Skogsarbetare
Download 23.35 Kb.
Sana31.12.2019
Hajmi23.35 Kb.


SKOGSARBETARE

Lue teksti ja vastaa kappaleiden jälkeen esitettyihin kysymyksiin suomeksi.

Om jobbet

Inom skogsbruket behövs flera yrkesgrupper för att genomföra stegen i det skogliga kretsloppet – från föryngring till avverkning. En av dessa yrkesgrupper är skogsarbetarna som jobbar med skogsvård.

De arbetar i huvudsak med manuell plantering och/eller röjning. I viss omfattning arbetar de även med motormanuell avverkning, ofta som komplement till arbete med röjning. Skogsarbetare som arbetar med plantering och röjning är vanligtvis anställda hos privata skogsägare.
Mitä yleistä kerrotaan metsäalan töistä?


Arbetsuppgifter
En ungefärlig omloppstid/cykel av en skog är 80 år. Under den tiden krävs olika skötselåtgärder för att ge skogen bra förutsättningar att växa, men även för att skapa god ekonomi. De viktigaste åtgärderna /arbetsuppgifterna i det skogliga kretsloppet är:


  • Föryngring

  • Röjning

  • Gallring

  • Föryngringsavverkning (slutavverkning)

Skogsarbetare som arbetar med skogsvård kan även kallas manuella skogsarbetare. De jobbar i huvudsak med de två första faserna i kretsloppet, föryngring och röjning.
Mitkä työtehtävät ovat metsäalalla tärkeimpiä?


Föryngring
När en skog har huggits ned (avverkats) måste en ny skog bildas, vilket kallas föryngring. Skogen kan föryngras naturligt genom självföryngring eller via sådd, men den vanligaste metoden är plantering. Vid plantering använder skogsarbetaren ofta ett planteringsrör som förs ner i marken och som plantan placeras i. På så vis bildas en ny samling träd, ett så kallat bestånd, som växer på en viss yta. Planteringsmaskiner finns men används i liten utsträckning.

Plantering är ett säsongsarbete främst under vår- och sommartid. Säsongens längd styrs av vädret och vilken typ av plantor som används.


Mitä tarkoittaa föryngring? Miten se voidaan suorittaa?


Röjning
Röjning är vanligtvis nästa steg i arbetet för att gynna tillväxten på färre och grövre stammar. När skogen har växt cirka 2-4 meter vill man glesa ut beståndet genom att röja bort till exempel lövträd som har växt upp bland tallar. Därmed kan beståndet utvecklas och kvaliteten höjas. Ett röjt bestånd står lättare emot påfrestningar som vindar och snö. Träden ger även bättre lönsamhet då skogen blir grövre och kan avverkas tidigare. En viktig del i röjningsarbetet är att röja fram träd som har höga naturvärden, vilket innebär att träd lämnas kvar som anses gynna den biologiska mångfalden.

Röjning utförs av skogsarbetaren som ett så kallat motormanuellt arbete med hjälp av en röjsåg som bärs upp med en sele. Röjning är ett säsongsarbete i norra delarna av landet men kan utföras året runt i de delar av landet där det inte kommer snö eller där snömängden är mindre.


Mitä tarkoittaa röjning? Miksi sitä tehdään?
Gallring och föryngringsavverkning
Gallring innebär att beståndet glesas ut ytterligare genom att skadade och klena träd tas bort. Gallring utförs när träden har växt 10-15 meter. Syftet är detsamma som för röjning, skillnaden är att gallrade träd tas tillvara för virkesproduktion.

Föryngringsavverkning (slutavverkning) är sista steget då beståndet avverkas för att ge plats åt en ny skog. Den övervägande delen av gallring och avverkning i svenskt skogsbruk är mekaniserad och utförs av skogsmaskinförare.

Ibland kan vissa träd eller bestånd behöva tas om hand med motorsåg i avverkningsarbetet. Arbetet utförs då av manuella skogsarbetare, ofta som komplement till arbete med röjsåg.
Entä mitä tarkoittaa avverkning?
Arbetsmiljö
Som skogsarbetare arbetar man självständigt, men ofta ingår man i arbetslag om två eller fler. Arbetet är fysiskt krävande då skogsarbetaren rör på sig mycket.

Som skogsarbetare vistas man ute i naturen under hela arbetstiden. Man bör därför ha ett intresse för skog och tycka om att arbeta i alla väder.


Mitä kerrotaan työympäristöstä ja –olosuhteista?

Tänk på

  • Skogsplantering är ett säsongsarbete som framförallt sker under vår och sommar. Säsongen för röjning varierar med snömängden.

  • Det är viktigt med god kondition då arbetet är rörligt.

  • Som skogsarbetare måste man kunna arbeta självständigt.

  • Vid anställning ställs ofta krav på B-körkort.

Mitä sinun tulee huomioida, mikäli haluat metsuriksi?


Lön

Under år 2013 var månadslön i genomsnitt 24 900 kr. Hälften av de anställda hade lika mycket eller mindre i lön.


Mitä kerrotaan metsurin palkasta? Millainen se on suhteessa suomalaisiin metsurien palkkoihin?Download 23.35 Kb.
Download 23.35 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaSkogsarbetare

Download 23.35 Kb.