• Audit dasturi
 • Sh. E. Umidov, Z. A. Djabborov nazorat va standartlashtirishning huquqiy asoslari
  Download 0.94 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet27/44
  Sana12.05.2023
  Hajmi0.94 Mb.
  #58859
  1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   44
  Bog'liq
  572- бахолаш Шаблон docx (3), Qiyomat va Oxirat [@kitoblar pdf]
  Kuzatuvchanlik kuzatilayotganning tarixi, qo‘llanilishi 
  yoki joylashgan o‘rnini kuzatish imkoni.
  Muvofiqlik – talabni bajarish.
  Nomuvofiqlik – talabni bajarmaslik.
  Sifat bo‘yicha rahbariyat – tashkilot sifat menejmenti 
  tizimini belgilovchi hujjat.
  Tahlil – qurilayotgan obyektning yaroqliligi, adekvatliligi 
  (aynan bir xilligi), natijaviyligini aniqlash yoki belgilangan 
  maqsadlarga erishish uchun amalga oshiriladigan faoliyat.
  Audit – audit guvohnomasini olish va auditning kelishilgan 
  mezonlarini bajarish darajasini aniqlash maqsadida ularni 
  beg‘araz baholash muntazam, mustaqil va hujjatlashtirilgan 
  jarayoni.
  Audit dasturi – muayyan vaqt davriga rejalashtirilgan va 
  muayyan maqsadga erishishga yo‘naltirilgan bir yoki bir nechta 
  auditlar majmuyi.
  Kompetentlik (vakolatlilik) – o‘z bilim va ko‘nikmalarini 
  qo‘llay olish qobiliyati.
  4.2. Sertifikatlashtirishning tashkiliy asoslari
  O‘zbekistonda­ sertifikatlashtirishni­ joriy­ etish­ bo‘yicha­ faol­
  ishlar 1992-yilda, ya’ni chet ellardagiga nisbatan ancha kech 
  boshlandi. 1992-yil 2-martda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar 


  69
  Mahkamasining «O‘zbekiston Respublikasida standartlashtirish 
  bo‘yicha ishlarni tashkillashtirish to‘g‘risida»gi qarori qabul 
  qilindi. Shu yilning o‘zida davlat ilmiy-texnik dasturi asosida 
  «O‘zbekiston­ Respub­likasi­ sertifikatlashtirish­ milliy­ tizimini­
  tatbiq etish va yaratish» mavzusida ilmiy-tadqiqot ishlari 
  boshlandi.­ Sertifikatlashtirish­ tashkiliy,­ me’yorlash,­ metodik­ va­
  tuzilish sohalarida shakllana boshlandi.
  1998-yilda standartlashtirishning huquqiy asoslari aniqlandi – 
  O‘zbekiston­ Respublikasining­ «Mahsulot­ va­ xizmatlarni­ sertifi­
  katlashtirish to‘g‘risida»gi Qonuni qabul qilindi.
  Qonunga­ muvofiq­ standartlashtirish,­ metrologiya­ va­ sertifi­
  katlashtirish O‘zbekiston agentligi – «O‘zstandart» agentligi 
  sertifi­katlashtirish­ bo‘yicha­ Milliy­ idora­ va akkreditlash 
  idorasi­ tashkil­ qilindi.­ Qonunga­ muvofiq,­ sertifikatlashtirish­
  bo‘yicha ishlarni tash killashtirish «O‘zstandart» agentligiga 
  yuklatilgan.­ Bir­ turli­ mahsulotlarni­ sertifikatlashtirish­ bo‘yicha­
  idoralar­ sertifikatlash­tirish­ ishlarini­ bajaradi,­ bu­ idoralar­
  majburiy­ ravishda­ akkre­ditlanadi.­ Majburiy­ sertifikatlashtirish­
  subyektlariga­ «O‘zstandart»­ agentligi,­ sertifikatlashtirish­
  bo‘yicha idoralar, sinash laborat oriyalari (markazlari), nazorat 
  ido­ralari,­ mahsulotni­ tayyor­lovchilar­ kiradi.­ Sertifikatlashtirish­
  bo‘yicha­ idoralar­ bir­ turli­ mahsulotni­ sertifikatlashtirish­
  tizimlarimi­yaratish,­sertifikatlash­tirish­tarzini­va­so‘rovchilarga­
  sertifikatlashtirilgan­ mahsulotga­ muvofiqlik­ belgisini­ qo‘lla­
  nishga ruxsat berish huquqiga ega.
  Qonunda import bo‘yicha keltirilgan va eksportga chiqarila-
  digan­mahsulotni­sertifikatlashtirish­shartlari­belgilangan.­Sertifi­
  kat lashtirish shart bo‘lgan mahsulot uning o‘rnatilgan talablarga 
  muvofiqligini­ tasdiqlovchi­ sertifikatga­ va­ muvofiqlik­ belgisiga­
  ega­ bo‘lishi­ lozim.­ Muvofiqlik­ sertifikati­ yo‘q­ bo‘lganda­ bojxona­
  tekshiruv­idoralari­keltirilgan­mahsulotni­sertifikat­lashtirish­Mil­


