• Tayanch so’zlar
 • -MAVZU. “ELEKTRON TIJORAT” FANINING
  Download 6.05 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet6/153
  Sana06.07.2023
  Hajmi6.05 Mb.
  #76399
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   153
  Bog'liq
  Elektron tijorat Moliya universiteti
  stress profilaktikasi, Natural sonlar 1, 26-29, 1, google, Bulutli texnologiyalarning xususiyatlari
   
  2-MAVZU. “ELEKTRON TIJORAT” FANINING 


  19 
  MAQSADI VA VAZIFASI 
   
  1. “Elektron tijorat” fanining predmeti, maqsadi va vazifalari.
  2. Elektron tijorat tizimini asosiy ko‘rinishlari va ularning qo‘llanilish ko‘lami. 
  3. Elektron tijorat tizimidan foydalanishning afzallik va kamchiliklari.
   
  Tayanch so’zlar: Elektron tijorat, elektron kapital harakat, internet-marketing, B2B - korxona 
  – korxona, B2S - korxona - iste‘molchi, S2S - iste‘molchi - iste‘molchi, S2B - iste‘molchi –korxona.
  Elektron tijorat (inglizcha, “electronic commerce” yoki “e-commerce”) – bu, 
  iqtisodiyotning zamonaviy sohasi bo‘lib, u Internet va boshqa turdagi kompyuter 
  tarmoqlari kabi elektron tizimlar orqali mahsulotlar yoki xizmatlarni sotish hamda 
  sotib olishni o‘z ichiga oladi. Elektron tijoratni amalga oshirishda elektron kapital 
  harakati (electronic funds transfer, EFT), ta’minot zanjirini boshqarish (supply chain 
  management), internet-marketing, tranzaksiyalarni onlayn rejimida qayta ishlash 
  (online transaction processing), elektron axborot almashinuvi (electronic data 
  interchange, EDI), moddiy-texnikaviy resurslarni boshqarish hamda ma’lumotlarni 
  avtomatik ravishda yig‘ish tizimlari kabi texnologiyalardan foydalaniladi. 
  Shuni alohida ta‘kidlash lozimki, "elektron tijorat" tushunchasiga qat‘iy ta‘rif 
  berish bugungi kunda oddiy ish emas. Gap shundaki, bir tomondan, ommaviy axborot 
  vositalarida va taniqli nashriyotlarda elektron tijorat mahsulotlarni Internet orqali 
  sotib olish, deya ta‘riflanadi. Ikkinchi tarafdan, ixtisoslashtirilgan nashriyotlarda 
  elektron tijoratning juda ko’p ta‘riflari keltiriladiki, ularda ushbu global xodisaning u 
  yoki bu hususiyati, qirralari qayd etiladi. Umumiy holda bu erda "elektron" va 
  "tijorat" so’zlarini tashkil etuvchilari butungi kun hisobi bilan qanday ma‘no 
  anglatishini bilib olish lozim. SHundan kelib chiqqan holda, elektron tijorat 
  tushunchalarini amaliy nuqtai nazardan aniqlashtirish bilan chegaralanamiz.
  Elektron tijorat tushunchasi ostida tovar buyurtmasini qabul qilish, to’lovni 
  amalga oshirish, tovar (xizmat bajarilishi) etkazib berilishidagi boshqaruvda 
  qatnashuvni o’z ichiga oluvchi operatsiyalarning (amallar) yopiqssiklli texnologiyasi 
  tushuniladi. Ushbu amallar (operatsiyalar) axborot texnologiyalari va elektron 
  vositalar yordamida o’tkazilib, egalik qilish yoki ishlatish huquqini bir yuridik 
  (jismoniy) shaxsdan ikkinchisiga o’tishi ta‘minlanadi.
  Keltirilgan ta‘rif elektron tijoratning "ideal" tushunchasini yoki boshqa so’zlar 
  bilan elektron tijorat tizimlarini tashkil etishda intilishi lozim bo’lgan maqsadni 
  o’zida aks ettiradi. Haqiqatda bugungi kunda faqat takomillashgan elektron tijorat 
  tizimlarigina barcha tijorat kelishuvlar to’liq jarayonlarini (operatsiyalar) elektron 
  yo’l bilan amalga oshirlishini ta‘minlaydi. Keyinchalik biz shunga amin bo’lamizki, 
  elektron tijorat sinfiga kiruvchi deb qabul qilingan tizimlarning asosiy qismi amallar 


