• Standartlashtirishning asosiy vazifalari
 • Standartlashtirishning asosiy maqsadlari quyidagilardan
  Download 0.94 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet3/44
  Sana12.05.2023
  Hajmi0.94 Mb.
  #58859
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44
  Bog'liq
  572- бахолаш Шаблон docx (3), Qiyomat va Oxirat [@kitoblar pdf]
  Standartlashtirishning asosiy maqsadlari quyidagilardan 
  iborat:
  – mahsulotlar, ishlar va xizmatlarning (keyingi o‘rinlarda 
  mahsulotlar deb yuritiladi) aholining hayoti, salomatligi va 
  mol-mulki, atrof-muhit uchun xavfsizligi, resurslarni tejash 
  masalalarida iste’molchilar va davlatning manfaatlarini himoya 
  qilish;
  – mahsulotlarning o‘zaro bir-birining o‘rnini bosishi va bir-
  biriga monandligini ta’minlash;
  – fan va texnika taraqqiyoti darajasiga, shuningdek, aholi va 
  xalq­ xo‘jaligining­ ehtiyojlariga­ muvofiq­ mahsulotlarning­ sifati­
  hamda raqobatbardoshligini oshirish;
  – resurslarning barcha turlarini tejashga, ishlab chiqarishning 
  texnikaviy-iqtisodiy ko‘rsatkichlarini yaxshilashga ko‘maklashish;
  ijtimoiy-iqtisodiy, ilmiy-texnikaviy dasturlar va loyihalarni 
  amalga oshirish;
  – tabiiy va texnogen falokatlar va boshqa favqulodda 
  vaziyatlar yuzaga kelishi, xavf-xatarni hisobga olgan holda xalq 
  xo‘jaligi obyektlarining xavfsizligini ta’minlash;
  – iste’molchilarni ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar 
  nomenklaturasi va sifati to‘g‘risidagi to‘liq va ishonarli axborot 
  bilan ta’minlash;
  – mudofaa qobiliyatini va mustahkamligini ta’minlash;
  – o‘lchashlar birligini ta’minlash;
  – ishlab chiqaruvchi (sotuvchi, ijro etuvchi) ma’lum qilgan 
  mahsulot sifati to‘g‘risidagi ko‘rsatkichlarini tasdiqlash.


  7
  Standartlashtirishning asosiy vazifalari:
  – iste’molchi va davlatning manfaati yo‘lida mahsulotning 
  sifati va nomlariga nisbatan eng maqbul talablarni qo‘yish;
  – davlat, respublika fuqarolari va chet el ehtiyoji uchun 
  tayyorlangan mahsulotga kerakli talablarni belgilovchi me’yoriy 
  hujjatlar tizimini va uni ishlab chiqish qoidalarini yaratish, ishlab 
  chiqish va qo‘llash, shuningdek, hujjatlardan unumli foyda-
  lanishni nazorat qilish;
  – standart talablarining sanoati rivojlangan chet mamlakat-
  larning xalqaro, mintaqaviy va milliy standartlari talablari bilan 
  uyg‘unlashuvini ta’minlash;
  – bir-biriga mosliligining barcha (konstruktiv, elektrik, elek-
  tromagnitli, axborot, dasturli va boshqalar) turlarini, shuningdek, 
  mahsulotning o‘zaro almashuvchanligini ta’minlash;
  – parametrik va turlar o‘lchovi qatorlarini, tayanch konstruk-
  siyalarni, buyumlarning konstruktiv jihatdan bir xil qilingan mo-
  dullashgan bloki tarkibiy qismlarini aniqlash va qo‘llash asosida 
  birxillashtirish;
  mahsulot, uning tarkibiy qismlari, buyumlari, xomashyo va 
  materiallar­ ko‘rsatkichlari­ va­ tavsiflarining­ kelishib­ olinishi­ va­
  bog‘lanishi;
  – material va energiya sig‘imini kamaytirish, kam chi qindi 
  chiqaruvchi texnologiyalarni qo‘llash;
  – mahsulotning ergonomik xossalariga talablarning belgilanishi;
  – metrologik me’yor, qoida, nizom va talablarning belgila-
  nishi;
  – standartlashtirish bo‘yicha xalqaro tajribadan foydalanishni 
  keng avj oldirish, mamlakatning xalqaro va mintaqaviy standart-
  lashtirishda ishtirok etishini kuchaytirish;
  – xorijiy mamlakatlarning talablari O‘zbekiston Respublika-
  sining xalq xo‘jaligi ehtiyojlarini qondira olgan hollarda ularning 
  xalqaro, mintaqaviy va milliy standartlarini mamlakat standart-


