• III. O’QUV PORTFOLIO 212 IV. GLOSSARIY 223 V. ILOVALAR 228 1. Fan dasturi 229 2. Ishchi fan dasturi 249
 • 6. O’quv-uslubiy majmuaning elektron variant
 • O‘zbyokiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi toshkent moliya instituti “ byudjet hisobi va g’aznachilik” fakulteti
  Download 6.05 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet2/153
  Sana06.07.2023
  Hajmi6.05 Mb.
  #76399
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   153
  Bog'liq
  Elektron tijorat Moliya universiteti
  stress profilaktikasi, Natural sonlar 1, 26-29, 1, google, Bulutli texnologiyalarning xususiyatlari
  Kengash raisi 
   
   
   
  I. Qo’ziev 
   
  O’quv-uslubiy bo’lim boshlig’i
  T.M.Baymuradov 
  Fanning O’quv-uslubiy majmuasi Toshkent moliya instituti Kengashida ko’rib 
  chiqilgan va tavsiya qilingan (2019 yil “__” ___dagi “__”-sonli bayonnoma)   MUNDARIJA 
   
  I. O’QUV MATERIALLARI 5 
  1. Ma’ruza bo’yicha o’quv materiallari 6  
  2. Amaliy mashg’ulotlar bo’yicha o’quv materiallari 168 
  II. MUSTAQIL TA’LIM MASHG’ULOTLARI 205
  III. O’QUV PORTFOLIO 212 
  IV. GLOSSARIY 223
   V. ILOVALAR 228
  1. Fan dasturi 229  
  2. Ishchi fan dasturi 249  
  3. Tarqatma materiallar (keyslar,amaliy topshiriqlar, ishlanmalar) 273 
  4. Testlar 288 
  5. Baholash mezoni bo’yicha uslubiy ko’rsatma 304 
  6. O’quv-uslubiy majmuaning elektron variant
   
   
   
   
   
   
   
   
   
      
   
   
   
   
   
   
   
  I. O’QUV 
  MATERIALLARI 
   
   
   
   
      
   
   