  20 
  (operatsiyalar) bajarilishining elektron va odatiy usullari, masalan, tovar va xizmatlar 
  to’lovini o’z ichiga oladi. Yuqorida keltirilgan ta‘rifda "savdo" va "Internet" so’zlari 
  yo’q bo’lishiga sabab shuki, elektron tijoratda savdo xususiy holat va Internet 
  elektron tijoratni kiritish bo’yicha axborot texnologiyalari vositalaridan biri 
  hisoblanadi. Elektron tijoratda Internet imkoniyatlari 90-yillardan faol ishlatila 
  boshlandi. Elektron tijoratning o’zi esa bundan uzunroq tarixga ega.
  Elektron tijorat tushunchasining paydo bo’lishi 1948 yilda G’arbiy Berlinni 
  kerakli material-texnik xom ashyo bilan ta‘minlash uchun G’arbiy mamlakatlar 
  tomonidan bunyod etilgan havo (avia) ko’prikni tashkillashgirish ishlarida 
  qo’llanilgan amaliyot bilan bog’lanadi. Ushbu ko’prik deyarli 11 oy faoliyat 
  ko’rsatib, shahar ehtiyojlari to’g’risida juda tez va aniq ma‘lumotlar uzatilishini talab 
  qilgan.
  Agar Berlin avia ko’prigini elektron tijoratning paydo bo’lish nuqtasi yoki 
  alohida epizodi hisobida ko’rsak, 30 yillik AT&T korporatsiyasi loyihasining ish 
  faoliyati boshlanishini elektron tijorat tizimi faoliyatining boshlanishi, deya hisoblash 
  mumkin. Loyihaning asosiy g’oyasi AT&T korporatsiyasi telefon chaqiruvlarini 
  operator orqali qayta ishlovning narxini kamaytirish uchun chaqirilgan abonentlar 
  shaharlararo so’zlashuv uchun hisobini avtomatik usuli kashf etilganligida va 
  patentlanganligida tashkil topdi va bu o’z navbatida, 800 talik raqamlar xizmatining 
  tashkil topilishiga asos bo’ldi. AQSHda, misol uchun, har yili bu xizmat orqali 100 
  mlrd. dollarlik shartnoma tuziladi. So’ngi yillar hisob-kitoblariga ko’ra, AQSHda 
  elektron tijorat hajmi 170 milliard dollardan oshib ketgan. Evropada esa bu 
  ko’rsatkich 140 milliard dollarga etganligi taxmin qilinmoqda.
  Rossiya va MDH davlatlarida On-line biznesning tovar aylanish hajmi hali 
  unchalik katta emas. Ekspertlarning baholashicha, so’ngi yillarda u 17 milliard 
  dollarga tenglashgan bo’lsa-da, o’sish sur‘ati yiliga 40-60 foizni tashkil etmoqda. 
  Internet tarmog’i paydo bo’lguncha bir necha yillar davomida elektron tijorat 
  turli xil ma‘lumotlarni uzatish elektron tizimlariga asoslangan. EDI (Elestronic Data 
  Interchange - ma‘lumotlar elektron almashinuvi), EFT (Electronic Funds Transfer-
  fondlarning elektron almashinuvi), E -Mail (Elestronic Mail - elektron pochta) 
  elektron tijorat tizimlarining butun bir qatorida yuqoridagi ma‘lumotlarni almashish 
  tashkiliy usullaridan hozirda ham foydalaniladi. Internet elektron tijoratning butun 
  dunyo bo’yicha tarqalishi uchun eng istiqbolli vosita bo’lishiga qaramasdan, elektron 
  tijorat rivojlanishining axborot texnologiyalari nuqtai nazaridan bu vosita optimallik 
  o’rnini egallay olmaydi. Biroq aynan global tarmoq elektron tijoratning rivojlanishiga 
  qattiq turtki berdi va u katta korporatsiyalargagina emas, balki kichik va o’rta 
  tadbirkorlarga hamda alohida shaxslarga ham foydalanish imkoniyatini berdi. Bu 
  bilan mahsulot etkazib beruvchilar va iste‘molchilarning tobora kengroq doirasini 
  elektron tijoratga jalb etish mumkin bo’ldi. Elektron tijorat kundan - kunga tovar va 


