Sharof rashidov nomidagi samarqand davlat universiteti shavqiyev elyor raxmonberdiyevich
Download 2.74 Mb.
bet24/24
Sana01.11.2023
Hajmi2.74 Mb.
#92475
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Bog'liq
ЭЛЁР. Самарканд Avtoreferat 26.05.2023
geog, Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish asoslari (P.Sultonov)
II bo‘lim (II часть; II part)

  1. Shavqiyev E. R Rangshunoslik (O’quv qo’llanma) SamDU nashri. 140104, Samarqand sh., Universitet xiyoboni, № 136. 2020 y

  2. Shavqiyev E. R Talabalarda rangshunoslikka oid bilimlarini rivojlantirishning pedagogik texnologiyalari. (Metodik qo’llanma) “Tafakkur bo’stoni” nashriyoti Toshkent -2012.

  3. S.S. Bulatov, Shavqiyev E. R. O’qituvchilarni milliy koloritga oid bilimlarini shakillantirishning mantiqiy asoslari // Министерсво Народного Образавания Республика Узбекистан, Узбекский Научно – исследовательский институт педагогических наук им. Т.Н. Кары-ниязи. Формирование гармоничного поколения в современных условиях. Часть 8. Ташкент-2012 B. 125-128

  4. Shavqiyev E. R. O’qituvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirishda to’garak mashg’ulotlarining o’rni // “Amaliy fanlar bo’yicha maktabdan tashqari ta’lim jarayonida o’quvchilar ijodkorligining holati va uni yanada takomillashtirish yo’llari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konfrensiyasi materiallari to’plami. Samarqand -2016y. 359-361 bet. 30 aprel.

  5. Shavqiyev E. R , Omonov D.E, Xolikov J.T. ANCIENT RUINS OF SAMARKAND //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. Factor: SJIF 2018 = 6.125, Vol 9, No.1, January 2019. Indexed/ Abstracted: Published by “SOUTH ASIAN ACADEMIC RESEARCH JOURNALS" https://www.saarj.com. Ulrich's Periodicals Directory, ProQuest, U.S.A., EB SCO Discovery, Summon (ProQuest), Google Scholar, CNKI Scholar, ISRA-JIF, GIF, IIJIF.

Avtoreferat Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universitetining


“Ilmiy axborotnoma” jurnali tahririyatida tahrirdan o‘tkazildi (17.05.2023-yil).

Bosmaxona litsenziyasi:4268

2023-yil 18-mayda bosishga ruxsat etildi:


Ofset bosma qog‘ozi. Qog‘oz bichimi 60x841/16.
“Times” garniturasi. Ofset bosma usuli.
Hisob-nashriyot t.: 3,06. Shartli b.t. 2,6.
Adadi 100 nusxa. Buyurtma № 20/05.
___________________________________________
SamDChTI nashr-matbaa markazida chop etildi.
Manzil: Samarqand sh., Bo‘stonsaroy ko‘chasi, 93.

1 O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020- yil 21-apreldagi PQ-4688-son “Tasviriy va amaliy san’at sohasi samaradorligini yanada oshirishga doir chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 22.04.2020 y., 07/20/4688/0475-son.

2 Egamov H. Bo‘yoqlar bilan ishlash. – T.: O‘qituvchi, 1981. -58 b

3 Кузин В.С. Психология. -М.: “Высшая школа” , 1982- с. 256.

4 Bulatov S.S. O‘zbek xalq amaliy san’ati. T.: Mehnat, 1991 -384 b.
5 Nabiyev M. Rangshunoslik. -T.: O‘qituvchi, 1995. -40 b.

5


6 Xudayberganov R. Rangshunoslik asoslari.: - T.: G‘afur G‘ulom nomidagi nashryot-matbaa ijodiy uyi, 2006. - 92 b.

7 Tursunaliyev N.Yu. Rang texnologiyasi. -T.: Yangi asr nashriyoti.2012. 64 b.
8Bulatov S.S. Rangshunoslik. T.: O‘zbekiston faylasuflar milliy jamiyati nashriyoti, 2009-160 b.

89 Фрилинг Г., Ауэр К. Человек-Цвет-пространство. Пер с нем. М. Стройиздат, 1973. С. 141

910 Nabiyev M. Rangshunoslik va ranglar texnologiyasi. –T.: O‘qituvchi, 1995, 40 b.

10


11 Sulaymonov A. Tasviriy san’at ta’limi sifati va samaradorligini oshirishning didaktik imkoniyatlari. Monografiya. –Toshkent . “BAYOZ”, 2017.. 163-164 betlar. (184 b)


Download 2.74 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Download 2.74 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaSharof rashidov nomidagi samarqand davlat universiteti shavqiyev elyor raxmonberdiyevich

Download 2.74 Mb.