   
  MA’RUZALAR 
  MATNI 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     1-MAVZU. “ELEKTRON TIJORAT” FANIGA KIRISH 
   
  REJA: 
  1.Elektron tijorat tarixi va rivojlanish tendentsiyasiyalari 
  2.Raqamli texnologiyalar va ularni elektron tijorat tizimida tutgan o’rni 
  3.Elektron tijorat tizimidan foydalanishning afzallik va kamchiliklari 
  Tayanch so’zlar: Arpanet(Advanced Research Projects Agency Network), 
  tarmoqlar tarmog’I, elektron biznes (e-business), elektron tijorat (e-commerce) va 
  elektron marketing (e-marketing) , novator, internet-biznes , elektron biznes.
  Elektron tijorat (savdo) rivojlanish tarixi 1960 yil oxirida AQSH Xavfsizlik 
  vazirligi xarbiy bo’limning ARPANET (Advanced Research Projects Agency 
  Network) nomli kompyuterlar tarmog’ini yaratishidan boshlangan. Bunday 
  tarmoqning foydaliligini tez orada anglagan universitet va kolledj olimlari ma‘lumot 
  almashinuvi uchun o’xshash tarmoq yaratdilar. Sekin-sekin o’zaro bog’langan 
  yangidan-yangi lokal tarmoqlar paydo bo’la boshladi. Shunday qilib, XX asrning 80 
  yil oxirlariga kelib, Internet deganda xalqaro "tarmoqlar tarmog’i" tushunila 
  boshlandi. Internet rivojlanishi davomida individual va korporativ foydalanuvchilar 
  elektron aloqalari shakllandi. Bu esa axborotni ancha qiymatga ega va topish ancha 
  oson bo’lgan yangi elektron sohaning yaratilishiga asos bo’lgan. Internet bunday 
  yangi iqtisodiyot ko’rinishi paydo bo’lishining ham sababi, ham natijasi, fundamental 
  texnologik va iqtisodiy o’zgarishlar mahsuli hamda uning muhiti va bozor 
  hisoblanadi. Bularning hammasi iqtisodiyotda sezilarli o’zgarishlarni keltirib 
  chiqardi. Biznes yuritishning asosiy munosabatlari va modellari o’zgardi: - to ishlab 
  chiqaruvchi hokimiyatidan, dallolning keyin - iste‘molchining etakchi roligacha; - to 
  ommaviy ishlab chiqarishdan buyurtmaga ishlab chiqarishgacha; - to material 
  resurslar va aktivlar muhimligidan axborot, bilim, salohiyat muhimligigacha. O’tgan 
  asrning oxirlarida internetdagi savdo jarayonining yangi atamalari paydo bo’ldi: ular 
  - elektron biznes (e-business), electron banner, elektron reklama, elektron tijorat (e-
  commerce), electron sotuv, e-click, va elektron marketing (emarketing) va boshqalar. 
  Shuni aytish kerakki, axborot-kommunikatsion texnologiyalari biznesni tashqil etish 
  va yurishda ilgari zamonlar hech qachon bunday muhim ahamiyat kasb etmagan. 
  Axborot-kommunikatsion texnologiyalari ahamiyatining bunday oshib borishi barcha 
  faoliyat turlariga, shu jumladan kichik biznas va tadbirkorlikka ham katta ta’sir 
  ko’rsatdi. Dunyodagi barcha rivojlangan mamlakatlar Internetdan foydalanish va 
  elektron biznes rivojlanishida katta sakrashni amalga oshirdilar. Bu sohaga mansub 
  ba’zi analitiklar elektron tijorat rivojlanishining ancha keyingi bosqichlarida 
  qo’shilgan mamlakat va kompaniyalar boshqalarning xatolaridan foydalanish, soha 
  rivojlanishi tendentsiyalarini ko’rish borasida yutadi deb hisoblaydilar. Elekron   biznes rivojlanishining mufassal suvratini yaratish uchun uning rivojlanish 
  qonunlarini tushunish, elektron va an’anaviy marketing tizimlarini o’zaro solishtirish 
  va elektron tijorat, elektron marketingni qo’llash bo’yicha qaror qabul qilishda 
  alohida diqqat-e’tiborni qaratish kerak bo’lgan savollarni aniqlash kerak. Elektron 
  bozordagi e-marketing xususiyatlarini tavsiflashdan oldin shu davrgacha shakllangan 
  elektron tijorat asosiytushunchalarini aniqlashtirib olish zarur bo’ladi. Axborot-
  kommunikatsiya 
  tizimlari 
  samaradorligini 
  oshirish 
  va 
  internet 
  tarmoq 
  texnologiyalarining mukammallashtirilishi yangi iqtisodiy faoliyat turi - elektron 
  tijoratning jadal shakllanishiga olib keldi. Elektron biznes - tijoratning o’ziga xos 
  electron turi bo’lib, ushu soha uchun mos bo’lgan axborot tizimlarini yaratish va uni 
  electron savdo hamda mahsulotlar va xizmatlarni taqsimlash jarayonlariga optimal 
  ravishdatadbiq qilish orqali amalga oshiriladi. Zamonaviy elektron tijorat asoslarini 
  mantiqan ko’rib chiqish o’rganilayotgan fan, ya’ni AKT sohasi uchun bazaviy kalit 
  tushunchalar va ularga bo’lgan ta’riflarni shakllantirish nuqtai-nazaridan maqsadga 
  muvofiq hisoblanadi. Xozirgi davrda ishlatilayotgan tushunchalarga ta’rif va kalit 
  iboralar ular mualliflarining mutaxassis tayyorgarligi va orttirilgan tajribasiga mos 
  kelib, iqtisod sohasidagi jarayonlarni qismangina qamrab oladi va bir qancha 
  fundamental nuqtai-nazarlarni o’zida aks ettiradi. Masalan, AKT sohasida mashhur 
  bo’lgan IBM kompaniyasi mutaxassislarining fikriga ko’ra "Elektron biznes -bu 
  asosiy biznes jarayonlarni Internet texnologiyalar orqali amalga oshirish" dir. 
  Internet biznesi entsiklopediyasining ta’rifiga ko’ra esa u foyda olish 
