• Annotatsiya
 • Ключевые слова
 • Quyosh elementlari konstruksiyalari nurmatov Kamol Djurakulovich 1, Berdiqulov Elyor Oʻktam oʻgʻli
  Download 296.19 Kb.
  Pdf ko'rish
  bet1/2
  Sana21.02.2023
  Hajmi296.19 Kb.
  #42981
    1   2
  Bog'liq
  3143-Текст статьи-7688-1-10-20211026 (5)
  xudo xoxlasa tushadi99%, 3-labarotoriya ishi Saralash usul va algoritmlarini tadqiq qilis, cmd buyruqlari, Incremental model nima, 1matematik, word sAM 1 savol, Документ Microsoft Word (4), Ma\'ruzalar (2), ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА N1, Dasturlash 2, Ariza, Qalandarova Gulshoda, 1648631455, 1650692784, 1651669892 (2)


  QUYOSH ELEMENTLARI KONSTRUKSIYALARI 
   
  Nurmatov Kamol Djurakulovich
  1
  , Berdiqulov Elyor Oʻktam oʻgʻli
  2

  1
  A.Qodiriy nomidagi JDPI, Fizika va uni o’qitish metodikasi kafedrasi 
  o’qituvchisi,
  2
   Fizika o’qitish metodikasibyo’nalishi talabasi, Jizzax, O’zbekiston.
   
  e-mail:mrkamol1986@gmail.com 
   
  Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi kunda jahon miqyosida tajribalar
  va foydalanishga tadbiq etilayotgan quyosh elementlari va ularning
  konstruksiyalari haqida nazariy aniqlangan ma’lumotlar berildi.
  Kalit so’zlar: quyosh elementlari, p-n o’tish, electron-teshik, EYUK, kremniy
  *** 
  Аннотация: Эта статья предоставляет теоретически определенную 
  информацию о солнечных элементах и их конструкциях, которые в 
  настоящее время используются и используются во всем мире. 
  Ключевые слова: солнечные элементы, p-n переход, электронно-
  дырочный, ЭДС, кремний. 
  *** 
  Annotation: This article provides theoretically defined information about 
  solar elements and their constructions that are currently being used and used 
  around the world. 
  Key words: solar cells, p-n junction, electron-hole, EMF, silicon. 
  Keng tarqalgan kremniy asosidagi Quyosh elementlari konstruksiyasi
  qarama-qarshi turdagi n- va p-materialning bir-biriga yaqin tutashtirishdan
  hosil qilinadi. Yarimo’tkazgich material ichidagi p- va n-tip materiallar
  orasidagi o‘tish sohasi (chegara xududi) elektron- teshik yoki p-n o‘tish 
  deyiladi.
  Termodinamik muvozanat holida elektron va teshiklar muvozanat
  holatini belgilovchi Fermi sathi materialda bir xil holda bo‘lishi kerak. Bu
  shart p-no‘tish hududida ikkilangan zaryadli qatlam hosil qiladi va uni
  hajmiy zaryad qatlami deyilib, unga taaluqli elektrostatik potensial paydo
  bo‘ladi. p-n tuzilma sirtiga tushgan optik nurlanish, sirtdan material ichiga
  qarab p-n o‘tish yo‘nalishiga perpendikulyar ravishda konsentratsiyasi kamayib
  boruvchi elektron-teshik juftliklar hosil qiladi. Agar sirt yuzasidan p-n
  o‘tishgacha bo‘lgan masofa nurning kirish chuqurligidan (1/ά dan) kichik
  bo‘lsa, elektron-teshik juftliklar p-n o‘tishdan ichkarida ham hosil bo‘ladi.
  Agar p-n o‘tish juftlik hosil bo‘lgan joydan diffuzion uzunlikka teng masofa
  yoki undan kamroq masofada bo‘lsa, zaryadlar diffuziya jarayoni natijasida p-


  n o‘tishga yetib kelib, elektr maydoni ta’sirida ajratilishi mumkin. Elektronlar
  p-n o‘tishning elektron bor bo‘lgan qismiga (n-qismiga), teshiklar p-qismiga
  o‘tadi. Tashqi p- va n-sohalarni birlashtiruvchi elektrodlarda (kontaktlarda)
  potensiallar ayirmasi hosil bo‘lib, natijada ulangan yuklanma qarshiligi orqali
  elektr toki oqa boshlaydi. P-n o‘tishga diffuziyalangan asosiy bo‘lmagan
  zaryad tashuvchilar, potensial to’siq bo‘lganligi sababli, ikkiga ajratiladi. 
  Ortiqcha hosil bo‘lgan (to’siq yordamida ajratilgan) va to‘plangan, n-sohadagi
  elektronlar va p-sohadagi teshiklar p-n o‘tishdagi mavjud hajmiy zaryadni
  kompensatsiya qiladi, ya’ni mavjud bo‘lgan elektr maydoniga qarama-qarshi 
  elektr maydonini hosil qiladi. Hosil bo‘lgan foto-EYUK bor bo‘lgan
  potensial to’siq qiymatini kamaytiradi. Bu esa o‘z navbatida qarama-qarshi
  oqimlarning paydo bo‘lishini ta’minlaydi, ya’ni elektron qismdan elektronlar
  oqimini, p-qismdan teshiklar oqimini hosil qiladi. Bu oqimlar p-n o‘tishga
  qo‘yilgan elektr kuchlanishi ta’siri natijasida to’g‘ri yo’nalishdagi tok bilan
  deyarli teng bo‘ladi. Yoritilish jarayoni boshlangan vaqtdan boshlab ortiqcha (
  muvozanatdagiga nisbatan) zaryadlarning to‘planishi (elektronlarning n-sohada
  va teshiklarning p-sohada) potensial to’siq balandligini kamaytiradi, yoki
  boshqacha qilib aytganda elektrostatik potensialni pasaytiradi. Bu esa o‘z
  navbatida tashqi yuklanmadan oqayotgan tok kuchini oshiradi va qarama-
  qarshi oqimlar hosil qiluvchi elektronlar va teshiklar oqimini p-n o‘tish orqali
  o‘tishini ta’minlaydi.
  Yorug‘lik tufayli hosil bo‘lgan ortiqcha juftliklar soni p-n o‘tish yoki
  tashqi yuklanma orqali ketayotgan juftliklar soniga teng bo‘lganda statsionar
  muvozanat hosil bo‘ladi. Kremniy uchun natijasi, bir necha qiymatga ega
  bo‘lgan to‘lqin uzunliklaridagi hisoblashlar n- va p-turdagi materiallardagi
  zaryad tashuvchilarning diffuzion uzunliklari sohalarini, n-p o‘tish
  perpendikulyar bo‘lgan hol uchun zaryad tashuvchilar jamlash jarayonini
  baholash imkonini beradi.
  Demak, Quyosh elementlarining planar konstruksiyasi (optik nurlanish
  tuzilma yuzasiga perpendikulyar tushgan hol) Quyosh elementlari 
  texnologiyasida va ularni amaliy ishlatishdagi asosiy konstruksiyadir. Bunday
  Quyosh elementlari har xil yarimo’tkazgich materiallar asosida ishlab chiqildi
  .Yuqorida keltirilgan tahlillar asosida yuqori samarali optimallashgan 
  konstruksiyalar ishlab chiqilmoqda.

  Download 296.19 Kb.
    1   2
  Download 296.19 Kb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Quyosh elementlari konstruksiyalari nurmatov Kamol Djurakulovich 1, Berdiqulov Elyor Oʻktam oʻgʻli

  Download 296.19 Kb.
  Pdf ko'rish