  8
  lari va texnikaviy shartlari tariqasida to‘g‘ridan to‘g‘ri qo‘llash 
  tajribasini kengaytirish;
  – texnologik jarayonlarga talablarni belgilash;
  – mahsulotni standartlashtirish va uning natijalaridan foy-
  dalanish sohasida xalqaro hamkorlik qilish yuzasidan ishlarni 
  tashkil qilish;
  –­ texnika­iqtisodiy­ axborotni­ tasniflash­ va­ kodlash­ tizimini­
  yaratish va joriy qilish;
  – sinovlarni me’yoriy-texnika jihatidan ta’minlash, mahsulot 
  sifatini­sertifikatlashtirish,­baholash­va­nazorat­qilish.
  Standartlashtirish deganda mavjud yoki bo‘lajak aniq 
  masalalarga nisbatan umumiy va ko‘p marta tatbiq etiladigan 
  talablarni belgilash orqali ma’lum sohada eng maqbul darajada 
  tartiblashtirishga yo‘naltirilgan ilmiy-texnikaviy faoliyat tushu-
  niladi. Bu faoliyat standartlarni va texnikaviy talablarni ishlab 
  chiqishda, nashr etishda va tatbiq qilishda namoyon bo‘ladi. 
  Standartlashtirishning muhim natijalari, odatda, mahsulot, 
  jarayon va xizmatlarning belgilangan vazifaga mos kelishi, 
  savdodagi g‘ovlarni bartaraf qilish hamda ilmiy-texnikaviy 
  hamkorlikka ko‘maklashishda namoyon bo‘ladi.
  Odatda, standartlashtirish obyekti sifatida standartlashti-
  riladigan narsa (mahsulot, jarayon, xizmat) tushuniladi.
  «Standartlashtirish obyekti» tushunchasini keng ma’noda 
  ifodalash uchun «mahsulot», «jarayon», «xizmat» iboralari qabul 
  qilingan bo‘lib, buni har qanday materialga, tarkibiy qismlarga, 
  asbob-uskunalarga, tizimlarga, ularning mosligiga, qonun-
  qoidasiga, ish olib borish uslubiga, vazifasiga, usuliga yoki 
  faoliyatiga teng darajada daxldor deb tushunmoq lozim.
  Standartlashtirish har qanday obyektning muayyan jihatlari 
  (xususiyatlari) bilan cheklanishi mumkin. Masalan, oyoq kiyimga 
  nisbatan yondashiladigan bo‘lsa, uning katta-kichikligi va 
  pishiqligini alohida standartlashtirish mumkin.


  9
  Standartlashtirish obyekti sifatida xizmat – xalqqa xizmat 
  qilishni (xizmat shartlarini qo‘shib) va korxona hamda 
  tashkilotlar uchun ishlab chiqarish xizmatini o‘z ichiga oladi. 
  Standartlashtirishning boshqa obyektlari faoliyatining biriktirilgan 
  sohalarida O‘zbekiston Respublikasi Tabiatni muhofaza qilish 
  davlat qo‘mitasi, Davlat arxitektura va qurilish qo‘mitasi hamda 
  Sog‘liqni saqlash vazirligi tomonidan belgilanadi.
  Odatda, xalqaro, mintaqaviy, milliy standartlashtirish idoralari 
  mavjud.
  Xalqaro standartlashtirish faoliyatida barcha mamlakatlarning 
  tegishli idoralari erkin holda ishtirok etishi mumkin.
  Mintaqaviy standartlashtirish deganda dunyo miqyosida bir-
  gina­jug‘rofiy­yoki­iqtisodiy­mintaqaga­qarashli­mamla­katlarning­
  tegishli idoralari uchun erkin holda ishtirok etishlari mumkin 
  bo‘lgan standartlashtirish tushuniladi.
  Milliy standartlashtirish – bu muayyan bir mamlakat doirasida 
  o‘tkaziladigan standartlashtirish faoliyati.
  Standartlashtirish har xil faoliyat turlari va uning natijalariga 
  daxldor­ qoidalar,­ umumiy­ qonun­qoidalar­ yoki­ tavsiflarni­ o‘zida­
  qamrab olgan me’yoriy hujjat hisoblanadi.
  «Me’yoriy hujjat» atamasi standartlar, texnikaviy shartlar, 
  shuningdek, umumiy ko‘rsatmalar, yo‘riqnomalar va qoidalar 
  tushunchasini ham o‘z ichiga qamrab oladi.
  Standartlashtirish maqsadlari ko‘p qirrali bo‘lib, ular, asosan, 
  quyidagilardan iborat: birxillashtirish (har xillikni boshqarish), 
  bir turga keltirish, moslashuvchanlik, o‘zaro almashuvchanlik, 
  sog‘liqni saqlash, xavfsizlikni ta’minlash, tashqi muhitni asrash
  mahsulotni himoyalash, savdodagi iqtisodiy ko‘rsatkichlarni 
  yaxshilash va boshqalar. To‘g‘ri yondashilgan standartlashtirish 
  borasida bir maqsadning amalga oshishida bir vaqtda boshqa 
  maqsadlarning ham amalga oshishi mumkin.


  10
  Standartlashtirishda mahsulotning vazifasiga muvofiqligi 
  deganda belgilangan sharoitlarda muayyan vazifalarini buyum, 
  jarayon yoki xizmatlar tomonidan bajarish qobiliyati tushuniladi.
  Moslashuvchanlik esa, ma’lum sharoitlarda belgilangan 
  talablarni bajarish uchun nomaqbul ta’sir ko‘rsatmasdan mahsulot, 
  jarayon yoki xizmatlarning birgalikda qo‘llanishiga yaroqliligi 
  deb tushuniladi.
  O‘zaro almashuvchanlik – bir xil talablarni bajarish maqsa-
  dida bir buyum, jarayon, xizmatdan foydalanish o‘rniga boshqa 
  bir buyum, jarayon, xizmatning yaroqliligidir.
  Harxillikni boshqarish­ (unifikatsiyalash­ yoki­ birxillashtirish)­
  deb, muayyan ehtiyojni qondirish uchun zarur bo‘lgan eng 
  maqbul o‘lchamlarni yoki mahsulot, jarayon va xizmat turlarini 
  tanlashga aytiladi.

  Download 0.94 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44
  Download 0.94 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Standartlashtirishning asosiy maqsadlari quyidagilardan

  Download 0.94 Mb.
  Pdf ko'rish