  maqsadida ichki va tashqi aloqalarni amalga oshirish uchun global axborot 
  tarmoqlarining imkoniyatlaridan foydalanadigan har qanday biznesga oid faoliyatidir. 
  Bu tushuntirish va aniqlovlar Internet tarmog’ining rivojlanishi va amaliy qo’llanishi 
  nuqtai-nazaridangina moliya-iqtisod sohasida yuz bergan jarayonlarni aks ettiradi, 
  albatta. Ammo shak-shubhasizki, milliy, shaxsiy va korporativ axborot-
  kommunikatsion tarmoqlarining yagona Internet tarmog’iga birlashishi elektron 
  tijorat rivojlanishi va uning yanada mustahkamlanishi jarayonlariga sezilarli ta’sir 
  ko’rsatdi. Biroq ma’lum doiradagi iqtisodiy-texnik muammolarni hal qilish uchun 
  Internet tarmog’i tomonidan taklif qilinadigan usullar majmuasi sifatida elektron 
  tijorat muammolarini umumiy yoki elektron marketing bilan bog’liq muammolarning 
  qisman ko’rib chiqilishini maqsadga muvofiq deb bo’lmaydi. Chunki axborot-
  kommunikativ tizimning maxsus texnik xususiyatlari iqtisodiy jarayonlarning 
  ob’ektiv tasvirini aniqlab berishga imkon bermaydi. Jahon global tarmog’i 
  iqtisodiyoti xususiyatlarini tahlil qilish va tashkilot, korxonalarning elektron tijorat 
  sohasidagi tajribasini o’rganish bilan yangi kategoriyalar va tushunchalarning o’zaro 
  ta’siri hamda ularning o’zaro bo’ysunish darajasini aks ettiruvchi modellarni tuzish 
  va bugungi kun talablariga mos keladigan ta’riflarni shakllantirish mumkin. Model 
  asosida u yoki bu tijorat faoliyati shakliga mos tijoriy jarayonlar qatorida biznes,   tijorat, savdo, marketing turadi. Bunda elektron biznesni amaliyotda qo’llanishining 
  to’rt asosiy bosqichi -marketing, ishlab chiqarish, savdo, to’lovlar jarayonlari nazarda 
  tutiladi. Axborot, kommunikatsiya texnologiyalari va tizimlarini qo’llash darajasi 
  chegara (o’lchov) bo’lib, u bo’yicha biznes (tijorat, savdo)ni elektron deb hisoblasa 
  bo’ladi. Ammo bugungi kunda electron tijorat jarayonlarning anchagina qismi 
  zamonaviy innovatsion texnologiyalarni ishlatmasdan turib amalga oshirilmoqda. Bu 
  xolat esa "tijorat" va "elektron tijorat" tushunchalarini mustaqil kategoriyalar sifatida 
  ajratishga imkon beradi, ammo ular orasidagi prinsipial farq asta-sekin yo’qolib 
  bormoqda. Ko’p holatlarda an’anaviy marketing faoliyati - tijorat tahlili (BI -
  Business Intelligence), iste’molchilar bilan aloqalarni boshqarish (CRM - Customer 
  Relations Management), ta’minot zanjiralari boshqaruvi (SCM - Supply hain 
  Management), bilimlarni boshqarish (KM - Knowledge Management) axborot 
  texnologiya vositalari orqali amalga oshiriladi. Oldingi davrda asosiy masala ishlab 
  chiqarilayotgan mahsulot sifatini ko’tarish bo’lgan. Buning uchun tashqilot ichki 
  samaradorligini belgilab beruvchi zamonaviy usullar va texnologiyalar ishlab 
  chiqilgan hamda hayotga tadbiq etilgan. Ularga korporativ rejalashtirish axborot 
  tizimlari ERP (Enterprise Resource Planning) - tashqilot resurslarini rejalashtirish 
  muammosini hal qilgan. Xozirgi paytda esa mahsulot yoki xizmat nafaqat arzon va 
  sifatli bo’lishi, balki xaridorning o’ziga xos individual talablariga ham mos kelishi 
  lozim. Bu muammoni hal qilishda birinchi o’rinda yagona axborot fazosini 
  tashqillashtirishning vositasi sifatida Internet global tizimi namoyon bo’ladi.
  Internet tarmog’i ishlab chiqaruvchilarga ko’p sonli iste’molchilar va ularning 
  har xil talablarini qondirish imkoniyatini yaratdi hamda potentsial mijozlarga o’z 
  buyurtmalarini korxonani boshqarish tizimiga individual ravishda kiritishga imkon 
  yaratdi. Ushbu unikal holat CSRP (Customer Synchronized Resource planning) -
  ya’ni, xaridor bilan o’zaro ta’sir doirasida resurslarni rejalashtirish standartiga 
  asoslangan boshqarish tizimi rivojlanishining yangi bosqichiga olib keldi. Demak, 
  elektron biznesning yangi shakli sifatida o’z tijorat jarayonlarini rivojlangan ichki va 
  tashqi dasturiy-texnik infrastrukturasi bilan standartlashtirilgan tuzilmali korxona va 
  tashqilotlar asosida shakllana boshladi.
  Boshlang‘ich iqtisodiy o‘sish, yuqori texnikaviy yangilikka intilish xaridorning 
  katta ehtiyoji bilan bevosita bog‘liq. Elektron tijoratni yuzaga kelishi va boshlang‘ich 
  talab va ehtiyojni qondirilishi bilan bir vaqtda ilk noxush holatlar yuzaga kela 
  boshladi. Bunga asosiy sababi, xizmat ko‘rsatish sifatining mos kelmasligi hamda 
  infrastruktura tizimining past darajadaligi bilan bog‘liq. 
  O‘zaro hisob–kitob va mahsulotni yetkazib berish infrastrukturasi hanuz 
  yetarli darajada taraqqiy etmagan. Savdo ishtirokchilari samarali to‘lov tizimini 
  yaratishga e’tibor qaratib, mahsulot yetkazib beruvchiga rivojlangan omborxona va 
  transport tizimini taklif etdi. Yaratilayotgan har qanday imkoniyat va sharoit savdo 


