgan mexanik energiya yordamchi mexanizmlar yordamidaavtomobilni harakatga keltiradi. Kuch turbinasi ishining kompressor turbinasiganisbatan mustaqilligi uning aylanishlar chastotasini keng oraliqda o’zgartirishimkonini beradi. Aylanishlar chastotasi katta bo’lganligi uchun dvigateldan kattaquvvat olinadi. Demak, uzatmalar qutisi va ilashish muftasisiz katta aylanishlarchastotasiga (25000…40000 min-1 ) ega bo’lgan moment gaz turbinasining validanuzatishlar soni doimiy bo’lgan reduktor 8 yordamida bu moment kattalashtirilib orqako’prikda joylashgan asosiy uzatma 13, differentsial va yarim o’qlar 14 orqali g’ildiraklarga uzatiladi. Gaz turbinalarida uzatmalar qutisining xojati bo’lmasa ham yonilg’ini tejashva tortish quvvatini keng miqyosda o’zgartirish uchun ikki, uch bosqichli uzatmalarqutisini qo’llash maqsadga muvofiq. Gaz trubinali avtomobil dvigatellarining asosiykamchiliklaridan biri-uning murakkabligi va ishlab chiqarishning qimmatligi, shuningdek yonilg’i tejamkorligining pastligidir. Bunday dvigatellarni birinchi navbatda katta quvvatga ega bo’lgan katta yuk ko’taruvchi kar’er avtomobillaridaishlatish foydaliroq bo’ladi. Ichki yonuv dvigatelarning atrof-muhitga ta’siri. Avtomobillar soni yildan-yilga ko’payib bormoqda, chet ellardan turli xildagi avtomobillar kirib kelmokda. U avtomobillar atrof-muhit va insonsalomatligiga katta salbiy ta’sir ko’rsatadi. Masalan, bir avtomobilь dvigateli o’ztsilindrlari orqali 60 sekund ichida taxminan 5000 litr yonilg’i aralashmasini o’tkazadi, shu vaqt ichida 100 ta odam nafas olishi uchun kerak bo’lgan xavosarflanishi mumkin. Bitta avtomobilь bir yilda tashqi muhitga 800 kg SO, 220 kg, SO2 va 40 kg NO gazi xamda bir qancha boshqa zaxarli gazlar chiqaradi. SHu bilanbirga avtomobilь dvigatelining ishlashi natijasida hosil bo’lgan shovqin hamodamlarning salomatligiga salbiy ta’sir ko’rsatadi. Avtomobilning atrof-muhit vaodam organizmiga ko’rsatayotgan zararli ta’sirini biroz kamaytirish uchundvigatelning ish maromini aniq tanlash, yonilg’i berish asboblarini o’z vaqtidarostlash, vaqti-vaqti bilan moylash tizimini yuvib turish, dvigatelni suyuqlashgan aralashmada ishlatish yo’llari bilan undan chiqayotgan zaxarli gazlar miqdorini kamaytirish mumkin. Ishlatiladigan gazlar tarkibidagi zaxarli moddalarni kamaytirish uchun ularni tashqi muhitga chiqarish oldidan tozalash lozim. Buninguchun tovush pasaytirgichlar o’rnida maxsus soflagich (neytrolizator)lar o’rnatilmokda. Avtomobilь dvigateli ishlaganda va avtomobilь harakatlangandashovqin xosil bo’ladi. SHovqinni kamaytirish uchun tovush so’ndirgichlarningtakomillashgan nusxalarni o’rnatish va avtomobilning yurish qismlarini takomillashtirish lozim. Avtomobillardan chiqayotgan chiqindi suvlarni tozalashkerak.


Download 43.51 Kb.
1   2   3   4   5   6   7
Download 43.51 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa- Mavzu: Rotor-porshenli dvigatelning tuzulishi ishglashi

Download 43.51 Kb.