Sinxron tarjima
Download 390.84 Kb.
Pdf ko'rish
bet16/23
Sana23.07.2023
Hajmi390.84 Kb.
#77169
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   23
Bog'liq
133 sinxron tarjima masalalari
Qosimov Baxtiyor
 
Mavzu yuzasidan savollar: 
1. Sinxron tarjimada kutish strategiyasining mazmuni. 
2. Kutish strategiyasida pauzaning roli. Katta va kichik pauzalar qancha soniyani 
tashkil qiladi? 
3. Sinxron tarjimada tarjimonning ma’ruzachidan ortda qolish prinsiplari qanday? 
 
 


34 
13-MA’RUZA 
Stolling – vaqtdan yutish strategiyasi xususiyatlari, uning afzallik va 
kamchiliklari 
“Stolling – bu tarjima materialini yetkazishni sekinlashtirish yoki o’ta uzayib 
ketgan pauzani to’ldirish uchun hech qanday yangilikni o’zida aks etmagan 
tematik ma’lumotni takrorlash yo’li bilan vaqtdan yutishga urinishdir”, - deb ta’rif 
bergan Jil (1995:130). Stolling tarjimashunoslik adabiyotlarida ko’pincha asliyat 
tilida gapdagi fe’lning oxirgi o’ringa joylashtirlishi bilan bog’liq muammolarni hal 
etish texnikasi sifatida ta’riflanadi. Kutish strategiyasidan farqli o’laroq mazkur 
strategiyani qo’llashda sinxron tarjimon pauza ushlamaydi, balki uni tematik 
ma’lumotlar bilan to’ldiradi, bir qator vaziyatlarda qaytariqlardan ham qochmaydi. 
Kutish strategiyasidagi singari vazifa kengroq kontekstga ega bo’lish uchun 
vaqtdan yutishdir. Ko’pincha stolling kutish strategiyasini qo’llashning imkoni 
bo’lmagan vaziyatlarda ishlatiladi. Ya’ni tarjimada pauza juda uzoq bo’lib qolsa, 
notiqning “yo’l-yo’rig’i” asliyatdagi bir necha ma’noli qismlardan so’ng keladi. 
Asliyat tilidagi matn parchasi tarjimasining o’xshash strategiyani qo’llagan 
holda tahlilini keltiramiz. 
Let me just explain what is meant by the word “context’, which sometimes you 
might hear a banker using. The sort of project we are talking about today is 
principally a single project. And the alternative to this is corporate debt, i.e. where 
you are borrowing not for a specific project but in the context of the company as a 
whole (Price Waterhouse Conference, Moscow, 1996). 
Bunday vaziyatda kutish strategiyasining qo’l kelishi amrimahol. Context va 
corporate debt o’rtasidagi vaqt oralig’I taxminan 15 soniyani tashkil qiladi. 
Bunday pauzaga yo’l qo’yilmaydi. Ustiga ustak notiqning ma’ruzasidagi ingliz 
tilidagi context tushunchasini o’zbek tiliga to’g’ri yetkazib berish imkonini 
beruvchi keng kontekstni qachon olishimizni bilmaymiz.


35 
Kutish srategiyasini Stolling strategiyasi bilan birga ko'rib chiqish kerak. 
Stollingning kutish strategiyasidan farqi shundaki, u o'zicha hech qanday ma'noni 
olmagan tematik ma'lumotlarni qaytarish hisobiga ko'proq vaqtga ega bo'ladi. 
Stolling o'zining ustunlik va kamchiliklariga ega. Ustunliklaridan biri bu: ko'proq 
vaqtga ega bo'lish, kamchiligi qaytarishlar va tarjima matnining noqulayligidir. 
To'g'ri tarjima chiqarish uchun kerak bo'lgan strategiyani tanlashda quyidagilar 
xizmat qiladi: yordamchi so'zlar, tarjimonga bir zumda tushuna olish uchun 
yordam beradigan so'zlar va boshqalar. 
SS (vaqtdan yutish strategiyasi) tarjimon yetarli darajada tematik 
ma’lumotga ega bo’lgan va matndagi mavhum bo’lakni shu ma’lumot bilan 
almashtira olishi mumkin bo’lgan hollarda qo’llaniladi.
Shuni ta’kidlab o’tish kerakki, stolling ko’p hollarda giponimik va 
giperonimik munosabatlarga qurilgan semantik transformasiyalar bilan bog’langan. 
Ularning asosida bizga ma’lum semantik qonuniyat yotadi. Unga ko’ra biror bir 
ob’yektni ifodalash uchun torroq va konkretroq mazmundagi til birliklari 
(giponimlar) va kengroq, mavhumroq mazmunga ega til birliklari (giperonimlar) 
ishlatilishi mumkin. 
Giperonimik transformasiyaning ko’p uchraydigan motivlaridan biri bu 
o’zaro aloqaga kirishuvchi tarjimasi jarayonida farqlanmas mazmunga ega keng 
ma’noli so’z qoidaga. 
Giperonimik transformasiya stollingning tarkibiy qismi bo’lishi mumkin. 
Yuqorida ko’rsatilgan misolda inglizcha context tushunchasi juda keng ma’noga 
ega bo’lib, uni keng kontekstsiz tarjima qilib bo’lmaydi. 
Let me just explain what is meant by the word (1) “context’ (2), which 
sometimes you might hear a banker using. 
Keling yana bir (1) tushunchaga to’xtalsak, (2) qaysiki ba’zida bank 
doiralarida qo’llaniluvchi.