  10 
  ishtirokchilari bo‘lmish mahsulot ishlab chiqrauvchi va xaridor o‘rtasida 
  munosabatlar o‘rnatilishi, mahsulot ishlab chiqaruvchi tadbirkorlik sub’ektlari 
  o‘rtasida raqobatni yuzaga keltiradi. 
  Elektron tijorat bozorining boshlang‘ich bosqichlarida jadal rivojlanishi 
  birinchi navbatda to‘lov tizimi, bank, provayder xizmati internetga kirish 
  imkoniyatining o‘sishi, mobil aloqa, dasturiy ta’minot va apparat (qurilma) 
  vositalarini yaratuvchilar, hamda o‘z mahsulot va xizmatlarini bozorga 
  chiqarishga talabgorlarning oshib borishi bilan bog‘liq. 
  Elektron 
  tijoratning 
  o‘ziga 
  xos 
  hususiyati, 
  ushbu 
  tizimda 
  foydalanayotgan ma’lumog almashinuv tizimi protokoli boshqa tizimdagiga 
  o‘xshash protokollarga mos kelmaydi. 
  Elektron tijorat tizimini shakllanishida har bir tashkilot yoki muassasa 
  o‘zining standartlarini tavsiya etib, uni tadbiq etish tarafdori bo‘ladilar. Bu 
  vaqtda kichik yo‘nalishga ega bo‘lgan tashkilotlar norozilik bildiradilar. 
  Nomuvofiqlik 
  elektron 
  tijoratni 
  ommaviy 
  va 
  keng 
  doiradagi 
  foydalanuvchilarga ruxsat berishni cheklaydi. Keyinchalik bu nomuvofiqlik 
  elektron tijorat bozori infrastrukturasining tashkil topishi bilan bartaraf etilishi 
  mumkin.
  Elektron tijorat paydo bo’lishining boshlang’ich davri XX asr 
  oxirlarida tijorat shakllarining sezilarli transformatsiyasi bo’ldi. O’tgan 
  asrning oxirlarida iste‘molchilarni arzon mahsulot va xizmatlar bilan 
  ta‘minlay olgan yapon ishlab chiqaruvchilarining yutug’i bilan tugagan 
  ommaviy ishlab chiqarish davri sifat davriga almashdi. Bu davrda asosiy 
  masala ishlab chiqarilayotgan mahsulot sifatini ko’tarish bo’lgan. Buning 
  uchun tashkilot ichki samaradorligini belgilab beruvchi zamonaviy usullar va 
  texnologiyalar ishlab chiqilgan hamda tadbiq etilgan. Ularga bos hqalaridan 
  tashqari korporativ axborot tizimlari sinfi eRP (Enterprise Resource Planning) 
  - tashkilot resurslari rejalashtirish ham qarashli. Lekin bu davr ham o’tdi, 
  chunki iste‘molchi mahsulotga nisbatan o’zining fikrini shakllantirdi. Endi 
  mahsulot nafaqat arzon va sifatli bo’lishi, balki xaridorning o’ziga xos 
  talablariga mos kelishi kerak. Buni amalga oshirishda birinchi o’rinda yagona 
  axborot fazosini tashkillashtirishning vositasi sifatida Internet namoyon 
  bo’ladi. Internet tarmog’i ishlab chiqaruvchilarga ko’p sonli iste‘molchilar va 
  ularning har xil talablari tomon yo’l ochdi hamda mijozlarga o’z 
  buyurtmalarini korxonani boshqarish tizimiga kiritishga imkon yaratdi. Bu 
  holat CSRP (Customer Synchronized Resource planning) - xaridor bilan 
  o’zaro ta‘sir doirasida resurslarni rejalashtirish standartiga asoslangan 
  boshqarish tizimi rivojlanishining yangi bosqichiga olib keldi.


