Science and e ducation
Download 39.31 Kb.
bet5/5
Sana14.05.2023
Hajmi39.31 Kb.
#59676
1   2   3   4   5
Bog'liq
1 1 ona tilidan dars mashg ulotlarini tashkil etishda ta lim texnologiyalarini
Mavzu, 4-Laboratoriya, Mavzu Tarmoqlararo ekran texnologiyalari Reja, MTA 1-amaliy ish topshiriqlari, netniki, parviz 1-mustaqil ish, Ismoilov 2, j.abdulaziz.dock, 3mbum, 2-, Kimlar pedagogik faoliyat bilan shug, lab1-4.t.x, 1-Mustaqil ta'lim, 7-mavzu, openstack

References


 1. O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonuni. –Toshkent: 1997.

 2. Bloom B.S. Handbook on Formative and Summative Evaluation of Student Learning. N - Y., McGraw-Hill, 1971. – s-232.

 3. Farberman B. L. Oliy o‘quv yurtlarida o‘qitishning zamonaviy usullari. – Toshkent: 2002 .

 4. Ismoilova I. Pedagogikadan amaliy mashg‘ulotlar. O‘quv qo‘llanma. - Toshkent: 2002.

 5. Usmonboeva M. Pedagogik texnologiya: nazariya va amaliyot. –Toshkent: “Fan”, 2005.

 6. Mengliev B. Ona tili ta’limi: Davr talabi va ijtimoiy zarurat. “Ma’rifat” gazetasi, 2017 yil, 22-fevral soni, 8-9-b.

 7. Sayfullaeva R., Mengliev B., Boqieva G., Qurbonova M., Yunusova Z., Abuzalova M. Hozirgi o‘zbek tili. – Toshkent: 2007.

 8. Mengliev B. O‘zbek tilidan universal qo‘llanma. –Toshkent: 2010.

 9. Pedagogika. Darslik. R. Mavlonov tahriri ostida. –Toshkent: O‘qituvchi, 2001.

 10. Pedagogik kvalimetriya moduli bo‘yicha o‘quv-uslubiy majmua. – Toshkent, 2015.

 11. To‘raqulov O. X. Ta’limni boshqarishda maqsadlar ketma-ketligiga erishish. “O‘qitishning yangi pedagogik texnologiyalari”. – Toshkent: 2001.

 12. Shofqorov, A. M., & Shayxislamov, N. (2020). Ona tili ta’limda lingivistik mashqlarning o ‘rni. Science and Education, 1(Special Issue 2).

 13. Shaykhislamov, N. Z., & Makhmudov, K. S. (2020). Linguistics and Its Modern Types. Academic Research in Educational Sciences, 1(1), 358-361.

 14. Shayxislamov, N. (2020). Problems of sociolinguistics: status of the language. In O‘zbekistonda ilm-fan va ta’lim, 3, (pp. 279-281).

 15. Аметовна, Ю. Т., & Назаровна, К. Х. (2020). Применение интеграции при обучении русскому языку в национальных группах. Суз санъати,(3).

 16. Yuldasheva, T., & Kadirova, K. (2020). Teaching Russian with Innovative Approach. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 8(7).

 17. Yuldasheva, T. X. A. (2020). BOSHLANG ‘ICH SINFDA IZOHLI O ‘QISH JARAYONINI QO ‘LLASH. Science and Education, 1(Special Issue 2).

 18. Kadirova, X. N. (2020). ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMINI RIVOJLANISHIDA O'QITUVCHINING ROLI. Science and Education, 1(Special Issue 2).

 19. Maнсурова, T. (2020). СПОСОБЫ АКТИВИЗАЦИИ РЕЧИ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ КРАТКОСРОЧНОГО КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА. Science and Education, 1(Special Issue 2).

 20. Sergeyeva, E. S. (2020). Adabiyot darslarida interfaol metodlardan foydalanish samarasi. Science and Education, 1(Special Issue 2).

 21. Shagiyeva, N. (2020). The role of information technologies to teach Russian language. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 8(7).

 22. Shayxislamov, N. (2020). Lingvokulturologiyaning tarixiy va nazariy asoslari. In O‘zbekistonda ilm-fan va ta’lim, 2, (pp. 186-188).

 23. Shayxislamov, N. (2020). ONA TILI FANINI O’QITISHNING MUAMMOLARI. Science and Education, 1(Special Issue 2).

 24. Shofqorov, A. M. (2020). O’ZBEK TILI DARSLARIDA INTERFAOL USULLARNING AHAMIYATI. Science and Education, 1(Special Issue 2).

 25. Xolbekov, S. B. (2020). Adabiyot darslarida interfaol metodlardan foydalanish samarasi. Science and Education, 1(5).

 26. Saidov, O‘. R. (2020). ONA TILIDAN DARS MASHG‘ULOTLARINI TASHKIL ETISHDA TA’LIM TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING DOLZARBLIGI. Science and Education, 1(7).

 27. Xolbekov, S. B. (2020). ADABIYOT DARSLARIDA IJODKOR TARJIMAIHOLINI O ‘RGATISH XUSUSIDA. Science and Education, 1(Special Issue 2).

 28. Badalova, B. (2020). MODERN METHODS OF TEACHING RUSSIAN AND UZBEK AS A FOREIGN LANGUAGE TO STUDENTS. Science and Education, 1(Special Issue 2).


www.openscience.uz
Download 39.31 Kb.
1   2   3   4   5
Download 39.31 Kb.