• Xalqaro birliklar tizimi (SI)ning hosilaviy birliklari
 • Nomlari va belgilari asosiy birliklar nomlaridan va belgilaridan tashkil topgan SIning hosilaviy birliklar namunalari
 • Sh. E. Umidov, Z. A. Djabborov nazorat va standartlashtirishning huquqiy asoslari
  Download 0.94 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet24/44
  Sana12.05.2023
  Hajmi0.94 Mb.
  #58859
  1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   44
  Bog'liq
  572- бахолаш Шаблон docx (3), Qiyomat va Oxirat [@kitoblar pdf]
  Izohlar:
  1. Kelvin temperaturasidan (belgisi T) tashqari t T – T
  o
  ifoda 
  bilan aniqlanuvchi Selsiy temperaturasi (belgisi t) qo‘llaniladi, 
  bu­ yerda­ ta’rifi­ bo‘yicha­ T = 60273,15 K. Kelvin temperaturasi 
  Kelvinlar bilan, Selsiy temperaturasi – Selsiy graduslari bilan 
  ifodalanadi (xalqaro va o‘zbekcha belgisi °C). O‘lchovi bo‘yicha 
  Selsiy gradusi Kelvinga teng. Selsiy gradusi bu «Kelvin» nomi 
  o‘rniga ishlatiladigan maxsus nom.
  2. Kelvin temperaturalarining ayirmasi yoki oralig‘i kel-
  vinlar bilan ifodalanadi. Selsiy temperaturalarining ayirmasi 
  yoki oralig‘i Kelvinlar bilan ham, Selsiy graduslari bilan ham 
  ifodalashga ruxsat etiladi.
  3. Xalqaro amaliy temperatura belgisini 1990-yilgi xalqaro 
  temperatura shkalasida ifodalash uchun, agar uni termodinamik 
  temperaturadan farqlash lozim bo‘lsa, unda termodinamik 
  temperatura belgisiga «90» indeksi qo‘shib yoziladi (masalan, 
  T
  90
   yoki t
  90
  ).
  Xalqaro birliklar tizimi (SI)ning hosilaviy birliklari
  SI ning hosilaviy birliklari SI ning kogerent hosilaviy bir-
  liklarini­ hosil­ qilish­ qoidalariga­ muvofiq­ keltirib­ chiqariladi.­
  SI ning asosiy birliklaridan foydalanib keltirib chiqarilgan SI ning 
  hosilaviy birliklarining namunalari 2-jadvalda keltirilgan.
  2-jadval
  Nomlari va belgilari asosiy birliklar nomlaridan va belgilaridan tashkil 
  topgan SIning hosilaviy birliklar namunalari
  Kattalik
  Birlik
  Nomi
  O‘lchamligi
  Nomi
  Belgisi
  Maydon 
  L
  2
  metrning kvadrati 
  m
  2
  Hajm, sig‘diruvchanlik 
  L
  3
   
  metrning kubi 
  m
  3
  Tezlik 
  LT 
  –1
  sekundiga metr 
  m/s 
  Tezlanish 
  LT 
  –2
  metr taqsim sekundning 
  kvadrati 
  m/s
  2


  61
  Kattalik
  Birlik
  Nomi
  O‘lchamligi
  Nomi
  Belgisi
  Zichlik 
  L
  –3 
  M 
  kilogramm taqsim 
  metrning kubi 
  kg/m
  3
  To‘lqin son 
  L
  –1
  metrning darajasi minus 
  bir 
  m
  –1
  Solishtirma hajm 
  L

  M
  –1
  metrning kubi taqsim 
  kilogramm 
  m
  3
  /kg 
  Elektr tokining zichligi 
  L
  –2 
  I
  amper taqsim metrning 
  kvadrati 
  A/m
  2
  Magnit maydonning 
  kuchlanganligi 
  L
  –1 
  I
  amper taqsim metr 
  A/m 
  Komponentning molar 
  konsentratsiyasi 
  L
  –3 
  N 
  mol taqsim metrning kubi mol/m
  3
  Ravshanlik 
  L
  –2 
  J
  kandela taqsim metrning 
  kvadrati 
  cd/m
  2
  SI ning maxsus nomiga va belgilanishiga ega bo‘lgan hosi-
  laviy birliklari 3-jadvalda ko‘rsatilgan.
  SI ning elektr va magnit kattaliklarining birliklarini elektro-
  magnit maydoni tenglamalarini ratsionallashtirilgan shakliga mu-
  vofiq­ hosil­ qilish­ lozim.­ Bu­ tenglamalarga­ vakuumning­ magnit­
  doimiyligi­μ

  kiradi.­Uni­aniq­ qiymati­4π­·­10
  –7
  H/m yoki 12,566 
  370 614... – 10
  –7 
  H/m (aniq).
  O‘lchovlar va tarozilar XVII Bosh konferensiyasining – 
  O‘TBK­ (1983­y.)­ qarorlariga­ muvofiq­ uzunlik­ birligi­ –­ metrni­
  yangi­ta’rifi­bo‘yicha,­tekis­elektromagnit­to‘lqinlarining­vakuum-
  da tarqalish tezligini qiymati s
  0
  – 299792458 m/s (aniq) ga teng 
  deb qabul qilingan.
  Bu tenglamaga, shuningdek, qiymati 8,854187817 · 10
  –12
  F/m ga 
  teng­ deb­ qabul­ qilingan­ vakuumning­ elektrik­ doimiyligi­ ε
  0
  ki- 
  radi.
  davomi


  62
  Elektr birliklari o‘lchamlarining aniqligini Jozefson effek-
  ti va Xoll kvant effekti asosida oshirish maqsadida O‘lchovlar 
  va tarozilar xalqaro komiteti (O‘TXK) tomonidan 1990-yil 
  1-yanvaridan boshlab Jozefson konstantasining shartli qiymati 
  K
  j–90
  = 4,83579 · 10
  14 
  Hz/V (aniq) [O‘TXK 1 – tavsiyasi, 1988-y.] 
  va Klitsing konstantasining shartli qiymati R
  k–90
  ­=­25812,807­ Ω­
  (aniq) [O‘TXK, 2-tavsiyasi, 1988-y.] deb kiritildi.
  Izoh. O‘TXKning 1- va 2-tavsiyalari elektr yurituvchi kuch 
  birligi­volt­va­elektr­qarshilik­birligi­–­Om­ta’rifi­Xalqaro­birliklar­
  tizimida qayta ko‘rib chiqilgan degan ma’noni bildirmaydi.
  3-jadval

  Download 0.94 Mb.
  1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   44
  Download 0.94 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Sh. E. Umidov, Z. A. Djabborov nazorat va standartlashtirishning huquqiy asoslari

  Download 0.94 Mb.
  Pdf ko'rish