  11 
  Shunday qilib, elektron tijorat biznesning yangi shakli sifatida o’z 
  tijorat jarayonlarini rivojlangan ichki va tashqi texnik inf rastrukturasi bilan 
  standartlashtirgan tizimlashtirilgan korxona va tashkilotlar asosida shakllana 
  boshladi. 
  Tijorat 
  shakllarining 
  transformatsiyasi 
  tarixan 
  birin 
  ketin 
  rivojlangan, lekin hozirgi kunda bir vaqtning o’zida mavjud bo’lgan bozorning 
  uch asosiy modeli paydo bo’lishiga olib keldi. Birinchi model ishlab 
  chiqaruvchi bozori deyilib, unda hukmron o’rinni ishlab chiqaruvchi egallaydi 
  (rasm 1.1.). Aynan u, qaysi tovar, qanday hajmda, qanday narxda ishlab 
  chiqarish, kimga va qaerda uni taklif qilish, i ste‘molchilarga tovarning 
  mavjudligi va xarakteristikalari xaqida qanday xabar berishni belgilaydi.
  XX asrning 90 yillar boshlarigacha ustunlikka ega bo’lgan etakchi 
  kompaniyalar biznes modellari kuchli material bazaga asoslangan. Bu baza 
  aktivlari ishlab chiqarish, taqsimlash, tovarlar sotish va xizmat ko’satish 
  uchun biznes xususiyatlariga bog’liq holda ishlatilgan. Bunday korxonalarning 
  asosiy indikatorlari ishlab chiqarish, zaxira aylanmasi, sarmoya samarasi 
  bo’lgan. Bunday korxonalar qo’llab-quvvatlanishi axborot texnologiyalari 
  tomonidan eRP(Enterprise Resource Planning) korxonalari resurslarni 
  rejalashtirish tizimlarini yaratish va tadbiq etish yo’li bilan amalga oshirilgan.
  Rasm 4.1. Ishlab chiqaruvchiga yo’naltirilgan tijorat modeli. 
  Bu model farmatsevtika kompaniyalari tomonidan yaxshi yo’lga qo’yilgan. 
  Ular ilmiy tadqiqotlarga sarmoya ajratadilar, olingan natijalardan yangi dori -
  darmon yaratish uchun ishlatadilar, potensial iste‘molchilarga ular haqida 


