• TADQIQOT NATIJASI
 • TADQIQOT METODI VA METODOLOGIYASI
  Download 0.61 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet2/4
  Sana12.05.2023
  Hajmi0.61 Mb.
  #58902
  1   2   3   4
  Bog'liq
  huquqiy-terminologiya-va-huquqiy-tushunchalar-texnik-vosita-sifatida
  УМК Lazerlar fizikasi 2021-2022 77254, НАРЗУЛЛОЕВ ПАРВИНБЕК ШАМСУЛЛОЕВИЧ, ASADBEK AZAMATOV 2-MAVZU, hakimov murod, 9-sinf tarix fani uchun nazorat testi, 3-mavzu. XI-XV asrlarda Angliya (1), ALISHER AKA KURS ISHI, b68f5f77ef7ad3ee2e6d6c0b343bcf24, 3bccfcc9ffe649474f1be4e206b8d1a5, @Latin kirill bot, Harbiy topografiya, 1-mavzu, Jumayeva Maxbuba, may bayonnoma, ЎзДСМИ Адабиётларга эҳтиёж (2)
  TADQIQOT METODI VA METODOLOGIYASI 
  Muayyan til terminologiyasining rivojlanishi jamiyat hayoti va unda sodir bo„layotgan 
  o„zgarishlar bilan bog„liq. Shuningdek, bir tilning terminologik bazasini shakllantirish murakkab 
  mashaqqatli jarayon bo„lib, uni yaratuvchilardan maxsus bilim va ma‟lum malaka bilan bir 
  qatorda umumiy madaniyat, bilimdonlik benuqson savodxonlikni ham talab etadi. Qonun va 
  huquq tili , huquqiy terminologiya haqida gapirganda shuni ta‟kidlash kerakki, qonun ijodkorligi 


  ISSN: 2181-3337
  SCIENCE AND INNOVATION 
  INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL 
  2022 
  № 3
  950 
  madaniyati qat‟iy professional tilni va shu bilan bir qatorda uning soddaligi tushunarliligi va 
  aholining barcha qatlamlari uchun ochiqligini nazarda tutadi. Normativ-huquqiy hujjat matnida 
  qo„llanilgan atmalarning noto„g„riligi qonun ma‟nosini buzib ko„rsatish imkoniyatini yuzaga 
  keltiradi. Bu borada H.A Kerimov shunday fikr bildiradi “Noto„g„ri yoki o„rinsiz qo„llangan 
  so„z yoki ibora fikr va uning matn ifodasi o„rtasidagi tafovut ba‟zan og„ir oqibatlarga olib kelishi 
  mumkin. Ayniqsa qonun ijodkorligi sohasida.”[1, 123] Yuridik atamalardan to„g„ri foydalanish 
  qonun ijodkorligi faoliyatining ajralmas qismi hisoblanadi. Shuningdek, bunday so„zlar 
  qonunchilik akti tilini saqlash uchun mo„ljallangan bo„lib, amaliyotda qo„llash qulaydir.
  TADQIQOT NATIJASI 
  Qonunchilik fikrini va normativ huquqiy hujjatlar shaklini taqdim etishda muayyan 
  talablarga rioya qilish va qonun ijodkorligi sohasi uchun maxsus ishlab chiqilgan til vositalaridan 
  foydalanish kerak. Bu borada quyidagi tamoyillarga qat‟iy amal qilish talab etiladi.
  1.Belgilangan huquqiy konsepsiya mazmunini to„g„ri va bir ma‟noda aks ettirish
  2.Tushunarsiz, noaniq atamalrdan foydalanishga yo„l qo„yilmasligi
  3. Huquqiy hujjat matnida ritorik shakllar va majoziy ma‟noda qo„llaniladigan so„zlarni 
  ishlatmaslik. Chunki atamalarning bevosita va ma‟lum ma‟nosida qo„llanmaydi. Bu atama har 
  doim bir ma‟noli bo„lib, uning ma‟nosi matnga mos ravishda turlicha o„zgarmaydi. Semantik 
  noaniqlik mavjud bo„lgan so„z maxsus atushunchani bildirish vazifasini bajara olmaydi.
  4. Normativ huquqiy hujjat matnida eng avvalo keng tadbiq etilayotgan va faol qo„llanadigan 
  atamalardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.
  5. Huquqiy terminologiyadan foydalanishdagi barqarorlik va beqarorlik. An‟anaviy atamalardan 
  voz kechib, bir xil tushunchalarni bildiruvchi yangi atamalarni kiritish o„rinli emas. 
  6. Atamalarning qo„llanishida maksimal qisqalik. Boshqa tillardan olingan atamalar milliy 
  yuridik tilga putur yetkazmasligi lozim.
  7. Ikki yoki undan ortiq so„zdan tuzilgan atamalar, qisqartmalarni ortiqcha ishlatmaslik. 
  Normativ huquqiy hujjat tilida faqat adabiy tilde mustahkam o„rin olgan qisqartmalardangina 
  foydalanish tavsiya etiladi. 
  8.Muqobili mavjud bo„lgan taqdirda o„zlashmalardan o„rinsiz foydalanmaslik. 
  Demak, yuridik atama qonun chiqaruvchining xohish irodasini ifodalovchi, qonun 
  hujjatlari matnlarida bir xil qo„llanadigan, aniq ma‟noga ega bo„lgan huquqiy tushunchaning 
  umumlashgan nomi bo„lgan so„z yoki so„zlarning turg„un birikmasi bo„lib, u funksional 
  barqarorligi bilan ajralib turadi. Shunga qaramay har bir til tizimining huquqiy terminologiyasi 
  faqat o„ziga xos xususiyatlar bilan tavsiflanadi. 
  Huquq ijtimoiy munosabatlarning eng muhim tartibga soluvchisidir. Huquqning eng 
  muhim belgilari rasmiy aniqlik va majburiylik xususiyatidir. Rasmiy aniqlik huquqning 
  mavjudligida ifodalanib, lingvistik vositalarsiz tasavvur etib bo„lmaydigan jarayondir. Huquqiy 
  tartibga solishning samaradorligi ko„p jihatdan normativ hujjatlarning sifati ularda qonun 
  chiqaruvchi organlarning vazifasi juda muhim ekanligini ko„rsatadi.
  Mashxur rus huquqshunosi I.A.Pokrovskiy ta‟kidlaganidek, “Rivojlanayotgan inson shaxsi 
  qonunga qo„yadigan birinchi talablardan biri bu muayyan huquqiy normalarga bo„lgan 
  talabdir”.Bundan tashqari uning fikricha, huquqiy normalarning aniqligisiz hech qanday huquq 
  tushunchasini tasavvur etib bo„lmaydi. [2, 78]


  ISSN: 2181-3337
  SCIENCE AND INNOVATION 
  INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL 

  Download 0.61 Mb.
  1   2   3   4
  Download 0.61 Mb.
  Pdf ko'rish