Pte ttk tantárgyleírás
Download 18.19 Kb.
Sana29.12.2019
Hajmi18.19 Kb.PTE TTK
TantárgyleírásOldalszám:


1. A tantárgy neve: Elektrodinamika gyakorlat


2. Kódja: (Az ETR alapján a TO tölti ki)3. Heti vagy összes/félév óraszám: 2 óra/hét4. Kreditértéke: 25. Felvétel feltétele (max 3): -6. Meghirdetés gyakorisága: őszi félévben7. Tantárgyért felelős oktató: Dr. Korpa Csaba8. A tantárgy oktatója (oktatói): Dr. Korpa Csaba, Dr. Szlachányi Kornél9. Az oktatás nyelve: magyar10. A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma elsajátításának célja, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek leírása: A Fizika BSc minden szakirány teljesítéséhez szükséges. Az analitikus, szintetizáló és problémamegoldó készségek fejlesztését segíti elő az elektromágneses folyamatok tárgyalásának általános alapokra helyezésével.11. A tantárgy tartalma, tematikája:

Az elektromos töltés és az elektromos mező, az elektrosztatika alapegyenletei. Poincaré-azonosságok, az elektrosztatikus potenciál. A Poisson-egyenlet és megoldásai. A Gauss- és a Stokes-tétel. Dipólnyomaték és polarizáció, dielektrikumok elektrosztatikája, fémek.

Mágneses mező, Lorentz-erő, vektorpotenciál. Polarizálható közegek magneto­sztatikája.

Az indukció törvénye, töltésmegmaradás és eltolási áram. A Maxwell-egyenletek vákuumban és közegekben. A hullámegyenlet és síkhullám megoldásai. Diszperzió, térenergia, térimpulzus. Monokromatikus síkhullám törése és visszaverődése dielektrikumok határán.

Galilei- és Einstein-féle relativitás. Lorentz-transzformáció, idődilatáció, méretkontrakció. Sajátidő, az ikerparadoxon.12. Értékelés: két zárthelyi dolgozat a szorgalmi időszakban13. A tantárgy kötelező és ajánlott irodalma:

Hraskó Péter: Elméleti Fizika II (Elektrodinamika), JPTE, Pécs, 1996 (egyetemi jegyzet)
A tantárgyleírás készült: 2009. március 17.

Készítette: Dr. Korpa Csaba, tantárgyfelelős


Jóváhagyta: Dr. Almási Gábor, szakfelelősDownload 18.19 Kb.
Download 18.19 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaPte ttk tantárgyleírás

Download 18.19 Kb.