Sinxron tarjima
Download 390.84 Kb.
Pdf ko'rish
bet10/23
Sana23.07.2023
Hajmi390.84 Kb.
#77169
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   23
Bog'liq
133 sinxron tarjima masalalari
Qosimov Baxtiyor
 
Mavzu yuzasidan savollar: 
1. Sinxron tarjimada tema nima? Uning sub’yektdan farqli tomoni. 
2. Sinxron tarjimada rema nima? Uning predikatdan farqli qirrasi. 
3. Tema masalasi yuzasidan nazariyotchi olimlarning fikrlari (U.Cheyf, 
S.D.Katsnel’son va h.k.). 
 
8 – MA’RUZA 
Sinxron tarjima faoliyatida tayanch daraja so’zlari, ustkategoriya va
ostkategoriya so’zlar bilan ishlash 
Sinxron tarjima bo’yicha ko’pgina ishlar sinxron tarjimani ma’lumotni qayta 
ishlash nazariyasi nuqtai nazaridan o’rgangan. Bunga muvofiq sinxron tarjima 
jarayonini bir qancha kichik vaifalarga bo’lish mumkin. Ularning bajarilishi 
sinxron tarjimon diqqatidagi resurslarning taqsimlanishiga, yana shuningdek, 
sinxron tarjimonning oldiga qo’yilgan vazifalarni murakkablashtirish yoki 


19 
yengillashtirishga qodir lingvistik omillarga bog’liq. Masalan, asliyat tilidagi 
so’nggi o’rinda fe’l keluvchi gaplarda so’zlar tartibi diskursni sinxron tarjima 
qilish vazifasini og’irlashtiradi. Tarjimaning interpretatsiya nazariyasi sinxron 
tarjimani bir butun sifatida, ya’ni ma’noni yetkazish jarayoniga deterministik 
qarashga asoslangan o’z-o’zidan yuzaga keladigan jarayon. Sinxron tarjimaning 
pragmatik nazariyasi sinxron tarjimaning ayrim strategiyalari (tarjimada stolling 
yoki chiziqlilikni saqlash) tabiiy pragmatik xulosa shakllari sifatida ishlatilishini 
to’liq izohlaydi.
Sinxron tarjima tadqiqotchisi E.Rosh tadqiqotlar natijasida shuni 
ta’kidlaydiki, misol uchun “chair” tushunchasining tayanch kategoriyasi xususan 
ob’yektdan emas, balki muayyan bir individuum mazkur ob’yekt bilan qanday 
o’zaro harakatlanishi, uni qabul qilishi va undan foydalanishiga bog’liqdir. 
Shunday ekan, agar “chair” tushunchasi “o’tirish mumkin bo’lgan biror narsa” 
sifatida qabul qilinsa, “furniture” kategoriyasida esa bunday mazkur tushunchani 
muayyan individuumn bilan assotsiasiyalanishi mumkin bo’lgan qator yo’q. Shu 
tariqa “furniture” mavhumroq ustkategoriya hisoblanadi.
Sinxron tarjimon o’z faoliyatida doim tayanch daraja, ustkategoriya va 
ostkategoriyalarni tanlash muammosi bilan duch keladi. U yoki bu tushunchani 
not’g’ri tanlash g’aliz tarjimani keltirib chiqaradi. Masalan, “qadah” so’zini 
ko’pincha ingliz tiliga “wine glass” deb tarjima qilishadi. Aslida ham bu haqiqatga 
butunlay to’g’ri. Tayanch darajali o’zbek tilidago qatorlarni ko’rib chiqamiz va 
ingliz tili bilan solishtiramiz: 
idish _______stakan___________qadah 
Bu yerda “stakan” tayanch darajaga mansub bo’aldi. Idish – ustkategoriya, qadah – 
ostkategoriya. “Fujer” (“qadah”) so’zi Ojyogov lug’atida: “Baland oyoqli katta 
bokal”, deb izohlanadi.
Mazkur izohdan ko’rinib turibdiki, “fujer” tushunchasiga “baland oyoq” semasi 
kirar ekan. Aynan shunisi bilan qadah oddiy stakandan farq qiladi. Bundan tashqari, 


20 
“stakan” tayanch darajaga mansub, shu asnoda “qadah” ostkategoriyaga kiradi. 
Bunday o’zaro munosabat ingliz tilidagi “wine” prepozisiyasini qo’llashda ham 
o’zgarmaydi. 
dishes________(wine) glass________flute 
Ushbu misolda ko’rinib turganidek, “fujer” (“qadah”) so’ziga ingliz tilida 
ko’proq “flute” so’zi muvofiq keladi. E.Roshning xulosalari va “tayanch daraja” 
tushunchasini kiritishi etnobiologiya sohasidagi tadqiqotlarni ildamlatdi. 
Sinxron tarjimon oldida turgan muammolardan biri asliyat tilidan tarjima 
tiliga nafaqat ustkategoriya va tayanch darajalarni, balki ostkategoriyalarni ham 
to’g’ri yetkazishdan iborat bo’ladi. 
Lekin ayrim sabablarga ko’ra buning imkoni bo’lmaganida yagona 
konfiguratsiya sifatida qabul qilinadigan tayanch daraja ustkategoriyaning ham, 
ostkategoriyaning ham o’rnini bosishi mumkin. Axir sinxron kontekstda “fujer” 
so’zini ingliz tilidagi “glass” so’zi bilan berish to’liq o’zini oqlaydi, bu singari 
tarjima unchalik aniq bo’lmasa ham. 
Bunga misollarni quyidagi jadvaldan ham ko’rishimiz mumkin. 

Download 390.84 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   23
Download 390.84 Kb.
Pdf ko'rish