  12 
  xabar beradilar va ma‘lum aloqa kanallari orqali amalga oshiradilar. Yana bir 
  misol barchaga ma‘lum Microsoft kompaniyasidir.
  Ikkinchi model dallol bozori deb atalib, ularning dominant roli bilan 
  belgilanadi. Ular ishlab chiqaruvchilarga qanday mahsulot, kimga va qanday 
  hajmda ishlab chiqarish kerakligini aytib turishga imkon beradigan 
  iste‘molchilar 
  haqidagi 
  barcha 
  ma‘lumotlarni 
  o’z 
  qo’llarida 
  mujassamlashtirganlar. 
  Bu 
  turdagi 
  kompaniyalar 
  logotipi 
  barcha 
  mamlakatlarda tanilgan McDonald‘s kompaniyasidir. 
  Rasm 4.2. Dallolga yo’naltirilgan tijorat modeli. 
  Axborot texnologiyalari va tizimlari rivojlanishi, tarqalishi bilan iste‘molchi 
  mavjud mahsulotlar va xizmatlar haqida axborot olish, eng zarurlarini tanlash imkoni 
  va huquqiga ega bo’lib, uning suveren (mustaqil) bo’lishiga olib keldi. U endi 
  dallollarga bog’liq emas va talab qilinayotgan mahsulot xarakteristikasi, komplektlash 
  (yig’ish) sifati, soni va hatto narxi bo’yicha ishlab chiqaruvchiga shartlarga ko’ra 
  ko’rsatma berishi mumkin. Iste‘molchi ishlab chiqaruvchi va dallol o’rtasida aloqa 
  initsiatori (tashkilotchisi) hisoblanadi. Bu esa bozorning uchinchi modeli – interaktiv 
  bozorning mavjudligi haqida gapirishga huquq beradi. 


  13 
  Rasm 4.3. Iste‘molchiga yo’naltirilgan tijorat modeli. 
  An‘anaviy tijorat modellarini qo’llovchi (ishlab chiqaruvchilarga va kanallarga 
  mo’ljallangan) kompaniyalar foydasi o’sishining ketma-ket qisqarishi, tijorat 
  jarayonlarning tezligini oshirish zarurati va ularning bozor o’zgarishlariga reaksiyasi 
  avval tashqi strukturalar tarmog’ining yaratilishiga olib keldi. Hozirgi kunda 
  ―ta‘minotchi - iste‘molchi‖ zanjirining sezilarli qismi bunday strukturalarga o’tmoqda. 
  SHundan so’ng qo’shilgan qiymat birlashmalarining shakllanishiga olib keldi. Ularda 
  mahsulot markasi yoki brendining kompaniya egasi iste‘molchilarni jalb qilish va 
  ushlab qolish, ular bilan o’zaro aloqalarni boshqarish, tashqi alyanslar va strukturalar 
  bilan boshqaruvga o’zining moliyaviy va mehnat resurslarini yo’naltiradi. Bu 
  kompaniyalarni iste‘molchiga yo’naltirilgan tijorat modeliga kiritish mumkin. 
  CHunki brend – bu alohida mahsulot yoki xizmat qiymati haqidagi iste‘molchi 
  miyasidagi mavjud tushuncha bo’lib, u bozordagi ko’p turli mahsulotlar ichidan 
  aynan birini tanlashga imkon beradi. SHuni aytish lozimki, bu yangi tijorat 
  modelining asosi brend sarmoyasi, o’z brendiga ega kompaniyaning tijorat hamkorlari 
  bilan o’zaro hamkorligi bo’ldi. Ular qo’shilgan qiymat (value added chain) yaratilishi 
  zanjirini aks ettiradi. Bunday kompaniyalar tarmog’i qo’shilgan qiymat birlashmalari 
  (Value added communities) deb atala boshlandi. Ko’rib o’tilgan yo’nalishda tijorat 
  transformatsiyasiga sanoatning avtomobil va kompyuter kabi etakchi sohalari misol 
  bo’la oladi. 
  Elektron tijorat texnologiyasining rivojlanishiga ta’sir ko‘rsatuvchi bir 
  qator omillar mavjud. 


  14 

  Download 6.05 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   153
  Download 6.05 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  O‘zbyokiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi toshkent moliya instituti “ byudjet hisobi va g’aznachilik” fakulteti

  Download 6.05 Mb.
  Pdf ko'rish