  70
  liy­ tizimi­ qoidalari­ bo‘yicha­ sertifikatlashtirishni­ o‘tkazish­ ma­
  salasini hal etishgacha to‘xtatib qo‘yadi.
  Qonun yuridik va jismoniy shaxslarning tashabbusi bilan 
  sertifikatlashtirishni­ ko‘zda­ tutadi.­ Tashabbus­ bo‘yicha­ ixtiyoriy­
  sertifikatlashtirish­ mahsulotning­ me’yoriy­ hujjatlar­ talab­
  lariga­ muvo­fiqligini­ tasdiqlash­ uchun­ o‘tkazilishi­ mumkin.­
  Qonun tekshirish va nazorat masalalarini tartibga soladi. 
  Tayyorlovchilarning­ majburiy­ sertifikatlashtirish­ qoidalariga­
  amal qilayotganligi ustidan davlat nazoratini davlat inspektorlari 
  amalga­ oshiradi.­ Sertifikatlashtirilgan­ mahsulotni,­ sifat­ tizim­
  larini,­ ishlab­ chiqarishlarning­ inspeksion­ tekshiruvini­ sertifikat­
  lashtirish bo‘yicha idoralar, akkreditlangan sinash laboratoriya-
  lari­ (markazlari),­ sertifikatlash­tirish­ bo‘yicha­ idoralar­ va­ serti­
  fikat­lashtirish­ sohasidagi­ tekshiruv­ idoralarining­ faoliyati­ akkre­
  ditlovchi idora sifatida «O‘zstandart» agentligi tomonidan tekshi-
  riladi.
  Qonunda­ sertifikatlashtirishni­ o‘tkazish­ bilan­ bog‘liq­ bo‘lgan­
  kelishmovchiliklarni ko‘rib chiqish bo‘yicha masalalar ham aks 
  ettirilgan.­Manfaatdor­tomon­sertifikatlashtirish­natijasiga­norozi­
  bo‘lganda «O‘zstandart» agentligining Apellatsiya kengashiga 
  murojaat qilish huquqiga ega. «O‘zstandart» agentligining 
  Ape­llatsiya­ kengashi­ sertifikatlashtirish­ bo‘yicha­ idoralarning­ va­
  sinash laboratoriyalari (markazlari)ning qarorlariga shikoyatlarni 
  ham ko‘rib chiqadi.
  Qonunda­ tayyorlovchilarning­ majburiy­ sertifikatlashtirish­
  qoidalarini buzganligi uchun javobgarlik, shuningdek, ser ti-
  fikat­lashtirish­ bo‘yicha­ idoralarning­ sertifikati­ asossiz­ beril­
  ganligi va so‘rovchining tijorat sirini oshkora qilganligi uchun 
  mas’ulligi­ ko‘zda­ tutilgan.­ Majburiy­ sertifikatlashtirilishi­
  lozim­bo‘lgan,­sertifikatlashtirilmagan­mahsulotni­xaridga­chi­
  qarganligi uchun aybdorlar o‘rnatilgan tartibda javobga rlikka 
  tortiladi.


  71

  Download 0.94 Mb.
  1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   44
  Download 0.94 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Sh. E. Umidov, Z. A. Djabborov nazorat va standartlashtirishning huquqiy asoslari

  Download 0.94 Mb.
  Pdf ko'rish