  21 
  xizmatlar assortimentini oshira boshlagan sari alohida shaxslarni, korxonalarni, 
  sohalarni, davlat muassasalarini va nihoyat davlatlarni bir hamjamiyatga birlashtirib, 
  hamkorlarning o’zaro ta‘siri axborot va telekommunikatsion texnologiyalar 
  yordamida samarali va to’siqlarsiz kelishuvlarga erishishiga imkon berdi.
  Elektron tijorat o’z - o’zidan mahsulot sotish va xizmat ko’rsatish va etkazib 
  berish shartnomalarini tuzishda iikita: moddiy va nomoddiy oqimlar, oqim xizmati 
  bilan bog’liq: Nomoddiy oqimlar nomoddiy tovarlar (dasturiy ta‘minot, bino 
  loyihalari va b.) ni to’g’ridan - to’g’ri tarmoqli uzatish, moddiy xizmatlar (transport 
  chiptalari, mehmonxonalarda xonalar va x.z. buyurtmasi)ning to’g’ridan - to’g’ri 
  tarmoqli bajarilishi, hamkorlar (mijozlar, buyurtmachilar, etkazib beruvchilar, 
  subpudratchilar, banklar va b.) bilan moliyaviy tarmoqli hisobotlar, moddiy 
  xizmatlarni etkazib berishni axborot va telekommunikatsion qo’llab - quvvatlash 
  natijasida yuzaga keladi. Bunday oqimlar u yoki bu virtual tijorat faoliyati natijasida 
  umumiy oqimlarning sezilarli, ba‘zida esa juda katta qismini tashkil etadi. Tabiiyki, 
  nomoddiy oqimlarga xizmat ko’rsatishda elektr vositalarning ishlatilishi ish 
  jarayonlarini tezlashtirishga, oqibatda, elektron tijoratning rivojlanishiga olib keladi.
  Elektron tijorat yuritishning andozalari.
  Hozirgi elektron tijorat yuritishning turli xil andozalari qariyb barcha mamlakatlarda, 
  iqtisodiyotning turli sohalarida, turli xil hajmdagi korxonalarda shuningdek davlat 
  muassasalari va turli darajadagi vakolatli qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi 
  hokimiyat organlarida tarqalmoqda. Bu andozalarning umumiy -qabul qilingan tasnifi 
  asosiga shartli ravishda mahsulot etkazib beruvchi va xaridor deb nomlash mumkin 
  bo’lgan elektron tijoratning o’zaro aloqador tomonlari turlari qo’yilgan. Bu tavsifning 
  mazmuni shundan iboratki, elektron tijoratni yuritish andozalari mahsulot etkazib 
  beruvchi va xaridorlarning aniq turlariga qarab farqlanadi.
  Mahsulot (tovar) etkazib beruvchi va xaridorlar turkumiga quyidagilar kiradi:
  Davlat (Government).
  Korxona (Business).
  Mijoz, iste‘molchi (Consumer).
  Hamkor (Partner).
  Korxona xodimi (Executive, emploee).
  Andoza belgilanishi mahsulot etkazib beruvchi va xaridor nomlanishidan 
  tuziladi. Misol: Ingliz tilida (Business to business) yoki o’zbek tilida (korxona-
  korxona) Business to consumer-korxona-iste‘molchi. Andozaning qisqartirilgan 
  belgilanishi sotuvchi va xaridorning ingliz tilidagi nomlari bosh xarfidan tuziladi va 
  ular o’rtasida ―2‖ raqam qo’yiladi. Hozirgi vaqtda iqtisodiy rivojlangan mamlakatda 
  turli xil darajada quyidagi andozalardan foydalaniladi: B2B, B2S, V2R, V2E, 
  S2B.S2S, V2G, G2R, G2V: (davlat - korxona) va R2G (hamkor -davlat).
  Elektron tijorat andozalar tasnifi.


  22 
  Iqtisodning davlat sektori. Iqtisodning korporativ (xususiy) sektori:
  Yirik biznes; B2B; V2R; V2E; B2S.
  SHimoliy Amerika, G’arbiy Evropa va Rossiya mamlakatlarida hozirgi paytda eng 
  keng tarqalgan elektron tijorat yuritish andozalari quyidagilar:
  B2B - korxona - korxona
  B2S - korxona - iste‘molchi
  S2S - iste‘molchi - iste‘molchi
  S2B - iste‘molchi -korxona
  "Korxona -korxona" andozasi xususiyatlari.
  "Ideal" holatda B2B andoza bo’yicha elektron tijorat yuritish tadbirkorlarning 
  avtomatik o’zaro aloqadorligini ko’zda tutadi. Xorijda B2B andozasi 40 yil oldin 
  paydo bo’lgan va keng tarqalgan. B2B andozasidan foydalanishning ikki ko’rinishi 
  bor:
  Birinchidan: ikki yoki undan ortiq korxonalar o’zaro turli xil shartnomalar 
  tuzadi. Misol: korxonalar Internet orqali shartnoma tuzishda o’z takliflarini 
  yuborishlari, hisob varaqalarini qabul qilishlari va to’lovlarni amalga oshirishlari 
  mumkin.
  Ikkinchidan: B2B sektorida elektron tijorat yuritishning rivojlangan 
  tizimlarining o’ziga xos xususiyati bo’lib, korporativ axborot tizimlari bilan 
  integratsiya hisoblanadi. SHunday qilib, istiqbolda, nafaqat xarid va sotuv 
  jarayonining avtomatlashuvi, balki korxona boshqaruvining kompleks avtomatlashuvi 
  masalalari echimi ham ta‘minlanadi.

  Download 6.05 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   153
  Download 6.05 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  -MAVZU. “ELEKTRON TIJORAT” FANINING

  Download 6.05 Mb.
  Pdf ko'rish