• ONA TILIDAN DARS MASHG‘ULOTLARINI TASHKIL ETISHDA TA’LIM TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING DOLZARBLIGI
 • THE IMPORTANCE OF INTRODUCING EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN ORGANIZATION OF MOTHER TONGUE CLASSES
 • Science and e ducation
  Download 39.31 Kb.
  bet1/5
  Sana14.05.2023
  Hajmi39.31 Kb.
  #59676
    1   2   3   4   5
  Bog'liq
  1 1 ona tilidan dars mashg ulotlarini tashkil etishda ta lim texnologiyalarini
  Mavzu, 4-Laboratoriya, Mavzu Tarmoqlararo ekran texnologiyalari Reja, MTA 1-amaliy ish topshiriqlari, netniki, parviz 1-mustaqil ish, Ismoilov 2, j.abdulaziz.dock, 3mbum, 2-, Kimlar pedagogik faoliyat bilan shug, lab1-4.t.x, 1-Mustaqil ta'lim, 7-mavzu, openstack


  "Science and Education" Scientific Journal

  October 2020 / Volume 1 Issue 7


  ONA TILIDAN DARS MASHG‘ULOTLARINI TASHKIL ETISHDA TA’LIM TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING DOLZARBLIGI


  O‘lmas Raxmatovich Saidov Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti
  Annotatsiya: Ushbu maqolada jahon pedagogikasida keng qo‘llanib kelinayotgan pedagogik maqsadlar taksonomiyasidan foydalanish imkoniyatlarini ochib beradigan vositalarni ishlab chiqish, ona tili ta’limida o‘qitishining ayrim usullaridan foydalanish metodikasini tadqiq qilish, ta’lim bosqichlarida bu usullarning o‘ziga xos xususiyatlarini tahlillar asosida qiyosiy o‘rganib chiqish kabi masalalarga e’tibor qaratilgan. Shuningdek, ona tilidagi fe’l so‘z turkumiga doir mavzularni o‘qitishda ilg‘or ta’lim metodlaridan foydalanishning samarali yo‘llari ishlab chiqilgan.
  Kalit so‘zlar: ta’lim texnologiyalari, pedagogik maqsadlar taksonomiyasi, kognitiv(bilishga oid) soha, Benjamin Blum taksonomiyasi, faol o‘qitish metodlari, zamonaviy ta’lim, bilish, tushunish, qo‘llash, analiz, sintez, baholash.


  THE IMPORTANCE OF INTRODUCING EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN ORGANIZATION OF MOTHER TONGUE CLASSES


  Ulmas Rakhmatovich Saidov Chirchik State Pedagogical Institute of Tashkent Region
  Abstract: The following article describes the pedagogy that has been widely used in the world for educational purposes, creating development tools, analyzing the methodology in teaching mother tongue education, the issues of learning stages of these methods according to their characteristics on the basis of a comparative analysis. In addition, effective ways of using advanced teaching methods in the topics of verbs in subject mother tongue are created.

  Download 39.31 Kb.
    1   2   3   4   5
  Download 39.31 Kb.