36 
1 – tarjimon tomonidan muammoning aniqlashtirilishi. Ingliz tilidagi context 
tushunchasining 
tarjimasi 
ingliz 
tilidagi 
tor 
kontekst 
hamda 
identifikasiyalanmaydigan ma’nosiga ega bo’lmish mazkur tushunchaning keng 
ma’noliligi bilan mushkullashgan. 
2 – “vaqtdan yutish” uchun stollingning birinchi bosqichi sifatida sinxrong 
tarjimon tomonidan qo’’langan giperonimik transformasiya. Inliz tilidagi “context” 
kontekstga ko’ra o’zbek tilidagi “tushuncha” qaraganda torroq ma’noga ega. 
The sort of project (3) we are talking about today is principally a single 
project. 
Hozur biz so’zlayotgan loyihaviy moliyalashtirish (3) bu yagona loyihaning 
moliyalashtirilishidir. 
3 – tema-egali giponimik almashtirish. Ingliz tilidagi the sort of project 
o’zbek tilida loyihaviy moliyalshtirish variant bilan tarjima qilinishi yuqoridagi 
kontekst tufaylidir. Mazkur mavzuda ma’ruzaning o’n minutlik segmentidan so’ng 
bu yerda xatolokka yo’l qo’yish mumkin emas. 
And the alternative to this is corporate debt, (4) 
Loyihaviy moliyalashtirishga al’ternativa bu korporativ qarzdir, (4) 
4 – stollingni amalga oshirish. Sinxron tarjimon notiqdan context  
tushunchasining rasshifrovkasini oladi. 
i.e. where you are borrowing not for a specific project but in the context of 
the company as a whole. (5) 
bunda kredit muayyan bir loyiha ostida emas, balki butun bir kompaniya 
uchun olinadi. Demak, (5) korporativ qarz. 
5 – mazkur segmentning xotimasida tarjimonlik xulosasi yasaladi. Aslida, 
tarjima tilidagi “Demak, korporativ qarz” frazasi ingliz tilidagi mulohazaning eng 
boshida kelgan “context” so’zining tarjimasidan boshqa narsa emas. Tarjimonlik 
xulosasini yasash xabar qabul qiluvchini ingliz tilidagi korporativ zayom yoki 


37 
context tushunchasining asliyat tilida ilk marotaba jaranglagan boshlang’ich 
xolatga qaytarish uchun zarurdir. 
Shu tariqa, sinxron tarjimada joiz strategiya sifatida stollingni qo’llash 
uchun sinxron tarjimonning izchil harakatlarini 5 ta ketma-ket bosqichda ko’rsatish 
mumkin: 
1. Tarjimon tomonidan muammoning identifikasiyalashishi. 
2. Giperonimik transformatsiya – tarjimon tomonidan tor kontekst asliyat 
tilidagi muayyan bir tushunchaning to’g’ri tarjima qilishga imkon 
bermagan xolatida umumiyroq bo’lgan tushunchaning tanlanishi. 
3. Tema-egali giponimik almashtirish yoki tema-egali direma. 
4. 
Stollingni amalga oshirish. 
5. 
Tarjimachilik xulosa yasalishi. 

Download 390.84 Kb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   23
Download 390.84 Kb.
Pdf ko'rish